Lindestolpe nr 1700

Från Adelsvapen-Wiki

1700.jpg


Adliga ätten Lindestolpe nr 1700 †

Adlad 1719-12-05, Introducerad 1720. Utdöd 1724-03-24.


  • Johan Lind. Kronobåtsman i Karlstad.

Barn:

  • Johan Linder, adlad Lindestolpe, född 1678 i Karlstad. Skolpilt i Karlstad 1690. Gymnasist 1694. Student i Åbo 1700. Resp. (LÅ.) 1702-05-17. Student i Uppsala 1703-06-30. Med. doktor i Harderwijk 1706 och i Leiden 1707 (LÅ.). Medikus på svenska Örlogsflottan 1709 och 1710. Praktiserande läkare i Stockholm. Assessor i medicinska kollegiet 1719-08-16. Adlad 1719-12-05, (introducerad 1720 under nr 1700). Död 1724-08-26 i Stockholm utan manliga arvingar och slöt således själv sin adliga ätt samt begraven 1724-11-27 i S:t Olai kyrka i Norrköping. 'Han har förutom en mängd medicinska avhandlingar på latin utgivit på svenska: Tankar om dessa tiders Pestilentia, tryckt 1711, om Surbrunnars Kraft och Verkan (1718), om den smittosamma sjukdomen Fransosen (1713), om Matkar och skridtä i människans kropp (1718), om örter omkring Wiksberg (1716), om fråssan (1717), surbrunns-frågor (1718), svensk färgkonst med inländska örter (1720. Ny uppl. 1749) samt Tankar om skörbjugg (1721), varjämte han skrivit åtskilliga gratulationer på latinsk samt brud- och gravskrifter på svensk vers.' Gift 1:o med Catharina Öhrner, dotter av (K. W. Herdin, Uppsala på 1600-talet, II (1927).) rådmannen i Uppsala Anders Öhrner och Margareta Nybom. Gift 2:o 1720-12-04 med friherrinnan Eva Christina Cronhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725-12-11, med sin kusin, översten, greve Axel Cronhielm af Hakunge, född 1699, död 1739), döpt 1695-05-04 i Stockholm, död 1770-12-30, dotter av assessorn, friherre Jakob Cronhielm, och Sigrid Christina Klingstedt.

Barn:

  • 1. Johan Herman, döpt 1710-09-22 i Stockholm, död ung.
  • 1. Maria Lisken, döpt 1711-10-31 i Stockholm.
  • 1. Anna Margareta, döpt 1712-10-02 i Jakobs församling, Stockholm, död som barn.
  • 1. Anna Margareta, döpt 1713-10-22 i Stockholm. Gift 1735-05-13 med regementsbokhållaren vid artilleriet Anders Bromander.
  • 2. Johanna Eva Christina, född 1721, död 1765-07-11 i Värmdö prästgård, Stockholms län. Gift 1743 (Hm.) med kyrkoherden i Värmdö pastorat av Uppsala ärkestift, hovpredikanten Erik Granholm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1768-09-20, med Margareta Fredrika von Hauswolff, född 1733-05-23, död 1816-03-13, dotter av kommendören vid amiralitetet Carl Fredrik Hauswolff, adlad och adopterad von Hauswolff, men ej introducerad, och hans 1:a fru Charlotta Sidonia Liliestolpe, även av en adlad men ej introducerad ätt) (SK.) född 1714-10-16, död 1776-01-26 i Värmdö prästgård. (Hm.).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.