:

Seulenbach

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Seulenbach

Vapen: En blå sköld, hvaruti är en gul krönter pelare öfver två hvita ifrån höger till vänster snedt löpande strömmar. På skölden en öppen tornerhjelm, hvaruppå står ett upprest svärd emellan två horn, hvilkas högra öfre och vänstra nedre del är hvit, men de andra blå. Kransen och löfverket af gult, blått och hvitt.

Kasper Benten, adlad Seulenbach, först volontär och underofficer i 6 år, sedan fänrik vid Tavastehus läns Infanteriregemente 1667; löjtnant 1675; regementsqvartermästare 1678; kapten vid öfverste Cronmaus regemente 1681; adlad 1683 den 1 Februari. Gift före 1680 med Anna Margareta von Brandt, dotter av översten Daniel von Brandt och Christina von Payküll (i sin tur dotter av Jürgen Payküll och Margaretha von Trenden).

Barn:

  • Anna Christina (Catharina). Levde som jungfru 1687. Gift 1:o 1699 med kaptenen Erik Gjös, i hans 2:a gifte. f. 1656 2/2 enligt vapnet i Pojo kyrka, † 1705 2/2; Gift 2:o med kapten von Schauten.
  • Daniel Johan, fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1700, löjtnant vid Viborgs infanteriregemente 1701. Död 1701-05-30
  • Son begravd 1688-02-04

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. Ätten v. Brandt "på Pühäjöggi". http://www.genealogia.fi/genos/4/4_1.htm Lewenhaupt Karl XII:s officerare

: