:

Von Flygarell nr 1554

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Flygarell nr 1554 †

Adlad 1718-05-09, introducerad 1719. Utdöd 1834-09-10.


TAB 1

Gustaf Nilsson (Flygare), född 1634 i Södermanland. Löjtnant vid artilleriet. Han antog omkring 1670 namnet Flygare.

Barn:

 • Jonas Gustaf Flygare, adlad von Flygarell, född 1666, död 1748. Se Tab. 2.
 • Anders Flygare, adlad von Flygarell, född 1668, död 1734. Se Tab. 6.

TAB 2

Jonas Gustaf Flygare, adlad von Flygarell (son av Gustaf Nilsson Flygare, Tab. 1), född 1666-05-10 i Göteborg. Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1680. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1685. Konstapel vid artilleriet i Stockholm 1686. Sergeant 1693. Styckjunkare 1697. Regementsadjutant 1701-03-04. Fänrik vid fältartilleriet 1701-09-13. Löjtnant vid fältartilleriet. 1706-12-06. Transporterad till Stockholms artilleristat 1707. Kapten vid skånska fältstatsartilleriet 1710-01-04 och vid artilleriet i Göteborg 1711. Konfirmationsfullmakt 1716-07-12. Major vid artilleriet i Kristianstad 1717-05-06. Adlad 1718-05-09 jämte brodern Anders (introducerad 1719 under nr 1554). (Major vid artilleriet i Kalmar 1722?) placerad med kaptens lön på e. stat i Stockholm 1723-12-31, med fortfarande tjänstgöring i Kristianstad. Kaptens indelning 1727-05-09. Major vid artilleriet i Jönköping 1729-12-06 (1730-07-01). Avsked 1746-10-30. Död 1748-05-07 i Jönköping och begraven i Jönköpings slottskyrka, där hans vapen uppsattes (At (sch).) Han bevistade bland annat slagen vid Närvä och Hälsingborg. Gift med Christina Langman, född 1685, död 1751-05-20 Ekelsjö, dotter av assessorn N.N.Langman.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1711. Stadsmajor. Död 1776. Se Tab. 3
 • Magnus Gabriel, född 1713-04-13. Student i Lund 1729 (Sgn.). Auskultant i Göta hovrätt 1731. Vice häradshövding 1736. Vice auditör vid södra skånska kavalleriregement 1742 och vid Jönköpings regemente 1743. Auditör vid husarkåren 1744. Död ogift 1762-03-06 i Jönköping och begraven 1762-03-14 i stadskyrkan i Jönköping.
 • Charlotta Ulrika, född 1714-04-10, död 1789-06-03 i Kalmar. Gift 1738-07-02 i Jönköping med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Henrik Poppelman, född 1686 Göteborg, död 1765-04-09 på Ekelsjö.
 • En son, begraven 1726-08-27 i Kristianstad.

TAB 3

Johan Fredrik (son av Jonas Gustaf Flygare adlad von Flygarell, Tab. 2), född 1711-07-10 i Göteborg. Auskultant i Göta hovrätt 1728. Student i Lund 1729 (Sgn.). Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1731-09-08 styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1735-11-14. Underlöjtnan med styckjunkares lön 1741-10-10. Underlöjtnant med lön 1742-10-23. Löjtnant 1747-04-23. Kapten 1753-05-10. RSO 1760-02-28. Stadsmajor i Stockholm 1763-02-01. Avsked 1767-09-23. Död 1776-05-00 i Stockholm (benämnd överstelöjtnant i dödsannonsen). 'Han blev 1743-06-00 sänd såsom enspännare till Stockholm med fredspreliminärerna'. Gift 1:o 1742-02-08 med Anna Catharina Holmström, död 1745-01-23, dotter av kompaniskrivaren vid amiralitetet Anders Holmström. Gift 2:o 1745-11-24 med Anna Helena Hägg, född 1713-05-20, död 1767-07-31 i Stockholm, dotter av kaptenen vid artilleriet Ingemund Hägg.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1743. Hovjunkare. Död 1793. Se Tab. 4
 • 2. Gustaf Ingemund, född 1748-09-15, död 1752-10-07.

TAB 4

Carl Fredrik (son av Johan Fredrik, Tab. 3), 1743-04-04 i Stockholm. Volontär vid artilleriet 1748-07-15. Page vid hovet (SAB.) 1756-12-31. Furir 1757. Avsked från pagetjänsten (SAB.) 1762-12-29. Sergeant. Hovjunkare. Död 1793-10-22. Gift 1773-04-18 i Edebo prästgård, Stockholm med Helena Elisabet Norén, född 1738-10-30 i Edebo socken, död 1804, dotter av kyrkoherden Erik Norén och Maria Widman.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1772. Kornett. Död 1834. Se Tab. 5
 • Gustaf Erik, född 1774-06-04 Hammarby Konstituerad sergeant vid Svea artilleriregemente 1789-06-10. Sergeants fullmakt 1790-03-30. Död ogift 1797-05-10 i Stockholm.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab. 4), född. 1772-12-14 i Edebo socken. Sergeant vid artilleriet 1789-03-01. Avsked 1794-03-21. Volontär vid livhusarregementet 1794-05-19. Korpral vid livhusarregementet 1795-05-19. Fanjunkare vid livgardet till häst 1803-05-02. Vaktmästare vid livgardet till häst 1807-10-01. Kornett i armén 1815-04-04. Avsked 1821. Död 1834-09-10 i Stockholm i kolera, och utgick med honom ätten. Gift 1829-04-18 med Sofia Albertina Wiselius, född 1786-07-25, död 1854-03-15 i Stockholm.

Barn:

 • Sofia Fredrika, född 1813-02-02, död ogift 1834-09-10 i Stockholm i kolera på samma dag som fadern.

TAB 6

Anders Flygare, adlad von Flygarell (son av Gustaf Nilsson Flygare, Tab. 1), till Sköldstad i Vikingstads socken, Östergötlands län och Normestorp i Slaka socken, Östgötlands län. Född 1668-08-06. Gemen soldat vid överste Mauritz Vellingks regemente i Stade 1690. Underofficer vid konung Vilhelms av Storbritannien livgarde till fot 1695. Regementskvartermästare vid överste Rancks regemente i holländsk tjänst 1703. Kapten i Hessen-kasselsk tjänst 1713. Adlad 1718-05-09 jämte brodern Jonas Gustaf (introducerad 1719 under nr 1554). Hovintendent 1719. (Kallas vid sitt giftermål konungens stallmästare). Död 1734-02-12 i Stockholm. Gift i Stockholm 1721-06-13 med friherrinnan Christina Margareta von Danckwardt, född 1703-10-08 i Linköping, död 1737-10-02 på Normestorp, dotter av landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, och hans 1:a fru Anna Catharina Gyllenadler.

Barn:

 • Fredrik, född 1725-07-04, i Stockholm. Sergeant vid artilleriet. Död 1742-11-11 i Stockholm, och utgick med honom på svärdssidan denna ättegren.
 • Anna Christina, född 1727-04-09, död 1777-06-12 på Normestorp och begraven i Linköpings domkyrka. Gift 1743-11-29 i Stockholm med generallöjtnanten och landshövdingen Reinhold Johan von Lingen, adlad och friherre von Lingen, född 1708, död 1785.
 • Ragnhild Ulrika, född 1732-03-06, död 1816-05-08 på Sköldstad. Gift 1:o 1748-07-26 på Normestorp med översten Carl Gustaf Strömsköld, född 1715, död 1770. 2:o 1783-08-12 på Sköldstad med generalen, friherre Fredrik Horn af Åminne, greve Horn af Åminne, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1796.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: