:

Wendel nr 1744

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wendel nr 1744

Adlad 1690-03-19, Introd. 1723.

Wendel A174400.png

TAB 1

Johan Christoffer Wendel Överstelöjtnant vid ett tyskt regemente i svensk tjänst.

Barn:

 • Christoffer Adolf Wendel, adlad Wendel, född 1659 (1649 ?) Walde Underofficer vid Lützows regemente i biskopens av Münster tjänst 1665. Fänrik vid Bibows regemente i kurfurstens av Köln tjänst 1671. Löjtnant i kurfurstens av Bayern tjänst 1673. Löjtnant vid fyenska regementet i dansk tjänst 1675. Fången av svenskarna i slaget vid Halmstad 1676 och gick då i svensk tjänst vid änkedrottningens livregemente till fot s. å. Löjtnant vid Södermanlandsregemente 1678-02-18. Regementskvartermästare därst. 1688-08-14. Adlad 1690-03-19 (yngste sonen introd. 1723 under nr 1744). Sekundkapten vid sistnämnda regemente 1700-04-30. Premiärkapten därst. 1702-10-20. Stupade 1709-06-28 vid Poltava jämte två av sina söner. Gift med Christina Eva von Gröninger, född 1652, död 1699-01-19 Torp, dotter av kaptenen Casper von Gröningen, natural. von Gröninger, och Anna Maria von Rülcken.
  Barn:
  • Carl Gustaf, född 1684. Gemen vid konungens livregemente till fot i Malmö. Korpral därst. 1701-04-18. Furir 1702-03-01. Avsked s. å. Fältväbel vid Södermanlands regemente. Sekundfänrik därst. 1704-09-29. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet s. å. Sekundkornett därst. 1705-10-17. Konfirm. fullm. 1706-08-28. Stupade s. å. 19/10 vid Kalisj.
  • Carl Gudmund. Uppgives hava varit kornett vid svenska adelsfaneregementet. Stupade 1704-10-28 vid Punitz.
  • Sofia Eleonora. Gift 1709-01-03 på Östra Torp med dåv. regementsskrivaren vid Södermanlands regemente, sedermera borgmästaren i Linköping Johan Ernst, född1 1680-02-29, död1 1723-01-11.
  • Casper Adolf, döpt 1689-08-23 på Torp. Förare vid Södermanlands regemente 1707-10-21. Sergeant därst. 1708. Uppgives, troligen felaktigt, hava blivit fänrik vid nämnda regemente 1709. Stupade s. å. 28/6 vid Poltava.
  • En dotter, död 1691-03-01 på Torp.
  • Christina Maria, född 1691-03-30, död 1766-03-29 i Linköping. Gift 1:o med kyrkoherden i Östra Hargs pastorat av Linköpings stift Joakim Lithander, född 1693 i Ekeby socken Östergötlands län, död 1739-08-04. Gift 2:o 1741-01-27 med kyrkoherden i Östra Skrukeby pastorat av nämnda stift Per Bogman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1718-01-12 med Annika Mörtling, född 1696-07-23, död 1740-04-17), född 1687-07-03 i Giresta socken Uppsala län, död 1762-02-01.
  • Johan Fredrik. Fältväbel vid Upplands regemente. Stupade 1713 vid Tönningen.
  • Ernst Christoffer, född 1694. Kapten. Död 1757. Se Tab. 2

TAB 2

Ernst Christoffer, (son av Christoffer Adolf Wendel, adlad Wendel, tab 1), född 1694-02-29 Torp. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1710. Sergeant vid östra skånska infanteriregementet 1712. Fältväbel därst. 1714. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1716-12-11. Löjtnant vid Upplands femmänningsintanteriregemente 1718-06-18. Avsked 1720-12-29. Kaptens karaktär 1736-02-19. Död 1757-05-25 på sin gård Medhamra i Hagebyhöga socken Östergötlands län. Gift 1:o 1719-03-22 Kvarn med Johanna Catharina Victorin, född 1702, död 1736 Börringe s socken Östergötlands län och begraven s. å. 15/3, dotter av brukspatronen Johan Victorin och hans 1:a hustru Sara Elisabet Matton. Gift 2:o 1736-08-24 på Stäholm i Munktorps socken Västmanlands län med Margareta Reuter af Skälboö i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Arvid Filip Gyllenållon, född 1677), född 1697, död 1739-11-00 i Hagebyhöga socken, dotter av översten Gustaf Reuter af Skälboö, och friherrinnan Ingeborg Margareta Posse af Säby. 3:o 1741-09-15 Tollstorp med Charlotta Margareta Franc i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1724-10-13 i Brunneby socken, Ög., med kaptenen Otto Vilhelm Ruschenfelt, född 1694, död 1727), född 1691-03-28, död 1777-04-11 på Tollstorp, dotter av överkamreraren Samuel Franc, adlad Franc, och hans 2:a fru Margareta Wattrang.

Barn:

 • 1. Adolf Johan, född 1720. Kapten. Död 1805. Se Tab. 3
 • 1. Eva Elisabet, född 1722-02-11, död 1768-09-04 på Hov i likanämnd socken Östergötlands län. Gift 1746-10-16 på Medhamra med kornetten Gustaf Anders Blomensköld, född 1717, död 1776.
 • 1. Carl Magnus, född 1724-05-02 i Tjällmo socken Östergötlands län.
 • 1. Catharina Maria, född 1725-05-29 Skattebol Gift 1749-04-28 på Medhamra med fänriken vid Östgöta infanteriregemente Paul Alexander Dandenell, döpt 1727-07-03 i Bjälbo socken Östergötlands län, död 1769-11-11 Bonnorp
 • 1. Beata Eleonora, född 1727-04-01 i Tjällmo socken, död 1790-09-15 på Tollstorp. Gift 1760-07-08 i Slaka socken med sin 2:a styvmoders syssling, ryttmästaren Georg Jakob Franc, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1784.
 • 1. Hedvig Agneta, född 1728-03-07 på Börringe, död 1811-11-11. Gift 1747-06-09 på Medhamra med sin systers svåger, kornetten Carl Fredrik Blomensköld, född 1723, död 1751.
 • 1. Carl Lorentz, född 1729. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 5.
 • 1. David Christoffer, född tvilling 1732-08-06 i Älvestads socken, död 1733-05-29 på Börringe.
 • 1. Charlotta Brita, född tvilling 1732-08-06 i Älvestads socken, begraven s. å. 20/8 på Börringe.
 • 1. Ingrid Eleonora, född 1734-04-08 på Börringe, död 1820-01-08 i Stockholm. Gift 1760-03-11 på Medhamra med överjägmästaren och kronomagasinsförvaltaren Nils Wahlberg, född 1730-06-30 i Törnevalla förs Östergötlands län, död 1799-11-10 i Linköping.
 • 1. Lovisa, född 1735-09-07 på Börringe, död ogift 1831-12-14 i Linköping.

TAB 3

Adolf Johan, (son av Ernst Christoffer, tab 2), född 1720-04-29. Volontär vid artilleriet i Stockholm 1736. Livdrabant 1741. Fänrik vid garnisonsregementet i Landskrona (Hamiltons regemente) 1743. Löjtnant därst. 1744-12-19. Genom byte löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1747-01-28. Kapten därst. 1754-07-11. Avsked 1760-06-23. Död 1805-02-14 på sin fäderneegendom Medhamra i Hagebyhöga socken Östergötlands län. Gift 1748-03-18 Kalvesta med Elsa Margareta von Schwerin af Grellenberg, född 1723-03-24 på Åbylund i Strå socken, död 1807-11-25 på Medhamra, dotter av kaptenen Hans von Schwerin, natural. von Schwerin af Grellenberg, och hans 2:a fru Anna Margareta Gyllencartau.

Barn:

 • Johanna Margareta, född 1749-04-30 på Medhamra, död s. å. 7/9 på Kalvesta.
 • Hans Christoffer, född 1750-05-18 och död s. å. 25/5 i Vinnerstads socken Östergötlands län.
 • Johan Adolf, född 1751. Amiralitetskapten. Död 1812. Se Tab. 4.
 • Lovisa Ulrika, född 1755-06-16 Sonnorp s socken, död 1822-02-08 i Orlunda socken Östergötlands län. Gift 1778-12-04 på Medhamra med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente Johan Nils Wilskman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Lovisa Christina De Geer, född 1732-05-10, död 1774-09-10 i Linköping, dotter av auskultanten Johan Vilhelm De Geer, och hans 1:a fru Maria Drissel), född 1732-08-09 på mönsterskrivarbostället Ribbentorp i Svinstads socken Östergötlands län, död 1813-09-02 Orlunda
 • Ernst Christoffer, född 1756-08-08 på fänriksbostället Träbo i Nykils socken Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1761. Sergeant därst. 1773-09-02. Fänrik 1779-11-16. Avsked 1785-03-02. Död barnlös 1815-12-23 på Medhamra. Gift 1782-05-14 på Tornby i Tornåsa socken Östergötlands län med Anna Maria Silfverlåås, född 1752-05-15 på Bonnorp i Lönsås socken, död 1822-03-16 i Fivelstads socken Östergötlands län och begraven s. å. 22/3, dotter av ryttmästaren Otto Silfverlåås, och hans 1:a fru Anna Maria Boije af Gennäs.
 • Hans Christian, född 1759-11-25 på Medhamra. Konstapel vid amiralitetet i Karlskrona. Död ogift 1789-09-02 i nämnda stad.
 • Charlotta Margareta, född 1761-06-20 på Medhamra, död s.å. 4/8.
 • Elsa Gustava, född 1762-05-15 på Medhamra, död s. å. 26/7.
 • Carl Gustaf, född 1763-11-24 på Medhamra, död s. å. 15/12.

TAB 4

Johan Adolf, (son av Adolf Johan, tab 3), född 1751-07-18 Sonnorp s socken Östergötlands län. Kadett vid amiralitetet 1767-09-25. Löjtnant därst. 1774-07-20. Amiralitetskapten 1788-07-21. Avsked 1805-07-22. Död 1812-05-07 i Karlskrona. Gift 1783-08-08 med Anna Dorotea Dufva i Västergötland, född 1759-03-13 i Tvings socken Blekinge län, död 1818-08-28 i Karlskrona, dotter av överstelöjtnanten Johan Fredrik Dufva i Västergötland, nr 183, och Anna Catharina Estberg.

Barn:

 • Adolf Johan, född 1786-09-08 i Karlskrona, död före fadern.
 • Fredrik Adolf, född 1788-03-22 och död s. å. 19/4 i Karlskrona.

TAB 5

Carl Lorentz, (son av Ernst Christoffer, tab 2), född 1729-04-26 Börringe s socken Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1744. Rustmästare därst. 1745. Sergeant 1749-04-06. Livdrabant 1753-10-25. Löjtnant. Avsked 1762-03-09. Död 1803-07-23 Emmaryd. Gift 1760-02-12 Kvissberg s socken Östergötlands län med Gustava Johanna von Gardemein, född 1735-10-04 Broby, död 1809-03-20 i Linköping, dotter av ryttmästaren Börje von Gardemein, och Gustava Hård af Segerstad.

Barn:

 • Charlotta Gustava, född 1760-12-27 i Vinnerstads socken, död där 1761-11-14.
 • Börje Christoffer, född 1762. Sergeant. Död 1818. Se Tab. 6.
 • Johan Carl, född 1763-04-09 på Kvissberg. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1777-09-11. Korpral därst. 1779-06-15. Livdrabant 1790-10-07. Löjtnant vid livregementet till häst 1793-06-30. Kapten vid livregementsbrigadens värvade infanteri 1801-12-07. Regementskvartermästare vid andra gardesregementet 1808-03-06. Intendent vid Västgöta kommissariat s. å. 22/9. Major i armén 1809-01-11. Överadjutant vid generalstaben s. å. 29/6. Överstelöjtnant i armén och avsked från regementskvartermästartjänsten 1810-04-03. RSO 1814-08-25. Generalintendent 1821-11-05. Avsked från generalstaben 1822-01-30. Död barnlös 1825-12-25 Höjentorp. Gift 1810-06-22 med stiftsjungfrun Magdalena Wigelstierna, född 1775-01-03 Åckelsta, död 1853-11-19 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm, dotter av ryttmästaren Carl Wigelstierna, och Dorotea Eleonora Gerdes.
 • Eva Christina, född 1765-04-06 på Kvissberg, död änka 1844-05-16 i Linköping. Gift 1788-09-28 på Tollstorp i Slaka socken Östergötlands län med vice häradshövdingen Henrik Samuel Barckenbom i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Maria Sebaldt, född 1743, död 1787-06-16 i Linköping), född 1742-08-17 på Österby Uppsala län.
 • Arvid Magnus, född 1766. Fanjunkare. Död 1837. Se Tab. 12
 • Gustava Johanna, född tvilling 1766-06-29, död s. d.
 • Beata Catharina, född 1767-12-15 Hultsvik, död änka 1837-03-19. Gift 1818-03-29 i Vansö socken Södermanlands län med kämnären Jakob Hägerblom.
 • Carolina Gustava, född 1768-12-11 på Hultsvik, död ogift 1852-08-22 i Barva socken Södermanlands län.
 • Axel Gustaf, född 1770-03-20 på Hultsvik. Volontär vid Kalmar regemente 1780-08-12. Rustmästare därst. 1787-09-09. Sergeant 1797-06-09. Förare vid Kronobergs regemente 1812-09-10. Död 1823-06-14.
 • Eleonora Lovisa, född 1773-10-13 på Hultsvik. död ogift 1809-04-17 i Lönneberga socken Jönköpings län.
 • Magdalena Agneta, född 1777-01-09 på Hultsvik, levde ogift vid faderns död 1803.
 • Göran Adolf, född 1779-03-02 på Hultsvik. Volontär vid Smålands lätta kavalleriregemente 1794-05-22. Förare därst. 1797-02-09. Fänrik vid livregementets värvade bataljon s. å. 6/3. Genom byte fänrik vid Åbo läns reg, 1799-08-05. Avsked 1802-05-06. Död 1831-04-03 i Finland. Gift 1805-05-26 med Elsa Margareta Söderberg, död 1830, dotter av majoren Jakob Lorentz Söderberg och Elisabet Margareta Soldan.

TAB 6

Börje Christoffer, (son av Carl Lorentz, tab 5), född 1762-02-28 Kvissberg s socken Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1769. Furir därst. s. å. 3/5. Förare vid Kalmar regemente 1782-03-25. Sergeant därst. 1787-09-03. Avsked 1795-03-06. Död 1818-09-06 i Älmeboda socken Kronobergs län och begraven s. å. 11/10. Gift 1786-11-16 Hultsvik med Christina Margareta Klase, född 1760-09-02, död 1828-05-19 på Torlandsmåla i Älmeboda socken.

Barn:

 • Gustava Catharina, född 1787-10-11 Kyrketorp, död ogift 1864-02-07.
 • Anna Elisabet, född 1789-10-22 Lunna, död 1835-09-24. Gift med soldaten Anders Hybsch, född 1789-04-15 i Stockholm, död 1848-05-11.
 • Adam Lorentz, född 1793. Soldat. Död 1871. Se Tab. 7
 • Carl Magnus, född 1795. Sergeant. Död 1833. Se Tab. 10
 • Göran Adolf, född 1800. Handlande. Död 1864. Se Tab. 11.

TAB 7

Adam Lorentz, (son av Börje Christoffer, tab 6), född 1793-08-17 Lunna. Soldat (med namnet Wän, sedermera ändrat till Wänd), död 1871-02-18 i Trällebo i Älmeboda socken Kronobergs län. Gift 1:o 1820-04-22 med Christina Petersdotter, född 1793, död 1835-08-18. Gift 2:o 1837-10-13 med Christina Carlsdotter, född 1795-08-17, död 1862-03-31. 3:0 1864-01-02 i Ljuders socken Kronobergs län med Lena'' Stina Carlsdotter, född 1821-04-04 i nämnda socken, dotter av hemmansägaren Carl Petter Gabrielsson och Maria Jönsdotter.

Barn:

 • 1. Anna Louisa Adamsdotter, född 1825-03-21 i Älmeboda, död 1905-02-26. Gift där 1855-04-07 med timmerkarlen Johan Gustaf Andersson, född 1826-04-04 i Ljuders socken.
 • 1. Peter Johan Adamsson, född 1827. Arbetare. Död 1904. Se Tab. 8.

TAB 8

Peter Johan Adamsson, (son av Adam Lorentz, tab 7), född 1827-12-07 i Älmeboda socken Kronobergs län. Arbetare. Död 1904-07-11 i Ljuders socken Kronobergs län. Gift 1854-10-12 i Algutsboda socken Kronobergs län med Petronella (Nella) Åberg, född 1828-05-31 i Hovmantorps socken Kronobergs län, död 1914-05-24 i Ljuders socken. Dotter av pappersmakaren Olof Åberg och Helena Petersdotter på Lessebo.

Barn:

 • Carl August, född 1857. Arrendator. Död 1943 (enl. Adk). Se Tab. 9.
 • Frans Elof, född 1861-05-13 i Ljuders socken. Arbetare. Död barnlös 1916. Gift 1897-05-08 i Linneryds socken med Anna Stina Petersdotter, född 1851-09-25 i Linneryds förs, Kronobergs län. Dotter av torparen Peter Andersson i Virshult och Petronella Petersdotter.
 • Otto, född 1872-01-27 i Ljuders socken. Jordbrukare.

TAB 9

Carl August, (son av Peter Johan Adamsson, tab 8), född 1857-12-03 i Ljuders socken, Kronobergs län. Arbetare. Arrendator i Algutsboda socken, Kronobergs län. Död 1943-06-04 i Ljuders förs, Kron. (db nr 15). Gift 1901-06-22 i Linneryds socken, Kron. med Hilda Charlotta Johannesdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1893-04-28 i Hovmantorps förs, Kron. ]] med kyrkvärden i Ljuder Gustaf Johannesson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1855 med Caisa Lisa Jonasdotter född 1831-12-02 i Ljuder, död där 1891-04-09, dotter av hemmansäg. Jonas Mattsson och Martha Stina Magnusdotter), född 1831-11-16 i Ljuder, död där 1893-08-27), född 1867-02-11 i Hovmantorps förs, Kron. Dotter av hemmansägaren Johannes Svensson i Tången och Ingrid Maria Svensdotter.

Barn:

 • Arvid Valfrid, född 1901-11-29 i Linneryds socken, Kronobergs län. Se Tab. 9A.
 • Edit Linnea, född 1905-03-24 i Linneryds socken, Kron.
 • Gustaf Julius, född 1908-04-12 i Kupramåla i Älmeboda socken, Kronobergs län. Arbetare.
 • Anna Elisabet, född 1911-12-17 i Ljuders socken Kron. Gift 1941-05-24 i Ljuders förs Kron. (vb nr1) med snickaren Gustaf Valfrid Johansson född 1910-01-04 i Linneryds förs, Kron. Träindustriarbetare.

TAB 9A

Arvid Valfrid, (son av Carl August tab 9), född 1901-11-29 i Linneryds socken, Kronobergs län. Torvarbetare; gaseldare. Gift 1933-09-29 i Ljuders förs, Kron., (vb nr 5) med Rut Ingeborg Petersson, född 1903-10-19 Ekeberga förs, Kronobergs län.

Barn:

 • Lars Ove, född 1934-01-18 i Ljuders förs, Kronobergs län (fb nr 2).
 • Gösta Ragnar, född 1941-01-31 i Ljuders förs, Kronobergs län (fb nr 8).
 • Gudrun Ann-Mari

TAB 10

Carl Magnus, (son av Börje Christoffer, tab 6), född 1795-10-07 Gistingstorp. Furir vid Kalmar regemente 1817-04-15. Sergeant därst. 1826-06-30. Död 1833-11-28 på bostället Torlandsmåla i Älmeboda socken Kronobergs län. Gift 1829-07-19 med Helena Charlotta von Sivers, född 1795-09-25, död.

Barn:

 • Per Johan August, född 1831-09-29, död 1832-10-26 på Torlandsmåla.
 • Carolina Lovisa Teresia, född 1833-08-23, död.

TAB 11

Göran Adolf, (son av Börje Christoffer, tab 6), född 1800-09-08. Kontingenthandlande i Karlskrona. Död 1864-04-02 i Torhamns socken Blekinge län. Gift 1829-05-00 i nämnda stad med Fredrika Vilhelmina Nilsén, född 1805-03-05, död.

Barn:

 • Augusta Fredrika, född 1832-03-09 i Jämjö förs Blek. Gift 1864-12-09 med sjömannen Anders Jonasson.
 • Carl Christian, född 1834-07-25 i Jämjö. Anställd i handelsflottan. Överflyttade till Nordamerika. Se Tab. 11 A
 • Matilda Charlotta, född 1836-12-22 i Jämjö.
 • August Julius, född 1838-12-23, död 1839, .
 • Georg Julius, född 1840-04-04 i Jämjö. Överflyttade till Nordamerika. Se Tab. 11 B.
 • Carolina Maria, född 1843-05-09 i Jämjö.
 • Emil Robert, född 1845-02-15 , Torhamns förs, Blek. Överflyttade till Nordamerika. Se Tab. 11 C
 • Tekla Potentia, född 1847-07-16 i Torhamns förs Blekinge. Stiftsjungfru. Överflyttade till Nordamerika.

TAB 11A

Carl Christian, (son av Göran Adolf tab 11), född 1834-07-25 i Jämjö förs, Blek. Anställd i handelsflottan. Överflyttade till Nordamerika. Död 1913-05-22 i Rockport, Mass., USA (certif.) Gift 1864-07-06 i Rockport, Mass. (certif.) med Mary Jane Conly, född i Boston, Mass. Död 1914-09-12.

Barn:

 • Charles Julius, född 1865-09-25 i Rockport, Mass., USA (certif.). Se Tab. 11 A:I.
 • Mary Eliza, född 1870-07-23 i Rockport, Mass., USA. Gift 1891-12-24 i Rockport Mass. (certif.) med William Mc Donald, född i Nova. Scotia.

TAB 11 A:I

Charles Julius, (son av Carl Christian tab 11 A), född 1864-09-25 i Rockport, Mass., USA (certif.) tvätteriägare. Gift med Etta Andrews från Auburn, Maine. Död 1948-05-01.

Barn:

 • Carl Otto, född 1891-11-24 i Rockport, Mass. (certif.), död 1892-01-17
 • Garnet, född 1893-03-11 i Rockport, Mass. (certif.). Gift med George Estes.
 • Pearl, född 1894-08-24 i Rockport, Mass. (certif.),. Gift i St Johnsbuty, VT, USA, med William Joseph Belisle.

TAB 11B

George Julius, (son av Göran Adolf tab 11), född 1840-04-04 i Jämjö förs, Blek. Överflyttade till Nordamerika. Död 1893-09-29 i Rockport, Mass., USA (certif.) Gift 1870-06-27 i Rockport, Mass. (certif.) med Catharine Flora Stevens, född i Cape Breton, död 1930-04-04 i Arlington, Mass. (certif.)

Barn:

 • George Edvard, född 1871-01-17 i Rockport, Mass., USA Se tab 11 B:1
 • Mary Flora, född 1872-08-05 i Rockport, Mass., USA (Attest Town Clerk, Rockport, Mass. Gift med Bert Whitten.
 • Effie Mc Lellan, född 1874-10-18 i Rockport, Mass. (certif.). död 1945-05-13 i Rockport Mass. (certif.). Gift 1:o 1889-10-29 i Rockport, Mass. (certif.) med Chester P. Hale, född i Rockport, Mass. Gift 2:o 1918-03-09 i Rockport, Mass. (certif.) med Peter Bernard.
 • William, född 1880-06-06 i Rockport, Mass. (certif.), död där 1882-03-05 (certif.)
 • Arthur, född 1883-04-14 i Rockport, Mass. USA (certif.). Gift med Nancy Stinson Carter, född 1885-08-13 i Rockport, Mass. USA
 • William, född 1884-10-20 i Rockport, Mass. (certif.). Död där 1885-06-02 (certif.)

TAB 11B:I

George Edvard, (son av George Julius tab 11 B), född 1871-01-17 i Rockport, Mass. USA (certif.). Fiskhandlare. Död 1858-07-01 i Glouester, Mass., USA Gift 1901-07-15 i Rockport, Mass. (certif.) med Agnes Eleonora Nilsson, född 1883-06-28 i (Västervik) Karlskrona,.

Barn:

TAB 11 B:I a

Edward Nelson, (son av George Edvard tab11 B:I), född 1903-08-11 i Rockport, MA, USA (certif). Verkst direktör i Internat Telephone & Telegraph corp, New York, NY, USA. Verkst direktör i Compania Standard Electrica Argentina i Buenos Aires 1952. Gift 1929-03-26 i London England (S:t Martins förs, London D 406 No 78) med Eunice Taylor, född 1907-08-15 i Greencastle, IN, USA (certif of birth Greencastle, County of Putnam, IN, USA). Dotter av Eugene Burleigh Taylor o Linda, f Mood.

Barn:

 • George Edward, född 1930-04-02 i Madrid, Spanien (certif fr amerik konsul i Madrid, Spanien)
 • David Taylor, född 1931-12-08 i Hasbrouck Heights, NJ, USA (certif 1931-12-26. Certif. and Record of birth, NJ).
 • Roger Christopher, född 1937-10-19 i Indiapolis, IN, USA (certif of birth A 908 Board af Health and Charities, IN).

TAB 11 C

Robert Emil, (son av Göran Adolf tab 11), född 1845-02-03 i Torhamns förs, Blek. Överflyttade till Nordamerika. Fiskare. Död 1900-05-20 i Rockport, Mass., USA (certif.). Gift 1867-02-16 i Rockport, Mass., USA (certif.) med Mary Madeline Devou, född i Nova Scotia.

Barn:

 • Augusta, född 1869-02-16 i Rockport, Mass. (certif.). död 1945-04-07 i Saugus Mass. (Record of Death 1945-04-10 The Commonwealth of Massachusetts, Town of Saugus). Gift 1886-11-07 i Rockport, Mass. (certif.) med George H. Johnson, född i Stoneham, Mass.
 • Jennie, född 1870-09-02 i Rockport, Mass. (certif.). Död 1914-05-20 i Rockport, Mass. Gift 1890-02-20 i Rockport, Mass. (certif.) med Edward Long, född i Maine.
 • Annie (Rosanna), född 1872-04-20 i Rockport, Mass. (certif.). Död där 1872-05-20 (certif.).
 • Robert Emil, född 1879-03-20 i Rockport, Mass. (certif.). Död där 1940-10-29 (certif.). Se Tab. 11 C:I.

TAB 11 C:I

Robert Emil, (son av Robert Emil tab 11 C), född 1879-03-20 i Rockport, Mass. (certif.). Entreprenör. Död där 1940-10-29 (certif.). Gift 1910-11-02 i Boston, Mass. (certif.) med Flora Annie Cameron, född i Cape Breton. Död 1921-01-11 i Rockport, Mass. (certif.), dotter av Murdock Cameron o. h.h. Annie.

Barn:

 • Robert George, född 1912-09-06 i Rockport, MA (certif). Building custodian. Gift 1943-12-17 i Brooklyn, NY, USA med Anne E Days, född 1922-04-13 i Dorchester, MA, USA. Dotter av Charles E Days (salesman) o Glenola MacDonald.

TAB 12

Arvid Magnus, (son av Carl Lorentz, tab 5), född tvilling 1766-06-29 Kvissberg s socken Östergötlands län. Kom i tjänst 1783-06-20. Korpral vid Smålands dragonregemente 1788-06-20. Kvartermästare därst. 1800-12-05. Fältväbel vid Smålands grenadjärbataljon 1812-09-24. Fanjunkare därst. Avsked 1834-01-30. Död 1837-07-31. Gift 1810-04-24 Fläsås med Catharina Charlotta Meurling, född 1783-01-17 Eddaryd, död 1848-01-20, dotter av fältväbeln Lars Johan Meurling och Elsa Christina Sinclair, nr 765.

Barn:

 • Gustava Christina, född 1811-06-12 i Emmaryd Jönsgården i Alseda socken Jönköpings län, död 1861-12-02 i Målilla socken Kalmar län. Gift 1848-06-12 med garverifabrikören Sven August Petersson i hans 1:a gifte, född 1818-08-28.
 • Carl Johan, född 1813-10-26 i Emmaryd, död 1822-02-23.
 • Catharina Lovisa, född 1815-04-26 i Emmaryd, död 1877-01-07. Gift 1853-01-08 med färgaren Adolf Johan Bergqvist, född 1824-09-27.
 • Eva Charlotta, född 1816-12-26 i Emmaryd, död 1891-08-07 i Alseda socken. Gift 1849-03-30 med sockenskräddaren i nämnda socken Johan Appelberg, född 1817-04-24, död 1887-09-04.
 • Fredrika Carolina, född 1819-03-09 i Emmaryd. Gift 1851-08-15 med skomakaren i Vetlanda Carl Johan Lindberg, född 1821-02-08, död 1896-04-25 i Eksjö.
 • Sofia Dorotea, född 1821-05-14 i Alseda socken, död 1900-07-29 i Mönsterås. Gift 1841-11-19 med hamnfogden i Mönsterås Erik Nordström, född 1811-11-25, död 1874-02-19 i Mönsterås.
 • Carl Anton, född 1823-02-15. Volontär vid Smålands husarregemente. Död 1845-08-21.

Källor

1At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: