:

Silfverström nr 781

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1666-12-03, introducerad 1668. Utdöd 1780-11-12.

TAB 1

Jakob Otto, av tysk börd. Barberare (fältskär) vid Stora Kopparberget. Död 1612.

Barn:

 • Ludvig eller Lydert Otto född i Tyskland ("germanus" i stadsmatrikeln), † 1646-01-27 i Falun och begrovs troligen i Falu gamla kyrka, varest ett för längesedan otydligt vapen med en enhörning som hjälmprydnad fanns vid sidan av hans och hans hustrus namn och årtalet 1637 samt anteckning att de haft sju söner och f yra döttrar. Barberare och bergsman på Åsen vid St. Kopparberget (enl. hjälpskattelängd 1612) Idkade en tid barberarhantverket vid Stora Kopparberget, sedan bergsman på Åsen vid Stora Kopparberget och bisittare i gruvrätten. Rådman i Falun 1643 och riksdagsman, tillika med Mårten Larsson i Gruvriset. Gift 1610 med Anna Hansdotter född på St. Kopparberget, † 1667-05-29. Dotter till kyrkoherden i Nora stad Johannes Michaelis Cuprimontanus, sedermera bergsman i Kämparvet i St. Kopparberg sn, och hans hustru som var en dotter till borgmästaren Bertil Larsson i Gävle.

Barn:

 • Johan Otto Silfverström född 1616 i Falun, † 1689-06-19 i Hyttnäs och begravd i kopparkista i Sundborns kyrka, där hans epitafium uppsattes, men i Falu gamla kyrka finnes hans gravsten försedd med metallringar. Adlad 1666-12-03, introducerad 1668 under nr 781 Silfverström. Student först i Uppsala 1632-09-26, sedan i Greifswald och Rostock 1634. Mag. docens vid Uppsala universitet 1643. Stadsyndikus i Falun 1646-08-27. Borgmästare i Falun 1649. Tillika bergmästare i Västerbergslagen 1656-07-04. Avsade sig borgmästartjänsten 1657. Landsdomare i Öster- och Västerdalarne 1657. Avsked från Öster- och Västerdalarne 1659. Bergmästare vid Salberget 1659-08-23. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1669-02-24. Ordinarie assessor i bergskollegium 1672-07-10. Avsked 1680-01-23. Direktör för Hällefors silververk 1688-11-22. Han avsändes 1658 med d. v. landshövdingen Creutz till Norge för att emottaga den delen av nämnda land, som i Roskildska freden tillfallit Sverige, samt att lägga gränslinje rikena emellan, men blev året därpå fängslad i Norge och hållen 40 veckor i svårt fängelse, förordnades 1683 den 5 jan. att handla med bergslagerna samt hammar- och bruksägare i Stora Kopparbergs, Västerås, Örebro och Karlstads län samt i Uppland, Roslagen och Gästrikland, tillika med landshövdingarna där i orten, om bevillningen av bruken. Gift 1:o 1649-09-30 med Aletta Eden född 1631-04-18, † 1653-05-17 i Falun och i Falun begraven, dotter av rådmannen i Uppsala Claus Eden, adlad Edenberg, och hans 1:a fru Gertrud Sulchen. 2:o 1654-12-28 med Magdalena Johansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kamreraren i bergskollegium Jakob Krull, † 1654). Dotter till bergsmannen Jan Ersson Hyttnäs och Karin Andersdotter Räf, änka efter Christoffer Olsson på Noret, adlad men ej introducerad Gyllenknoster. Källa: Dalarnas dombok 1634, 1640, meddelat av postmästaren Helmer Lagergren.

Barn i 1:a giftet:

 • Gertrud Silfverström född 1651, † 1728-10-00. Gift 1669-03-17 med assessor Daniel Plaan född 1630, † 1691. Då hon i sin ungdom vistades i Stockholm hos sin moster assessorskan Gyldenbring friade till henne sekreteraren Gabriel Lillieflycht, men då han efter avskedstagandet råkade i distraktion att sätta sig baklänges på sin häst, som därvid skenade hela Drottninggatan uppför till Norrtull, fick hon avsmak för honom och gav själv Daniel Plaan som i detsamma kom, anledning att fria till henne. Hon råkade slutligen vid sin mans död med sju barn i stort trångmål, emedan makarnas gods blev reducerade, men vågade med så starka skäl muntligen för konung Carl XI avmåla sin tryckande belägenhet, att de reducerade godsen blev henne och hennes barn av konungen återskänkta, vilket dock närmast berodde därpå att de såsom köp- och bytesgods vid närmare undersökning befanns ej reducibla. (Af.)
 • Magdalena Silfverström, † ogift 1719 i Sundby och begravd 1719-11-21.

Barn i 2:a giftet:

 • Christina Silfverström levde som änka 1735 över 70 år gammal, † 1740 och begravd 1740-02-16 i Karlskrona(?)). Gift enligt kungligt tillstånd 1683-06-25 med löjtnantn Gabriel Vult eller Fult Lilliesvärd, född 1654, † 1695.
 • Catharina Silfverström, levde ogift 1718 i fattigdom. (At (Sch).)
 • Johan Silfverström, född 1669. Kammarråd. † 1710. Se Tab. 2
 • Aletta Silfverström född ca 1661-1669, † 1723-04-15 på Norns bruk i Hedemora landsförsamling Kopparbergs län. Gift 1684 på Hyttnäs med överauditören Peter Cederberg född 1644 troligen i Falun, † 1702 i hans 2a gifte.

TAB 2

Johan Silfverström född 1660-07-03 i Sala, † 1710-10-06 i Stockholm (Ak.) i pesten och begravd i Valö kyrka i Stockholms län, där hans vapen uppsattes. Student i Uppsala 1669-12-06. Utrikes resor. Assessor i kammarrevisionen 1684-03-09. Assessor i kommerskollegium (Ak.) 1688-05-12. Ledamot av kommissionen för prövning av ersättningskrav till följd av kaperier (Ak.) 1691-07-01. Kammarråd (Ak.) 1710-02-23. Gift 1:o 1684-11-13 i Stockholm med Anna Maria Hauber, † före 1697-01-23 och begravd s.å. 28/3 i Klara kyrka i Stockholm (At (L).). Dotter till handlanden Johan Christoffer Hauber. Gift 2:o med Altea de Besche född 1670, som kort före sin död blev sinnessvag, dotter till bruksägaren Georg de Besche de Besche och Altea Bothler.

Barn i 1:a giftet:

 • Anna Magdalena Silfverström, döpt 1685-08-23 i Stockholm, död i Stockholm 1761-11-22. Gift 1:o 1710-11-16 i Stockholm med kyrkoherden i Ladugårdslandets församling i Stockholm Georg Mårtensson Wallberg, född 1670, † 1715, föräldrar till statssekreteraren Johan Georg Wallencreutz. Gift 2:o 1721-02-02 i Stockholm med sekreteraren och bruksägaren Anders Lagerholm, född 1674, död 1726-06-00 på Viksbergs bruk (At (Sch).). Gift 3:o 1728-09-17 i Nikolai församling/A med bankokommissarien Paul Krell i hans 2:a gifte, † 1735-04-23. Hans 1:a gifte med Catharina Magdalena Rönling, † 1730-04-25. Dotter till källarmästare Rönling.
 • Johanna Maria Silfverström född 1687-02-02 i Stockholm, † ogift 1747-04-10 i Stockholm.
 • Anna Maria Silfverström, † 1735-04-20 i Stockholm. Gift 1:o 1710-11-06 i Stockholm med advokatfiskalen i riksens ständers bank Henrik Bjurbeck, † 1716-01-00. Gift 2:o 1718-08-17 i Säter/W med kanslisten i kungliga kansliet, sekreteraren Johan Norn, † 1736-10-05 i Stockholm.
 • Johan Silfverström döpt 1690-08-02 i Stockholm.
 • Ett barn döpt 1691-09-04 i Stockholm.
 • Johan Otto Silfverström född 1694, † 1742. Se Tab. 3

Barn i 2:a giftet:

 • Altea Silfverström född 1700-07-27 i Stockholm, † 1765-07-22 Kåreholm. Gift 1:o 1717-06-24 med ryttmästaren Johan Adelswärd född 1690, † 1729. Gift 2:o 1744 med kapten Alexander De Geer född 1712, † 1771, i hans 2:a gifte.
 • Georg Silfverström född tvilling 1701, † 1752. Kammarråd. Se Tab. 5
 • Carl Silfverström född tvilling 1701-03-21, † som ung.

TAB 3

Johan Otto Silfverström född 1694-03-00 i Stockholm, † 1742-06-02. Student i Uppsala 1707-10-04. Volontär vid livgardet 1713. Sergeant vid livgardet 1713. Löjtnant vid dalregementet 1714-05-12. Konfirmationsfullmakt 1716-04-16. Kaptens avsked 1719-09-30. Kapten vid dalregementet 1721-05-15. Livdrabant 1729. Vice korpral vid livdrabantkåren 1734-12-28. Avsked 1739-03-24. Kapten vid Björneborgs läns infanteriregemente 1742-01-29. Gift 1720-03-24, äktenskapstillstånd först 28/4 med Anna Juliana Ratterey. Dotter till hovpredikanten och kyrkoherden i Kungälv Jakob Ratterey, † 1709 och Trine Holst. Trine Holst 2:a gifte med en Hasselqvist från Uddevalla. Familjen var år 1740 bosatt vid 3 roten i Berga, Ytterselö sn/D. Källa: Ytterselö AI:1 s200.

Barn:

 • Maria Juliana Silfverström född 1720-12-12.
 • Altea Magdalena Silfverström född 1722-11-16 (1720 enligt dödbok) i Dalarna/W, † som änka 1794-11-04 på Rings herrgård, i Å församling, Björkekinds härad/E. Gift 1762-05-25 efter kungligt tillstånd 1762-05-12 med fabrikören Daniel Samuelsson Landel. Paret fick två barn, en son och en dotter som bägge avled före modern. Å församling/E CI:4 s312: Död 74 år av ålderdomskrämpor.
 • Ottiliana Silfverström född 1724-07-04, † 1729-10-06.
 • Johan Silfverström född 1726. Fältväbel. Se Tab. 4.
 • Anna Margareta Silfverström född 1728-03-02, † änka 1779-12-28 i Stockholm. Gift 1756-05-18 i Adolf Fredriks församling, Stockholm med inspektören Nils Ågren.
 • Otto Fredrik Silfverström född 1730-03-07, † som ung.
 • Anna Maria Silfverström född 1731-11-11, levde 1773. Gift med konstapeln vid artilleriet N. N. Lillja, † 1769.

TAB 4

Johan Silfverström född 1726-02-23, † barnlös före 1780. Hantlangare vid artilleriet 1740-09-24. Sergeant vid artilleriet före 1747. Fältväbel vid Kalmar regemente 1758. Avsked 1762-03-16 och reste ur riket 1762. Gift 1:o 1747 efter lysning 1747-08-01 i Katarina församling, Stockholm med Anna Maria Ehrengren. Gift 2:o med N. N. Gift 3:o 1762 med Maria Magdalena Steffens född 1717, † 1792-03-24 i Adolf Fredriks församling/A. Dotter till skräddaren Stefan Steffens.

Barn i 1:a giftet:

 • Eva Brita Silfverström döpt 1750-07-29 i Stockholm, † i Stockholm och begravd 1752-11-06.

TAB 5

Georg Silfverström född tvilling 1701-03-21, † 1752-03-21 i Stockholm. Student i Uppsala. Aktuarie i reduktions- och likvidationskommissionen 1733-03-01. Kammarråd 1747-12-08. Gift 1735-09-09 i Skytteholm med Eva Christina Adlerheim född 1711-06-09, † 1797-01-29 på Menhammar i Ekerö socken. Dotter till bankosekreteraren Peter Adlerheim och Catharina Margareta Franc.

Barn:

 • Johan Otto Silfverström född 1736-08-18 i Stockholm, † ogift 1780-11-12 i Stockholm och slöt ätten på svärdsidan. Kadett vid artilleriet 1751-09-09. Furir vid artilleriet 1757-07-03. Sergeant 1757-09-28. Styckjunkare 1758-03-10. Överfyrverkare 1758-03-20. Underlöjtnant 1758-06-28. Löjtnant i armén 1761-12-18 och vid artilleriet 1770-10-15. RSO 1772-09-12. Kapten 1776-08-12. Han bevistade pommerska kriget.
 • Peter Ludvig Silfverström född 1738-05-28 i Stockholm, † ogift 1770-04-18 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1752-06-04. Konstapel vid artilleriet 1757-05-01. Furir 1757-07-20. Sergeant 1757-11-23. Styckjunkare 1758-03-28. Konstituerad fänrik vid Västgötadals regemente 1758-07-12. Stabsfänrik vid Västgötadals regemente 1758-12-21. Löjtnant 1762-05-28. Han bevistade från 1757 pommerska kriget och därunder belägringen av Peenemünde 1757, kanonaden vid Demmin och anfallet på Anklam 1758-10-14 samt blev fången vid nämnda stads övergång 1759-01-22.

Källor

: