De la Grange nr 917

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten De la Grange nr 917

Adliga ätten de la Grange nr 917 †

Adlad 1676-04-14, introducerad 1680. Utdöd 1708-02-11.

TAB 1

Paul de la Grange, död före 1659 27/2 (då begravd i Odensvi) (1). Paul de la Grange kallade sig de la Grantij (och Påvel Johansson) i Sevede härads domböcker (2). Inkallades till Sverige 1611 som språklärare i franska för Karl IX:s döttrar Katarina och Maria Elisabeth, var page hos Gustav II Adolf, tjänstgjorde sedan vid kavalleriet samt blev underjägmästare 1623 i Östergötland och 1624 i Småland. Påvel Johansson fick uppbära avkastningen redan 1620 27/1 enl Kungl brev men sålde gården Högsäter, 1 mtl skatte i Vreta kloster (numera Stjärnorp) i Gullbergs härad före 1629 till Stellan Mörner. Han hade därpå jägmästarebeställningar i dessa landskap. Gift med Karin Larsdotter. Hade 8 söner och 2 döttrar.

Barn:

 • Aron de la Grange. Se Tab. 3.
 • Maria de la Grange, född ca 1631, död 1702-12-30 i Tingetorp, Gärdserum (E) och uppges då vara 71 år. Gift 1:o 1648 med kaptenen vid Östgöta kav-reg. Hans Andersson Somme död 1659 i Polen, gift 2:o 1660 med löjtnant Nils Trybom i hans 1:a gifte (gift 2:o med Margareta Rymonia, levde änka i Tingetorp 1709) f. 1633 16/3 i Tryserums prästgård (Ög.), död 1708 i Tingetorp, kusin till Bengt Reetz adlad Reutervall.
 • Sara de la Grange, född 1640-01på Näringe i Odensvi. (möjligen densamma som den Sara Påwelsdotter (i Havet) som 1660-07-27 gifter sig i Odensvi med Jonas Olofsson (3))
 • Lorentz de la Grange, 1676 adlad de la Grange nr 917, född 1635, död 1708. Se Tab. 2.
 • Johan de la Grange f 1642. (döpt 1642 22/5 på Näringe, Odensvi)
 • Susanna de la Grange, född 1644-02-04 på Näringe, Odensvi, död 1644-02-04 på Näringe, Odensvi, hemmadöpt och straxt därefter död enligt uppgiften i dödboken.
 • Gustaf de la Grange, tvilling, född 1645 (döpt 13/4 1645 på Näringe, Odensvi)
 • Salomon de la Grange, tvilling, född 1645 (döpt 13/4 1645 på Näringe, Odensvi)

TAB 2

Lorentz de la Grange, adlad de la Grange (son av Paul de la Grange, Tab. 1), till Kyrkeby (nu Fliseryd) i Fliseryds socken Kalmar län. Född 1635-02-14. Konung Carl X Gustafs drabant och livknekt 1651. Var 1652 skogvaktare över Sevede härad Kalmar län1. Fänrik vid Kalmar regemente 1661. Reformerad fänrik vid Kalmar regemente 16642. Löjtnant 1669. Kapten 1673-10-13. Adlad 1676-04-14 (introducerad 1680 under nr 917). Avsked 1683-08-19 (10/8). Död 1708-02-11 på Kyrkeby och slöt själv sin adlad ätt samt begraven i Kyrkebygraven på Fliseryds kyrkogård, i vilken kyrka hans vapen uppsattes. Gift 1677 med Magdalena Stråle af Ekna, född 1651 på Åseboholm i Högsby socken Kalmar län. Död 1711 vid pingsttiden på Kyrkeby, dotter av löjtnanten Magnus Stråle af Ekna, och hans 1:a fru Elisabet Sabelsköld.

Barn:

 • Catharina Magdalena, död på Kyrkeby. Gift där med majoren Bertil Hammarhjelm, död 1729.
 • Magnus, född 1684-10-28, död 1684-11-21. Hans vapen målades på en tavla och uppsattes i Fliseryds kyrka.

TAB 3

Aron de la Grange. Son till Paul de la Grange (tab 1). Ryttare vid Smålands kav-reg. 1651, lev­ de 1652 8/10, var död 1659 då änkan pantsatte gården Frö i Odensvi sn (Kalm.), stupad i polska kriget, Gift med Carin Andersdotter Bröms, dotter till Anders Nilsson Bröms och Brita Esbjörnsdotter Bock af Näs.

Barn:

 • Erik de la Grange, född 1647, död 1721, 1692 adlad de la Grange nr 1245 (4)
 • Margareta de la Grange, född 1655-05-27 på Näringe i Odensvi (fb). Bosatt på Flenshult. Gift 1:o 1671-09-24 i Hjorted (vb) med Gabriel Tornerefelt, gift 2:o 1679 med Nils Persson Ulfsax (5)

fotnot

 1. Broddebo historien om en by, Barbro Behrendtz
 2. Berit Sjögren
 3. Barbro Behrendtz
 4. Johan Axel Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden b1. s 200 mfl
 5. Nils Hård af Segerstad i SoH 1995/1 s. 297

Källor

[EÄ:VIII s502a; EÄ:IX s263a; EÄKrA; WLHm:2 s60; GT:14 sl62; Tjust 1652 8/10; kb; RhA; SoH:1999 s428f; AlmqFräls:4 sl62]

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.