Ehrenberg nr 772

Från Adelsvapen-Wiki

0772.jpg


Adliga ätten Ehrenberg nr 772 †

Adlad 1665-02-25, introd. 1668. Död 1731.


1Hm. 2KrAB. 3Im. 4Um. 5Medd. av kapten S. Söderhielm, Gävle.


TAB 1

Gilius Achtschilling. Bördig från Brabant, varifrån han blev av konung Gustaf II Adolf införskriven såsom byggmästare.

Barn:

 • Gilius Giliusson, adlad Ehrenberg, till Gylleboa i Vemmerlövs socken Kristianstads län. Född 1622-07-09 i Stockholm. Kanslist i k. kansliet 1645. Registrator därst. 1650. Generalguvernementssekreterare i Skåne, Halland och Blekinge 1658-03-28. Adlad 1665-02-25 (introd. 1668 under nr 772). Assistensråd i Skåne 1667-11-19. Burggreve i Malmö 1670-10-25. Landsdomare (lagman) i Skåne 1677-09-10. Död s. å. 1/10 Malmö och begraven i Vemmerlövs kyrka Kristianstads län, där hans epitafium med påskrift uppsattes. 'Han dömdes 1649-05-26 av Stockholms rådstuvurätt till full mansbot för det han av överdådighet och i dryckenskap ihjälridit en borgare från Sigtuna.'. Gift 1649 med Ingrid Hinman, levde änka 1677-12-17, dotter av befallningsmannen på Skenäs i Södermanland Bengt Hinman.

Barn:

 • Maria, död 1713. Gift med landshövdingen Göran Pilman, adlad (och friherre) Adlersten i hans 2:a gifte, död 1713.
 • Gilius. Fänrik vid bergsregementet 1676. Löjtnant vid Skaraborgs regemente. Anhöll 1686 om kaptensbeställning. Kaptenlöjtnant vid sistnämnda regemente 1689-09-30. Kapten och kommendant på Hälsingborg 1691-05-23. Död ogift 1693.
 • Bengt. Student i Lund 1671. Löjtnant vid överste Henrik Sasses brigad2 1676-08-10. Kapten 1677. Stupade ogift s. å. 28/8 vid Uddevalla.
 • Gustaf, född 1659. Revisionssekreterare. Död 1708. Se Tab. 2
 • Johan. Student i Lund 1671. Fänrik vid överste Sparres regemente i Frankrike. Drunknade då armén gick över en ström.
 • Otto. Kapten i fransk tjänst. Major vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1700-07-19. Överstelöjtnant därst. 1703-05-08. Konfirm.fullm. s. å. 27/6. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Brita Christina, levde änka 1751. Gift med vice korpralen vid drabanterna Erik Ramklo, död 1706 i Pinschow i Polen.
 • Catharina. Gift med borgmästaren i Malmö, sedermera häradshövdingen Bengt Seth i hans 1:a gifte (gift 2:o 1704-07-27 med Ingeborg Adlerstierna i hennes 1:a gifte, född 1685-07-06, död 1775-05-06, dotter av vice presidenten Sven Löfman, adlad Adlerstierna, och hans 1:a fru Margareta Sass), död 1708-04-16 i Malmö vid ett tillfälligt besök därst.3

TAB 2

Gustaf (son av Gilius Giliusson, adlad Ehrenberg, Tab. 1), född 1659-10-01. Auskultant i Svea hovrätt 1679. Hovjunkare hos riksrådet och överstemarskalken, greve Johan Gabriel Stenbock 1681-03-23. Hovjunkare 1683. Ledamot av lagkommissionen 1690-06-00. Assessor i Svea hovrätt 1695-03-30. Revisionssekreterare 1705-03-22. Död 1708-09-23 och begraven i Maria kyrka i Stockholm, varest hans vapen uppsattes. Gift 1695-12-08 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm med Catharina Unger, död före 1740, dotter av kyrkoherden i Katarina församl., hovpredikanten, magister Daniel Unger och Rebecka Wilkens samt brorsdotter till assessorn Olof Unger, adlad Stiernadler.

Barn:

 • Ingrid, döpt 1697-01-02 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.
 • Carl Gustaf, döpt 1698-08-19 i Stockholm. Student i Uppsala4 1717-03-02. Auskultant i Svea hovrätt. Vice aktuarie därst. Död ogift 1731 (för honom själaringning s. å. 28/4 i Jakobs kyrka i Stockholm) och utgick med honom ätten.
 • Egidias. Född 1699-10-13 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.
 • Rebecka Catharina, född omkr. 1701, död 1758-06-02 på Tolffors5 i Valbo socken Gävleborgs län. Gift 1717-06-30 med revisionssekreteraren Edvard Plaan, född 1685, död 1733.
 • Daniel, döpt 1703-10-13 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.
 • Anna Catharina, begraven 1711-04-20 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.