:

Von Birckholtz nr 94

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Birckholtz nr 94 †

Natural. och introd. 1625 med nr 62 i svenneklassen utdöd under förra hälften av 1700-talet.


 • Urgammal adelssläkt från Brandenburg, som framträder i urkunderna redan 1249. Släkten har besuttit stora gods i Preussen och Sachsen och beklätt höga ämbeten därst., men är nu utdöd. – Överjägmästaren Melchior von Birckholtz, död 1750-08-18 i Stockholm, tillhörde sannolikt icke denna ätt. Hans rätta namn torde av vapnet att döma hava varit von Bergholtz. Likaså löjtnanten och livdrabanten Christian (Christoffer?) Wilhelm von Bergholtz (Birckholtz), som enligt domboken för Frötuna härad i Uppland var son till överjägmästaren och enl. meritförteckning i RA. Född 1709-01-07 i Schwerin (död 1761 i Helsingfors). [Brev från R. Nordenadler till fru J. Ramsay i Helsingfors statsarkiv.]

1Rf. 2At (Sch). 3KrAB. 4Lk. 5Lå. 6FS. 7Gothaisches Geneal. Taschenbuch der uradel. Häuser 1915. 8Bbl.

TAB 1

Heinrich von Birckholtz7, till Schorbus, Strado, Lindchen, Rauesbusch och Mayenstorff. Levde 1495–1538, var död 1544.7

 • Bartolomeus. Var räntmästare i kurfurstendömet Brandenburg 1550. Död 1563-02-05. Gift 1:o med Lucie von Karbathen7. Gift 2:o 1549-05-02 med Ester Funck, född 1533-02-20 i Leipzig.

Barn:

 • 1. Hieronymus, född 1535-09-26 i Kottbus i Sachsen. Student i Wittenberg 1551. Promoverad till jur. doktor i Ingolstadt 1559-09-17. Kansler och geheimeråd i Brandenburg. Död 1590-11-28 i Küstrin.7 Gift 1565-05-28 i Stettin7 med Barbara7 (Anna) von Britzke, som levde ännu 1607.7

Barn:

 • Hieronymus, till Yläne gård i likanämnd socken, Juva i S:t Mårtens socken och Paaso i Heinola socken, alla i Finland. Född i Brandenburg. Student i Heidelberg 1586. Kom i svensk tjänst omkr. 15908. Nämnes trotjänare 1594-06-00 och hovjunkare 1595-03-00 hos hertig Carl8. Tygmästare 1600 och 16013. Sändes 1602 jämte Forsius och Daniel Hjort till Lappland för att rannsaka om råmärken, befordra renskötseln m. m. Ledamot av en kommission till Österbotten 1607 för att granska odlingsförhållanden, övervaka vikters och måtts användande och skifta gränsmarker. Bevistade finska ständernas möte i Åbo 1612. Erhöll i slutet av 1613 av änkedrottning Christina beställning att brukas uti rättegångsväsendet8. Åtföljde riksrådet Johan Skytte såsom sändebud till Danmark 1615. Ombud för svenska regeringen till de protestantiska hoven i Tyskland 1616, då han även hade i uppdrag att förbereda giftermålet mellan konungen och prinsessan Maria Eleonora av Brandenburg. Död2 1618-05-31 och begraven i Överselö kyrka Södermanlands län. Gift 1:o (trolovad före 1595 men gift först) 1597 med Anna Fleming, född omkr. 1562, dotter av kammarjunkaren Joachim Fleming, och Agda Persdotter. Gift 2:o 1608 med Uriana Hund i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1605 med översten Scipio de Palma, som i vapnet förde en halv björn), död 1659 melllan 13/5 och 21/10, och begraven i andre mannens grav i Överselö kyrka, dotter av hovmästaren och krönikeskrivaren Daniel Hansson Hund, adlad 1590, men ej introd., och hans 1:a hustru Emerentia Bengtsdotter (Örnflycht).

Barn:

 • 1. Hieronymus, natural. von Birckholtz, till Yläne. Född omkr. 1595. Bevistade lantdagen i Helsingfors 1616. Hovjunkare. Prestav för ryska sändebud från Moskva till Sverige 1618. Assessor i Åbo hovrätt 1625. Natural. svensk adelsman s. å. och introd. under nr 62. Assessor vid hovrätten i Dorpat 1634. Landrichter i Livland. Död 1639 och begraven i Kiikska gravkoret i Åbo domkyrka, där hans vapen uppsattes. Han sålde 1635 Yläne till riksrådet Henrik Fleming. Gift antagligen 1614 med Hebla Ållongren i Finland, som efterlevde honom, dotter av kommendanten Måns Ållongren i Finland, och Ingeborg Fincke, av finsk uradel.

Barn:

 • Johan, född 1615. Ryttmästare. Död 1663. Se Tab. 2
 • Claes. Inskriven vid universitetet i Dorpat 1633-04-13. Död 1639 och begraven i Yläne kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Hieronymus, till Tourula i Yläne socken. Inskriven vid universitetet i Dorpat 1633-04-13. Bevistade riksdagen 1642. Död ogift före 1651, då Tourula innehades av hans broder Johan.
 • Magnus. Inskriven vid universitetet i Dorpat 1633-04-13.
 • Hebbla. Död 1693-02-00 på Mustola gård i Tiurala kapell av Hiitola socken i Finland. Gift med överstelöjtnanten Henrick Fock, adlad Fock B, död 1664.
 • Ingeborg, född 1621 på Yläne, död 1674 och begraven 1676 i Pojo kyrka i Finland. Gift 1646 med kaptenen Johan Giös, född 1614, död 1674.
 • Elisabet. Begraven 1701-01-20 i Esbo kyrka i Finland. Gift före 1668 med kaptenen Jakob Bogg, död 1690.

TAB 2

Johan (son av Hieronymus, natural. von Birckholtz), till Myttäälä säteri i Pälkäne socken. 1615-05-27 på Yläne. Kom 1623 i Raumo skola. Undervisades sedan på Kankas gård med Gustaf Evertsson Horn och Johan Stålhandske. Page vid översten Antonius Muncers legation till Moskva 1627. Student i Dorpat 1629. Utgick såsom frivillig till armén i Tyskland 1630. Fänrik vid Arvid Forbes' värvade regemente 1632. Löjtnant vid Mattias Forbes' värvade regemente. Följde 1637 med Erik Gyllenstiernas ambassad till Ryssland. Ryttmästare vid armén i Tyskland 1638. Kommendant i Saalfeld s. å. Mantalskommissarie i övre Satakunda härad på rekommendation av rikskanslern Axel Oxenstierna 1647-08-13. Död 1663-01-13 hastigt av slag på Myttäälä och begraven 1664-01-03 i Pälkäne kyrka, där hans vapen uppsattes. Han blev i slaget vid Nördlingen 1634-08-27 svårt sårad och förd till stiftet Paderborn, där han erhöll vård av de andliga fäderna, med vilkas hjälp han lyckades rymma. Bekom 1645 lejdebrev för begånget dråp på en skotsk köpsven. Gift 1645-09-03 (18/11 enl. likpred.)2 i Stockholm med Christina Hara, som levde änka 1686, dotter av översten Erasmus Hara, adl. Hara, men ej introd., och Agneta Gyllenanckar.

Barn:

 • Peter. Kvartermästare vid Nylands kavalleri. Död 1675.
 • Gustaf. Vistades 1671 vid Åbo akademi och 1675 i utlandet för att meritera sig till kronans tjänst.
 • Christina Catharina. Levde änka 1687. Gift 1668 med sin kusin, kvartermästaren Johan Fredrik von Birckholtz.
 • Agneta. Dömd av Åbo hovrätt 1688-12-15 för olovligt um#gånge med sin kusins man, majoren Gustaf Romanovitz.
 • Anna Margareta. Levde änka 1720. Gift 1682 med kaptenen Nils von Pfaler, död 1706.
 • Gustaf Lorentz, född 1662. Kvartermästare vid Nylands infanteriregemente. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente 1679-11-28. Löjtnant därst. 1684-03-04. Regementskvartermästare därst. 1700-07-30. Konfirm.fullm, s. å. 23/10. Kapten 1702-12-23. Konfirm.fullm. 1705-02-27. Fången s. å. vid Riga. Hemkom 1711. Befann sig 1712 i Stockholm, där han anhöll om fri inkvartering. Gift med Märta Juliana Schmiedefelt, född 1686, som utkvitterade flyktingshjälp i Stockholm 1716, dotter av regementskvartermästaren Detlof Schmiedefelt, och Beata Gyllenhierta.

TAB 3

Gustaf (son av Hieronymus, natural. von Birckholtz, Tab. 1). Inskriven vid universitetet i Dorpat 1633-04-13. Kapten. Stupade 1643 under tyska kriget. Gift med Dorotea von Schönewandt (gift 2:o med slottslofven på Åbo slott Jakob Sigfridsson i hans 2:a gifte). Levde änka efter andre mannen 1669.

Barn:

 • Margareta Dorotea, död 1697. Gift med överstelöjtnanten vid karelska kavalleriregementet Gustaf Romanowitz i hans 1:a gifte (gift 2:o med Margareta Catharina Löschern von Hertzfelt. #Född 1670, död 1750), död 1713.

TAB 4

Johan Fredrik (son av Gustaf, Tab. 3), till Kouvala i Hauho socken. Var 1675 kompanikvartermästare3 vid Nylands kavalleriregemente. Död före 1683. Gift 1668, efter kungligt tillstånd, med sin kusin Christina Catharina von Birckholtz, som levde änka 1687, dotter av ryttmästaren Johan von Birckholtz och Christina Hara.

Barn:

 • En son, vistades i Wismar 1699. (? Måhända kaptenen vid Upplands regemente Erik von Birckholtz, som stupade vid Pultava 1709-06-28).4
 • Christina Dorotea. Gift 1699 med fältväbeln Gustaf Starck, n:r 222. (Måhända är hon den Dorotea von Birckholtz, som blev gift 1713-09-17 i Stockholm med furiren vid livgardet Martin Peters).1

TAB 5

Gustaf Johan (son av Johan Fredrik, Tab. 4), till Kouvala, samt Judikkala och Kattila säterier i Sääksmäki socken, vilka han köpte 1726. Student i Åbo 16725. Kallas sekreterare, men hade från ungdomen fel på synen och uppgives redan 1687 hava varit blind. Gift 1700-07-00 i Helsinge socken med Beata Maria Sölfverarm, född 1682, död 1751 på Judikkala och begraven s. å. 22/10 i Sääksmäki socken, dotter av ryttmästaren Henrik Adolf Sölfverarm, av den ointroducerade finska frälsesläkten med detta namn, och hans 1:a fru Estrid Helena Ljuster.

Barn:

 • Eva Catharina, född 1714-10-26, död 1766-01-31 på Judikkala. Gift 1:o 1728-03-31 därst. med löjtnanten Henrik Blåfield, född 1697, död 1749. Gift 2:o 1752-10-13 enligt vederbörligt tillstånd, med kronobefallningsmannen i Nedre Sääksmäki härad, hovsekreteraren Johan Schrey, född 1697, död omkr. 1775.6

TAB 6

Erik (son av Hieronymus, natural. von Birckholtz, Tab. 1), till Tattula i S:t Bertils kapell av Uskela socken. Inskriven vid universitetet i Dorpat 1637-03-30. Bevistade riksdagen i Uppsala 1654. Död 1656. Han var trolovad med Ebba Fleming, som sedermera blev gift med Carl Jordan. Gift med Elsa von Rapp i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Jurgen von Rein, begraven 1671-09-06 i Åbo domkyrka ), död 1698 i fattigdom, sedan hon tidigare för sin ståt kallats »Tattulagrevinnan», dotter av Johan von Rapp.

Barn:

 • En dotter, död före 1685. Var 1672 gift med ryttmästaren Vilhelm Johan von Rehbinder i Livland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: