:

Bergenskjöld nr 1943

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bergenskjöld nr 1943 †

Adlad 1751-11-22, introducerad 1752. Utdöd 1867-12-14.

Personer, som nu bära namnet, tillhöra icke den adliga ätten.


TAB 1

Andreas Laurentil Edzbergius, född i Edsbergs socken, Örebro län, där fadern var bonde. Skolpilt i Örebro 1639. Gymnasist i Strängnäs och student i Uppsala 1646-06-29. Student i Leipzig 1648 och i Greifswald 1651-06-04. Fil. mag. i Leipzig 1655. Prästvigd i Strängnäs 1656. Hovpredikant hos konung Carl X Gustaf 1658. Kyrkoherde i Kumla och Hallsbergs församlingars pastorat av Strängnäs stift 1663. Kontraktsprost 1663. Död 1685-05-01 och begraven på samma gång som hustrun i Kumla kyrka. Gift med Clara Fougdonia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Kumla och Hallsberg Ericus Noræus, född omkring 1613, död 1661-09-23) (Hm.), död 1685-04-00, dotter av kyrkoherden i Örebro Daniel Fougdonius.

Barn:

 • Zakarias Andreæ Esberg, född 1666-03-14 i Kumla prästgård. Student i Uppsala 1677-10-06. Fil. mag. i Uppsala 1685-12-10. Prästvigd 1688. Huspredikant hos kungliga rådet greve Bengt Oxenstierna 1688. Pastor vid livgardet 1690-06-03. Hovpredikant hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1690-08-05. Kyrkoherde i Riddarholms och Bromma församlingar 1700-04-09. Teologisk doktor 1705-06-01. Biskop i Växjö stift 1708-06-09. Död 1708-06-26 vid Medevi hälsobrunn, innan det ens för honom och allmänheten blivit bekant, att han utnämnts till biskop, samt begraven i föräldrarnas grav i Kumla kyrka. 'Under sin prästerliga tjänstgöring i Stockholm var han för sina predikogåvor så omtyckt att folket trängdes för att tå höra honom. Han begärdes av Maria församling i Stockholm till kyrkoherde men, såsom misstänkt för pietism, blev han därtill ej utnämnd.' Gift 1695 med Christina Benzelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1693-10-05 med räntmästaren Petrus Halenius, adlad Hallenstedt, född 1653, död 1693), född 1673-09-01, död 1724, dotter av ärkebiskopen doktor Erik Benzelius den äldre och hans 1:a fru Margareta Odhelia.

Barn:

 • Erik Esberg, adlad Bergenskjöld, född 1699, 1769. Se Tab. 2
 • Carl Henrik Esberg, adlad Bergenskjöld, född 1700, död 1779. Se Tab. 6.

TAB 2

Erik Esberg, adlad Bergenskjöld (son av Zakarias Andreæ Esberg, Tab. 1), född 1699-02-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1706-10-15. Biträde hos bergmästaren Lars Benzelstierna 1718. Auskultant i bergskollegium 1720-11-25. Vice notarie i bergskollegium 1722-10-14. Geschworner vid Sala silververk 1729-12-29. Bergmästare i Öster- och Västerbergslagen 1730-11-06. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1747-05-19. Adlad 1751-11-22 jämte yngre brodern (introducerad 1752 under nr 1943). Extra ordinarie bergsråd 1757-02-25. Ledamot av statskommissionen 1759. Ordinarie bergsråd 1768. Död 1769-05-05 Vanbo, vilken egendom han ägde jämte Munkbo och Flatenbergs hyttor i Norrbärkes socken, samt hemman i Morbergets by i Stora Tuna socken, Kopparbergs län [Ab]. Gift 1731-07-05 i Stockholm med Hedvig Tersmeden, född 1714-01-21, död 1786-11-02 Knutsberg, dotter av bergsrådet och brukspatronen Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden C, och Elisabet Gangia.

Barn:

 • Jakob, född 1732-10-01, död 1742-06-07
 • Erik, född 1733-09-28. Student i Uppsala 1747. Auskultant i bergskollegium 1749-04-03. Vice notarie i bergskollegium 1753-12-01. Ordinarie notarie 1758-10-27. Protonotarie 1761-11-03. Bergmästare i Nora och Lindes bergslager 1766-11-20. Bergsråds titel 1790-02-26. Död 1791-02-03 på bergmästarbostället Knutsberg vid Nora [Ab]. Gift 1768-10-20 på Malingsbro bruk i Malingsbo socken, Kopparbergs län med sin kusin Hedvig Eleonora von Ehrenheim, född 1747-06-02, död 1814-07-27 i Stockholm, dotter av kammarherren och brukspatronen på Malingsbo bruk Carl Gustaf von Ehrenheim B, och Sara Regina Tersmeden C.
 • Christina Elisabet, född 1735-05-12, död ogift 1809-07-19 Höjen
 • Lars, född 1737-07-31 i Norbergs socken, Västmanlands län. Volontär vid livregementet till häst 1756-09-06. Korpral vid livregementet 1756-12-24. Kornett 1759-08-14. Löjtnant 1770-10-15. Avsked 1775-02-01. Död ogift 1776 i London. Han var med i pommerska kriget 1758–1762.
 • Fredrik Zakarias, född 1739. Överstelöjtnant. Död 1814. Se Tab. 5.
 • Hedvig, född 1740-08-01, död 1760-08-02.
 • Gustaf Reinhold, född 1742-03-11. Kammarskrivare i riksbanken 1759-11-04. Kallades direktör. Död ogift 1792-11-11 på Höjen.
 • Ulrika Beata, född 1743-08-29, död ogift 1803-10-00. på Höjen.
 • Fredrika Lovisa, född 1745-01-07, död 1746-06-23.
 • Henrik Adolf, född 1752-12-07, död 1762-11-24.

TAB 3

Carl (son av Erik Esberg, adlad Bergenskjöld, Tab. 2), född 1736 i Norbergs socken. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1754-12-11. Amanuens i fiskalskontoret 1755-12-22. Extra ordinarie notarie 1757-03-26. Vice notarie 1759-04-11. Notarie 1766-12-03. Protonotarie 1773-02-11. Häradshövding i Kumla, Askers och Hardemo med flera härader i Närke 1774-11-30. Lagmans titel 1788-01-07. Död 1808-12-15 på Höjen [Ash]. Gift 1776-04-11 på Hageberg i Viby socken, Örebro län med Eva Maria Lagerhjelm, född 1746-06-16, död 1822-04-02 på Höjen, dotter av löjtnanten Johan Jakob Lagerhjelm, och hans 2:a fru Sofia Helena von Essen.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född 1781-10-26, död 1782-08-13.
 • Maria Charlotta, född 1783-10-13. Stiftsjungfru. Bodde på Höjen. Död ogift 1845-03-18 i Örebro.
 • Erik Johan, född 1785. Landshövding. Död 1865. Se Tab. 4

TAB 4

Erik Johan (son av Carl, Tab. 3), född 1785-09-03. Student i Uppsala 1796. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1803. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1806-01-27. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1807-07-26. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1809-06-29. Protokollssekreterare 1810-09-24. Expeditionssekreterare 1815-02-28. Revisionssekreterare 1818-05-11. Till förordnad justitiekansler 1819. RNO 1820-08-17. Justitiekansler 1824-03-09. KNO 1827-07-04. Landshövding över Örebro län 1835-08-16. Ståthållare på Örebro slott 1836-08-21. Avsked från landshövdingeämbetet 1856-02-14. Död 1865-01-21 på Höjen. Ägde Höjen och Skoftesta i Kräklinge socken, Örebro län. Trolovad med Catharina Askler, död 1826-05-12. Gift 1851-04-15 med Anna Helena (Annette) Malmström, född 1803-04-11, död 1882-12-31 i Örebro.

Barn:

 • 1. Maria, född 1814-12-23 i Stockholm, död i Stockholm 1898-08-07. Gift 1834-12-11 med ryttmästaren Gabriel Henrik Adolf König, född 1804, död 1880.
 • 2. Erik Axel, född 1832-09-20 i Stockholm. Student 1851-09-29. Fanjunkare vid Smålands husarregemente 1851-11-13. Avlade officersexamen vid överste Hazelii läroanstalt 1854-03-03. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1854-04-24. Fanjunkare vid Närkes regemente 1855-01-15. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1855-07-19. Löjtnant 1859-07-30. Död ogift 1866-06-29 å Serafimerlasarettet i Stockholm.
 • 2. Johan Adolf, född 1834-08-17 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1849-04-16. Utexamen 1855-11-17. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1856-01-31. Löjtnant vid Närkes regemente 1860-12-04. Avsked 1864-04-05. Död ogift 1867-12-14 Torpa

TAB 5

Fredrik Zakarias (son av Erik Esberg, adlad Bergenskjöld, Tab. 2), född 1739-02-20. Volontär vid fortifikationen 1754-02-06. Underkonduktör vid fortifikationen 1756. Fänrik 1758-04-31. Transport till fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1759-03-27. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1767-04-07. Kapten 1774-11-30. RSO 1779-01-24. Major 1785-09-27. Överstelöjtnants avsked med pension 1791-05-16. Död 1814-08-11 på Nedre Kolsäter i Långseruds socken, Värmlands län. Gift 1778-03-19 på Odenstad i Gillberga socken, Värmlands län med Sara Lilljebjörn, född 1758-02-09, död 1812-07-28, dotter av vice häradshövdingen och brukspatronen Knut Jakob Lilljebjörn och Anna Lisa Welin.

Barn:

 • Hedvig Elisabet, född 1779-04-02 Kastensbol Gift 1805-09-08 på Kålsäter med brukspatronen Göran Gustaf Bratt på Uggleberg i hans 3:e gifte (gift 1:o 1791 med Christina Mullberg, född 1761, död 1792. Gift 2:o 1797 med Andrietta Ekermann, död 1803) , född 1756-04-19, död 1817-08-23 på Kålsäter.
 • Sara Regina, född 1780-11-25, död 1852-11-19 i Åmål. Gift 1809-07-03 på Kålsäter med kaptenen vid Värmlands fältjägare Daniel Poignant, född 1776-02-15 i Älgå socken, Värmlands län, död 1837-09-12 i Långseruds socken.

TAB 6

Carl Henrik Esberg, adlad Bergenskjöld (son av Zakarias Andreæ Esberg, Tab. 1) född 1700-08-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1708-08-11 auskultant i Svea hovrätt 1720-02-08. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1722-04-08. Vice häradshövding 1724-05-01. Borgmästare i Sala 1727-08-25 advokatfiskal i riksbanken 1736-10-25. Bankosekreterare 1739-04-14. Assessor i Svea hovrätt 1747-01-29. Adlad jämte äldre brodern 1751-11-22 (introducerad 1752 under nr 1943). Hovrättsråd 1755-10-11. Vice president 1774-02-08. RNO 1776-11-25. Avsked 1777-02-14. Död 1779-08-07 i Stockholm. Såsom borgmästare i Sala var han riksdagsman för Sala 1731 och 1734. Gift 1:o 1727 med Anna Margareta Hartzell, född 1711, död 1734-05-00, dotter av borgmästaren i Sala Erik Hartzell. Gift 2:o 1740-05-15 i Nikolai församling, Stockholm (Storkyrkans i Stockholms arkiv.) med Anna Margareta Hising, född 1721-06-19, död 1789-08-06 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm, brukspatronen Mikael Hising och Margareta Frodbohm samt syster till bergsrådet Johan Hising, adlad Hisinger.

Barn:

 • 1. Christina Sara, född 1728-10-20, död 1791-02-11 i Sala. Gift 1753-04-10 med hovauditören Nils Sandwall i hans 2:a gifte, död 1764.
 • 1. Anna Margareta, född 1733-03-30, död ogift 1781-06-13 i Stockholm.
 • 2. Margareta Charlotta, född 1742-03-07, död 1813-10-11 i Stockholm. Gift 1765-06-20 med översten friherre Carl Taube af Odenkat, född 1727, död 1782.
 • 2. Zakarias, född 1743-05-14. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1759. Kanslijunkare 1761-09-09. Kammarherre 1770-10-23. Kommissionssekreterare i Konstantinopel 1772. Död ogift 1798-05-04 i Stockholm och slöt denna ättegren. 'Han var 1770 konung Gustaf III följaktig på dess utrikes resa samt samlade under sin levnad en betydlig förmögenhet.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: