Hilchen nr 683

Från Adelsvapen-Wiki

0683.jpg


Adliga ätten Hilchen nr 683 †

Natural. 1664. Introd, s. å. Utdöd 1756. Ätten blev, sedan Livland kom under Ryssland, intagen på riddarhuset i Riga under nr 61.

TAB 1

Tomas1 Hilchen. Ålderman1 i Riga. Gift med Catharina Kalb, av en adlig ätt i nämnda stad.

Barn:

 • David Hilchen, till Westerrotten i Neuermühlens socken, Kipsal i Kremons socken, Hilchensfer, Hilchensholm, Broesemoise i Burtnecks socken, och Panap i Kambi socken, alla i Livland. Född 1561 i Riga. Studerade i Heidelberg och Ingolstadt. Blev efter hemkomsten sekreterare hos rådet i Riga. Syndikus därst. 15902. Adlad 1591-01-02 av konung Sigismund i Polen. K. polsk sekreterare och notarie i Wendiska lanträtten. Född3 1610-06-04 på Orisan och begraven i Riga.2 Gift med Catharina Krumhausen, styvdotter till borgmästaren i Riga Frans Neustedt.

Barn:

 • Frans Hilchen, till Westerrotten, Hilchenster och Hilchensholm samt Miehlgraben i Dünamünde socken. Ägde hus i staden Wenden. Studerade 1618 i Giessen3. Död 1632.2 Gift med Sofia Friederichs, som levde änka 1667.2

Barn:

 • Jakob Hilchen, natural. Hilchen. Överste. Se Tab. 2.
 • Frans Hilchen, natural. Hilchen, född 1625. Överste. Död 1680. Se Tab. 3.
 • Catharina Hilchen, levde 1678, gift 1646 12/10 med Lydert Barn­eken, † 1663.

TAB 2

Jakob Hilchen, natural. Hilchen (son av Frans Hilchen, Tab. 1), till Grönlund i Åsbo socken, Östergötlands län. Född i Livland. Löjtnant vid livgardet 1655. Anställd först vid pfaizgrevens av Sulzbach infanteriregemente, sedan i gottorpsk tjänst. Major i sistnämnda tjänst, då danska kriget utbröt. Kammarherre hos konung Carl X Gustaf. Överstelöjtnant vid förstn. regemente 1659. Reducerad 1660. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente s. å., men tillträdde icke beställningen. Överstelöjtnants karaktär. Natural, svensk adelsman 1664 jämte brodern (introd. s. å. under nr 683). Kommendant på Johannisborg och skansarna vid Bråviken 1675, men avstod från denna befattning. Kallas överste. Levde 1687. Död 1688 enl. Klingspor, men levde ännu 1694 enl. riddarhusgeneal. Gift 1658 med Brita Törnsköld, till Grönlund, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1649-01-06 i Linköping med assessorn Måns Andersson, adlad Ekegren, i hans 2:a gifte, död 1657), döpt 1626-10-01 i Stockholm, död 1693 om sommaren, dotter av assessorn Peder Andersson, adlad Törnsköld, och hans 3:e fru Vendela Mårtensdotter.

Barn:

 • Christina, död 1702 i febr. Vargsäter. Gift 1681-09-07 i Åsbo socken, Östergötlands län med ryttmästaren Jöns Lünow, i hans 2:a gifte, död 1706.

TAB 3

Frans Hilchen, natural. Hilchen (son av Frans Hilchen, Tab. 1), till Westerrotten och Kipsal samt Kimstad i likanämnd socken, Östergötlands län. Född 1625. Överstelöjtnant vid generalissimi fotregemente (livregementet till fot) 1657. Natural, svensk adelsman jämte brodern 1664 (introd. s. å. under nr 683). Överste av infanteriet 1669-07-03. Död 1680-01-14 på Kimstad och ligger jämte sin fru begraven i Kimstads kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med sin svägerskas halvsysters dotter Anna Christina Strömfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren vid generallöjtnanten greve von Thurns livregemente Rutger Johan von Ascheberg, född 1625 Ringen ), död 1674, dotter av landshövdingen Johan Fegræus, adlad Strömfelt, och Christina Törnsköld.

Barn:

 • Adolf Johan, född 1663. Överste. Död 1732. [[#TAB 4. Christina Sofia, född 1665. Gift 1695 med majoren Erik Lünow, i hans 2:a gifte|Se Tab. 4. Christina Sofia, född 1665. Gift 1695 med majoren Erik Lünow, i hans 2:a gifte]]

TAB 4

Adolf Johan (son av Frans Hilchen, natural. Hilchen, Tab. 3), till Westerrotten, Kipsal och Åhof. Född 1663. Volontär vid livgardet 1680. Fänrik vid Taubes infanteribataljon i Dorpat 1681. Löjtnant därst. 1684. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1689. Fick 1690 permission och gick i fransk tjänst. Kapten vid Zurlaubens regemente därst. Major vid Smålands tremmänningsinfanteriregemente 1703-02-19. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Överstelöjtnant därst. 1710-04-14. Konfirm.fullm. 1711-02-11. Sekundöverste därst. 1712-12-31. Överste för Västgöta tremänningsinfanteriregemente och kommendant i Landskrona 1716-05-04. Avsked från överstebeställningen s. å. 13/11. Död 1732-07-14 Svärtinge och i begraven s. å. 7/9 i Östra Eneby kyrka. Gift 1698-10-02 i Östra Eneby socken, med Anna Märta Schulman, död 1718-11-16 på Svärtinge, dotter av överstelöjtnanten Adam Schulman, och friherrinnan Christina Posse af Hedensund.

Barn:

 • Adam Frans, född 1699. Löjtnant. Död 1745. Se Tab. 5
 • Jakob Johan, döpt 1700-07-08 i Kimstads kyrka. Volontär vid Smålands femmänningsintanteriregemente 1712. Förare därst. 1713. Sergeant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1716-07-21. Fänrik därst. 1717-03-15. Avsked 1719-09-30. Åter fänrik därst. 1720-09-03. Löjtnant vid fortifikationen. Avsked. Överflyttade efter fredsslutet till Livland. Intagen på livländska riddarhuset under nr 61 med namnet von Hilchen. Död barnlös 1756 och var den siste av ätten på svärdssidan. Gift med Christina Elisabet von Richter, levde änka 1764 på Hilchensholm.2
 • Christina, född 1701-07-23 på Svärtinge.
 • Anna Sofia, född 1702-12-20 på Svärtinge, död 1758-05-13 Ekeby. Gift 1:o 1723-02-05 i Norrköping med löjtnanten Frans Carl Gripenberg, född 1701, död 1728. Gift 2:o 1730-04-19 på Ekeby med kaptenen Carl Gustaf Hägerflycht. Född 1704, död 1773.
 • Gustaf Adolf, döpt 1707-08-18 på Svärtinge, begraven 1708-01-17.

TAB 5

Adam Frans (son av Adolf, Tab. 3), född 1699-06-01 på Kimstad i likanämnd socken, Östergötlands län. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1711. Furir därst. s. å. Förare 1712. Fänrik 1716-03-23. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 19/7. Löjtnant därst. 1718-02-03. Dömd 1735-03-26 till 14 dagars fängelse samt att ett år tjäna som gemen. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg. Död 1745-11-16. Gift, enl. k. tillstånd 1722-01-05, med Ulrika Lundberg, född 1700, dotter av bankokamreraren Lars Lundberg och hans 2:a hustru Catharina Stenberg, samt syster till ryttmästaren Didrik Laurens Lundberg, adlad Lundenstierna.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1721-09-10, död 1810-11-24 i Norrköping, den sista av namnet i Sverige. Gift 1741-05-17 med bankokommissarien Johan Jakob de Besche, född 1714, död 1792.

Utan känt samband:

Barbara von Hilchen, från Livland, gift med Paul von Stileken (omkr. 1600).

Källor

[SoH:1980 s52] 1 Ät (L). 2 RHK1. 3 At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.