:

Gyllenlood nr 216

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenlood nr 216 †

Adlad 1591-08-13, introd. 1634, utdöd 1756-11-24.


 • Gammal frälsesläkt från Viborgs län. En annan son till borgaren Peter Juusten, den bekante biskopen först i Viborg, sedan i Åbo Paul Juusten, född omkr. 1516, död 1576, som blivit kallad den finska kyrkohistoriens fader, adlades av konung Johan III 1572. Hans ätt, som icke blev introducerad, utdog med hans sonson 1640.

1Rf. 2Zf. 3KrAB. 4Lk. 5RHH. 6Ha. 7Öä. 8Åbo.

TAB 1

Peter Juusten. Borgare i Viborg, där han ägde ett stenhus invid klosterkyrkan. I slottsloven på Viborgs slott 1525-08-20 intill greve Johans av Hoya ankomst. Död 1530. Han köpte Merijoki i Viborgs socken. – Hans änka dog i pesten 1533.

Barn:

 • Severin Juusten. Kyrkoherde i Hauho socken i Tavastland åtminstone 1541–1578.

Barn:

 • Bengt Severinsson Juusten, till Olsböle i Tenala socken i Finland. Född sannolikt före 1550, enär han redan 1563 såsom »dräng» följde sin farbroder biskop Paul Juusten på biskopsting. Hövidsman vid skeppsflottan 1568. Sändes 1573 till Finland att biträda vid flottans utredning. Ståthållare på Reval 1575-09-30. Fast underamiral 1578–15792. Amiral över flottan på Narvas farvatten 1578. Därtill förordnad2 1579-02-14. Erhöll i förläning Tavastby i Helsinge socken s. å. 15/5. Amiral över skeppsfolket i Finland, på Viborgs och Helsingfors skeppsgårdar samt över Kexholmsflottan 1582–15902. Befallningsman på Kexholm 1590-06-25. Adlad 1591-08-18, sedan han året förut 4/7 fått konung Johans försäkran på sköldemärke och adelsstånd. Överstearklimästare 1591-07-29. Befallningsman på Åbo slott om hösten 1595. Uppgav slottet till hertig Carl 1597-09-29 och fördes fången till Sverige. Frigiven något före 1602-02-09, vilken dag han i Åbo bland Finlands adel underskrev trohetsförsäkran till hertig Carl. Underamiral i Hans Bielkenstiernas flotta på Narvas farvatten2 s. å. 9/8. Återfick sina förbrutna gods s. å. 14/8. Förordnad amiral över några finska skepp till Rigas farvatten2 s. å. 27/9. Amiral över flottan på Narvas farvatten 1604-04-23. Erhöll fullmakt 1607-05-06 att leda kanalarbetet mellan Lappvesi sjö och Juustila invid Viborg, varmed han fortsatte ännu sommaren 1608. Död 1609-09-27 (23/9 enl. gravsten) på Olsböle och begraven s. å. 29/10 i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Brita Marcusdotter, som levde änka 1614, dotter av frälsemannen Marcus Jönsson i Helsinge kyrkoby och Gertrud Johansdotter.

Barn:

 • Hans Bengtsson Gyllenlood. Assessor. Död 1646. Se Tab 2.
 • Elin, död före 1630. Gift med majoren Göran Jönsson Svinhufvud i Västergötland, nr 199, i hans 1:a gifte, död 1639.
 • Anna, död 1633-01-16 Koskipää Gift 1:o med en borgare i nämnda stad Lars N. N. Gift 2:o med ryttmästaren Henrik Sigfridsson, adlad Silfverbögel, i hans 1:a gifte, död 1653. Hon hade med Henrik Hansson (Lindelöf) före sitt giftermål en son Carl Henriksson, stamfader för adliga ätten Lindelöf.
 • Christina.
 • Sidonia Gyllenlood, levde änka 1653 på Sällvik i Pojo socken, men var död 1662. Gift med ryttmästaren Lars Lindelöf, död 1626.

TAB 2

Hans Bengtsson Gyllenlood (son av Bengt Severinsson Juusten, Tab. 1), till Olsböle. Korpral vid finska adelsfanan 1614. Beordrad att uppvakta kommissarierna vid råläggningen efter freden i Stolbova 1617. Löjtnant vid Olof Dufvas fana 1624. Ryttmästare vid Torsten Stålhandskes regemente. Assessor i Åbo hovrätt 1632-10-29. Introd. 1634 med namnet Gyllenlood efter vapnet och under nr 216. Utskrivningskommissarie i Tavastehus län 1638. Död 1646 och begraven i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Anna van Sanden, som blev beviljad nådår 1646-08-22, dotter av borgaren i Helsingfors Hans van Sanden och Anna Henriksdotter Jägerhorn, av samma finska frälsesläkt som adliga ätten Jägerskiöld).

Barn:

 • Hans, född 1626. Ryttmästare. Död 1699. Se Tab. 3
 • Ingeborg, död 1688 Rilaks å. 19/10 i Tenala kyrka. Gift med ryttmästaren Erik Körning, död 1681.
 • Margareta, levde 1669 i Rantasalmi socken. Gift med löjtnanten vid Viborgs kavallerireg, Anders Jönsson Rahm, död 1672.

TAB 3

Hans (son av Hans Bengtsson Gyllenlood, Tab. 2), till Olsböle i Tenala socken. Född 1626. Musketerare vid livgardet 1646. Följde 1648 såsom drabant till häst med hertig Carl Gustaf till Tyskland. Avsked 1650, då vid hertigens hemresa drabantkåren avdankades. Korpral vid adelsfanan i Finland 1651. Kornett därst.3 1656-02-15. Löjtnant3 1659-07-27. Ryttmästare3 1676-09-11. Avsked 1694-05-06. Beviljades pension3 1696-10-02 död 1699-11-08 på Olsböle och begraven i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Elin Björnram, död före 1683, dotter av överstelöjtnanten Arvid Kristersson Björnram, och Carin Slang.

Barn:

 • Erik, född 1660. Löjtnant. Död 1697. Se Tab. 4
 • Arvid, student i Åbo 1677. Gick i holländsk krigstjänst 1684. Kapten vid ett fördubblingsregemente i Finland 1700. Major därst. s. å. 3/11. Död ogift 1702 i Karelen.
 • Sofia.
 • Hans Johan, född 1664. Generalmajor. Se Tab. 6
 • Ingeborg.

TAB 4

Erik (son av Hans, Tab. 3), till Reku i Kimito socken. Född 1660. Kvartermästare vid finska adelsfanan3 1676-09-11. Kornett därst.1 1679-07-15. Löjtnant. Död 1697-07-20 och begraven i Tenala kyrka. Gift med Helena Elisabet Giös i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen vid Savolaks regemente Georg Vilhelm Sture i hans 2:a gifte), dotter av kaptenen Johan Jakobsson Giös, och Ingeborg von Birckholtz.

Barn:

 • Anna Helena, döpt 1685-07-04 i Kimito socken [Rf].
 • Gideon, begraven 1688-10-19 i Tenala socken [Rf].

TAB 5

Gotthard Erik (son av Erik, Tab. 4). Kornett vid von Brömssens livländska lantdragonskvadron. Tången 1707-07-23 vid Oberpahlen4. Död 1718-08-22 under fångenskapen i Moskva.3. Gift med Anna Catharina Clementeoff i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen vid Gyllenströms värvade infanteribataljon Otto Herman Max, född 1684 i Livland, död 1731), hon levde änka 1753.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född 1715-03-18 i Moskva, död 1743-03-21. Gift 1737-10-02 i Åbo8 med vice presidenten Carl Lagerborg, i hans 1:a gifte, född 1710, död 1770.

TAB 6

Hans Johan (son av Hans, Tab. 3), till Olsböle i Tenala socken i Finland, som han sålde 1737, och Stenhusen i Estland. Född 1664. Ryttare vid finska adelsfanan 1678-02-00. Musketerare vid livgardet 1680-10-16. Pikenerare därst. Fältväbel vid estniska adelsfanan 1683-09-12. Fänrik därst. 1685-07-05. Löjtnant vid Tiesenhausens (sedan Skyttes) infanteriregemente 1691-10-24. Avsked 1698-12-03. Ryttmästare vid estniska adelsfanan 1700-04-26. Chef för Nylands femmänningsinfanteriregemente 1713-05-09. Befälhavare för enrollerade allmogen i Kopparbergs län 1715-08-04. Överste för densamma 1718-05-29. Överstes avsked 1722-04-11. Generalmajor. Bosatte sig i Estland. Gift 1697-12-14 i Reval med Sofia Elisabet Staël von Holstein i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1684-05-13 i Reval5 med majoren Otto Reinhold von Berg), född 1664, dotter av generalmajoren Jakob Staël von Holstein, natural. Staël (von Holstein), nr 834, och friherrinnan Anna Sofia von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • Lovisa Eleonora, född 1698-12-26 i Goldenbecks socken i Estland6, död 1775-07-17 i Poenals socken därst.6. Hon sålde 1757-10-31 fäderneegendomen Olsböle. Gift med överstelöjtnanten Johan Adolf Hult, adlad Löwenhult, född 1684, död 1754.
 • Hans, döpt 1700-02-01 i Reval5, död 1704.
 • Christiana, döpt 1701-12-28 i Goldenbecks socken6, död 1774-03-18 i Annens socken i Estland.4 Gift 1:o 1720 med generallöjtnanten och landshövdingen Gustaf Gabriel Appelman, friherre Appelman, i hans 2:a gifte, född 1660, död 1721. Gift 2:o 1722 med översten Robert Fredrik de la Burre, av en adlad men ej introd. ätt, född 1670, död 1731.
 • Anna Sofia, född 1704-03-28 i Reval5, död där5 1770-02-22. Gift 1736-04-06 i Goldenbecks socken6 med mannrichtern i Estland Johan Erik Pistolekors, död 1763 och begraven s. å. 16/9 i Karusens socken i Estland.
 • Johanna Helena, född 1706-08-05 i Reval.5 Gift 1749-07-06 i Karusens socken6 med Georg Gustaf von Aderkas, till Takfer.
 • Nils Johan, född 1708-01-19 i Reval5. Underofficer vid Nylands kavalleriregemente. Livdrabant 1726-03-15. Fänrik vid nämnda regemente 1732-09-06. Gick i fransk tjänst. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1733-08-04. Död ogift 1736-01-03, sköt sig själv i Stockholm och begraven i Ytterselö kyrka, Södermanlands län.

TAB 7

Axel (son av Hans Bengtsson Gyllenlood, Tab. 2), till Båtsvik i Helsinge socken, som han erhöll i arv efter modern. Kornett vid general Burmeisters regemente. Död 1683 (1687?). Gift 1667 enl. k. tillstånd s. å. 9/3 med Brita Reiher, som levde änka 1704, dotter av slottshauptmannen Casper Reiher och Margareta Ållongren i Finland, samt syster till Magnus, Johan och Arnt Reiher, natural. Reiher.

Barn:

 • Axel, döpt 1668-09-20 i Helsingfors, död späd.
 • Hans, levde 1704 [Rf].
 • Axel, född 1673. Överste. Död 1743. Se Tab. 8
 • Magnus. Levde 1704 [Rf].
 • Didrik Fredrik. Löjtnant vid von Brömssens livländska lantdragonskvadron 1704-08-02. Konfirm. fullm. 1706-12-14. Fången 1708-05-07 vid Wolfart4. Hemkom 1722. Död s. å. i Åbo och begraven s. å. 21/4 i Åbo domkyrka. Gift med (Helena) Magdalena von Völkersam, som levde änka 1729 på Brumbergshof. De hade en dotter, död före modern.
 • Anna. Levde ogift 1710 i Helsinge socken.1
 • Maria, levde 1710. Gift med en ofrälse i Helsinge socken.1
 • Brita, levde 1704.1

TAB 8

Axel (son av Axel, Tab. 7), född 1673-01-03. Volontär vid Magnus Johan von Tiesenhausens garnisonsregemente i Dorpat 1689-11-00. Korpral därst. 1690. Rustmästare 1692. Furir 1693. Förare 1695. Sergeant 1696. Avsked 1700-03-27. Kvartermästare vid estniska adelsfanan s. å. 22/4. Kornett därst. s. å. 2/9. Löjtnant vid livländska lantdragonskvadronen 1701-03-29. Kapten därst. s. å. 30/12. Konfirm.fullm. 1706-12-14. Förde befälet över bataljonen från 1708-05-07. Major 1709-12-29. Överstelöjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712-02-05. Konfirm.fullm. s. å. 30/3. Transp, till Upplands ord. infanteriregemente 1714-03-04. Åter transp. till Upplands tremänningsinfanteriregemente s. å. Överste för enrolleringsmanskapet på Dal 1718-05-29. Överste och kommendant i Malmö 1719-11-06. Kommendant i Kristianstad 1734. Död där 1743-08-13 och begraven s. å. 19/8 i Kristianstads kyrka. Gift 1:o med Johanna Ollro. Gift 2:o med Elisabet Lundström, till Uddnäs i Vika socken, Kopparbergs län i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1706 med bergsfiskalen i Falun Peter Trotzig, av samma släkt som adl. och friherrl. ätterna Trotzig samt adl. ätten Trotzenfelt, född 1668, död 1708-05-08)7, född 16857, död 1740 och begraven s. å. 20/5 i Kristianstads kyrka, dotter av bergsmannen på Lönnmåsa bergsfrälsehemman i Vika socken Anders Andersson och Elisabet Eggertsdotter.7

Barn:

 • 1. Några barn, döda små.
 • 2. Charlotta Lovisa, född 1717, död ogift 1791-05-10 på Näsby (vid Kristianstad) i Nosaby socken, Kristianstads län, vilken egendom jämte ett bergshemman Uddnäs i Vika socken hon ägde 1745 jämte sin fyra systrar.
 • 2. Anna Maria, född 1718. död ogift 1779-08-22 på Näsby och begraven s. å. 28/8 i Fjälkinge socken, Kristianstads län.
 • 2. Axel Johan, född 1719. Auskultant i Svea hovrätt. Kallas vid sin död sekreterare. Död ogift 1756-11-24 i Kristianstad och begraven s. å. 1/12 i Vä socken, Kristianstads län. Med honom utgick ätten.
 • 2. Sofia Juliana, död 1769-01-08 på Näsby. Gift 1768-11-13 med löjtnanten vid fortifikationen Peter Anders Klinth, född 1725, död 1790-11-10 i Kristianstad.
 • 2. Ulrika, född 1726, död ogift 1796-08-09 i Kristianstad och var den sista av namnet.
 • 2. Axela Johanna, född 1729, död ogift 1752-09-26 på Näsby.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: