:

Grönberg nr 181

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1631-05-07, introducerad 1632. Utdöd 1704-04-18.

Släkten kommer ursprungligen från Schlesien och en där florerande adlig ätt kallad Grimberg.

TAB 1

Jakob Grönberg född i Schlesien, † 1594. Ihjälslog där olyckligen sitt syskonbarn och kom 1571 till Sverige samt blev borgare och handlande i Söderköping. Gift med Margareta Upplänning, † 1617.

Barn:

 • Gertrud Grönberg. Gift med Albrecht Barchman, † ca 1612.
 • Peter Grönberg född 1570-11-20 i Söderköping, † 1632-04-05. Se Tab. 2.

TAB 2

Peter Grönberg född 1570-11-20 i Söderköping, † 1632-04-05 i Hamburg och begraven 1633-03-31 i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes. Adlad Grönberg till Ranhammar i Bromma socken och Sundsör i Turinge socken, båda i Stockholms län. Sändes 1594 till Danzig och kom kort därefter i tjänst hos en herr Gurosky i Polen där han blev kvar i tre år. Kom åter till Danzig till en köpman, hos vilken han var kvar i sju år. Handlare i Stockholm 1604. En av borgerskapets äldste 1615-05-08. Rådman 1617-05-21. Riksdagsman 1617, 21, 22, 29 och 30. Direktör vid svenska handelskompaniet 1620-01-01. Konfirm.fullm. 1623-01-02. K. kommissarie 1624. Arrenderade uppbörden från Kopparbergs, Säters och Näsgårds län 1624–1630 samt för hela Väster- och Österbotten 16285. Kyrkvärd för Storkyrkan i Stockholm 1626-05-07–1631-05-09. Svensk kommissarie och faktor i Hamburg 1631-05-07. Gift 1:o 1604-09-01 med Margareta Mårtensdotter född 1587, † 1617-09-17. Dotter till borgaren och rådmannen i Stockholm Mårten Jönsson. Gift 2:o 1618-11-15 med Brita Trotzig född 1599, † 1665-04-13 och begraven s. å. 29/9 i Storkyrkan 1. Dotter till borgaren och handelsmannen i nyssnämnda stad Mårten Trotzig och Maria Catharina Hansdotter Svahn.

Barn i 1:a giftet:

 • Jakob Grönberg, född 1605-11-10. Student i Uppsala3 1619-05-10 och i Leiden4 1622-08-27. Gjorde vidsträckta utrikes resor, varifrån han hemkom 1625. † ogift 1630-08-15 [Ldk].
 • Didrik Grönberg, född 1607-01-24, † s. å. 3/4.
 • Martin Grönberg, född 1608-01-19, † s. å. 25/2.
 • Peter Grönberg, född 1609. Student i Uppsala 1622-03-003 och i Leiden4 1622-09-16. Gjorde vidsträckta utrikes resor. Hemkom 1625. Levde vid faderns begraven. † 1633 och begraven s. å. 27/6 [Ldk].
 • Margareta Grönberg. Gift 1635-12-08 med handelsmannen i Stockholm Gernhard Viber från Riga.

Barn i 2:a giftet:

 • Mårten Grönberg. Fänrik vid Västmanlands regemente 16392. Kornett hos överstelöjtnant Anders Trotzig. Dragonkapten under överste Wanicke. Ryttmästare vid överste Anderssons regemente. Major i tyska kriget. † 1644 i träffningen vid Lybe. Var förlovad med en fröken af Eberstein.
 • Catharina Grönberg född 1621, † 1677 och ringning. s. å. 17/6 i Tyska kyrkan. Gift 1:o 1648-05-30 i Stockholm med underståthållaren Regner eller Reinhold Leuhusen född 1601, † 1655. (i hans 3:e gifte. Gift 2:o med ceremonimästaren Johan de Laignier född 1617, † 1675.
 • Didrik Grönberg till Ranhammar, Sundsör, Varpa och Bergsten. Född 1622-10-05, † ogift 1670-09-13. Hovjunkare hos drottning Christina.
 • Augustinus Grönberg född 1625-07-00, † 1627-04-00.
 • Johan Grönberg till Sundsör och Varpa. Född 1626-12-16, † ogift 1654-08-03. Student i Uppsala3 1643-11-22.
 • Anders Grönberg född 1623-04-20, † ogift 1704-04-18 samt begraven i Nikolai kyrka där hans vapen uppsattes. Student i Uppsala3 /sup>1643-11-22. Fänrik vid Västmanlands dragoner 1660. Vice ceremonimästare 1666. Kammarherre 1695.
 • Jakob Grönberg född 1631-02-12, † s. å. 22/5.
 • Peter Grönberg född posthumus 1632-05-26 i Hamburg, † s. å. 2/7 och begraven tillsammans med fadern.

Källor

1Storkyrkans i Sth. arkiv. 2KrAB. 3Um. 4At(P). 5Al.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: