Silfverström nr 781

Från Adelsvapen-Wiki

0781.jpg


Adliga ätten Silfverström nr 781 †

Adlad 1666-12-03, introducerad 1668. Utdöd 1780-11-12.


TAB 1

Jakob Otto, av tysk börd. Barberare (fältskär) vid Stora Kopparberget. Död 1612.

Barn:

 • Ludvig eller Lydert Otto. Idkade en tid barberarhantverket vid Stora Kopparberget. Sedan bergsman på Åsen vid Stora Kopparberget och bisittare i gruvrätten. Rådman i Falun 1643 och riksdagsman, tillika med Mårten Larsson i Gruvriset. Död före 1647-06-11 samt 'begrovs troligen i Falu gamla kyrka, varest ett för längesedan otydligt vapen med en enhörning som hjälmprydnad fanns vid sidan av hans och hans hustrus namn och årtalet 1637 samt anteckning att de haft sju söner och f yra döttrar.' Gift med Anna Hansdotter, död 1637, dotter av kyrkoherden i Nora stad Johannes Michaelis Cuprimontanus.

Barn:

 • Johan Otto, adlad Silfverström, född 1616 i Falun. Student, först i Uppsala 1632-09-26, sedan i Greifswald och Rostock 1634. Mag. docens vid Uppsala universitet 1643. Stadsyndikus i Falun 1646-08-27. Borgmästare i Falun 1649. Tillika bergmästare i Västerbergslagen 1656-07-04. Avsade sig borgmästartjänsten 1657. Landsdomare i Öster- och Västerdalarne 1657. Avsked från Öster- och Västerdalarne 1659. Bergmästare vid Salberget 1659-08-23. Adlad 1666-12-03 (introducerad 1668 under nr 781. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1669-02-24. Ordinarie assessor i bergskollegium 1672-07-10. Avsked 1680-01-23. Direktör för Hällefors silververk 1688-11-22. Död 1689-06-19 Hyttnäs och begraven i kopparkista i Sundborns kyrka, där hans epitafium uppsattes, men i Falu gamla kyrka finnes hans gravsten försedd med metallringar. 'Han avsändes 1658 med d. v. landshövdingen Creutz till Norge för att emottaga den delen av nämnda land, som i roskildska freden tillfallit Sverige, samt att lägga gränslinje rikena emellan, men blev året därpå fängslad i Norge och hållen 40 veckor i svårt fängelse, förordnades 1683 den 5 jan. att handla med bergslagerna samt hammar- och bruksägare i Stora Kopparbergs, Västerås, Örebro och Karlstads län samt i Uppland, Roslagen och Gästrikland, tillika med landshövdingarna där i orten, om bevillningen av bruken.' Gift 1:o 1649-09-30 med Aletta Eden, född 1631-04-18, död 1653-05-17 i Falun och i Falun begraven, dotter av rådmannen i Uppsala Claus Eden, adlad Edenberg, och hans 1:a fru Gertrud Sulchen. 2:o 1654-12-28 med Magdalena Johansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kamreraren i bergskollegium Jakob Krull, död 1654), dotter av bergsmannen Jan Ersson Hyttnäs, och Karin Andersdotter Räf (änka efter Christoffer Olsson på Noret, adlad Gyllenknoster, men ej introducerad). (Dalarnas dombok 1634, 1640 (medd. av postmästaren Helmer Lagergren).

Barn:

 • 1. Gertrud, född 1651, död 1728-10-00. Gift 1669-03-17 med assessorn Daniel Plaan, adlad Plaan, född 1630, död 1691. 'Då hon i sin ungdom vistades i Stockholm hos sin moster assessorskan Gyldenbring, friade till henne sekreteraren Gabriel Lillieflycht, men då han efter avskedstagandet råkade i distraktion att sätta sig baklänges på sin häst, som därvid skenade Drottninggatan uppför till Norrtull, fick hon avsmak för honom och gav själv Plaan, som i detsamma kom, anledning att fria till henne, hon råkade slutligen vid sin mans död med sju barn i stort trångmål, emedan makarnes gods blevo reducerade, men vågade med så starka skäl muntligen för konung Carl XI avmåla sin tryckande belägenhet, att de reducerade godsen blevo henne och hennes barn av konungen återskänkta', [vilket dock närmast berodde därpå att de såsom köp- och bytesgods vid närmare undersökning befunnos ej reducibla]. (Af.)'
 • 1. Magdalena, död ogift 1719 Sundby och begraven 1719-11-21.
 • 2. Christina, levde änka 1735, över 70 år gammal (död 1740 och begraven 1740-02-16 i Karlskrona?). Gift, enligt kungligt tillstånd 1683-06-25, med löjtnanten Gabriel Vult eller Fult, adlad Lilliesvärd, född 1654, död 1695.
 • 2. Catharina, levde ogift 1718 i fattigdom. (At (Sch).)
 • 2. Johan, född 1669. Kammarråd. Död 1710. Se Tab. 2
 • 2. Aletta född ca 1661-1669, död 1723-04-15 på Norns bruk i Hedemora landsförsamling Kopparbergs län. Gift 1684 på Hyttnäs med överauditören Peter Brandberg född troligen i Falun, adlad Cederberg, född 1644, död 1702 i hans 2a gifte.

TAB 2

Johan (son av Johan Otto, adlad Silfverström, nr 1), född 1660-07-03 i Sala. Student i Uppsala 1669-12-06. Utrikes resor. Assessor i kammarrevisionen 1684-03-09. Assessor i kommerskollegium (Ak.) 1688-05-12. Ledamot av kommissionen för prövning av ersättningskrav till följd av kaperier (Ak.) 1691-07-01. Kammarråd (Ak.) 1710-02-23. Död 1710-10-06 i Stockholm (Ak.) i pesten och begraven i Valö kyrka, Stockholms län, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1684-11-13 i Stockholm med Anna Maria Hauber, död före 1697-01-23 och begraven 1697-03-28 i Klara kyrka i Stockholm (At (L).), dotter av handlanden Johan Christoffer Hauber. Gift 2:o med Altea de Besche, född 1670, 'som kort före sin död blev sinnessvag', dotter av bruksägaren Georg de Besche, naturaliserad de Besche, och Altea Bothler.

Barn:

 • 1. Anna Magdalena, döpt 1685-08-23 i Stockholm, död i Stockholm 1761-11-22. Gift 1:o 1710-11-16 i Stockholm med kyrkoherden i Ladugårdslands församling i Stockholm Georg Mårtensson Wallberg, född 1670, död 1715, föräldrar till statssekreteraren Johan Georg Wallberg, adlad Wallencreutz. Gift 2:o 1721-02-02 i Stockholm med sekreteraren och bruksägaren Anders Lagerholm, född 1674, död 1726-06-00 på Viksbergs bruk (At (Sch).). Gift 3:o 1728-09-17 i Nikolai församling, Stockholm med bankokommissarien Paul Krell, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Magdalena Rönling, död 1735-04-23, dotter av källarmästaren Rönling), död 1730-04-25.
 • 1. Johanna Maria, född 1687-02-02 i Stockholm, död ogift 1747-04-10 i Stockholm.
 • 1. Anna Maria, död 1735-04-20 i Stockholm. Gift i Stockholm 1:o 1710-11-06 med advokatfiskalen i riksens ständers bank Henrik Bjurbeck, död 1716-01-00. Gift 2:o 1718-08-17 i Säter/W med kanslisten i kungliga kansliet, sekreteraren Johan Norn, död 1736-10-05 i Stockholm.
 • 1. Johan, döpt 1690-08-02 i Stockholm.
 • 1. Ett barn, döpt 1691-09-04 i Stockholm.
 • 1. Johan Otto, född 1694. Kapten. Död 1742. Se Tab. 3
 • 2. Altea, född 1700-07-27 i Stockholm, död 1765-07-22 Kåreholm. Gift 1:o 1717-06-24 med ryttmästaren Johan Hultman, adlad Adelswärd, född 1690, död 1729. Gift 2:o 1744 med kaptenen Alexander De Geer, i hans 2:a gifte, född 1712, död 1771.
 • 2. Georg, född 1701. Kammarråd. Död 1752. Se Tab. 5
 • 2. Carl, född tvilling 1701-03-21, död som ung.

TAB 3

Johan Otto (son av Johan, Tab. 2), född 1694-03-00 i Stockholm. Student i Uppsala 1707-10-04. Volontär vid livgardet 1713. Sergeant vid livgardet 1713. Löjtnant vid dalregementet 1714-05-12. Konfirmationsfullmakt 1716-04-16. Kaptens avsked 1719-09-30. Kapten vid dalregementet 1721-05-15. Livdrabant 1729. Vice korpral vid livdrabantkåren 1734-12-28. Avsked 1739-03-24. Kapten vid Björneborgs läns infanteriregemente 1742-01-29. Död 1742-06-02. (Äktenskapstillstånd 28/4), gift 1720-03-24 med Anna Juliana Ratterey, dotter till hovpredikanten och kyrkoherden i Kungälv Jakob Ratterey och Trine Holst. Familjen var år 1740 bosatt vid 3 roten i Berga, Ytterselö sn/D. Källa: Ytterselö AI:1 s200.

Barn:

 • Maria Juliana, född 1720-12-12.
 • Altea Magdalena, född 1722-11-16 (1720 enligt dödbok) i Dalarna/W, död änka 1794-11-04 på Rings herrgård, Å församling, Björkekinds härad/E. Gift 1762-05-25 (efter kungligt tillstånd 1762-05-12) med fabrikören Daniel Samuelsson Landel. Paret fick två barn, en son och en dotter som bägge avled före modern. Å församling/E CI:4 s312: Död 74 år av ålderdomskrämpor.
 • Ottiliana, född 1724-07-04, död 1729-10-06.
 • Anna Margareta, född 1728-03-02, död änka 1779-12-28 i Stockholm. Gift 1756-05-18 i Adolf Fredriks församling, Stockholm med inspektören Nils Ågren.
 • Otto Fredrik, född 1730-03-07, död som ung.
 • Anna Maria, född 1731-11-11, levde 1773. Gift med konstapeln vid artilleriet N. N. Lillja, död 1769.

TAB 4

Johan (son av Johan Otto, Tab. 3), född 1726-02-23. Hantlangare vid artilleriet 1740-09-24. Sergeant vid artilleriet före 1747. Fältväbel vid Kalmar regemente 1758. Avsked 1762-03-16 och reste ur riket 1762. Död barnlös före 1780. Gift 1:o 1747 efter lysning 1747-08-01 i Katarina församling, Stockholm med Anna Maria Ehrengren. Gift 2:o med N. N. Gift 3:o 1762 med Maria Magdalena Steffens, född 1717, död 1792-03-24 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, dotter av skräddaren Stefan Steffens.

Barn:

 • 1. Eva Brita, döpt 1750-07-29 i Stockholm, död i Stockholm och begraven 1752-11-06.

TAB 5

Georg (son av Johan, Tab. 2), född tvilling 1701-03-21. Student i Uppsala. Aktuarie i reduktions- och likvidationskommissionen 1733-03-01. Kammarråd 1747-12-08. Död 1752-03-21 i Stockholm. Gift 1735-09-09 Skytteholm med Eva Christina Adlerheim, född 1711-06-09, död 1797-01-29 på Menhamra i Ekerö socken, dotter av bankosekreteraren Peter Arosell, adlad Adlerheim, och Catharina Margareta Franc.

Barn:

 • Johan Otto, född 1736-08-18 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1751-09-09. Furir vid artilleriet 1757-07-03. Sergeant 1757-09-28. Styckjunkare 1758-03-10. Överfyrverkare 1758-03-20. Underlöjtnant 1758-06-28. Löjtnant i armén 1761-12-18 och vid artilleriet 1770-10-15. RSO 1772-09-12. Kapten 1776-08-12. Död ogift 1780-11-12 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade pommerska kriget.
 • Peter Ludvig, född 1738-05-28 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1752-06-04. Konstapel vid artilleriet 1757-05-01. Furir 1757-07-20. Sergeant 1757-11-23. Styckjunkare 1758-03-28. Konstituerad fänrik vid Västgötadals regemente 1758-07-12. Stabsfänrik vid Västgötadals regemente 1758-12-21. Löjtnant 1762-05-28. Död ogift 1770-04-18 i Stockholm. Han bevistade från 1757 pommerska kriget och därunder belägringen av Peenemünde 1757, kanonaden vid Demmin och anfallet på Anklam 1758-10-14 samt blev fången vid nämnda stads övergång 1759-01-22.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.