:

Esping nr 739

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Esping nr 739 †

Adlad 1569-07-18, naturaliserad diplom 1668-07-30, introducerad 1668. Sannolikt utdöd.

Ättens ursprungliga vapen, en svart båt (esping) med förgyllda årtullar och en vit, sexuddig stjärna på båten och på hjälmen, fördes av en äldre finsk släkt, som erhöll frälsebrev av konung Karl VIII Knutsson, 1456 eller 1467-11-22, och från vilken den introducerade ätten sannolikt härstammar på mödernet. Vapnet ändrades på grund av ätterna Bondes och Bååts protester i naturalisationsdiplomet av 1668-07-30 till en esping med mast och segel.


TAB 1

Jöns Glad, till Lemlaks i Pargas socken i Finland, vilket han omkring 1540 tillbytte sig av riddaren Erik Fleming mot en lägenhet i Sagu socken.

Barn:

  • Knut Jönsson Glad. Fick frälse 1569-07-18 för Lemlaks samt Veiby i Lojo socken. Fogde i Piikkis härad 1572–1573 och i Kymmenegårds härad 1574–1582-10-05. Deltog 1581 med sina sex rusttjänstryttare i erövringen av Närvä och Koporie slott. Beviljades skattefrihet mot rusttjänst på tre skattejordar i Vekkelaks socken (Al.) 1581-01-28 (igenkallade 1586) och för tvenne hemman i Högfors by i Kymmene socken 1584-01-28. Levde 1587 (Al.). Gift med Karin Hansdotter, dotter av rysstolken Hans Skalm (i Finland, nr 144) och Karin Persdotter (Dufva i Finland).

Barn:

  • Kerstin Knutsdotter, död omkring 1600. Gift med hövidsmannen Peter Poitz (nr 246) i hans 1:a gifte, död före 1618. Hon råkade under vintern 1590 i rysk fångenskap, varur hon återlöstes av mannen följande år.
  • ? Nils Glad. Hans son Knut Nilsson Glad, som var fogde i Piikkis härad (Al.) 1626–1627 och proviantmästare i Åbo (Al.) 1628 samt levde i Pargas 1630, var gift med en dotter till Erik Kut i Pargas och hade sonen Johan Knutsson Glad, som levde i Pargas 1645.
  • ? Christer Glad, levde 1591. Efterlämnade en dotter Anna, som 1611 var gift med borgaren i Helsingfors Henrik Hansson Mosenback.

TAB 2

Lasse Knutsson Glad (son av Knut Jönsson Glad, tab 1), till Veiby i Lojo socken. Levde 1598. Gift med Elsa Henriksdotter, dotter av underlagmannen Henrik Henriksson, av finska adliga Dönsbysläkten (hästsko) och Margareta Jönsdotter Garp, av finsk uradel.

Barn:

  • Göran Larsson till Karby. Ryttare under Axel Kurcks fana 1596. Han inlämnade 1626 till Åbo hovrätt en släktlinje och en avritning av sitt fädernevapen, en esping med förgyllda tullar, under meddelande att ett dylikt vapen fanns målat i Pargas kyrka samt uppgav att sköldebrevet förkommit i den tid konung Christian fejdade i Finland, varpå hovrätten 1627-09-28 förklarade denne Göran Larsson och hans brorsbarn på svärdssidan vara av adlig härkomst och böra aktas för adelspersoner.
  • Elisabet Larsdotter på Dönsby 1605.

TAB 3

Claes Larsson (son av Lasse Knutsson Glad, tab 2), till Dönsby i Karis socken. Var överstevaktmästare på Kexholm 1613 och ännu 1620. I slottsloven på Koporie fästning 1623. Han ägde även Kägerbacka i Karis socken och anhöll 1613 att få igen Lautkangars säteri i Sagu socken, som kommit från släkten, då hans kusin Henrik Månsson af Dönsbysläkten genom att begiva sig till Polen förverkade alla sina arvegods. Gift med Kirstin, som levde 1620.

Barn:

  • Olof Claesson Esping, till Dönsby. Kallas 1627 »en unger dräng». Död i trettioåriga kriget. Gift med Anna Björnsdotter Bång i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Anders Skalm i Finland, död 1660), levde 1692, dotter av tygmästaren i Närvä Björn Bengtsson Bång.

Barn:

  • Claes Olofsson Esping. Kornett vid Karelens dragonregemente. Deltog i fälttåget i Polen 1656 och blev fången men befriade sig själv. Kallas sedan löjtnant. Naturaliserad diplom. 1668-07-30 under nr 739. Död omkring 1690. Han sålde Dönsby 1670-03-18 till friherre Lorentz Creutz, varemot hans fru, Maria Ulf, protesterade, emedan Dönsby var hennes morgongåva, och bosatte sig på hennes arvegods Fröjdböle i Kimito socken, vilket gods han även försålde 1687-07-22 (till ryttmästaren Gustaf Falkenfelt). Gift 1:o 1662 med Maria Ulf i Finland, dotter av ryttmästaren Erik Mårtensson Ulf i Finland, och Catharina Stiernkors, av finsk adlig ätt. Gift 2:o före 1684 med Anna Maria von Köppen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Knut Körning). Levde 1697.

Barn:

  • 1. Catharina. Gift före 1701-03-28 med Sigfrid Andersson.
  • ? Claes Esping. Amtman på Sollentaka hof i Estland. Gift 1711-02-09 i Reval med Elisabet Ternwald i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Dahlman) [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: