:

Kempensköld nr 395

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kempensköld nr 395 †

Adlad 1647-04-14, introd. 1649. Utdöd 1798-03-22.


TAB 1

Samuel Kempe, adlad Kempensköld, till Brosäter i Bro socken, Värmlands län. (son av Johannes Andreæ Kempe) Född 1599-01-08 i Örebro. Skolrektor i Nyköping 1621. Lektor i Strängnäs 1626. Referendarie i k. kansliet2 1634-05-06. Sekreterare i kammarkollegium 16403–1651-06-03. Tillika häradshövding i Ale härad i Västergötland 1641-11-19. Adlad 1647-04-14 (introd. 1649 under nr 395). Riddarhussekreterare 1649-01-16, i vilken befattning han 1651-11-04 fick Magnus Schiller till adjutant och bistånd. Död 1670 före 2/3 'Han räknades på sin tid ibland de lärdaste män i Sverige och är i synnerhet bekant för sin Historia Gustavi 1:mi more dialogistico conscripta. Gav 1650 till Klara kyrka s västra dörr en stor och vacker portal av huggen sten med latinska verser till inskrift. Bodde först på Kroppkärr och sedan på Brosäter i Värmland.'. Gift 1:o 1630 med Marta Schillera, född 1607, död 1653-04-23 och begraven 1653-05-10 i Klara kyrka i Stockholm4, dotter av kyrkoherden i Stigtomta och Nykyrka församl. av Strängnäs stift Daniel Magni Schillerus och hans 2:a hustru Catharina Jönsdotter samt kusin till assessorn Samuel Schillerus, adlad Schillerfelt, och faster till lagmannen Magnus Schiller, adlad Palmstierna. Gift 2:o med N. N. Svenske, dotter av ryttmästaren Anders Lennartsson Svenske, och Estrid Hård (af Torestorp, nr 60). Gift 3:o med Margareta Roos af Hjelmsäter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med fortifikationsingenjören Peter Lindeström, begraven 1692). Hon levde änka 1697, men var död före 1707, dotter av överstelöjtnanten Knut Roos af Hjelmsäter, och hans 2:a fru Kerstin Kafle.

Barn:

 • 1. Samuel, född 1631-08-10 (1631-08-19). Student i Uppsala5 1651-01-16. Död 1654.
 • 1. Anna, född 1632-10-03 överlevde mannen. Gift 16451 med kyrkoherden i Köla pastorat av Karlstads stift, professorn Johannes Lauréntii Laurbergius, död 1662.
 • 1. Marta, född 1635-11-23, död 1723-04-01 i Glava socken, Värmlands län och begraven s. å. 6/4. Gift med sin systers styvson Carl Bagge af Söderby.
 • 1. Bo, född 1638. Lantmäteridirektör. Död 1720. Se Tab. 2.
 • 1. Johan, född 1642-03-25. Student i Uppsala5 1651-01-16. Antagen vid lantmäteristaten. Död i yngre åren.
 • 1. Daniel, född 1647-02-07. Sergeant i holländsk tjänst. Död ogift 1671 i Holland
 • 1. Gustaf, född 1650-12-17, död ung.

TAB 2

Bo (son av Samuel Kempe, adlad Kempensköld, Tab. 1), född 1638-10-11. Student i Uppsala5 1651-01-16. Tjänade vid artilleristaten under Carl X:s danska krig. Anhöll att bli använd vid militien 1671. Lantmäteriexamen 1691-08-14. Extra ordinarie lantmätare i Älvsborgs län s. å. 31/8 blev aldrig ordinarie. Avsked med lantmäteridirektörs karaktär 1705-09-07 och med tillstånd att hans oäkta son, Johan Bosson, skulle få bliva hans efterträdare. Han bodde under sin tjänstetid i staden Åmål och levde sedermera i stillhet på sin egendom i Glava socken, Värmlands län, död där 1720-05-21 och begraven s. å. 27/5 i Glava kyrka [El]. Gift med Birgitta Svart.

Barn:

 • [Daniel, född 1669-02-27 död 1672.
 • Gustaf, född 1673-06-13, död 1678. Dessa två voro sannolikt, liksom sonen Johan, födda före äktenskapet av annan moder, ehuru de på riddarhusgenealogien äro upptagna såsom äkta barn, såvida icke födelseåren äro orätt angivna och skola vara resp. 1679 och 1683.
 • Johan Bosson, född 1674. Lantmätare. Död 1715. Se Tab. 4
 • Peter, född 1684. Fänrik. Död 1768. Se Tab. 3
 • Samuel, född 1685-11-08, död 1689.
 • Märta, född 1686-12-29, död ogift 1742.
 • Anna, född 1688-04-14, död 1701.

TAB 3

Peter (son av Bo, Tab. 2), född 1684-07-13. Var fänrik vid enrollerade allmogen i Värmland 17186. Bodde på Övre Rud i Glava socken, Värmlands län. Död där 1768-08-10. Gift 1731-10-10 Ramsberg

Barn:

 • Birgitta, född 1733-07-24 Brandsbolstorpet
 • Johan, född 1734-12-26 Kjesseln
 • Daniel, till Tjälvesta i Snavlunda socken, Örebro län. Född 1738-11-26 på Brandsbolstorpet. Volontär vid amiralitetet 1756-05-08. Konstapel därst. 1758-01-19. Löjtnant 1761-09-14. Kapten vid arméns flotta 1772-07-08. Major därst. 1793-05-13. RSO 1797-11-01. Död barnlös 1798-03-22 på Tjälvesta och slöt ätten samt begraven i Snavlunda kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1770-12-28 på Nybyhov med Gustaviana Charlotta Löfling, född 1737-07-23, död 1812-09-17 på Tjälvesta, dotter av ryttmästaren Johan Magnus Löfling, och Margareta Charlotta De Geer.

TAB 4

Johan Bosson (son av Bo, Tab. 2), född 1674 före faderns äktenskap. Modern en bonddotter, men han synes ha blivit legitimerad, ty i den k. fullmakten å lantmätartjänsten kallas han Johan Kempensköld. Lantmäteriexamen 1695. Extra ordinarie lantmätare i Bohuslän s. å. och i Älvsborgs län (efter fadern) 1705. Ord. lantmätare i Skåne 1710. Konfirm.fullm. 1711-06-06. Död 1715-12-00 [El]. Gift 1711-04-02 i Glava socken, Värmlands län med Hedvig Moliteus i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-07-21 med bruksägaren Svante Schröder, född 1696, död 1780). Hon levde ännu 1740, dotter av jägmästaren Anders Moliteus och Anna Andersdotter Bratt.

Barn:

 • Anna, född 1711-11-25 Prästbol å. 3/8 i Glava nya kyrka.
 • Erik. Student i Uppsala5 1729-09-10. Bruksägare och borgare i Åmål.

Källor

1Hm. 2At (RA). 3Ök. 4S:t Nikolai förs. i Sth. kyrkoarkiv. 5Um. 6Lk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: