:

Wulfcrona nr 1629

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wulfcrona nr 1629

Adlad 1719-06-25, introd. 1720.

Wulfcrona A162900.png

TAB 1

Daniel Danielsson Wulf (översiktstab. 1). Kammarskrivare i kammarkollegii första provinskontor. Avsked 1651. Ånyo anställd som extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium 1663-08-10. Extra ordinarie kommissarie i kammarrevisionen 1666-08-10. Kamrerare i kammarkollegii tredje provinskontori s. å. 20/12. Assessor i kammarrevisionen1 1689-07-24. Död 1700.1 Gift 1649-02-04 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Margareta Henriksdotter2 Östman. Makarna hava skänkt en ljuskrona av mässing till Össebygams kyrka3 Stockholms län.

Barn:

 • Daniel Wulf, adlad Wulfcrona, född3 1664-09-03 och döpt s. å. 7/9 i Stockholm Hovförsamlingen. Student i Uppsala. Kammarskrivare i kammarkollegii tredje provinskontor 1680. Kammarförvant därst. 1689-08-19. Kommissarie i kammarrevisioneni 1695-08-30. Assessor därst. 1711-07-06. Statskommissarie 1714-03-23. Adlad 1719-06-25 jämte sin måg, kaptenen Anders Fredrik Poltzo (introd. 1720 under nr 1629). Kammarråds avsked 1727-07-18. Död 1730-03-27 i Stockholm och begraven i Össebygams kyrka, där hans vapen finnes.3 Makarnas gravsten ligger utanför Össebygarns kyrka.3 Gift 1688 med Helena Warnberg, född 16713, död3 1717-02-07.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1689-03-18, död 1728 i barnsäng. Gift med majoren Anders Fredrik Poltzo, adlad Wulfcrona (se Tab. 16) i hans 1:a gifte, född 1683, död 1764.
 • Helena Catharina, född 1691-11-30. Gift 1722 med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Axel Julius Henrik Nieroth, född 1689 (1691) i Reval, levde 1757, som var av samma gren som adliga ätten von Nieroth.
 • Carl Ludvig, född 1697-03-13. Bokhållare i kammarkollegium. Levde ännu4 1730-10-25. Död ogift.
 • Axel Johan, född 1700. Kapten. Död 1772. Se Tab. 8
 • Salomon, född 1702. Sergeant. Död 1737. Se Tab. 15

TAB 2

Daniel, (son av Daniel Wulf, adlad Wulfcrona, Tab. 1), född 1692-10-11 i Stockholm. Kom i tjänst 1711. Furir vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1712-07-22. Sergeant därst. s. å. 17/12. Fänrik 1713-10-06. Löjtnant 1716-07-30. Konfirm. fullm, s. å. 8/12. Kapten 1718-06-18. Stabsadjutant vid värmländska armén s. å. 13/8. Avsked 1720-12-30. Kapten vid Kymmenegårds läns infanteriregemente 1721-10-14. Exspektant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente. Död 1738-07-11. Gift 1722 med Sofia Elisabet Klingspor i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1704-06-14 Mustiala, död 1747-11-00, dotter av översten Adolf Magnus Klingspor, och Elisabet Clerck.

Barn:

 • Helena Sofia, född 1723-12-11, död 1749-11-27 efter barnsäng. Gift 1745-09-15 på Kytajärvi Näs gård i Nurmijärvi socken8 med majoren Carl Johan Fieandt, adlad von Fieandt, i hans 1:a gifte, född 1722. Död 1776.
 • Danielina Gustava, född 1724, död 1763-09-10 i Åbo.9 Gift 1743-09-12 med löjtnanten Henrik Gyllenram, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1777.
 • Daniel, född 1726-03-09. Volontär vid Nylands dragonregemente 1746-08-00. Volontär vid livgardet 1748-05-00. Furir därst. s. å. 31/8. Sergeant 1751-10-09. Fortifikationsadjutant 1757-05-06. Löjtnant vid nämnda garde 1762-06-23. Kapten därst. 1770-10-30. Avsked 1771-12-11. RSO s. å. 20/12. Död ogift 1807-07-08.
 • Adolf Magnus, född 1728. Överstelöjtnant. Död 1793. Se Tab. 3.
 • Märta Carolina, född 1731, död ogift 1763-09-17.

TAB 3

Adolf Magnus, (son av Daniel, Tab. 2), född 1728-04-15 Prästkulla Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1739. Rustmästare därst. 1741. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1756-05-31. RSO 1760-04-28. Löjtnant s. å. 1/8. Ryttmästare i armén 1766-10-16. Ryttmästares indelning 1772-08-17. Major i armén 1777-06-06. Major vid nämnda regemente. Överstelöjtnants avsked 1784-12-07. Död 1793-05-17 på Lüdershagen i Pommern. Gift 1:o 1770-01-25 i Malmö med Sofia Charlotta Dorotea von Engelbrechten i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sin kusin, hovrättsrådet i Greifswald Georg Joakim von Klinckowström, född 1690, död 1768-04-11 i Malmö). Född 1696-06-15, död 1777-12-15 i Malmö, dotter av känsleren Georg Bernhard von Engelbrechten, B, och Maria von Mevius. Gift 2:o 1779-05-19 i Stralsund5 med Johanna Christina Bohnstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1764-11-21 i nämnda stad med rådmannen därst. Johan Friedlieb Brandenburg, död 1771-10-08 i Stralsund)5, född 1749-12-08 i nämnda stad, död där6 1813-10-01, dotter av råd- och handelsmannen i Stralsund Carl Christian Bohnstedt och Christina Maria Johansdotter Giese samt faders faster till brukspatronen Teodor Ludvig Bohnstedt, adlad Bohnstedt.

Barn:

 • 2. Christian Adolf, född 1780-04-10 i Malmö. Volontär vid Psilanderhielmska regementet 1784-06-15. Förare därst. s. å. 10/11. Fänrik s. å. 7/12. Avsked 1799-03-04. Referendarie i Greifswalds hovrätt. Död ogift 1821-05-31 i Stralsund.
 • 2. Magnus Fredrik, född 1781. Ryttmästare. Död 1834. Se Tab. 4.
 • 2. Daniel Gustaf, född 1786. Handlande. Död 1850. Se Tab. 5.

TAB 4

Magnus Fredrik, (son av Adolf Magnus, Tab. 3), född 1781-04-19 på Gross-Lüdershagen i Pommern5. Kornett vid norra skånska kavallerireg. Död 1784-12-20. Kadett vid Karlberg. Löjtnant vid nämnda kavalleriregemente 1802-12-16. Ryttmästares avsked 1805-06-04. Död 1834-10-18. Han ägde först riddargodset Zarrendorf vid Stralsund, men sålde detsamma5 och överflyttade till Sverige samt bosatte sig 1831-05-25 Hagestaborg s län. Gift 1806-09-17 i Stralsund med sin kusin Fredrika Gustava Bohnstedt, född 1789-02-26 i nämnda stad, död 1821-01-16 Zarrendorf

Barn:

 • Carl Daniel, född 1810-10-02 i Pommern. Kammarjunkare 1838-06-08. Död barnlös 1862-02-28 i Lund. Gift 1836-11-18 med Elise Gustava Rosencrantz, född 1815-08-02 Örup s socken Malmöhus län, död 1871-11-24, dotter av översten Henrik Ludvig Rosencrantz, och Clara Fredrika von der Lancken.

TAB 5

Daniel Gustaf, (son av Adolf Magnus, Tab. 3), född 1786-07-01 på Gross-Lüdershagen5. Handelsbokhållare hos grosshandlaren V. Groen i Riga. Handlande i Stralsund. Död 1850-06-07. Gift 1811-06-17 i nämnda stad med sin kusin och sin broders svägerska Vilhelmina Bohnstedt, född 1792-09-11 i Stralsund, död där5 1876-07-28, dotter av kommerserådet Joakim Carl Fredrik Bohnstedt i Stralsund och hans 2:a hustru Dorotea Henrietta Müller samt faster till brukspatronen Teodor Ludvig Bohnstedt, adlad Bohnstedt.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1813. Vinhandlare. Se Tab. 6
 • Lovisa Vilhelmina, född 1816-07-13.
 • Edvard Gustaf, född 1818-09-17. Med. doktor. Stadsläkare i Stralsund. RHohenzHusO. Död barnlös 1872-03-19 i nämnda stad.7 Gift 1851-09-01 i Breslau med Ottilia Charlotta Constantia von Uechtritz-Steinkirch, född 1826-02-27 på Siegda i kretsen Trebnitz i Schlesien, dotter av ryttmästaren Carl Gottlieb Henrik von Uechtritz-Steinkirch och hans 2:a fru grevinnan Constantia Ernestina Charlotta Eleonora Augusta Barbara von Haslingen.
 • Henrik August, född 1821-04-22. Utan känd tjänst eller yrke. Död ogift 1848-01-08.
 • Fredrika Maria Johanna, född 1822-05-24, död ogift 1862-05-08.

TAB 6

Adolf Fredrik, (son av Daniel Gustaf, Tab. 5), född 1813-05-27. Vinhandlare i Stralsund. Död. Gift 1846-05-18 med Henriette Vilhelmina von Essen, dotter av August Henrik von Essen och baronessan Henriette Vilhelmina von Schorrenburg.

Barn:

 • Daniel Vilhelm Max, född 1847-06-18. Löjtnant i magdeburgska infanteriregementet nr 66. RPrJKrO2kl. Krigsmedalj för 1866, 1870 och 1871 års fälttåg. Avsked. Sedan agent i New York. Död ogift 1906-02-19 i nämnda stad.
 • Henriette Maria Ulrika, född 1848-07-04, död 1863.
 • Adolf Otto Teodor, född 1851-07-15. Överstelöjtnant vid magdeburgska infanteriregementet nr 66. Överste för 2. niederschlesiska infanteriregementet nr 47 1905-04-22. Kommenderande generalmajor i Allenstein i Preussen 1909. RPrJKrO2kl och PrRÖO4kl. RHohenz HusO3kl. RSpMFO3kl. RPrKrO3kl. Krigsmedalj för 1870 och 1871 års fälttåg. Död ogift 1912-05-16.
 • Adolf Moritz, född 1856-07-15. Ägde Arnhausen vid Gross Rambin i Hinterpommern. Död barnlös 1904-05-17 på nämnda egendom. Gift 1881-06-19 med Marta Pretzett, född 1857-05-29.

TAB 7

Gustaf, (son av Daniel Wulf, adlad Wulfcrona, Tab. 1), född 1693-11-06 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1714. Förare därst. 1715-03-06. Sergeant. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1717-10-26. Avsked 1719-11-12. Kapten vid Kymmenegårds läns infanteriregemente 1720-10-22. Transp, till Tavastehus läns infanteriregemente 1732-04-20. RSO 1748-11-07. Död 1754-01-31 på Kytajärvi Näs gård i Nurmijärvi socken.8 Om hans testamente, dat. den 12 mars 1753, rör en fideikommisstiftelse till förmån för den Wulfcronska ätten, uppstod rättegång, rör. vilken handlingarna äro tryckta dels u. å., dels 1761. Gift 1749-07-04 i Nurmijärvi socken8 med Sofia Barck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1755-06-25 i Nurmijärvi socken med kaptenen Carl Armfelt, född 1717, död 1784), född 1726-01-01, död 1782-03-19 på Näs i Nurmijärvi socken, dotter av landskamreraren i Helsingfors Samuel Barck och Hedvig Godenhielm.

 • Barn8:
 • Helena Sofia, född 1751-05-21 på Kytäjärvi Näs gård i Nurmijärvi socken, liksom bröderna.
 • Gustaf, född 1752-05-22, död s. å. 29/5.
 • Adam, född 1754-06-20, död s. å. 5/7.

TAB 8

Axel Johan, (son av Daniel Wulf, adlad Wulfcrona, Tab. 1), född 1700-10-04 i Stockholm. Kom i tjänst vid Upplands femmänningsregemente 1716. Underofficer vid livgardet 1719. Adjutant vid Västgötadals regemente 1721-06-27. Fänrik därst. s. å. 12/12. Löjtnant 1742-05-17. Kapten 1752-10-12. RSO 1759-04-28. Avsked 1760-06-02. Död 1772-04-14 Tydjesäter. Gift 1750-03-13 med Margareta Gadd, född 1717, död 1773-12-14 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, sannolikt dotter av kyrkoherden i Vårdinge pastorat av Strängnäs stift Per Gadd och Augusta Lundberg.

Barn:

 • Helena Catharina, född 1751-02-15, död ogift 1806-10-20 i Stockholm.
 • Gustaf, född 1756-09-22 i Kristinehamn. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1771-07-01 och vid Nylands dragonregemente 1774-02-17. Antagen vid artilleriet s. å. 15/3. Underfyrverkare därst. s. å. 12/9. Sergeant 1775-07-20. Överfyrverkare 1777-02-24. Adjutant 1782-11-28. Underlöjtnant 1783-05-28. Löjtnant vid Stackelbergska regementet 1787-05-30. Drunknade ogift 1790-09-22 vid Hangö i Finland.
 • Carl, född 1759-12-14 på Stora Vrine i ödeborgs socken Älvsborgs län. Kom i tjänst 1774. Förare 1776-09-00. Sergeant vid Flemings regemente 1779-07-19. Fänrik därst. s. å. 22/7. Löjtnant 1789-04-15. Kapten s. å. 1/8. Transp. till Kalmar regemente 1791-04-24. Kapten vid Göta garde 1792-11-22. Major därst. 1796-10-16. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnant i armén 1799-11-16 och vid Kalmar regemente 1808-10-21. Överste i armén 1811-03-15. Avsked 1813-02-02. Död barnlös 1823-06-23 Hammarby. Gift 1823-06-17 med Hedvig Charlotta Wicklöf, född 1775, död 1851-01-13 i Stockholm, dotter av klockaren i Riddarholmsförsamlingen Anders Wicklöf.
 • Axel Johan, född 1763-04-13 på Östby i ödeborgs socken Älvsborgs län. Död 1764-03-28.

TAB 9

Daniel, (son av Axel Johan, Tab. 8). Född 1753-12-20. Volontär vid livgardet 1769-03-13. Rustmästare därst. 1771-06-26. Furir vid Hälsinge regemente 1774-06-28. Sergeant därst. 1778-06-30. Livdrabant 1779-04-23. Kapten vid storamiralens regemente 1789-05-15 och vid Skaraborgs regemente 1791-04-14. Major vid adelsfaneregementet 1795-04-26. Död 1816-11-27. Gift 1811-10-31 i Stockholm med Catharina Charlotta Chierlin, född 1794-04-29 i Stockholm, död där 1820-10-02. Dotter av överstelöjtnanten Hans Jakob Chierlin och friherrinnan Fredrika Johanna Hierta.

Barn:

 • Axel Johan, född 1813. Fänrik. Tullinspektor. Död 1885. Se Tab. 10.
 • Fredrik Daniel, född 1816-01-05, död 1825-03-31 i Stockholm.

TAB 10

Axel Johan, (son av Daniel, Tab. 9), född 1813-12-21 i Stockholm. Sergeant vid livregementets grenadjärkår 1833-09-16. Fänrik vid Hälsinge regemente 1834-04-26. Avsked 1836-08-02. Tullinspektor i Laholm 1851-02-24. Avsked 1882-06-13. Död 1885-07-01 i Laholm. Gift 1839-06-01 i Stockholm med Laura Matilda Blom, född 1818-05-04 i sistnämnda stad, död där 1896-11-09, dotter av räntmästaren Johan Erik Rlom och Barbara Lovisa Enequist.

Barn:

 • Johan Axel Vilhelm, född 1840-04-05 i Stockholm. Sjökapten av första klass. Anställd vid United States coast and geodetic Survey som befälhavare på undersökningsfartyg 1864–1872 och 1883–1884. Konstnär, dekorationsmålare. Överflyttade till San Francisco. Död barnlös 1919-06-24 i san Matteo i Kalifornien. Gift 1872-04-05 i San Francisco med Fransiska Louise Peine från Danmark, från vilken han 1879 blev skild, född 1846-03-03.
 • Edla Matilda Henriette, född 1842-07-18 i Stockholm, död 1912-03-10 i Visby. Gift 1862-05-23 i Visby med lanträntmästaren i Gotlands län, RVO, Nils Teodor Enequist, född 1827-02-03 i sistnämnda stad, död där 1912-03-28.
 • Arvid Daniel, född 1848. Verkmästare. Död 1910. Se Tab. 11.
 • Ivar Erik, född 1850. Ångbåtsbefälhavare. Kamrer. Se Tab. 13.
 • Ebba Eufrosyne, född 1856-05-30 i Laholm, död 1897-05-02 i Buenos Aires. Gift där med lantbrukaren Axet Stangenberg.

TAB 11

Arvid Daniel, (son av Axel Johan, Tab. 10), född 1848-04-26 i Stockholm. Genomgick tekniska skolan i Örebro. Verkmästare vid aktiebolag Separator i Stockholm. Död 1910-05-15 i sistnämnda stad (Adolf Fredriks förs., db). Gift 1873-11-15 i Visby med Hilda Sofia Carlström Åkerblad, född 1851-10-17 i Örebro. Dotter av gårdsägaren Lars Carlström och Sofia Olsdotter i hennes tidigare gifte, sedermera omgift Åkerblad.

Barn:

 • Agneta Matilda (Agnes), född 1874-08-23 i Örebro. Kassörska. GM.
 • Ebba Sofia, född 1876-05-04 i Örebro. Utexaminerad från folkskollärarinneseminariet i Stockholm 1898. Folkskollärarinna. S:t Eriks M.
 • Axel Johan, född 1878-02-04 i Örebro. Anställd i handelsflottan. Styrmansexamen 1901. Sjökaptensexamen 1902.
 • Elin Margareta (Greta), född 1881-03-20 i Örebro. Gift 1908-10-26 i Stockholm (Adolf Fredriks förs., vb) med direktören i försäkringsaktiebolag Hansa RVO, GM, Nils Robert Sundstedt, född 1879-12-10 i Stockholm.
 • Gerda Maria, född 1882-12-19 i Örebro. Kontorist.
 • Ingrid Laura Catharina, född 1885-02-02 i Örebro. Handarbetslärarinna.
 • Erik Alfred Daniel, född 1887-09-14 i Örebro. Mogenhetsexamen 1906-12-10. Tjänsteman i aktiebolag Tjänstemannabanken 1912. Köpman i Stockholm. Gift 1929-06-20 i Engelbrekts förs., Stockholm ]] med Hedvig Reuterskiöld, född 1897-08-08 i Örnsköldsvik, dotter av häradshövdingen Axel Gabriel Adam Reuterskiöld, och grevinnan Eva Reata Gabriella Oxenstierna af Korsholm och Wasa.

TAB 12

Åke Teodor Poltzo, (son av Arvid Daniel, Tab. 11), född 1894-04-02 i Stockholm. Ingenjör. Affärsman i New York. Gift 1929-08-31 i Ruckingham, Va., U. S. A., med Eloisa'' Schwarz, född 1902-04-13 i Brunn, Österrike.

Barn:

 • Arvid Spencer, född 1931-03-20 i New York, död där s. å. 25/3.

TAB 13

Ivar Erik, (son av Axel Johan, Tab. 10), född 1850-05-21 i Stockholm. Anställd i handelsflottan 1866. Styrmansexamen vid navigationsskolan i Visby 1870-04-26, sjökaptensexamen 1871-04-18 och examen i ångmaskinslära vid navigationsskolan i Stockholm s. å. 5/6. Anställd å olika nationers handelsflottor 1871–1876. Förste styrman å ångfartyget Thjelvar 1876. Befälhavare å ångaren Klintehamn 1887 och å ångaren Gotland 1892. Kamrer vid Visby elektricitetsverk. Död 1936-10-14 i Visby (db 149). Gift 1886-02-02 i Laholm med Marie-Louise Henriette Christofine Zoll, född 1860-11-08 i Ängelholm, död 1914-01-04, i Visby ]], dotter av artisten Kilian Christoffer Zoll och Henrietta Gustava Horn af Rantzien, A.

Barn:

 • Anna Laura Henriette Eufrosyne, född 1886-12-23 i Stockholm, död där 1895-09-11.
 • Edla Maria Elisabet, född 1888-01-16 i Stockholm. Gift 1909-12-04 i Visby domkyrka ]] med majoren i armén, kaptenen vid Gotlands infanteriregemente, RSO, Johan Hjalmar Anér, född 1870-07-07 i Havdhems socken Gotlands län, död 1930-02-11 i Stockholm.

TAB 14

Ivar Axel Samuel, (son av Ivar Erik, Tab. 13), född 1901-12-28 i Stockholm, Hedvig Eleonora. Huvudman 1965. Lantbrukare. Kommunalnämndsordförande i Träkumla socken, Gotlands län. Äg. Engvards i Träkumla förs., Gotland. Gift 1928-05-11 i Eskelhems socken Gotlands län (vb nr 4) med Berta Maria Jakobina Jakobsson, född 1902-11-19 i Eskelhems förs., Gotland, dotter av lantbrukaren Jakob Jakobsson.

Barn:

 • Berta Marie''-Louise , född 1928-05-15 i Visby (enl. pastor i Stenkumla förs., Gotland). Stiftsjungfru. Textilkonstnärinna. HKS, förste konservator vid Nordiska Museet.

TAB 15

Salomon, (son av Daniel Wulf, adlad Wulfcrona, Tab. 1), född 1702. Sergeant vid livgardet. Död 1737-01-15. Gift.

Barn:

 • Christina, död 1737 i Stockholm (Livg.) och begraven s. å. 25/1.

TAB 16

Anders Fredrik Poltzo (översiktstab. 1), adlad Wulfcrona, född 1683 i Bernau i Mark-Brandenburg, där fadern var borgmästare. Fänrik vid Kronobergs regemente 1709. Löjtnant därst. s. å. 16/12. Sekundkapten 1710-02-07. Premiärkapten 1712-11-28. Fången vid Wismar 1716-04-23. Adlad 1719-06-25 tillika med sin svärfader, statskommissarien Daniel Wulf (introd. 1720 under nr 1629). Majors avsked 1733-05-05. Död 1764-02-15 begraven 24/2 i Rumskulla socken. 'Han var bland annat med i slaget vid Hälsingborg. Blev en gång fången hos preussarna, men frilöste sig själv. Gift 1:o med Anna Margareta Wulfcrona, född 1689-03-18, död 1728 i barnsäng, dotter av statskommissarien Daniel Wulf, adlad Wulfcrona (se Tab. 1) och Helena Warnberg. Gift 2:o 1731-01-17 Sjögle med Christina Sofia Leijonhielm, född 1690, död 1757-06-22 på Sjögle och begraven s. å. 30/6 i Hässleby kyrka, dotter av kaptenen Johan Leijonhielm, och Catharina Stråle af Ekna.

Barn:

 • 1. Magdalena Sofia, född 1720-07-14 på Stora Kölaboda i Göteryds socken Kronobergs län, död 1786-12-18. Gift 1744-09-16 på Sjögle med löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Gerhard Lindman i hans 2:a gifte, född 1692 i Småland.
 • 1. Beata Lovisa, född 1721-10-16.
 • 1. Fredrik, född 1723-03-01. Volontär vid Kalmar regemente 1735. Korpral därst. 1740-08-08. Furir 1741-11-11. Sergeant 1742-11-25. Fältväbel 1743-10-07. Fänrik 1749-02-22. Löjtnant 1750-09-19. Kaptenlöjtnant 1764-03-08. Kapten 1766-11-27. RSO 1767-11-23. Sekundmajor 1773-10-12. Premiärmajor 1777-04-30. Död ogift 1798-04-28 Sundsö samt slöt denna ättegren på svärdssidan. Han var under finska kriget 1741–1743 kommenderad på örlogsflottan och bevistade pommerska kriget 1758 och 1759.
 • 1. Anna Charlotta, född 1724-05-28, död 1785-06-08 på Ingatorps gästgivaregård. Gift 1751-10-08 på Sjögle med kyrkoherden i Ingatorps pastorat av Linköpings stift Nikolaus Bruselius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1734-09-18 med Catharina Torling, född 1710-09-24, död 1750-10-01, dotter av kyrkoherden i Rumskulla pastorat av Linköpings stift Magnus Torling och Margareta Wichman), född 1698-05-22 i Ingatorps socken Jönköpings län, död 1767-05-10 i Ingatorps prästgård.
 • 1. Eleonora Regina, född 1725-09-04 (2/9) i Göteryds socken, död ogift 1768-05-12 i Drothems socken Östergötlands län.
 • 1. Carl Emanuel, född 1727-03-27, död s. å.
 • 1. Anna Margareta, född 1728-03-08, död 1804-03-03.
 • 2. Johan Erik, född 1732-02-07 på Sjögle, död där 1733 och begraven s. å. 26/9.
 • 2. Catharina, född 1734-05-02 på Sjögle, död 1813-01-31 Backgården och begraven s. å. 16/2. Gift 1758-12-31 på Sjögle med regementsskrivaren vid Smålands dragonregemente Georg Thel.

Källor

1 Ök. 2 Wn. 3 Uff. 4 Memorial till magistraten i Stockholm (SRA), 5 Ls. 6 Inr. Tidn. 1813, nr 132. 7 At (Sch). 8 Nurmijärvi kyrkoarkiv. 9 Åbo sv. Fursaml:s kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: