:

Hästesko-Fortuna nr 286

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hästesko-Fortuna nr 286 †

Adlad 1639-09-23, introd. 1642. Utdöd 1909-07-10. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Hästesko af Målagård.


TAB 1

Jakob Carlsson Skoo, adlad Hästesko-Fortuna (son av Carl Claesson, se adliga ätten Hästesko af Målagård, Tab. 2), till Kourla och Suontaka-Skoo i Vichtis socken i Finland. Korpral under Hans Ramsays fana 1626. Fänrik för samma fana 1627. Ryttmästare samt deltog i kriget i Tyskland och fick där 1632-09-22 förlänings-brev på Salmi hemman i Vichtis socken. Adlad 1639-09-23 (introd. 1642 under nr 286 med namnet Fortuna, vilket dock aldrig av släktmedlemmarna begagnats enbart). Erhöll 1649-08-30 stadfästelse på sina frälsegods Kourla och Salmi. Död 1652. Enligt traditionen föranleddes namn och hjälmprydnad: en fortuna, stående på ett klot mellan tvenne gyllene horn, av att han en gång, då konung Gustaf Adolfs häst blivit sårad av en kula i foten, lämnat konungen sin häst sägande »lyckan råkar man, när kulan råkar hästskon». Gift med Anna Larsdotter, död 1676 om hösten, begraven 1677-03-30, dotter av underlagmannen Lars Bertilsson och hans 1:a hustru Brita Henriksdotter (Ekelöf) samt syster till majoren Henrik Larsson, adlad Ekestubbe.

Barn:

 • Mårten, till Salmi i Vichtis socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1660. Förare därst. 1661. Fänrik 1662-09-00. Löjtnant2 1674-03-30. Regementskvartermästare2 1677-02-06. Kapten 1678-09-00. Major vid von Funckens (sedan H. R. Horns) infanteriregemente 1694-11-16. Överstelöjtnant och kommendant på Kexholm 1695-08-26. Död barnlös 1700 i Kexholm. Gift med Sofia von Berends i hennes 2:a gifte (gift 1:o i Narva med överstelöjtnanten Gerhard Skantzenstierna, av en adlad men ej introd. ätt, begraven 1692-01-12 i Narva. Gift 3:o med överstelöjtnanten Joakim Georg Fredrik von Rohr, natural. von Rohr., 4:o 1704-07-31 i Kymmene socken med generalmajoren Reinhold Henrik Horn af Rantzien, född 1673-02-04, död 1725-02-07 farbroder till generalmajoren Jakob Fredrik Horn af Rantzien, natural. och friherre Horn af Rantzien), död 1724 och begraven i Frösö kyrka i Jämtland, dotter av överstelöjtnanten Jakob Bernds, adlad von Berends, men ej introducerad.
 • Margareta, begraven 1711 i Esbo kyrka. Hon fick 1685 livstids frihet på mannens reducerade säteri Mäkkylä i Esbo socken. Gift med kaptenen Isak Isaksson Svanfelt, av en finsk frälsesläkt, född 16254, död 1669-06-28 på Mäkkylä och begraven s. å. 17/10 i Esbo kyrka

TAB 2

Lorentz (son av Jakob Carlsson Skoo, adlad Hästesko-Fortuna, Tab. 1), till Kourla i Vichtis socken. Kom i tjänst 1646. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1654. Kaptenlöjtnant därst. 1655. Regementskvartermästare 1656. Kapten 1657. Ledde vid Carl X Gustafs begravning 1660 den häst som följde efter Kassubens fana. Major 1679-09-00. Död 1694 och begraven s. å. 30/9 i Vichtis kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Ingeborg Margareta Körning, död 1706-07-21 på Kourla och begraven 1707-01-09 i Vichtis kyrka, dotter av kaptenen Carl Körning, och Anna Skoo (Hästesko af Målagård).

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1664. Kornett. Död 1709. Se Tab. 3
 • Lorentz, född 1665. Ryttmästare. Död 1705. Se Tab. 7
 • Maria. Hon fick Salmi i Vichtis socken i testamente efter farbrodern Mårten. Gift 1686-12-28 på Kourla med kornetten Anders Erik Munck (Munck af Fulkila).

TAB 3

Carl Gustaf (son av Lorentz, Tab. 2), till Högböle i Tenala socken, som han ärvde efter sin moder. Född 1664. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1693. Kvartermästare därst. 1701-03-16. Kornett 1704-12-20. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Gift 1695 med Helena Christina Knorring i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711 med fältväbeln Olaus Lundberg,) född 1675, död 1718-10-00, dotter av överstelöjtnanten Stefan Fredrik von Knorring, natural. Knorring, och Sigrid Helena Gyldenär.

Barn:

 • Anna Helena, född 1696, död 1744. Gift 1:o med kaptenen Gabriel Rotkirch, född 1686, död 1731. Gift 2:o med ryttmästaren Fredrik Stackelberg i hans 2:a gifte, (gift 1:o med Anna von Schreiterfelt, av en adlad men ej introd. ätt), född 1687, död 1756.
 • Carl, född 1697. Kvartermästare vid livregementet till häst. Ihjälslagen 1717 i Lund av en häst.
 • Lars Henrik, född 1699. Kapten. Död 1780. Se Tab. 4

TAB 4

Lars Henrik (son av Carl Gustaf, Tab. 3), till Högböle i Tenala socken. Född 1699-12-12. Friryttare vid livskvadronen. Livdrabant 1721. Avsked 1722-03-31. Kaptens karaktär 1747-03-00. RSO 1749-01-13. Kapten vid Savolaks regemente. Död 1780-02-17 på Ladugården vid Ekenäs i Finland. 'Han blev 1756-05-29 av riksens ständer, för det han sökt förleda ledamöter av bondeståndet till skadliga begrepp om deras talman och sekreterare samt regeringssättet dömd till 14 dagars fängelse vid vatten och bröd samt 6 års häkte på fästning och fördes till Kalmar slott, varifrån han 1761 lösgavs. Förde sedermera rättegång med sin frånskilda fru om den förvaltning, hon under hans fängelsetid haft av hans egendom.' Gift 1:o 1728-08-29 i Stockholm med Elisabet Charlotta Reenstierna, från vilken han 1757-01-18 blev skild, född 1714-10-18, död 1790-02-26 i Stockholm, dotter av hovjunkaren Abel Reenstierna, och Anna Björn. Gift 2:o 1764-08-26 med Elisabet Margareta Malm, född 1729, död 1765-05-24, dotter av hovrättsrådet i Åbo hovrätt Georg Malm och Brita Charlotta Stierneld, samt brorsdotter till landshövdingen Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm. Gift 3:o 1766-08-14 i Stockholm med Bernhardina Charlotta von Scheven, född 1738, död 1769-05-21, dotter av majoren Carl Vilhelm von Scheven, adlad von Scheven, och Anna Elisabet Kruese. Gift 4:o 1769-12-14 i Stockholm med Johanna Elisabet Grewesmühl, född 1739, död 1783-08-14 på Ladugården vid Ekenäs, dotter av handelsmannen i Stockholm Carl Henrik Grewesmühl och hans 1:a fru Hedvig Eleonora Wiese.3

Barn:

 • 1. Anna Helena, född 1732-11-28, död 1798-09-27 i Stockholm, 'sedan hon på särskilda tider fört rättegång, först med sin moder och sedan med sin syster, Adolfina Fredrika, ända till sin död'. Gift 1:o 1751-08-24 med överstelöjtnanten, friherre Carl Otto von Yxkull, i hans 1:a. Gifte, från vilken hon blev skild, född 1727, död 1769. Gift 2:o med generalmajoren Abraham Daniel Schönström, född 1729, död 1809.
 • 1. Carl, född 1736-01-13 i Stockholm, död 1743.
 • 1. Henrik Vilhelm, född 1738-09-26 i Stockholm.
 • 1. Adolfina Fredrika, född 1743-10-12 (23/10), död 1816-11-15 Igellösa. Gift 1771-05-13 på Blidö i likanämnd socken Stockholms län med generallöjtnanten Axel Magnus Arbin, adlad von Arbin, född 1717, död 1791.
 • 1. Vilhelm, född 1744-01-16, död 1747.
 • 1. Abel, född 1745, död s. å.
 • 1. Charlotta, född 1750-06-26 i Åbo. Död där 1757-01-05. [5]
 • 1. Magdalena, född 1751-08-28 i Åbo, död där 1779-01-17. Gift 1778-04-23 i Stockholm med hovrättsrådet Nils Hasselbom, adlad Fredensköld, i hans 2:a gifte, född 1731, död 1792.
 • 4. Christina Elisabet, född 1772-09-03, död 1843-01-29 Lotila Gift 1801-12-27 med kaptenen vid Nylands infanteriregemente Bernt Otto Amnorin, död 1820-11-11.
 • 4. Johanna Maria, född 1773-03-02, död 1809-04-28 på Ladugården vid Ekenäs. Gift 1793-09-01 i Stockholm med majoren Abraham Rosenlindt, född 1758, död 1808.
 • 4. Gustaf Henrik, född 1774. Ryttmästare. Död 1850. Se Tab. 5.

TAB 5

Gustaf Henrik (son av Lars Henrik, Tab. 4), född 1774-06-03. Kornett vid Nylands dragonregemente 1785-03-02. Löjtnant vid adelsfanan 1795-11-01. Ryttmästare i armén 1802-05-06. Avsked 1807-12-03. Död 1850-04-27 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Gift 1795-03-03 i Stockholm med Maria Helena Flitz, från vilken han 1824 blev skild, född 1778-08-12, död 1858-09-20 i Stockholm, dotter av handelsmannen och bryggaren därst. Olof Flitz och Christina Straas.

Barn:

 • Henrika Antoinetta Maria Carolina, född 1796-04-20, död s. å. 10/5.
 • Gustaf Henrik, född 1797. Kommissarie. Död 1876. Se Tab. 6.
 • Henrietta Maria, född 1799-04-08, död 1800-01-30 i Stockholm.
 • Rikard Ludvig, född 1801-02-07, död 1803.
 • Emilie, född 1803-07-27, död 1894-03-14 i Stockholm. Gift 1825-12-20 med överstelöjtnanten Claes Josef Breitholtz, född 1788, död 1834.
 • Marie Terese, född 1807-06-08, död 1866-12-07 i Uppsala. Gift 1827-11-17 med professorn, hovmålaren, exercitiemästaren vid Uppsala universitet John Way, född 1792-06-18 i Rute socken på Gotland, död 1873-04-10 i Stockholm.
 • Carl Oskar, född 1812-11-17 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1828-01-12. Utexaminerad 1832-09-25. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 20/10. Löjtnant därst. 1838-07-13. Kapten 1854-03-18. Major 1858-11-09. RSO 1860-05-05. Överstelöjtnant 1868-01-24. Död ogift 1871-02-02 i Stockholm.
 • Emil Edvard Constantin, född 1817-10-06 död s. å. 10/11.

TAB 6

Gustaf Henrik (son av Gustaf Henrik, Tab. 5), född 1797-07-04 i Stockholm. Kopist i krigsexpeditionen 1824-04-09. Kronouppbördskommissarie i Stockholm, avskedad. Död 1876-11-29 i Stockholm. Gift där 1835-05-23 med Charlotta Gustava Åkerlöf, född 1798-05-08, död 1866-04-17 i Stockholm.

Barn:

 • Gustaf Henrik Albert, född 1827-09-24 i Stockholm. Kronouppbördsskrivare. Bokhållare på ett diligenskontor i Stockholm. Död ogift 1900-07-10 i Uppsala (Sthlm, Storkyrkoförs., db) och slöt ätten.

TAB 7

Lorentz (son av Lorentz, Tab. 2), till Kourla. Född 1665. Volontär vid livgardet 1682. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1684. Fänrik därst. 1686-09-13. Löjtnant 1695-02-01. Sekundryttmästare vid Nylands kavalleriregemente 1702-10-04. Konfirm.fullm. 1703-11-06. Dödsskjuten 1705-02-03 under en träffning med ryssarna vid staden Rungien i Litauen. Gift 1696-01-04 i Helsingfors med Sofia Giös, född 1674, död 1699-12-19 och begraven 1701-01-20 i Vichtis kyrka, dotter av lagmannen Johan Giös, och Sofia Ille.

Barn:

 • Barbro Christina, född 1698 (1688?) 1/5, död 1771-04-03 Stensböle Gift 1:o med fänriken Carl Johan Norman, som blev dödad 1710 vid Viborg, då hon fången fördes till Ryssland, därifrån hon ej återkom förrän 1721. Gift 2:o s. å. 29/6 i Strängnäs med kaptenen Johan Wentzel Rothkirch, nr 175, född 1699, död 1758.
 • Johan Adolf, till Kourla och Vihijärvi. Född 1699-12-19. Konstapel vid amiralitetet. 'Han försålde sina egendomar i Finland och flyttade över till Livland.' Gift i Danzig med Maria Glaub, död 1745.

TAB 8

Johan (son av Jakob Carlsson Skoo, adlad Hästesko-Fortuna, Tab. 1), till Härkälä i Vichtis socken. Var fänrik vid Axel Stålarms regemente 1654. Löjtnant vid karelska kavalleriregementet 1656. Död 1672-04-08 i Borgå och begraven 1673-02-09 i Hästeskoska familjegraven i Vichtis kyrka. Gift med Anna Silfversvan, levde änka 1707 på Härkälä, dotter av majoren Henrik Joensson, adlad Silfversvan, nr 475, och Anna Reiher (faster till herrarna Reiher, natural. Reiher).

Barn:

 • ? Anna Margareta. Gift 1:o med ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Henrik Johan Orre. Gift 2:o 1709 med kaptenen Casper Magnus Berg.
 • En son, död späd och begraven 1663 i Vichtis kyrka
 • Johan Henrik, född 1665. Major. Död 1752. Se Tab. 11
 • Susanna Helena, levde ogift 1707 på Härkälä.
 • Sofia Maria, död 1743-05-15 i Tyrvis socken.6 Gift 1700-03-21 med inspektören på Numlaks gård Esekiel Austrell.
 • Helena Margareta. Gift 1691 med ryttmästaren Claes Munck (Munck af Fulkila), död 1716 i Tobolsk.

TAB 9

Ernst (?son av Johan, Tab. 8), till Vanhala i Vichtis socken. Kapten. Stupade 1705 i en träffning i Polen. Gift med Maria Rennerfelt, dotter av överstelöjtnanten Carl Remain eller Rennier, adlad Rennerfelt, och hans 3:e fru Catharina Elisabet Schmiedefelt.

Barn:

TAB 10

Johan (son av Ernst, Tab. 9), född 1686. Volontär vid finska adelsfanan 1707. Furir vid Helsinge tre- och femmänningsregemente 1710. Fältväbel vid Helsinge regemente 1712. Fänrik därst. s. å. 25/8. Konfirm. fullm. 1717-01-30. Löjtnant 1718-05-31. Avsked 1719-09-30. Kaptens karaktär s. å. 10/12. Flyttade 1728 till Livland. Död 1764-07-00. Gift.

Barn:

 • Carl, född 1725. Ryttmästare i rysk tjänst.
 • Ernst Johan, född 1728. Volontär vid livgardet 1746-10-04. Rustmästare därst. 1747-09-15. Furir 1748-10-12. Förare 1750-12-07. Sergeant 1752-12-14. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1757-12-06. Död ogift 1764-12-17.

TAB 11

Johan Henrik (son av Johan, Tab. 8), till Salmi i Vichtis socken. Född 1665. Kom i tjänst 1689. Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1699-04-26. Löjtnant därst. 1701-01-14. Fången 1704-08-10 vid Narva. Hemkom 1722. Majors avsked 1724-01-30. Död 1752-02-06 av ålderdomssvaghet på Salmi och begraven s. å. 12/3 i Vichtis kyrka. Gift (?1:o med N. N. Gift 2:o) 1714 med Agneta von Schlegel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid Wolmarska lantmilisbataljonen Frans Lemmerhardt, född 1680, död på Salmi och begraven 1764-04-23 i Vichtis kyrka

Barn:

 • Juliana Sofia, född 1708-07-16 död 1779-07-07. Gift med sin faders syssling, kornetten Carl Ekestubbe, född 1677, död 1756.
 • Eleonora, död 1775-10-23 i Esbo socken. Gift 1741-05-12 i Vichtis socken med fänriken Axel Henrik Lagerhjelm, född 1704, död 1754.

TAB 12

Jakob (son av Jakob Carlsson Skoo, adlad Hästesko-Fortuna, Tab. 1), till Lahnus i Vichtis socken. Kornett vid finska adelsfanan 1665. Avsked 1677. Död 1689-01-25 och begraven i Vichtis kyrka. Gift 1659 med Anna Christina von Falkenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sekreteraren Lars Stålhane, död 1658), död 1694 och begraven s. å. 30/5 i Vichtis kyrka, dotter av överstelöjtnanten Gottfrid von Falkenberg och Christina von Jordan (syster till landshövdingen Mikael von Jordan, natural. Jordan) och syster till assessor Johan Gottfrid von Falkenberg, adopt. Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Jakob, till Lahnus. Kapten. Död 1694 Tuohilampi å. 7/12 i Vichtis kyrka
 • Anna Christina, bodde som änka 1710 på Lahnus, som hon ärft efter sin broder. Död 1737. Gift med kaptenlöjtnanten vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente Sigfrid Rappengren, död 1700-01-08 (8/2) under åkning mellan Lahnus och sitt boställe Nummenpää och begraven s. å. 7/10 i Vichtis socken.

TAB 13

Gustaf (son av Jakob Carlsson Skoo, adlad Hästesko-Fortuna, Tab. 1), till Suontaka i Vichtis socken. Furir vid Nylands kavalleriregemente. Korpral därst. 1667-07-30. Löjtnant. Död 1681. Gift med Anna Margareta Ljuster i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1684 med korpralen Lars Stålhane, död 1694), död 1697 om sommaren Kotkaniemi å. 19/9, dotter av överstelöjtnanten Erik Ljuster, och Beata Uggla. Hon ägde Selkis i Vichtis socken.

Barn:

 • En dotter, begraven 1671 i Vichtis kyrka
 • Anna, född 1675-02-05 död 1746-04-03 på Suontaka. Gift 1:o 1692-01-27 på Suontaka med löjtnanten Erik Stålhane, död 1693. Gift 2:o 1693-08-03 på Suontaka med kornetten Axel Gotthard Nassokin, nr 741, född 1670, död 1700.
 • Margareta, skulle 1704 efter Åbo hovrätts dom avrättas och brännas på bål för äktenskapsbrott och barnamord. Gift 1695-12-27 på Suontaka med fältväbeln Gustaf Bogg (Boggensköld), nr 521.

TAB 14

Henrik (son av Jakob Carlsson Skoo, adlad Hästesko-Fortuna, Tab. 1), till Kirvelä i Vichtis socken. Född 1640. Fänrik vid Västgötadals regemente 1663. Löjtnant därst.2 1668-06-18. Löjtnant vid Björneborgs regemente2 1672-09-02. Kapten därst.2 1677-02-06. Död 1681 och begraven s. å. 4/9 i Vichtis kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1672, efter k. tillstånd s. å. 13/9, med sin kusin Dorotea Ekestubbe i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1684 med kornetten vid Tavastehus och Nylands läns kavalleriregemente Lydert Tostman på Koisvola, död där före 1694, som 1686 på grund av detta gifte fick löfte om adelskap), död 1724-12-28 och begraven 1725-02-25 i Vichtis kyrka, dotter av överstelöjtnanten Henrik Larsson, adlad Ekestubbe, och hans 2:a fru Margareta Lemnia. 'Konsistorium i Åbo, vars tillstånd till hennes 1:a giftermål icke utverkats, ålade härför en plikt av 80 dalersmt, samt lät utlysa varning för alla som av sådan förening mellan nårskylda toge exempel'.

Barn:

 • Anders, namnes 1696, död ung.
 • Margareta, död 1737 på Kirvelä och begraven 1738-01-27 i Vichtis kyrka. Gift 1699-02-26 (27/12) på Kirvelä med ryttmästaren Anders Magnus Rennerfelt, född 1678, död 1731.

Utan känt samband

 • »Salmis fru Anna Maria Hestskou», begraven 1758-06-04 i Vichtis socken.[7].

Källor

1Rf. 2KrAB. 3Öä XII. 4Medd. av assessor O. Adelborg. 5Åbo. 6Tyrvis kyrkoarkiv. 7Vichtis kyrkoarkiv (medd. av aman. B,. Rosén, Helsingfors).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: