Peijron nr 2312

Från Adelsvapen-Wiki

2312.jpg


Adliga ätten Peijron nr 2312 †

Adlad 1836-07-04 enl. 37 § R.F., introd. 1837. Utdöd 1858-09-08.

Edvard August Peijron, adlad Peijron (son av Claes Bartholomeus Peyron, se adliga ätten de Peijron nr 2136, Tab. 2), född 1796-12-15 i Hamburg. Uppfostrades dels därst., dels i Dresden och Berlin. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1810-05-01. Fänrik vid 2. livgardet 1812-09-15. Löjtnant vid livregementetsbrigadens grenadjärkår 1816-02-06. Kapten i generalstaben s. å. 30/4. Kapten vid Jämtlands fältjägarregemente 1821-06-26 och genom byte vid södra skånska infanteriregementet s. å. 10/7. RSO 1823-07-04. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1824-04-10. Adjutant hos högstdensamme 1825-06-24. Major i armén s. å. 4/7. RRS:tA O2kl 1830-08-00. Överstelöjtnant i armén 1832-01-28. 3. Major vid sistnämnda regemente 1834-01-18. Adlad 1836-07-04 med namnet Peijron enl. 37 § R.F. (introd. 1837-02-25 under nr 2312). 2. Major s. å. 11/8. Överste i generalstaben och chef för generaladjutantsexpeditionen för armén 1838-01-28. Kabinettskammarherre s. å. 30/4. LKrVA s. å. RPrRÖO2kl 1840-11-00. Överste i generalstaben 1841-03-30. 1. Major med tjänstebrev vid förutnämnda regemente s. å. 24/5. Adjutant hos konungen (Oskar I) 1844-04-17. Tjänstg. kabinettskammarherre s. å. 26/9. Överste och chef för södra skånska infanteriregementet 1846-03-05. Avsked från chefsbefattningen vid lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition s. å. 12/3. KDDO 1848-07-20. Generalmajor s. å. 22/12. Generalbefälhavare i 1. Militärdistriktet 1850-02-01. RÖJKrO1kl s. å. KSO 1851-11-10. Avsked från generalbefälet 1853-04-29. KmstkSO 1858-04-28. T. f. ordförande i krigshovrätten s. å. 4/5. StkNassAO 1858-06-00. Död 1858-09-08 i Stockholm och slöt själv på svärdssidan sin adliga ätt. 'Han ankom till Sverige 1813 och avgick s. å. 17/4 med 2. gardets fältbataljon till Stralsund samt gjorde första officersvakten i högkvarteret vid Rabenstein dagen före slaget vid Dennewitz. Tjänstg. 1814-12-00 såsom stabsadjutant hos d. v. chefen för generalstaben, generalen, friherre Adlercreutz. Sändes s. å. i mars till Nancy med depescher till kronprins Carl Johan samt i april från Brüssel till Antwerpen till engelska generalen Graham. Bevistade även norska fälttåget. Gick 1829-01-00 med depescher till München och åtföljde året därpå i juli kronprinsen på dess resa till S:t Petersburg ävensom 1840-06-17 greve Magnus Brahe på dess beskickning till Berlin i anledning av konung Fredrik Vilhelm III:s död. Var slutligen 1858 adjutant hos hertigen av Nassau under dess vistande i Sverige.' Gift 1:o 1829-11-15 med Adelaide Elisabet Schön, född 1808-05-04, död 1837-01-18, dotter av grosshandlaren och bruksägaren Johan Schön och Christina Eleonora Bratt. Gift 2:o 1846-09-22 i Stockholm med sin broders svägerska Anna Maria Groen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1828-09-24 med ryttmästaren Jakob Per Erik Bagge af Söderby, född 1797, död 1828), född 1810-06-24, död 1858-10-19 i Stockholm, dotter av bergsrådet Anton Henrik Groen och Maria Ulrika Arfvidsson.

Barn:

  • 1. Adelaide Virginia, född 1831-06-13, död 1909-11-29 i Stockholm. Gift 1852-04-07 Malmö med sin fasters mans brorson, kammarherren Gabriel Gerhard Sigge Sparre af Rossvik, född 1819, död 1897.
  • 1. Oskar Ludvig Edvard, född 1834-10-23, död 1836-01-27.
  • 1. Artur Edvard, född 1837-01-14, död s. å. 1/2.
  • 2. Ludvig Edvard, född 1847-06-26, död 1848-06-13 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.