Köppen nr 1693

Från Adelsvapen-Wiki

1693.jpg


Adliga ätten Köppen nr 1693 †

Adlad 1719-11-18, introducerad 1720. Utdöd efter 1746.


TAB 1

Johan Köppen, adlad Köppen, född 1686 i Stettin. Volontär vid hertigens av SachsenGotha regemente i Italien 1708. Auditör i svensk tjänst. Regementskvartermästare vid anklamska infanteriregementet 1711-08-00. Kapten anklamska infanteriregementet 1712-09-28. Kapten vid pommerska infanteriregementet 1714-06-16. Konfirmerad fullmakt 1715-06-24. Placerad vid sachsiska infanteriregementet 1717. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1718-06-26. Majors avsked 1719-09-30. Adlad 1719-11-18 jämte sina styvbarn (introducerad 1720 under nr 1693). Död 1732-10-20 i Göteborg och begraven i domkyrkan i Göteborg. 'Han var en tapper krigare och utmärkte sig särdeles vid Stettins och Stralsunds belägringar. Skrev någorlunda svensk och tysk vers och författade på sitt yttersta en vacker gravskrift över sig själv på tyska rim, vilken strax efter hans död blev tryckt.' Gift 1719-11-01 i Göteborg med Sara Tham i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handelsmannen Frans Schröder, se Tab. 2), född 1678 (Bg.), dotter av rådmannen i Göteborg Vollrat Tham (stamfader för adliga ätten Tham) och Gertrud Helgers.

Barn:

  • Carl Ludvig. Student i Lund 1736 (Sgn.). Levde ännu 1746. (At (L).)

TAB 2

Frans Schröder. Handelsman samt domkyrkoföreståndare i Göteborg. Rådman i Göteborg 1704. Död 1717 eller 1718. Gift 1:o 1684 med Catharina Mackeij, dotter av bruksägaren Isak Mackeij d. ä. och Anna Leufstadius. Gift 2:o med Sara Tham, som sedan blev gift med Johan Köppen. Se vidare Tab. 1. Deras barn blevo 1719-11-18 jämte sin styvfader adlade.

Barn:

  • Vollrat Schröder, adlad Koppen, död 1726 under sina utländska resor.
  • Erik Schröder, adlad Köppen. Student i Uppsala 1710-01-29.
  • Frans Schröder, adlad Köppen. Student i Uppsala 1724-09-10.
  • Georg Schröder, adlad Köppen.
  • Sofia Maria Schröder, adlad Köppen, död 1741-08-28 Askeryd »om 50 år gammal», och begraven i Askeryds kyrka. Gift 1721 med majoren Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1758.
  • Sara Catharina Schröder, adlad Köppen, död 1728 och begraven 1728-07-17 i Stockholm. Gift 1720-02-09 i Göteborg med överstelöjtnanten Otto Fredrik von Schwerin, naturaliserad von Schwerin af Spantekow, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1741.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.