:

Ulf i Finland nr 688

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ulf i Finland nr 688 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1664. Utdöd 1691-11-02.

Ätten har sannolikt sin frälserätt från det frälsebrev på fem skatter jord i Sällvik i Pojo socken, vilket konung Karl Knutsson år 1448 utgav för en Abraham Persson.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


TAB 1

Hans Ulf. Fången och slagen vid Viborg 1495 enligt uppgift i biskop Magnus Stiernkors' kopiebok.

  • ? Barn:
  • Hans Hansson, till Sällvik i Pojo socken. Väpnare. Ägde del i Skitinbäck (= Nygård, nu Gustafslund) i nämnda socken. Efter honom förrättades arvskifte 1581-05-07. Gift med N. N. Eriksdotter, dotter av ryttmästaren Erik Bertilsson (Giös) och Anna Grelsdotter, av en finsk frälsesläkt (Sölfverpatron, ej introd.).

Barn:

TAB 2

Lars Hansson (son av Hans Hansson, Tab. 1), till Molnby i Borgå socken, Sällvik i Pojo socken och Suksenböle i Bjärnå socken. Levde 1586. Gift med Anna N. N.

Barn:

  • Carin Larsdotter, levde änka 1620 Kärkis Gift 1579 med befallningsmannen Hans Persson (Lindelöf), död 1601.
  • Göran Ulf. Var hertig Carls hovjunkare 1597. Levde 1598 men nämnes ej senare.

TAB 3

Simon Hansson (son av Hans Hansson, Tab. 1), till Skitinbäck i Pojo socken. Framvisade vid frälserannsakningen 1618 det frälsebrev från 1444, som konung Kristoffer givit ätten Giös' stamfader. Död före 1630. Gift med Anna Mårtensdotter, som levde 1595.

Barn:

  • Claes Simonsson i Skitinbäck. Förevar 1630-06-14 vid Åbo hovrätt för att redogöra för sin frälserätt. Sålde 1634 med sin hustrus samtycke arvjord i Bjärnå socken. Gift med Johanna Henriksdotter.
  • ?Bertil Simonsson i Björsby. Frälseman. Sålde 1623 med sin hustrus samtycke frälsejord i Pojo socken. Gift 135. Cecilia Persdotter.

TAB 4

Erik Hansson (son av Hans Hansson, Tab. 1), till Kägra i Bromarvs socken. Gjorde adlig rusttjänst 1562. Levde 1581, men var död 1618.

Barn:

  • Mårten Eriksson, till Kägra. Nämnes i frälserannsakningen 1618.

Barn:

  • Erik Ulf. Löjtnant. Erhöll i förläning Haviseva, Kokkila och Seinäjoki i Kangasala socken 1652-07-30. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1653-07-15. Introd. 1664 under nr 688 med namnet Ulf i Finland. Död s. å. Gift omkr. 1644 med Carin Stiernkors i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kapellanen i Orivesi Johannes Petri Vanæus, död 1643), dotter av hauptmannen på Revals slott Mårten Eriksson Stierna-Stiernkors, av finska adliga Holmasläkten, och Anna Persdotter.

Barn:

  • Maria, död omkr. 1680. Gift 1662 med löjtnanten Claes Esping, i hans 1:a gifte, död omkr. 1690.

TAB 5

Mårten (son av Erik Ulf, Tab. 4), till Kägra i Tenala socken, Hakkala i Lampis samt, genom sitt gifte, Skyttelä i Hauho socken. Fick 1674-04-04 försäkran på sitt mödernegods Holma i Orivesi socken. Kvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente. Löjtnant därst. Död 1691-11-02 enl. vapenskölden i Hauho kyrka. Begraven där 1694-08-23. Gift med Märta Margareta Gyllenhierta, död 1697 på Skyttelä och begraven s. å. 19/11 i Hauho kyrka, dotter av majoren Christer Henriksson Gyllenhierta, och hans 2:a fru Gunilla Stålarm.

Barn:

  • Gunilla Catharina, död 1748, sedan hon s. å. 29/1 gjort sitt testamente. Gift omkr. 1693 135. Kaptenlöjtnanten vid Björneborgs regemente Johan Larsson Roth, stupade 1713 under en träffning i Bjärnå kyrkoby och begraven s. å. 4/5 i Bjärnå kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: