Sylvander nr 2225

Från Adelsvapen-Wiki

2225.jpg

Adliga ätten Sylvander nr 2225 †

Adlad 1812-07-10 enl. 37 § R.F. Friherre 1830-06-24. † 1882-06-06.

TAB A

?? Korpral Sven Christoffersson och Catharina Strömsten

Son:


TAB B

Jonas Sylvander (son av ? Sven Christoffersson Tab. a.) född omkring 1700, död 1774-08-30 i Ljungby. Länsman inom Kalmar län. Gift på 1730-talet med Sara Anna Hallenberg, född 1711, död 1785 i Målilla, dotter av länsmannen Gabriel Hallenberg och Maria Ljungström.

Barn:

 • Catharina Sylvander, född 1734 i Vimmerby
 • Johan Gabriel Sylvander, född 1736 i Vimmerby. se tab. 1.
 • Sven Petter Sylvander, född 1737 i Vimmerby
 • Christopher Sylvander, född 1739 i Vimmerby
 • Anna Christina Sylvander, född 1744 i Vimmerby
 • Hedvig Sylvander, född 1745 i Vimmerby, gift med rådmannen i Vimmerby Peter Georg Lillberg.
 • Johan Gustaf Sylvander, född 1747 i Vimmerby
 • Josua Sylvander, född 1750 i Vimmerby (levde 1769, var med på brorsonen Josuas dop)
 • Caleb Sylvander, född 1756 i Vimmerby

TAB 1

Johan Gabriel Sylvander, (son av Jonas Sylvander, Tab. a.) född 1736-03-25 i Vimmerby. Landskamrerare i Blekinge. Död 1804-10-03 i Karlskrona (sfs) och begraven i Rödeby kyrka (K). Gift 1:o med Eva Elisabet Molin, född 1738, död i Januari 1776 i Karlskrona (sfs) (troligen handelsmannadotter). Gift 2:o i Ysane (K) 1776-07-05 med Eleonora Charlotta Tideström, född 1743, död 1784-03-20 i Karlskrona, dotter av salpetersjuderidirektören Magnus Tideström och Catharina Charlotta Baillet.

Barn i gifte 1:o med Elisabeth Molin:

 • Anna Britta Sylvander, född 1762, död 1844. Gift med skeppsklareraren Clas Johan Zander.
 • Josua Sylvander, adlad (och friherre) Sylvander se tab. 2.

Barn i gifte 2:o med Eleonora Charlotta Tideström:

 • Gustaf Sylvander, född 1781, död 1855. Landskamrer gift med Kristina Petronella Rosqvist

TAB 2

Josua Sylvander (son av Johan Gabriel Sylvander, Tab. 1.), adlad (och friherre) Sylvander, född 1769-06-01 i Rödeby sn (K). Student i Lund 1784, ingick 1785 efter juridisk examen som auskultant vid amiralitetsöfverrätten i Karlskrona och två år senare som auskultant i Svea hofrätt. Befordrad 1788 till notarie hos styrelsen över allmänna magasinsinrättningen, förordnades han 1790 till vice notarie vid civilprotokollet i Svea hofrätt och blev följande året vice auditör vid änkedrottningens livregemente. 1792 utsågs han till en bland notarier, som skulle föra protokollet vid ransakningen om Gustaf III:s mord, utnämndes 1794 till vice advokatfiskal i magasinsdirektionen, blev 1800 sekreterare i Svea hovrätt och hugnades året därefter med lagmans namn, heder och värdighet. 1804 inkallades han såsom ledamot i lagkommissionen, utnämndes 1810 till häradshövding i Åkers m. fl. härads domsaga i Södermanland och blef 1811 vice landshöfding i Halland. Året därefter upphöjdes han i adligt stånd samt blev ordinarie landshöfding och utnämndes 1818 till justitieråd. Hittills hade hans förmåga ej tagits i anspråk för något ärende, för vilket han behöft trotsa opinionen. Men vid 1823 års riksdag eggades sinnena så häftigt mot den erkänt duglige ämbetsmannen, att opinionsnämnden nära nog utvoterat honom ur högsta domstolen. Orsaken härtill var den, att han troddes ha dikterat anklagelseakten åt den aktor, som i Svea hovrätt kräfde greve C. H. Anckarsvärds hufvud för det denne kallat ett regeringsbeslut landsfördärfligt. Han blev 1826 president i Svea hofrätt och upphöjdes 1830 till friherre ehuru han för denna värdighet ej tog inträde på riddarhuset. Vid en uppvaktning på slottet avled han plötsligt, utan att ha yttrat ett ord om något illamående, den 28 augusti 1833.

Gift 1:o 1792-12-23 med Catharina Charlotta Sten, dotter av krigskassören Carl Sten och Maria Zetterberg. Gift 2:o 1802-10-15 i Stockholm med stiftsjungfrun friherrinnan Eva Christina Carolina Gripenstierna, dotter av protokollssekreteraren friherre Carl Gripenstierna, och friherrinnan Fredrika Christina Rudbeck. Gift 3:o 1827-05-10 med grevinnan Lovisa Gustava Ottiliana Cronhielm af Hakunge, dotter av överstelöjtnanten greve Axel Otto Cronhielm af Hakunge, och Amalia Fredrika Pechlin.

Barn i gifte 1:o med Catharina Charlotta Sten:

 • Maria Charlotta, född 1796-07-21, död ogift 1854-12-23 i Stockholm.
 • Catharina Elisabet (Carrie), född 1798-09-21, död ogift 1887-05-30 i Stockholm.

Barn i gifte 2:o med Eva Christina Carolina Gripenstierna:

TAB 3

Carl Johan Fredrik Sylvander (son av Josua Sylvander, Tab. 2.). Född 1803-08-08 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm. Ryttmästare i armén 1830-12-21. Död 1882-06-06 i Uppsala utan söner och slöt ätten på manssidan. Gift 1826-03-18 med friherrinnan Maria Sofia Palmqvist, dotter av kaptenen friherre Carl Fredrik Palmqvist nr 123, och grevinnan Henrika Sofia Lillienberg nr 101.

Barn:

 • Carolina Sofia Henrietta, född 1826-12-20 på Kersö, död ogift 1854-01-13 i Stockholm.
 • Constance Lovisa Napoleona, född 1829-12-15 på Kersö, död 1865-07-19 Stavsborg. Gift med godsägaren Gustaf Norrström i hans 1:a gifte.
 • Maria Oktavia Herminia, född 1831-05-15 på Kersö, död 1834-08-24.
 • Aimée Elisabet Georgina, född 1833-09-21 på Kersö, död 1915 i Stockholm. Gift 1867-03-30 i Stockholm med sin svåger godsägaren Gustaf Norrström i hans 2:a gifte.
 • Hedvig Carolina Fredrika, född 1841-02-14 på Kersö, död 1914-12-26 i Uppsala. Gift 1863-10-04 med löjtnanten vid första livgrenadjärregementet Oskar Broström.

Okänt samband 1

 • Andreas Petri Sylvander. Född 1651 i Björskog, död i Stockholm. (EÄ Supplementband)

Okänt samband 2

 • Nils Christofersson i Skog och Anna Jonsdotter (EÄ Supplementband). (Möjligen den Nils Christofersson i Skog, Brunskog gift med Anna Jonsdotter, dotter till Jon Elofsson och Birgitta Brunskogia)

Barn: Petrus Nicolai Sylvander. Född 1676. Död 1745-08-02 i Glava. Komminister i Glava. Gift 1713-03-15 i Glava med Elisabeth Sylvia, dotter till komministern i Arvika Johannes Ingemari Sylvius och hans 2:a hustru Ingeborg Johansdotter Troselia.

Barn: Bigitta Petersdotter Sylvander, född 1718-12-24 i Glava, död 1798-02-20 i Ö. Fågelvik. Gift 1746-10-16 med komministern i Glava Elavus Magni Hedén. (se bild. Media:Gillbergs-häradsrätt-FII-1-1737-1769-Bild-28-sid-53.png

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Kyrkböcker. Bouppteckning. Elisabeth Thorsell - Rötter. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon