:

Jägerhorn af Storby nr 226

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Jägerhorn af Storby nr 226 †

Finsk frälsesläkt. Introducerad 1634. Utdöd 1928.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 19 bland adelsmän, men utgick på riddarhuset i Finland på svärdssidan 1859.

Jägerhorn af Storby A22600.jpg

TAB 1

Filpus Jönsson, till Storby på Luonnonmaa ö invid Nådendal. Väpnare. Levde 1457. Död före 1466-10-14, då hans änka Margit Pedersdotter, dotter av Peder Danske, gav sitt fädernegods Kuuslahti i Masku socken till Nådendals kloster, vilken gåva 1490 efter hennes död stadfästes av hennes söner.

Barn:

 • Jöns Filpusson, till Storby. Syssloman för Nådendals kloster 1483 och ännu 1498. Död barnlös. Han och hans hustru gåvo 1464 sitt gods i Hulkkis by i S:t Karins socken till klostret för deras lägerstad.
 • Bengta Filpusdotter. Nunna i Nådendals kloster. Modern gav till hennes underhåll i Nådendals kloster två delar i Brunila i Rimito socken, vilken gåva hennes bröder stadfästade 1490.
 • Brita Filpusdotter. Nunna i Nådendals kloster 1466, då modern till hennes underhåll gav Kuuslahti, vilket hennes bröder stadfästade 1490.
 • Botilda Filpusdotter. Gift före (Medd. av statsarkivarien K,Blomstadt, Helsingfors.) 1466-10-14 med Klemet Månsson i Härmälä.

TAB 2

Mårten Filpusson (son av Filpus Jönsson, Tab. 1), till Storby. Väpnare. Höll glaven vid Knut Bitz' bröllop 1485. Beseglade 1490 sin moders gåvor till Nådendals kloster. Levde 1505, då han bevittnade ett testamente till klostret.

Barn:

 • ?En dotter. Gift med Jöns Påvelsson, som 1556 skrev sig till Isokylä (Storby).

TAB 3

Olof Mårtensson (son av Mårten Filpusson, Tab. 2), till Storby. Erhöll 1530 kungligt tillstånd att från Nådendals kloster utlösa Brunila i Kimito socken och Kuuslahti i Masku socken. Gift med Ragnhild Henriksdotter, dotter av domhavanden Henrik Jönsson till Voltis.

Barn:

TAB 4

Mårten Olofsson (son av Olof Mårtensson, Tab. 3), till Storby samt, genom sitt törsta gifte, till Haapaniemi i Birkkala socken och Tuokila i Virmo socken, varpå han erhöll kunglig frälsebrev 1570. Anklagades inför konung Erik XIV:s nämnd hösten 1563 att hava vid Åbo belägring burit avog sköld mot fäderneslandet, men benådades. Knekthövidsman. Underskrev trohetsförsäkran till konung Johan III 1568. I slottsloven på Åbo slott 1574 och under olika år till 1592. Gift 1:o omkring 1560 med Kerstin Sigfridsdotter, dotter av Sigfrid Hansson Vilken (av samma finska knapesläkt som Huusgafvel) och Elin Nilsdotter, av en finsk frälsesläkt (Ahtissläkten). 2:o med Norra Norra, som levde änka 1606 på Storby.

Barn:

 • 1. En dotter. Gift med Erik Klemetsson (Skalm), som 1600 skrev sig till Haapaniemi.
 • 2. Filpus Mårtensson Jägerhorn. Död 1654. Se Tab. 5
 • 2. Catharina Mårtensdotter. Gift med löjtnanten Jakob Hansson Giös, död före 1635.
 • 2. ?Hebla Mårtensdotter, levde änka 1659. Gift med löjtnanten Erik Nilsson.

TAB 5

Filpus Mårtensson Jägerhorn (son av Mårten Olofsson, Tab. 4), till Storby, som han 1652-02-17 förpantade till sin frände Lars Hansson Jägerhorn, samt Brunila i Kimito socken och, genom sitt gifte, Kövaroäs i Pargas socken. Uppförd i riddarhusprotokollet 1633 bland dem, vilkas adel ställdes i tvivelsmål, men uppgavs vid introduktionen 1634 inneha va ättens sköldebrev. Död 1654 och begraven i Pargas kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift före 1626 med Sofia Gudmundsdotter, levde 1648, dotter av skeppshövidsmannen Gudmund Arendsson till Rövarnäs, som 1586-10-24 blev adlad, med tre förgyllda grankottar i vapnet, och Catharina Ille.

Barn:

 • Två söner, döda unga.
 • Mårten, död 1658 i fästningen Ueckermünde i Pommern.
 • Brita, död 1679 eller 1680. Gift 1:o med assessorn Samuel Gabrielsson (Granfelt, nr 1179), död 1657. Gift 2:o 1657 med löjtnanten Claes Skalm i Finland, död 1667.
 • ?Sigfrid. Förare. Stupade 1676-12-04 i slaget vid Lund[ (KA, likvidationer, hären 1620–1680, B nr 81 (O.A).)].

TAB 6

Per Olofsson (son av Olof Mårtensson, Tab. 3), till Storby. Hövidsman. Död Omkring 1592. Gift med Norra Norra, död före 1606.

Barn:

TAB 7

Hans Persson (son av Per Olofsson, Tab. 6), till Storgården i Storby på Luonnonmaa ö och Metsäkylä i Rimito socken. Levde 1616, men var död 1629. Gift omkring 1600 med Margareta Lindelöf, som levde änka 1642 på Storgården, dotter av slottshövidsmannen Hans Persson (Lindelöf) och Carin Larsdotter (Ulf i Finland).

Barn:

 • Hans Hansson Jägerhorn, till Storgården i Storby. Drunknade i vårisen 1641, barnlös. Gift med Sidorna Footangel i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Tönne Bertilsson, från vilken hon 1657 blev skild. 3:o före 1661 med målaren Mattias Reiman). Dotter av Erik Arvidsson Footangel, och Anna Haraldsdotter (Stålhandske).
 • Lars Hansson Jägerhorn. Kornett. Död 1655. Se Tab. 8

TAB 8

Lars Hansson Jägerhorn (son av Hans Persson, Tab. 7), till Storgården i Storby och Metsäkylä, samt, genom sitt gifte, Sjusholm i Töfsala socken och Sukkis i Nousis socken. Kornett vid finska adelsfanan. Introducera 1634 på ättens vägnar med namnet Jägerhorn av Storby. Bevistade riksdagen 1642. Fick 1649-06-22, i förläning Kaukala i Merimasku socken. Död 1655. Gift med Hebla Stiernkors, död 1680, dotter av Olof Gustafsson (Stiernkors) och Cecilia Johansdotter (Boga).

Barn:

 • Lars. Nämnes såsom dopvittne i Nådendal 1684 och levde ännu 1695.
 • Anna, död under 1680-talet Sukkis Gift med Gustaf Friesensköld, som levde 1696, av en 1651 adlad, men ej introducera ätt.
 • Hebla, död 1697 på Sjusholm och begraven 1697-10-24 i Töfsala kyrka. Gift före 1673 med ryttmästaren Arvid Anckarsköld, i hans 1:a gifte, död 1712.
 • Maria, född A. Wilskman, Släktbok, II: 2. 1636-07-10, levde änka 1709. Gift 1:o med A. Wilskman, Släktbok, II: 2. kapellanen i Nousis Jakob Norra Norra, död 1672. Gift 2:o 1673-01-07 i Storby med kyrkoherden i Nousis pastorat Gustaf Henriksson Allenius, död 1693.
 • En dotter, gift och hade en son, borgaren i Nådendal Jakob Jakobsson Karingius. [(Medd. av amanuensen R. Kosén, Helsingfors.)]

TAB 9

Hans (son av Lars Hansson Jägerhorn, Tab. 8), Ull Villilä i Masku socken, som han försålde 1658. Född omkring 1640. Blev vid 15 år gemen ryttare. Tjänade sig upp till kornett, vilket han var 1658 vid Åbo läns kavalleriregemente. Löjtnant vid västra Nylands infanteriregemente 1665-08-12. Anhöll 1682 att bliva kommendant på Tavastehus. Erhöll pension 1688-02-11. Död 1690. Gift efter lysning 1687-02-12 i Stockholms storkyrka med Juliana Christina de la Chapelle, som levde änka 1691, dotter av kaptenen Gustaf Richard de la Chapelle, naturaliserad de la Chapelle, och Elsa Hästesko.

Barn:

 • Catharina Elisabet, döpt 1689-03-02 i Stockholm.

TAB 10

Claes (son av Lars Hansson Jägerhorn, Tab. 8), till Storby. Student i Åbo 1646. Följde 1654 med greve Gustaf Otto Stenbock till Bremen. Tjänade i Bremen ett år som gemen vid drottningens livregemente. Förare vid markgrevens av Baden regemente 1655-06-16. Fänrik vid markgrevens av Baden regemente 1658-07-08. Bevistade fälttågen i Polen och Preussen och hemreste över Riga 1661. Major vid Österbottens regemente 1677-07-01. Avsked 1688. Död 1693 på Storby och begraven 1693-10-15 i egen grav i Nådendals klosterkyrka. Gift 1:o 1662 med kunglig tillstånd, med sin faders kusin Märta Lindelöf, dotter av majoren Ernst Lindelöf, och Catharina Rosenstråle. Gift 2:o omkring 1675 med Beata Lindelöf, död 1692 på Storby och begraven 1692-07-17 jämte en späd son i Nådendals klosterkyrka, dotter av majoren Lars Lindelöf, och Catharina Stålarm.

Barn:

 • 1. Catharina, död 1704-08-22 Savisalo Gift omkring 1689 med löjtnanten Abraham Thewitz, död 1693.
 • 2. En son, död späd och begraven på samma gång som modern 1692-07-17 i Nådendals klosterkyrka

TAB 11

Claes (son av Claes, Tab. 10), till Tenhola i Lemo socken. Sergeant. Drog i fält under Carl XII:s krig. Levde 1709, men var död vid fredsslutet 1721. Gift med Anna Barbara Stiernkors, född 1681, levde 1709, dotter av kometten Johan Stiernkors, och Barbara Catharina Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Christina, född 1714, död 1786-12-06 i Åbo. Gift med studenten och fältväbeln Gabriel Neppius, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Margareta von Hausen), född 1695, död 1744-03-23 i Kuhmalaks[ (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.)].

TAB 12

Carl Gustaf (son av Claes, Tab. 10), till Storby. Volontär vid livgardet 1696-08-15. Volontär vid amiralitet 1696-10-08. Arklimästare vid amiralitet 1700. Avsked 1701. Fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente 1702. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1702. Sekundkornett vid Nylands kavalleriregemente 1705-09-02. Sekundlöjtnant vid Nylands kavalleriregemente 1706-06-04. Sekundryttmästare 1709-07-28. Regementskvartermästare vid Åbo läns infanteriregemente 1711-07-28. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1713-04-04. Blev i slaget vid Storkyro 1714-02-19 illa blesserad. Död 1715-12-00 [Lk]. Gift 1:o med en dotter till löjtnanten Alexander Fellbom och Anna Dorotea Erlandsdotter till Kauppila i Rimito socken (Rf.). Gift 2:o med Barbro Margareta Apolloff, död 1715, dotter av kaptenen Peter Apolloff, naturaliserad Apolloff, och Barbara Regina von der Pahlen.

Barn:

 • 2. Beata, död ogift 1724. (At (L).)

TAB 13

Torsten (son av Claes, Tab. 10), döpt 1681-09-07, på Storby. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1701-05-01. Konfirmationsfullmakt 1701-11-07. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1704. Sekundkapten 1708. Premiärkapten 1710-10-00. Major vid Viborgs läns infanteriregemente 1713-07-19. Död 1714-02-19 i slaget vid Storkyro [Lk]. Gift 1708-12-14 Lakspojo Gift 3:o 1730 med överstelöjtnanten Gustaf Adolf von Konow i hans 3:e gifte, född 1681, död 1742, fader till herrarna von Konow, naturaliserad von Konow) (Lk.), född 1687-04-12 på Lakspojo, död 1755-10-13, dotter av ryttmästaren Otto Johan Vellingk, ej introducera, och Catharina von Cappel.

Barn:

 • Otto Mauritz, född 1710. Kapten. Död 1794. Se Tab. 14
 • Johanna Catharina, född 1712-03-00, död 1790-05-27 i Vihtis socken. Gift i Vihtis socken 1729-09-29 med fänriken vid Nylands infanteriregemente Gabriel Procopæus, född 1699-06-23, död 1753-03-27 på Juotila rusthåll och begraven 1753-04-07
 • Beata Charlotta, född 1712-12-24, död 1781-05-11 i Tammela socken. Gift 1743-04-12 i Tammela socken med komministern i Tammela församling. Gabriel Barck, född 1712-09-19, död 1788-05-07 i Tammela socken [(Medd. av amanuensen R. Kosén, Helsingfors.)].
 • Ulrika Christina, född 1714-02-04, död 1778-04-18 i Karislojo socken. (Medd. av amanuensen R. Kosén, Helsingfors.) Gift 1:o före 1738 (Medd. av hovrättsnot. W. Wickström, Helsingfors.) med korpralen Johan Dammert, levde 1740. Gift 2:o 1749-03-24 i Lojo socken med inspektören Johan Rautell, i hans 2:a gifte, född 1693-11-04 i Lojo socken A. Wilskman, Släktbok, II: 2., begraven A. Wilskman, Släktbok, II: 2. 1749-11-10. Gift 3:o 1750-12-04 i Karislojo socken (Medd. av amanuensen R. Kosén, Helsingfors.) med studenten Johan Thorberg, född 1719, död 1764 i Karislojo (Medd. av hovrättsnot. W. Wickström, Helsingfors.)

TAB 14

Otto Mauritz (son av Torsten, Tab. 13), till Paloniemi i Lojo socken. Född 1710-01-27. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1721. Adjutant vid Nylands infanteriregemente 1740. Löjtnant 1742. Kapten 1750-08-28. RSO 1759-04-28. Avsked 1765-06-17. Död 1794-05-13 på Paloniemi. Han bevistade finska kriget 1741 och 1742. Gift 1734-11-04 med Margareta Hahn, född 1713, död 1794-05-10 på Paloniemi, dotter av kronobefallningsmannen Peter H. och Anna Tammelin [Medd. av hovrättsassessorn W. W. Wickström, Åbo].

Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1735-09-13 i Lojo socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1750-09-00 (KrAB.). Korpral vid Nylands infanteriregemente 1751-03-00 (KrAB.). Förare vid kronprinsens regemente (KrAB.) 1754-10-24. Sergeant vid kronprinsens regemente (KrAB.) 1755-05-22. Gick i fransk tjänst som sekundlöjtnant vid regementet Royal Deux ponts (KrAB.) 1757-07-11. Premiärlöjtnant vid regementet Royal Deux ponts (KrAB.) 1758-06-24. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1760-06-02. Transportera till Helsinge regemente 1762-03-09. Kapten vid Helsinge regemente 1771-06-05. RSO 1779-01-24. Major 1780-04-12. Avsked 1785-04-20. Död barnlös 1791-03-19 på bostället Haga i Arbrå socken Gävleborgs län. Han bevistade under tjänsten i Frankrike tre kampanjer och där under fem bataljer samt deltog i svensk tjänst i tre års fälttåg i Pommern, varunder han blesserades vid Pasewalk. Gift 1767-09-18, i Stockholm med Carolina Petronella Cornelia Ronander, född 1737, död 1812-12-24 i Stockholm, dotter av en guldsmed.
 • Torsten, född 1738. Kapten. Död 1812. Se Tab. 15
 • Ebba Christina, född 1743-12-26, död 1744-08-09.
 • Anna Hedvig, född 1745-08-09, död 1823-03-22 på Paloniemi. Gift 1770-10-08 med kaptenen Reinhold Krabbe, adlad Krabbe, född 1740, död 1821.
 • Lars Johan, född 1752-06-14 i Lojo socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1765-11-06. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1766-10-25. Rustmästare 1767-10-11. Sergeant 1770-12-31. Fänrik 1771-08-28. Löjtnant 1777-10-16. Kapten 1781-04-04. Avsked från regementet 1786-04-12. Överadjutant och major i armén 1795-03-15. Överstelöjtnant och generaladjutant av flygeln 1795-11-02. RSO 1802-12-09. Överste i armén. Överintendent vid finska armén. Avsked 1811-11-12. Död barnlös 1817-11-06 i Helsingfors. Gift 1800-11-06 Prästkulla

TAB 15

Torsten (son av Otto Mauritz, Tab. 14), född 1738-12-21 i Lojo socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1754-07-10. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1754-10-10. Furir 1758-02-16. Fältväbel 1759-09-01, fänrik 1759-12-07. Löjtnant 1771-08-28. Kapten 1779-12-16. Avsked 1785-05-18. Död 1812-04-30 Paloniemi Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet och därunder belägringen av Peenemunde 1758. Gift 1:o 1770-08-02, i Esbo socken (Esbo förs. kyrkoarkiv.) A. Wilskman, Släktbok, II: 2. med Beata Margareta Augusta Lode från Livland, född 1743-08-11 (1748?), död 1773-05-30, Åby Gift 2:o 1776-01-25 med sin 1:a frus kusin, friherrinnan Johanna Vilhelmina Rehbinder, född 1748, död 1811-08-01 i Ekenäs, dotter av löjtnanten, friherre Gustaf Reinhold Rehbinder, och hans 2:a fru Beata Charlotta Lode från Livland.

Barn:

 • 1.Otto Fredrik, född 1771. Överstelöjtnant. Död 1841. Se Tab. 16.
 • 1. Margareta Ulrika Maria, född 1773-04-05 i Helsinge socken, död 1852-09-06, Alberga Gift 1802-12-24 på Tötar i Lojo socken med majoren vid finska artilleriregementet Daniel Meijer, född(At (KrA)) 1775-09-06, död 1825-09-21.
 • 2. Carolina Vilhelmina, född 1776-12-16 i Helsinge socken, död ung.
 • 2. Torsten Henrik, född 1779. Major. Död 1836. Se Tab 20.
 • 2. Gustaf Mauritz, född 1781-03-20 i Helsinge socken, död barn.
 • 2. Constantia Carolina Vilhelmina, född 1783-12-29, i Tenala socken (Medd. av amanuensen R. Kosén, Helsingfors.), död 1854 i staden Romen i guvernementet Poltava. Gift 1813-02-17 med översten i rysk tjänst Feodor Udovitjenko.
 • 2. Lars Rutger, född 1789-08-25. Student i Åbo 1803. Auskultant i Åbo hovrätt 1808-03-08. Extra notarie i Åbo hovrätt 1809-12-18. Registrator i kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg 1811-11-30. Protokollssekreterare i kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg 1812-02-12. RRS:tV104kl 1814-09-07.immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 19 bland adelsmän. Lagmans titel 1818-02-27. t. f. biträdande referendariesekreterare i kejserliga senatens för Finland kansliexpedition 1819-04-11. Entledigad från protokollssekreterarebefattningen 1819-11-30. Referendariesekreterares n. h. o. v. s. d.. Ledamot av riddarhusdirektionen 1820-02-25. Referendariesekreterare i senatens kansliexpedition 1821-05-23. RRS:t A02kl 1826-09-03 och erhöll därtill kejserlige kronan 1830-05-03. Statsråds n. h. o. v. 1833-04-10. Ledamot av senatens ekonomidepartement och chef för dess kansliexpedition 1833-04-10. Chef för militieexpedltionen i senaten 1834-05-14, entledigad från referendariesekreterarbefattningen 1837-10-12. Chef för ecklesiastikexpeditionen i senaten 1840-05-01,. Verkligt statsråd 1841-01-21. RRS:tVI03kl 1847-01-14. Avsade sig ledamotskapet i riddarhusdirektionen 1848-05-24. avsked från senaten 1853-02-02. Död 1859-07-24 på sin gård Kala i Sjundeå socken, barnlös och utgick ätten med honom i Finland på svärdssidan. Gift 1:o 1821-12-31 i Helsingfors med Jakobina Teodora af Schultén, född 1793-02-04, död 1840-06-23 i Helsingfors, dotter av verkliga statsrådet Natanael Gerhard Schultén. adlad af Schultén, och Jakobina Teodora Finckenberg. Gift 2:o 1841-09-18, i Helsingfors med Emilia Christina Törnqvist, född 1814-10-11, död 1883-02-10 i Helsingfors, dotter av ledamoten av senaten för Finland, verkliga statsrådet Per Jonas Törn-. Qvist, finsk adelsman Törnqvist, nr 222, och Beata Sofia Trapp.

TAB 16

Otto Fredrik (son av Torsten, Tab. 15), född 1771-06-16, på Gräsa gård i Esbo socken i Nylands län. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1783. Kadett på Haapaniemi 1784–1788. Fänrik vid Haapaniemi regemente 1787-07-15. Löjtnant i armén 1795-11-15. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1796-10-26. Löjtnant vid Adlercreutzska värvade regementet 1804-06-29. Stabskapten vid Nylands jägarbataljon 1807-12-11. Stabskapten vid Kalmar regemente 1810-06-19. Premiärkapten vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-10. Major i armén 1814-10-08 RSO 1818-05-20. Regementskvartermästare 1821-10-09. Överstelöjtnants avsked 1825-03-02. Död 1841-04-01 i Ystad. Han i evistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814 Gift 1827-10-16 med sin hushållerska Maria Sofia Granqvist, född 1795-08-06 i Hammenhögs socken Kristianstads län, död 1844-07-22, i Ystad.

Barn:

 • Gustaf Fredrik (Gösta), född 1817. Fanjunkare. Död 1904. Se Tab. 17.
 • Torsten Reinhold, född 1819-01-03 i Ystad. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1841-05-04. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1847-06-23. Avsked 1864-05-07. Död 1867-01-05 i Ystad.
 • Maria Constance, född 1821-05-10 i Ystad. Död ogift 1898-12-09t i Ystad.
 • Lars Rutger Ingo, född 1823-09-26 i Ystad, död i Ystad 1824 ett halft år gammal.
 • Carl Otto Ferdinand, född 1825. Lantbrukare. Död 1873. Se Tab. 19
 • Jacquette Johanna Vilhelmina, född 1828-03-22, i Ystad, död 1846-07-10.
 • Ulrika Beata Carolina, född 1832-05-20 i Ystad, död 1888-03-26 i Stockholm. Gift 1876 i Ystad med privatläraren Vilhelm August Holmström, född 1844-01-06, död 1877-01-22 i Ystad.
 • Lars Rutger Ingo. Född 1834-12-17 i Ystad. Garveriidkare. Deltog som underkorpral vid Raab-Aaröeska strövkåren i danska kriget 1864. Erhöll dansk fälttågsmedalj 1876. Överflyttade till Nya Zeeland. Död 1904-11-00. I staden Napier i Nya Zeeland. Gift och efterlämnade barn.

TAB 17

Gustaf Fredrik (Gösta) (son av Otto Fredrik, Tab. 16), född 1817-06-13 i Ystad. Rustmästare vid södra skånska infanteriregementet 1825-03-15. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1836-06-10. Sergeant 1838-06-19. Fanjunkare 1846-02-14. Tillförordnade förrådsvaktmästare vid regementet 1866. Avsked från fanjunkarbefattningen 1868-02-05. Ordinarie förrådsvaktmästare 1875. Avsked 1880. Död 1904-06-09 på lägenheten Jägersro i Raus socken Malmöhuslän.. Gift 1:o 1840-11-07 i Malmö med Anna Helena Malm, född 1812 i Malmö, död i Malmö 1854-05-07, dotter av köpmannen Peter Malm och Albertina Kerrman. Gift 2:o 1872-12-27 i Silvåkra socken Malmöhus län med Elisabet Helena Charlotta Broms, född 1826-10-03 i Revinge socken Malmöhus län, död 1905-06-09 i Göteborg, dotter av kvartermästaren Bengt Anders Broms och Charlotta Erika Sjöberg.

Barn:

 • 1. Annette Fredrika Helena, född 1842-06-22, död ogift 1890-06-30, i Malmö.
 • 1. Charlotte Georgina Albertina Constance, född 1845-03-20, död 1854-06-10, i Ystad.
 • 1. Albert Gustaf Fredrik, född 1846. Kommissionär. Död 1928. Se Tab. 18.
 • 1. Ida Augusta Vilhelmina, född 1848-03-25, död ogift 1871-11-07 i Ystad.
 • 1. Albertina Eleonora, född 1853 i sept. i Malmö, död 1864-04-20, i Ystad.
 • 2. Helena Fredrika, född 1868-11-20 i Revinge socken. Stiftsjungfru. Död 1931-06-01 Göteborg, domk. förs.. Gift 1901-04-06, på Jägersro med antikvariska bokhandlaren i Göteborg Nils Larsson, född 1849-10-26, död 1917.

TAB 18

Albert Gustaf Fredrik (son av Gustaf Fredrik, Tab. 17), född 1846-11-20. Lantbrukare. Överflyttade till Nya Zeeland. Kommissionär och försäkringsagent i Eketahuna i Nya Zeeland. Död på Nya Zeeland och begraven 1928-08-03 på Eketahuna kyrkogård. Med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift på Eketahuna kyrkogård 1878-12-24, med Marianne Albrektsen, död 1880.

Barn:

 • Georg Gustaf, född 1880-09-25 på Nya Zeeland, död 1916-03-23 på Victoria militärhospital i Wellington på Nya Zeeland, som invalid återkommen från Egypten.

TAB 19

Carl Otto Ferdinand (son av Otto Fredrik, Tab. 16), född 1825-03-08, i Ystad. Arrenderade Kvistofta i Ystad socken, Malmöhus län. Död i Ystad socken 1873-08-15,. Gift med Amanda Ursell, död.

Barn:

 • Otto Fredrik, född tvilling 1863-08-02, död 1863-08-02 på Kvistofta.
 • Maria Charlotta, född tvilling 1863-08-02 på Kvistofta, död på Kvistofta 1863-08-04.

TAB 20

Torsten Henrik (son av Torsten, Tab. 15), född 1779-02-09 i Helsinge socken i Finland. Sergeant vid livdragonregementet 1787-09-01. Kornett vid livdragonregementet 1788-05-20,. Student i Åbo 1790–1795. Fänrik vid Åbo läns lätta infanteribataljon. Löjtnant vid Adlercreutzska regementet 1804-06-29. Avsked ur svensk tjänst 1810-07-10. Kapten vid3. finska jägarregementet 1812-10-10. Majors avsked 1820 1820-11-04 Lotsuppsyningsman i Åbo lotsfördelning. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 19 bland adelsmän. Död 1836-11-11 Raitniemi Gift Raitniemi Död 1819-08-26 på Raitniemi, dotter av löjtnanten, friherre Carl Johan von Düben, och Fredrika Elisabet Mondolin.

Barn:

 • Lovisa Charlotta Vilhelmina, född 1819-08-25, död 1883-03-18, Viksberg Gift 1843-08-23 i S:t Jakobs till Pemars socken hörande kapellkyrka med förste expeditionssekreteraren Carl Ludvig Hedenberg, finsk adelsman von Hedenberg nr 212|von Hedenberg]], född 1802-11-12, död 1858-01-20 i Åbo.

TAB 21

Lars (son av Claes, Tab 10), döpt 1684-09-15 på Storgården i Storby. Kom i tjänst 1700. Fänrik vid Åbo läns fördubblingsinfanteriregemente 1702-09-19. Löjtnant vid Åbo läns fördubblingsinfanteriregemente 1706-05-02. Löjtnant vid Gyllenstiernas dragonregemente 1709-03-11,. Kaptens avsked 1722-09-27. Död 1739-01-15 i Åbo [Lk]. Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, därifrån han hemkom efter fredsslutet 1721. Gift 1729 med Hedvig Sofia Wedeman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Vilhelm Ehrenstolpe, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1766), född 1709, död 1748-09-04 dotter av kvartermästaren Carl Gustaf Wedeman och Maria Anckarsköld.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född 1733-01-27 i Töfsala socken. Gift 1752-07-06 med fänriken vid Åbo läns infanteriregemente Mikael Simberg.
 • Carl Magnus, född 1735-11-11. Volontär vid livdragonregementet. Sergeants avsked. Död 1772-06-14 i Närpes socken. Gift 1761-01-22 i Nådendal med Maria Helena Hartman.

TAB 22

Erik Johan (son av Lars, Tab. 21), född 1732-06-02. Kadett vid artilleriet 1748-05-02. Fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente 1750-05-30. Konstituerad fänrik vid Österbottens regemente 1758-10-07. Sekundfänrik vid Österbottens regemente 1760-04-19. Stabslöjtnant 1764-09-06. Löjtnant 1772-08-12. Genom byte transportera till livdrabantkåren 1774-06-06. Avsked 1774-06-20. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1752-10-10 med Hedvig Mariana Bäck i Finland, född 1734-05-05 död 1784-08-08 Menhamra och begraven 1784-08-11, i Munsö kyrka Stockholms län, dotter av löjtnanten Carl Bäck i Finland, och Christina Thuronia.

Barn:

 • Otto Reinhold, född 1753-08-14,. Student i Åbo 1768 (Lå.). Furir vid Österbottens regemente 1764-12-30 sergeant vid Österbottens regemente 1770-02-05, död 1773-11-14 i Vasa.
 • Cart Johan, född 1755. Kornett. Död 1784. Se Tab. 23
 • Christina Elisabet, född 1758-02-01, levde ännu 1804-11-30, död i Karlskrona.

TAB 23

Carl Johan (son av Erik Johan, Tab. 22), född 1755-04-10. Volontär vid Österbottens infanteriregemente 1766-03-03, rustmästare vid Österbottens infanteriregemente 1770-05-22,. Furir 1772-02-21. Förare 1773-05-18. Förare vid livgardet 1774-11-02. Kammarpage hos konungen (SAB.) 1775-11-03. Uppförd på stat (SAB.) 1775-12-05. Stabskornett vid Bohusläns dragonregemente 1776-01-31. Genom byte premiäradjutant vid adelsfanan 1776-10-09. Kornett vid premiäradjutant vid adelsfanan. Död 1784-05-04 i Mariefreds prästgård. Gift 1778-02-03 i Mariefred med Fredrika Lovisa Edström, född 1757 i Stockholm Hovförsamling, död 1808-04-10 på sin gård Enögla i Vårfrukyrka socken Stockholms län, dotter av prosten och kyrkoherden Carl Edström och Anna Magdalena Axelson.

Barn:

 • En dödfödd son 1779-04-10 i Mariefreds prästgård.
 • Anna Mariana, född 1781-04-22 i Mariefred. Stiftsjungfru. Död 1847-01-28 i Sala. Gift 1:o 1805-10-08 i Vallby prästgård Uppsala län med prosten och kyrkoherden i Romfartuna pastorat av Västerås stift mag. Erik Daniel Leffler, född 1761-08-18, död 1807-10-06. Gift 2:o med borgmästaren i Sala Carl Peter Wahrenberg, född 1757, död 1815-03-03. Gift 3:o 1818-03-22 i Västerås med advokatfiskalen och borgmästaren Carl Henrik Lewton, född 1777-05-12 i Svinstads socken Östergötlands län, död 1838-12-27 i Sala.
 • Carl Didrik, född 1783. Lantbrukare. Död 1865. Se Tab. 24

TAB 24,

Carl Didrik (son av Carl Johan, Tab. 23), född 1783-05-12 i Mariefred. Lantbrukare. Ägde Kivsta i Kila socken, Västmanlands län. Död 1865-12-31. gift 1:o med Catharina Margareta Rahm, död 1818-03-06 Boda. Gift 2:o med Ulrika Charlotta Rahm, död 1865.

Barn:

 • 1. Engel Mariana, född 1810-11-13, död 1882-02-25 (el. 1889) i Sala landsförsamling.
 • 1. Matilda Aurora, född 1812-03-24, död 1889-04-19 i Svinnegarns socken, Uppsala län. Gift med rättaren J. P. Jansson, död före hustrun.
 • 1. Henrika Elisabet, född 1815-11-05, död ogift 1862-04-18 i Sala landsförsamling.
 • 2. Carolina Charlotta, född 1821-05-08, Född 1901-11-24 i Sala. Gift 1840-11-26 med gruvjordsägaren Anders Jansson Blomqvist, död 1891.
 • 2. Axelina Sofia Bernhardina, född 1828-08-30 på Enögla i Vårfrukyrka socken, död i Vårfrukyrka socken 1828-12-00. [ (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.)]
 • 2. Carl Axel, född 1831. Fanjunkare och regementsskrivare. Död 1911. Se Tab. 25.

TAB 25

Carl Axel (son av Carl Didrik, Tab. 24). född 1831-11-11 Enögla. Volontär vid Västmanlands regemente 1847-11-24. Furir 1849-06-28. Sergeant 1855-05-21. Avsked 1858-07-06. Fanjunkare vid livregementets grenadjärkår 1858-07-24. Överbefälhavare för Simtuna, Altuna och Frösthults snrs frivilliga skarpskytteförening 1865-01-17–1881-02-23. Fanjunkare vid livregementets grenadjärkår 1866-06-21. Svärdsman 1867-07-07,. Regementskommissarie 1868-09-21. tillförordnad befälhavare vid inre bevakningen vid centralfängelset å Långholmen 1869-11-08. Avsked från krigstjänsten 1870-04-22. Befälhavare vid ovann, centralfängelse 1870-04-25. Direktör vid länsfängelset i Östersund 1874-11-20.tillförordnad kamrer vid Sundsvalls enskilda banks avdelningskontor i Sundsvall 1874-06-15–1874-09-00. Ledamot i besiktningsnämnden för passagerarångfartyg i Jämtlands län 1875-06-08. Ordförande i Östersunds fattigvård 1875-12-20–1883-12-11. Stadsfullmäktig i Östersund 1876-03-11–1883-12-11. Ledamot av Jämtlands läns hushållningssällskap 1885-03-11. Avsked från fängelsedirektörsbefattningen 1896-12-04. Död 1911-02-12 i Vänersborg. Gift 1859-06-09 i Sala med Eva Adamina Charlotta Georgina Strömberg, född 1832-10-26 i Umeå, död 1928-10-13 i Frölunda förs. Göteborg ]], dotter av postmästaren och kaptenen Carl Georg Strömberg och Hedda Maria Lorichs.

Barn:

 • Hedvig Amalia Rosalie, född 1860-05-30 på Bärby i Simtuna socken, Västmanlands län. Elev vid musikaliska akademien. Utexaminerad i solosång 1882. Studerade sedan sångkonst i Paris 1883–1884. Gift 1886-07-28 i Varberg med komministern i Oskar Fredriks församl. i Göteborg Herman Fredrik Elmgren-Warberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1881 med Alma Constantina Nordblom, död 1884-01-09), född 1855-04-17 i Varberg.
 • Georgina, född tvilling 1865-06-26 på Bärby, död 1873-01-04 i Östersund.
 • Axel, född 1865. Fabriksföreståndare. Död 1920. Se Tab. 26.

TAB 26

Axel (son av Carl Axel, Tab. 25). född tvilling 1865-06-26 på Bärby. Överflyttade till Nordamerika. Föreståndare för godstrafikexpeditionen vid Boston–Lowell-järnbanan. Fabriksföreståndare i Lowell, Mass., U. S A.. Död 1920-02-10. Gift 1896 med Ethel Bell Moore, född 1870-07-01.

Barn:

 • Charlotta Marion, född 1902-11-18, död 1920.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: