:

De Geer af Leufsta nr 131

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna De Geer af Leufsta nr 253 och 131

Friherrlig 1773-08-29, introd. s. å. En gren grevlig 1818-05-11, enl. 37 § R.F., introd. 1819. Utdöd 1861-07-30.


1 SAB. 2 At (P).

De%20Geer%20af%20Leufsta%20G13100.png


TAB 1

Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta (översiktstab. 1, son av Jean Jacques De Geer, se adl. ätten De Geer, Tab. 5), till Leufsta bruk i Lövsta socken, Vesslands och Karlholms bruk i Vesslands socken, Strömsbergs bruk i Tolfta socken, alla i Uppsala län, Vällnora bruk i Knutby socken, Stockholms län, samt Örbyhus och Kettslinge i Vendels socken, Fors i Tierps socken, alla i Uppsala län och Kellingby i Knutby socken, Stockholms län m. m. Född 1720-02-10 på Finspång. LVA 1739-12-24. Kammarherre 1740. Hovmarskalk 1760-08-25. RNO 1761-11-23. KmstkVO 1772-05-29 vid konung Gustaf III:s kröning och varvid han bibehöll ättens gamla valspråk: Non sans cause. Friherre 1773-08-29 (introd. s. å. under nr 253). Död 1778-03-07 i Stockholm och begraven s. å. 12/3 i eget gravkor i Uppsala domkyrka. 'Han fick Leufsta bruk och gods till fideikommiss för sig och efterkommande av sin farbroder landshövdingen Charles De Geer. Hade mycken kunskap i naturhistorien, särdeles i entomologien och utarbetade Mémoires pour servire å l'histoire des insectes, 8 band, 1752–1778.'. Gift 1743-06-23 i Stockholm med friherrinnan Catharina Charlotta Ribbing af Zernava, född 1720-12-05 i Stockholm, död där 1787-05-21 och begraven s. å. 24/5 i Jakobs kyrka men sedan flyttad till familjegraven i Uppsala domkyrka, dotter av generallöjtnanten, friherre Lennart Ribbing af Zernava nr 40, och friherrinnan Elsa Elisabet Banér nr 22.

Barn:

 • Jacquelina Elisabet, född 1744-05-10. Stiftsjungfru. Hovmästarinna hos hertiginnan av Södermanland 1780. Död s. å. 8/5 i Stockholm och begraven i Österåkers kyrka, Södermanlands län. Gift 1764-06-03 på Leufsta med en av rikets herrar, överkammarherren greve Nils Filip Gyldenstolpe, född 1734, död 1810.
 • Charlotte, född 1746-01-25 i Stockholm, död där 1820-05-25. Gift 1765-04-21 på Leufsta bruk med generallöjtnanten Anders Rudolf Du Rietz, friherre Du Rietz af Hedensberg, född 1720, död 1792.
 • Charles, född 1747. Kammarherre. Död 1805. Se Tab. 2.
 • Emanuel, född 1748. Riksråd. Död 1803. Se Tab. 4.
 • Hedvig Ulrika, född 1752-07-07 i Stockholm, död där 1813-10-01. Gift 1774-01-07 i nämnda stad med generallöjtnanten, greve Fredrik Carl Dohna, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1784.
 • Anton, född 1753-11-23 i Stockholm. Volontär vid Hälsinge regemente. Rustmästare därst. 1768-06-07. Livdrabant s. å. 16/11. Kornett vid lätta dragonerna 1773-02-17. Kammarherre hos Sofia Magdalena 1774-03-23. Löjtnant 1776. Kapten 1778-05-18. Död ogift 1780-01-15 i Paris.
 • Ebba Margareta, född 1756-09-25 i Stockholm, död 1814-06-09 i Nyköping. Gift 1778 på Leufsta bruk med ryttmästaren Fredrik Adolf Ulrik Sparre af Rossvik, född 1746, död 1812.
 • Louis, född 1759. Kammarherre. Död 1830. Se Tab. 8.

TAB 2

Charles (översiktstab. 2, son av Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta, Tab. 1), till Leufsta m. m., född 1747-03-08 på Leufsta. Volontär vid Spens' regemente 1756. Förare därst. s. å. 1/9. Sergeant 1758. Konstit. fänrik 1761-01-10. Stabsfänrik 1761-11-03. Fänrik vid livgardet 1762-05-26. Avsked från livgardet 1764-04-18. Kammarherre hos drottningen s. d. Avsked ur krigstjänsten 1771-12-06. LVA 1790-02-10 och preses 1792. KmstkVO 1794-11-24. Död 1805-01-13 i Stockholm. 'Han var en frisinnad riksdagstalare.' Gift 1:o 1770-12-23 i Stockholm med sin kusin, hovfröken, friherrinnan Ulrika Elisabet von Liewen, född 1747-02-12, död 1775-05-19 i Uppsala, dotter av landshövdingen, friherre Carl Gustaf von Liewen, och friherrinnan Ulrika Eleonora Ribbing af Zernava. Gift 2:o 1777-12-14 i Stockholm med sin och sin 1:a frus syssling, grevinnan Eleonora Vilhelmina von Höpken, född 1755-10-05, död 1793-04-20 i Stockholm, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Anders Johan von Höpken, greve von Höpken nr 89, och hans 2:a fru, friherrinnan Vilhelmina Ribbing af Zernava nr 40.

Barn:

 • 1. Charlotta Eleonora, född 1771-12-04 i Stockholm, död 1791-10-20 i Uppsala. Gift 1788-12-11 på Leufsta med en av rikets herrar, fältmarskalken, friherre Hans Henrik von Essen, greve von Essen, i hans 1:a gifte, född 1755, död 1824.
 • 1. Ulrika Margareta, född 1773-01-12 i Stockholm, död s. å. 16/8 Väsby och begraven s. å. 20/8.
 • 2. Vilhelmina, född 1779-12-16 i Stockholm, statsfru 1823, överhovmästarinna hos drottningen 1829-08-21, hos änkedrottningen 1844. Död 1858-12-31 i Stockholm. Gift där 1798-05-08 med sin kusin, överstekammarjunkaren, greve Carl Edvard Gyldenstolpe, född 1770, död 1852.
 • 2. Carl, greve De Geer af Leufsta, född 1781, en av rikets herrar. Död 1861. Se Tab. 3.
 • 2. Anton Carl, född 1791-05-15 i Stockholm, död där 1793-12-17.

TAB 3

Carl De Geer, greve De Geer af Leufsta (översiktstab. 1, son av Charles, Tab. 2), till Leufsta bruk i Lövsta socken, Uppsala län, Väsby (fideikommiss) i Hammarby socken, Stockholms län, Kulla Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län, Stora Sundby i Öja socken och Yxtaholm i Lilla Mellösa socken, båda i Södermanlands län samt Utansjö bruk i Högsjö socken, Västernorrlands län. Född 1781-05-09. Kornett vid livhusarregementet 1794-07-21. Premiäradjutant därst. 1796-01-03. Löjtnant vid lätta livdragonregementet 1802-02-08. Ryttmästare därst., nu livgardet till häst 1804-12-19. Avsked 1806-10-11. RNO 1818-05-11. Greve s. å. 11/5 enl. 37 § R.F. (introd. 1819-11-17 under nr 131). Överstekammarjunkare 1818-12-31. Skattmästare vid KMO och RNO 1819-05-11. Lantmarskalk vid 1823 års riksdag. RoKavKMO s. å. 19/6. En av rikets herrar s. å. 22/12. Översteskattmästare vid KMO 1828-01-16. Åter lantmarskalk vid riksdagen s. å. LVA 1831-12-14. Vice kansler vid KMO 1842-05-11. Kansler därst. 1847-12-06. Avsked från nämnda kanslersämbete 1856-04-28. Död 1861-07-30 i Stockholm, jordfäst i Jakobs kyrka därst. s. å. 8/8 och därefter förd till De Geerska familjegraven vid Leufsta bruk. Han slöt själv sin grevliga ättegren. Gift 1810-08-20 i Hyltinge kyrka, Södermanlands län med friherrinnan Ulrika Sofia (Ulla) Sprengtporten, född 1793-08-20 Sparreholm, död 1869-09-22 i Stockholm, dotter av generalen och ambassadören Johan Vilhelm Sprengtport, friherre Sprengtporten nr 275, och hans 2:a fru, grevinnan Sofia Lovisa Mörner af Morlanda nr 60.

Barn:

 • Sofia Eleonora Charlotta, född 1813-08-06 i Stockholm, död där 1888-06-08. Gift 1832-08-07 på Leufsta med statsministern för utrikes ärendena, greve Baltzar Julius Ernst von Platen, född 1804, död 1875.

TAB 4

Emanuel (översiktstab. 1, son av Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta, Tab. 1), till Frötuna i Rasbo socken, Uppsala län, vilket år 1779 stiftades till fideikommiss för ätten. Född 1748-09-28 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1755. Fänrik därst. 1764-09-05. Avsked 1771-09-18. Kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika s. å. 6/12. Envoyé-extraordinaire till Nederländerna 1775–1779. Riksråd 1786-04-12. Avsked 1787-06-13. KNO s. å. 26/11 med valspråk: Eligendo decora. Död 1803-04-19 i Uppsala. Gift 1779-07-19 på Vittskövle i likanämnd socken, Kristianstads län med grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1771 i Stockholm med kammarherren, friherre Adolf Ludvig Hamilton af Hageby, född 1746, död 1777), född 1756-06-08, död 1810-11-21 på Frötuna, dotter av en av rikets herrar, överhovjägmästaren greve Carl Reinhold von Fersen nr 56, och friherrinnan Charlotta Fredrika Sparre nr 11.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1780-05-29 på Frötuna, död 1831-09-08 i Uppsala. Gift där 1:o 1807-01-08 med konteramiralen och landshövdingen, friherre Fredrik Georg Strömfelt, greve Strömfelt, i hans 3:e gifte, född 1738, död 1814. Gift 2:o 1819-09-04 med kabinettskammarherren, greve Lars Fredrik Cronhielm af Flosta, i hans 2:a gifte, född 1776, död 1832.
 • Jacquette Elisabet, född 1782-11-10, död 1801-07-17 vid Sätra brunn.
 • Carl Anton, född 1784-07-14 på Frötuna. Fullmakt som fänrik vid livgardet 1785-05-20. Död s. å. 21/7 på Frötuna.
 • Emanuel, född 1786. Kammarherre. Död 1829. Se Tab. 5.
 • Hedvig Ulrika Eleonora, född 1788-05-11 i Stockholm, död 1793-01-21 i Uppsala.
 • Ebba Augusta Sofia, född 1790-06-23, död 1822-06-16 i Stockholm och begraven i Löwenhielmska graven på Klara kyrkogård. Gift 1:o 1807-12-11 i Stockholm med generalmajoren, friherre Carl Bunge, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1812. Gift 2:o 1816-10-03 med sin kusin, en av rikets herrar, generallöjtnanten m. m. greve Carl Axel Löwenhielm, i hans 1:a gifte, född 1772, död 1861.
 • Eva Fredrika, född 1791-12-09, död 1793-01-07.

TAB 5

Emanuel (översiktstab. 2A, son av Emanuel, Tab. 4), till Frötuna. Född där 1786-07-26. Kornett vid livregementets kyrassiärkår 1894-07-06. Löjtnant därst. 1809-02-23. Avsked 1812-12-08. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland. Kammarherre 1809-06-08. Död 1829-05-11 i Stockholm. Gift 1813-04-23 Hallkved med Carolina Elisabet Didron, född 1791-05-12 på Marielund i nämnda socken, död 1864-05-13 i Stockholm, dotter av majoren Carl Johan Didron, och Maria Elisabet Wegelin.

Barn:

 • Elisabet Charlotta Augusta, född 1814-03-01 på Frötuna, död 1891-09-21 Tormenås. Gift 1846-06-18 på Frötuna med kammarherren Teodor Vilhelm Ankarcrona, i hans 2:a gifte, född 1794, död 1865.
 • Ebba Lovisa, född 1815-09-16 på Frötuna, död 1879-04-22 i Stockholm. Gift 1838-11-01 på Frötuna med majoren greve Axel Emil Wirsén, född 1809, död 1878.
 • Carl Emanuel, född 1817-02-14 på Frötuna. Kansliexamen 1835-12-14. Fanjunkare s. å. 23/12. Officersexamen 1837. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 11/8. Löjtnant 1845-07-31. Ryttmästare i kåren 1857-08-03. Tjänstgörande kabinettskammarherre 1859-08-05. Avsked ur krigstjänsten 1860-01-17. RSO 1862-05-03. Tjänstfri från hovet 1872. KVO1kl 1873-05-14. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1873–1877. Död 1877-10-08 i Stockholm. Innehade fideikommissegendomarna Frötuna, som han tillträdde efter faderns död, Leufsta bruk med underlydande, Väsby i Hammarby socken samt husen nr 15 A och B vid Västra Trädgårdsgatan i Stockholm samt gården nr 6 vid Kungsängsgatan i Uppsala, vilka senare han tillträdde 1861 efter sin faders kusin, greve Carl De Geer.
 • Carolina Louise Eva, född 1818-12-23 på Frötuna, död 1892-01-25 i Stockholm. Gift 1852-07-08 på Frötuna med översten och chefen för Upplands regemente, KSO Johan Abraham Sundmark, född 1804-05-26 i Stockholm, död 1870-03-04 i Uppsala och begraven å därv. kyrkogård.
 • Hedvig Augusta, född 1820-06-29 på Frötuna, död 1881-10-30 Lagerlunda. Gift 1843-11-13 i Uppsala med generalmajoren Per Christian Lovén, adlad Lovén, född 1799, död 1878.
 • Eugenie Sofia, född 1823-06-17 på Frötuna, död ogift 1903-06-17 i Stockholm.
 • Louis, född 1824. Hovmarskalk. Död 1887. Se Tab. 6.

TAB 6

Louis (översiktstab. 2B, son av Emanuel, Tab. 5), född 1824-11-27 på Frötuna. Kadett vid Karlberg 1839-02-15. Avgången från krigsakademien s. å. 9/8. Kammarherre 1860. Landstingsman 1879. Hovmarskalk 1880-05-15. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1883–1887. LLA 1885. RNO 1886-12-01. Död 1887-06-07 i Stockholm. Arrenderade Frötuna åren 1863–1877 samt tillträdde efter broderns död de stora De Geerska fideikommissen Leufsta, Frötuna, Väsby m. m. Gift 1:o 1858-01-19 i Stockholm med Vendla Mariana Johanna Sofia von Wright, född 1833-07-12 i nämnda stad, död 1868-01-08 i Uppsala, dotter av kammarherren Göran Detlof von Wright, och Mariana Fredrika Kantzow, friherrl. ätten nr 376. Gift 2:o 1880-03-31 i Stockholm med före detta hovfröken hos drottning Lovisa grevinnan Louise Ulrika Sparre af Söfdeborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1894-01-11 i Stockholm med legationsrådet Fredrik Rappe, från vilken hon 1917 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1864), född 1852-11-22, död 1937-05-02 i Stockholm, Engelbrekts förs., (db), dotter av landshövdingen greve Erik Josias Filip Sparre af Söfdeborg nr 66, och grevinnan Ottiliana Sparre af Söfdeborg. Har ägt Lejondal i Bro socken, Uppsala län.

Barn:

 • 1. Carl Louis Emanuel, född 1859-12-10 på Väsby. Mogenhetsexamen 1879-05-27. Student i Uppsala 1883–1885. Landstingsman 1892. RNO 1896-12-01. Död 1914-09-21 i Uppsala (Östra Leufsta förs., Uppsala län, db). Tillträdde efter faderns död 1887 ovannämnda fideikommissegendomar.
 • 1. Vandla (EÄ Vendla) Marianne, född 1861-10-14 på Väsby, död där s. å. 18/10.
 • 1. Ebba Elisabet, född 1863-12-15 på Frötuna. Gift 1886-10-20 i Stockholm med generallöjtnanten Bror Olivier Claes Munck af Fulkila, född 1857, död 1935-02-16.
 • 1. Louis, född 1866. Kammarherre. Död 1925. Se Tab. 7.
 • 2. Elisabet Louise, född 1880-08-09 på Leufsta. Gift 1903-10-06 i Jakobs kyrka i Stockholm med kaptenen, greve Nils Pontus Gustaf von Rosen, född 1880.
 • 2. Erik Louis Emanuel, född 1882-05-17 på Väsby. Mogenhetsexamen 1902-05-22. Volontär vid livregementets dragoner 1902-05-28. Elev vid krigsskolan 1903-09-00. Utexaminerad 1904-11-28. Underlöjtnant vid livregementets dragoner s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1906-12-21. Död ogift 1916-05-26 i Stockholm, Oscars förs., (db), genom olyckshändelse.
 • 2. Adrienne Louise Ottiliana Carolina, född 1884-11-19 på Leufsta, död 1962-12-28 i Stockholm, Engelbrekts förs., (db). Gift 1907-03-11 i Jakobs kyrka i Stockholm med kammarherren, greve Carl Louis von Rosen, född 1866, död 1924.
 • 2. Charlotta (EÄ Charlotte) Olga Louise Sofia, född 1887-12-07 i Stockholm, i Jacobs förs., död 1984-05-28 i Malmö i S:t Petri förs. Gift 1924-04-23 i Oskarskyrkan, (vb), därst. med assessorn vid rådhusrätten i Malmö, jur. kandidat Carl Vilhelm Rydbeck, född 1889-10-20 i Lund. Död 1981-04-28 i S:t Petri förs., Malmö.

TAB 7

Louis (översiktstab. 2B, son av Louis, Tab. 6), född 1866-08-08 på Frötuna. RNO 1916-06-06. Kammarherre s. å. Död 1925-11-30 i Stockholm (Öster Löfsta förs, Uppsala län, db). Förvaltade nämnda egendom från 1891. Tillträdde efter broderns död 1914 de De Geerska fideikommissen Leufsta, Frötuna, Väsby, m. m. Gift 1892-10-20 Löfsta med friherrinnan Märta Johanna Fredrika Cederström, från vilken han blev skild 1905, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905-09-13 med före detta generalmajoren i finska armén, före detta översten i armén och överstelöjtnanten vid livgardet till häst, RSO m. m. Ernst Linder, av finsk adlig ätt, född 1868-04-25), född 1873-11-13 på Löfsta. Död 1925-07-15 i Djursholm. Dotter av löjtnanten, friherre Claes Edvard Cederström nr 211, och friherrinnan Märta Leijonhufvud nr 26.

Barn:

 • Marianne, född 1893-10-06 Frötuna, Uppsala län. Se Biografica. Död 1978-07-31 i Stockholm, Jakobs förs. Gift 1:o 1915-03-15 i Jakobs kyrka, Stockholm (Kolbäcks förs., Västmanlands län, vb), med löjtnanten i livregementets dragoners reserv, OIISGbmt, OII:sJmt, m. m. greve Carl Oskar Bernadotte af Visborg, (EÄ greve af Visborg) från vilken hon blev skild 1935-03-20 i hans 1:a gifte (gift 2:o 1937-04-20 i Kungsholms förs., Stockholm, vb nr 80, med Gerty Börjesson, född 1910-10-30 i Södertälje stadsförs., (fb), dotter av kontorschefen Fritz Leonard Börjesson och Gertrud Katarina Palm), född 1890-05-27 i Karlskrona, död 1977-04-23 på Malmsjö, Grödinge. Gift 2:o 1936-05-15 i Stockholm, Oscars förs., (vb), med Marcus Wallenberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1923-08-22 med Dorothy Helen Mackay i h:s 1:a gifte, född 1900-04-06, skilsm 1935-10-08 gm Stockholms rr), född 1899-10-05 i Stockholm. Bankdirektör. Ekon hedersdr. Se Biografica o VÄD. Död 1982-09-13 i Stockholm.
 • Märta Ebba Carolina, född 1896-12-02 på Frötuna, död 1976-05-11 i Nyköping (begraven i Bärbo k:a). Gift 1916-01-29 på Leufsta (Österleufsta förs., Uppsala län, vb), med löjtnanten, greve Nils Claes Ludvig Wachtmeister af Johannishus, född 1891, död 1960-03-09 på Tistad (Bärbo förs., Södermanlands län, db).

TAB 8

Louis (översiktstab. 3, son av Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta, Tab. 1), till Kristineholm i Allhelgona socken och Gotthardsberg i Lerbo socken, båda i Södermanlands län. Född 1759-09-23 i Stockholm. Kvartermästare vid livregementet till häst 1771-12-16. Fänrik vid livgardet 1775-05-22. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena1 1780-02-05. Löjtnant s. å. 3/5. Stabskapten 1786-03-31. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1788-01-29. Avsked 1789-01-19. Död 1830-04-26 i Nyköping. Gift 1:o 1788-01-29 i Stockholm med grevinnan Charlotta Catharina Bielke, född 1765-06-18, död 1793-11-13 i Stockholm, dotter av riksrådet och presidenten greve Nils Adam Bielke, och hans 2:a fru friherrinnan Fredrika Eleonora von Düben. Gift 2:o 1795-05-28 Sturefors med den förras syster, grevinnan Gunilla Bielke, född 1770-09-14 i Stockholm, död där 1815-03-10.

Barn:

 • 1. Louis, född 1788-12-08 i Stockholm, död där 1791-11-22.
 • 1. Carl Edvard, född 1790-04-02 i Stockholm, död där 1791-11-08.
 • 1. Jean Jacques, född 1792. Kapten. Död 1829. Se Tab. 9.
 • 2. Louise Fredrika, född 1796-01-03 i Stockholm, död 1882-12-05 på Kristineholm. Gift där 1818-07-04 med överstelöjtnanten, greve Gustaf Wachtmeister af Johannishus, född 1792, död 1859.
 • 2. Charles Louis, född 1800-08-12 på Kristineholm. Fanjunkare vid Svea livgarde 1810. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1817-05-26. Löjtnant därst. 1826-04-18. Kammarherre hos drottningen. Kapten i generalstaben 1826-05-11. Avsked från kåren s. å. 14/6. Död ogift 1831-01-07.

TAB 9

Jean Jacques (översiktstab. 3, son av Louis, Tab. 8), född 1792-05-02 i Stockholm. Sergeant 1809-11-27. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 2/12. Löjtnant 1814-06-17. Kapten i regementet 1819-03-27. Stabskapten vid regementet 1820-06-30. Avsked s. å. 19/10. Död 1829-01-14 i Genève. Gift där 1820-09-14 med Andrienne-Françoise Massot, född 1803-04-09 i Geneve, död där 1867-08-14, dotter av porträttmålaren Firmin Massot och Louise Mégevand.

Barn:

 • Louis-Amédé, född 1822. Löjtnant. Död 1906. Se Tab. 10.
 • Henriette-Sofie-Eleonore, född 1825-07-29 i Genève, död där 1882-10-06. Gift 1845-12-09 i Ferney med godsägaren Jean-Paul-Ernest Griolet, född 1819-04-07 i Nîmes, död 1908-11-09 i Genève.
 • Louise-Gustave, född 1826-12-20 i Genève, död där 1882-08-17. Gift 1851-06-21 i Genève med godsägaren Auguste Patron, född 1821-03-07 i Vétraz, död 1897-04-20 i Genève.
 • Françoise-Amelie, född 1829-08-14 Vernaz Gift 1851-06-20 i nämnda stad med godsägaren, med. doktorn Auguste-Louis Brot, född 1821-09-18 i Genua, död 1896-08-30 i Genève.

TAB 10

Louis-Amédé (översiktstab. 3, son av Jean Jacques, Tab. 9), född 1822-05-29. Furir 1844-04-06. Student s. å. Officersexamen 1845-02-28. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 31/7. Löjtnant 1848-05-30. Avsked 1849-03-20. Död 1906-11-30 i Genève. Ägde någon tid Gotthardsberg i Lerbo socken, Södermanlands län samt till sin död Vernaz i Haute-Savoie. Gift där 1858-12-27 med Marie-Louise Duval, född 1838-04-09 i Petit-Saconnex, död 1867-01-27 i Genève, dotter av Jean-François-André Duval och Ninette Töpffer.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1860. Före detta generalkonsul. Se Tab. 11.
 • Adèle Frédérique, född 1863-03-30 i Genève, död 1923. Ägde Vétraz i Savoyen.
 • Gustaf Eugéne, född 1867-01-13 i Genève, död där 1907-03-24.

TAB 11

Carl Fredrik (översiktstab. 3, son av Louis-Amédé, Tab. 10), född 1860-11-24 i Genève. Licenciées-lettres 1879-06-08. Volontär vid Svea livgarde 1880-02-24. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Avgången från krigsskolan 1881-06-01. Åter antagen s. å. 1/9. Utexaminerad 1882-10-28. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 17/11. Avsked 1887-01-14. Svensk-norsk generalkonsul i Genève 1888-06-29. Inträdde i Svea livgardes reserv 1889-10-18. RVO 1899-12-01. RNO 1907-12-01. Avsked som generalkonsul 1920-02-12. KVO2kl s. å. 6/6. Har utgivit flera skönlitterära arbeten på franska språket. Äger Malagnov vid Genève. Gift 1887-03-11 i Eaux-Vives i Schweiz med Anne Suzanne-Henriette Krieg, född 1866-04-14 i Eaux-Vives, död 1931-12-04 i Genève, protestantiska förs. i Eaux.Vives (stadsdelen Malagnon), dotter av Alexandre-Adrien Krieg och Elisabet Dufour.

Barn:

 • Louis Carl Gerard Etienne, född 1887. Förste legationssekreterare. Se Tab. 12.
 • Ebba Marie Elisabet, född 1889-01-20 i Eaux-Vives, död 1971-12-29 i Genève, Schweiz.
 • Marguerite, född 1900-02-04 i Genève. Gift 1921-05-06 med bankiren Marc Auguste Chauvet, född 1893-03-23.

TAB 12

Louis Carl Gerard Etienne (översiktstab. 3, son av Carl Frédéric (EÄ Fredrik), Tab. 11), friherre, född 1887-12-22 i Eaux-Vives. Jur. kandidatexamen vid Uppsala universitet 1916. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Tjänstgöring i Östersysslets domsaga 1916–1918. Diplomataspirant (attaché) i Utrikesdepartementet 1918-10-28. T. f. 2:a legationssekreterare i Utrikesdepartementet 1919-09-12. T. f. 2:a legationssekreterare vid beskickningen i Rom 1920-02-27. RNedONO s. å. T. f. 1:e legationssekreterare därst. 1921-12-16 och i Bern 1922. RFrHL s. å. 1:e legationssekreterare i Utrikesdepartementet 1923-09-17. Ministerns för utrikes ärendena sekreterare s. å. KItKrO s. å. GVPostJubM 1924-08-16. KAbessSO s. å. KTunNIO 1925. RFinlVRO1kl s. å. ÖRKOffHtm. krigsdek. Avsked och 1:e legationssekreterare i dispenibilitet 1928-06-00. Kammarherre s. å. juni 16. Introduktör för främmande sändebud s. å. nov. 9. RNO 1929-06-06. Legationsråd i dispenibilitet 1930-05-30. StOffLettSO. KNO2kl 1934-11-24. KNO1kl 1938-11-15. Tillagd namn av ministre plénipetentiaire 1940-03-09. StOffAbessMenO. StOffBKrO. StOffRumSO. KFrHl. JUSO3kl. Gift 1916-09-09 i Eaux-Vives (Uppsala domk. förs., vb), med Augusta Christina Elisabeth (EÄ Elisabet) (Beth) Tersmeden, nr 1940, född 1890-09-28 Hinseberg, dotter av bruksägaren Conrad Jakob August Tersmeden nr 1940 och Julie Hammarhjelm-Strokirk.

Barn:

 • Christina Louise, född 1917-06-13 i Uppsala (Kristinehamns förs., fb) (Akad. sjukh. i Uppsala, fb). Gift 1936-06-20 i Leufsta brukskyrka (Öster-Lövsta förs., Uppsala län, vb nr 9), med fänriken, sedermera löjtnanten, vid Livregementet till häst greve Gösta Knutsson Lewenhaupt nr 2, född 1912-02-25 i Stockholm.
 • Carl Gerard Louis, friherre, född 1918-09-20 i Stockholm.


TAB 13

Carl Gustave (EÄ Gustaf) Adrien (översiktstab. 3, son av Carl Frédéric (EÄ Fredrik), Tab. 11), friherre, född 1890-04-21 i Eaux-Vives. Löjtnant vid 1:a schweiziska kavalleriregementet. Attaché vid schweiziska beskickningen i Paris. 2:a legationssekreterare vid nämnda beskickning. Licencié en droit. Schweizisk 1:e legationssekreterare i disponibilitet. RFrHL. Död 1955-06-07 i Genève. Gift där 1917-08-09 i Paris med Catherine Blanche Suzanne (EÄ Susanne) Schlumberger, född 1895-08-29 på slottet Crassier i Frankrike, död 1959, dotter av franske ministern Emanuel Schlumberger och Isabelle Monnrier.

Barn:

 • Emmanuel (EÄ Emanuel) Douglas, friherre, född 1918-07-27 i London.
 • Christian Louis Amédé, friherre, född 1920-11-09 i Paris.
 • Solange Juliette Ebba, född 1924-07-16.


Källor

Litteratur: E. W. Dahlgren, Ätten De Geer (1920).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: