:

Cederberg nr 1063

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cederberg nr 1063 †

Adlad 1684-08-30, introducerad 1686. Utdöd 1735.

Den adlade Peter Cederborgs yngste broder, överauditören Anders Brandberg, född 1647, död ogift 1691, blev adlad med namnet Brandberg, men ej introducerad.


  • Per Sigfridsson. Handelsman i Hudiksvall. Gift med Ingeborg Persdotter.

Barn:

  • Erik Persson, född 1606-05-15 i Hudiksvall. Handelsbetjänt hos handlanden Olof Gammal i Gävle 1623. Kom till handlanden Möller i Gävle 1630. Borgare och handelsman i Hudiksvall 1634. Handelsman i Falun 1641-07-30. Rådman i Falun 1645. Direktör för vedkompaniet 1664. Död 1675-10-14 i Falun och begraven i Kristine kyrka i Falun [Lns]. 'Han bekostade på 1650-talet stolarna och en del fönster i Falu kyrka med 700 daler kopparmynt.' Gift 1637-02-19 med Malin Olofsdotter, född 1618-06-02, död 1704-07-30 på Morbygden vid Falun, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Bollnäs pastorat av ärkestiftet Olaus Andreæ Helsingius och Gölin Jakobsdotter. Deras barn och efterkommande kallade sig Brandberg [Lns].

Barn:

  • Peter Brandberg, adlad Cederborg, född 1644. Skolpilt i Västerås 1655. Student i Uppsala 1658. Legationssekreterare på svenska ambassaden till Polen 1674. Brukspatron på Norns bruk i Hedemora landsförsamling Kopparbergs län, som han inköpte av sin moder 1682-08-08. Adlad 1684-08-30 (introducerad 1686 under nr 1063). Överauditör 1689-04-08. Död 1702-07-02 på Norns bruk och begraven 1702-09-23 i Hedemora kyrka. (Meddelande av kapten S. Söderhielm ur Norns kapells kyrkoarkiv.). Gift 1:o 1681-09-08 med Maria Lemmens i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1660 med bruksförvaltaren Anton Trotzig, född 1623, död 1675, broder till Peter Trotzig, och friherre Mårten Trotzig) , död 1681-09-29 i Falun och begraven i Kristine kyrka i Falun. Varest över henne är uppsatt ett marmorepitafium med latinsk påskrift, dotter av handlanden i Stockholm och brukspatronen Henrik Lemmens och Margareta Hansdotter Meijer. Gift 2:o 1684 med Alletta (Meddelande av kapten S. Söderhielm ur Norns kapells kyrkoarkiv.) Silfverström, död 1723-04-15 på Norns bruk och begraven 1723-04-15 i Hedemora kyrka (Meddelande av kapten S. Söderhielm ur Norns kapells kyrkoarkiv.), dotter av assessorn Johan Otto, adlad Silfverström, och hans 2:a fru Magdalena Johansdotter.

Barn:

  • 2. Erik, till Stora Dala i Grebo socken, Östergötlands län. Döpt 1685-11-08 på Norns bruk i Hedemora landsförsamling (Meddelande av kapten S. Söderhielm ur Norns kapells kyrkoarkiv.). Student i Uppsala 1702-02-25. 1. Löjtnant vid livregementet till häst 1710-03-11. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1711-06-04. Konfirm.fullm. 1715-10-29. Premiärryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1716-07-15. Uppförd på exspektans 1723-08-10. Majors avsked 1726-03-05. Överstelöjtnant i konung Stanislai av Polen tjänst. Död barnlös 1735-10-29 på Stora Dala (Meddelande av kapten S. Söderhielm ur Norns kapells kyrkoarkiv.) och begraven 1735-11-14. Med honom utgick på svärdssidan denna adlad ätt. Han deltog i slaget vid Gadebusch och blev fången vid Tönningen, men rymde ur fångenskapen [Blr]. Gift 1716-09-02 Lunden med Magdalena Charlotta Clerck, född tvilling 1699-04-17 på Lunden, död 1764-01-15 Floda, dotter av hovrättsrådet Jakob Clerck, adlad Clerck, och Magdalena Rudbera, syster till Johan Rudberus, adlad (och friherre) Cederbielke.
  • 2. Johan. Studerande. Död före fadern, drunknade vid Norns bruk.
  • 2. Magdalena Christina, döpt 1688-03-24 på Norns bruk [Meddelande av kapten S. Söderhielm ur Norns kapells kyrkoarkiv.], död före fadern.
  • 2. Aletta (Meddelande av kapten S. Söderhielm ur Norns kapells kyrkoarkiv.) Maria, född 1689-12-06 på Norns bruk (Meddelande av kapten S. Söderhielm ur Norns kapells kyrkoarkiv.), död 1772-09-22 på Ängelsbergs bruk i Väster Våla socken, Västmanlands län. Gift 1715-03-24 på Norns bruk (Meddelande av kapten S. Söderhielm ur familjebibel.) med överstelöjtnanten Lorentz Niklas Söderhielm, född 1690, död 1760.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: