:

Ille nr 60

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ille nr 60 †

Introducerad 1625, utdöd 1670-04-23.

Ätten härstammar på mödernet från Sune Sunesson till Heinlaks (= Prästkulla) i Tenala socken i Finland. Denne Sune Sunesson, som förde Illevapnet och genom arv innehade Prästkulla, var 1390 domhavande i Vemo härad, fick 1407-12-07 av konung Erik XIII frälsebrev på sina gods, var riksråd 1435 samt lagman i Norra Finland 1437–1446 och levde ännu 1447. Hans dotter Valborg Sunesdotter, som vid arvskiftet efter föräldrarna 1463-01-02 på sin del fick Prästkulla, var två gånger gift, först med väpnaren Per Axelsson, sedan med underlagmannen i Norra Finland Bengt Mårtensson. Barnen i båda giftena upptogo mödernevapnet och deras ättlingar kallade sig Ille. Dottern i andra giftet Ingrid Bengtsdotter ärvde Prästkulla och blev gift med stamfadern för den introducerade ätten Ille, häradshövdingen Per Henriksson. – Per Axelsson och hans ätt, Porkkala-ätten Ille, har felaktigt införts på riddarhusgenealogien såsom stamfader för den introducerade ätten.

TAB 1

Per Henriksson. Var 1462 landsfogde på hövidsmannen på Åbo, riddaren Christiern Bengtssons vägnar. Häradshövding i Raseborgs västra härad 1490 och ännu 1508, men var död 1515. Gift med Ingrid Bengtsdotter, som levde änka 1538, dotter av underlagmannen i Norra Finland Bengt Mårtensson och Valborg Sunesdotter (Ille, av finsk uradel). Hon ägde Prästkulla i Tenala socken, vilket tillhört hennes morfader och 1463 genom arvskifte tillfallit hennes moder.

Barn:

 • Anna Persdotter, död före 1527. Gift med knapen Jöns Mickelsson, till Moisio (halv oxe), i hans 1:a gifte (gift 2:o med »hustru Carin till Kurjala, Hans Viborgs efterleverska ». Gift 3:o före 1532 med Anna Engelbrektsdotter, i hennes 2:a gifte, dotter av frälsemannen Engelbrekt Larson till Isnäs [björnram] och Margareta Tuvesdotter [natt och dag]).

TAB 2

Sune Persson (son av Per Henriksson, Tab. 1), till Prästkulla i Tenala socken. Bisittare vid lagmansting i Lojo härad 1510. Död före 1538, ihjälslagen av fienden. Gift med Margareta Månsdotter, dotter av häradshövdingen Måns Andersson och syster till ståthållaren Nils Månsson Grabbe (finsk frälsesläkt, ej introducerad).

Barn:

 • Måns Sunesson Ille. Amiral. Död 1566. Se Tab. 3
 • Ingrid Sunesdotter. Gift 1:o före 1538, med ärlig man Matts i Grind i Tenala socken, som levde 1548. Gift 2:o med Antonius Stenhuggare, till Kuggböle i Kimito socken, i hans 1:a gifte (gift 2:o med välbördig Valborg Eriksdotter).

TAB 3

Måns Sunesson Ille (son av Sune Persson, Tab. 2), till Prästkulla. Fogde i Äyräpää härad 1538 och ännu 1545. Ryttmästare för finska ryttare 1555. Avstod 1557-10-27 Ristinkylä gård i Viiais by i Töfsala socken till Mikel Karpelain mot dennes gård Juutila i Tursunperä by i Virmo socken. Ägde även Skattmansby i Helsinge socken och Staffansböle i Tenala socken. Fick 1560-11-16 förläning av klockarräntan i Tenala socken. Ledamot av konung Eriks nämnd 1563. Skrev sig 1565 »tillförordnad amiral uppå Narveske farvattnet». Hövidsman på skeppet Finska Svan 1565-07-18. Amiral över flottan på Livlands farvatten 1565-08-00 och härjade Ösel och trakten däromkring. Fången i Narva 1566 och död 1566 före 05-22 troligen i fångenskapen. Gift med Margareta Olofsdotter, som levde änka 1590, dotter av lagmannen Olof Eriksson (Stålarm).

Barn:

 • Sander, död ung.
 • Catharina. Gift med skeppshövidsmannen Gudmund Arendsson till Rövarnäs i Pargas socken, som blev adlad 1586-10-24.
 • Anna, död före 1603.

TAB 4

Abraham (son av Måns Sunesson Ille, Tab. 3), till Prästkulla. Ryttare under finska fanan. I borgläger på Viborg 1577. Död 1590 före 05-04 då hans änka fick tio års frihet på Prästkulla. Gift 1581 med Elisabet Fincke i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Henrik Eriksson Rääf i Finland, död 1598. Gift 3:o omkring 1600 med övertältvaktmästaren Hans Muir Myhr, död 1613), död omkring 1632 på Sjölaks i Kimito socken, dotter av riksrådet Gustaf Fincke, av finsk uradel, och Märta Stensdotter Ille, av Porkkala-ätten Ille.

Barn:

 • Metta, död före 1625. Gift med landshövdingen Herman Fleming, i hans 1:a gifte, född 1579, död 1652.

TAB 5

Måns (son av Abraham, Tab. 4), till Prästkulla, kammarsven på Åbo slott 1605. Fänrik vid fältmarskalken Evert Horns eget kompani 1610. Utmärkte sig i ryska kriget och blev belönad med kyrkotionden av Uskela socken 1611-08-07. Hemkom från Ryssland illa sargad 1612 och erhöll då sextio tunnor spannmål. Fick 29 hemman i Rengo socken på behaglig tid 1613-02-13. Död 1615 i Narva och i Narva begraven. Gift 1613-12-06, då han gav Prästkulla i morgongåva, med Hebla Slang i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1623-10-26 med ryttmästaren Claes Munck af Fulkila, död 1631), levde änka 1648, dotter av amiralen Erik Bertilsson (Slang) och Carin Eriksdotter.

Barn:

 • Gustaf, född 1614. Häradshövding. Född 1670. Se Tab. 6.

TAB 6

Gustaf (son av Måns, Tab. 5), till Prästkulla, Bonäs, Degergård och Mail, alla i Tenala socken. Född 1614. Introducerad 1625 på ättens vägnar under nr 60. Assessor i Åbo hovrätt 1645-01-20. Häradshövding i Hattula härad 1654. Bevistade riksdagen i Stockholm 1643 och landskapsmötet i Åbo 1657. Död 1670-04-23 på Prästkulla och begraven 1671-04-16 i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes, samt slöt ätten på svärdssidan. Han ärvde efter modern Käldinge i Nagu socken samt erhöll genom sitt gifte Vääksy i Kangasala socken och Nisalaks i Säkkijärvi socken, vilket senare säteri han försålde 1653, samt ägde dessutom ett stenhus i Åbo. Gift före 1639 med Anna Boije af Gennäs, dotter av översten och kommendanten Hans Boije och Anna Hordeel, av en adlad, men ej introducerad ätt.

Barn:

 • Sofia, levde änka 1709 på Prästkulla. Gift med lagmannen Johan Giös, född 1647, död 1697.
 • Måns, född 1643-02-07, död 1643-04-17 och begraven i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 7

Salomon (son av Måns Sunesson Ille, Tab. 3), till Järksala i Sagu socken och Rövarnäs i Pargas socken. Hovjunkare 1590. Överste för krigsfolket i Nyslotts län 1590-06-25. Fick kungligt brev på frihet för alla utskylder 1590-08-07. Överste för Ambrosius Henrikssons och Olof Pederssons knektar 1591-06-17. Slottsloven på Kexholm 1591 och förde befälet över Kexholmska skeppsflottan. Erhöll förläning av Vidkulla och Bjursängs frälsehemman i Pargas socken 1594-08-16. Befälhavare vid Claes Flemings här under klubbekriget, varför hans gård Rövarnäs blev av bönderna plundrad och skövlad 1598-03-31. Ståthållare på Kastelholm på Åland 1599-01-00, med fullmakt av konung Sigismund 1599-04-05, men nödgades 1599-07-21 uppgiva slottet till hertig Carl samt fången och dömd till döden. Avrättad på Åbo torg 1599-09-06 jämte sex av sina underlydande, varefter deras huvuden uppsattes på stänger på Korpolaisberget. Begraven 1599-09-09 i Åbo domkyrka. Gift 1591 Autis Hertig Carl utfärdade 1599-11-17 försvarsbrev för henne och hennes barn. Hon erhöll i arvskifte 1603-02-11 Järksala säteri, där hon levde ännu 1622.

Barn:

TAB 8

Abraham (son av Salomon, Tab. 7), till Järksala i Sagu socken. Ryttmästare. Deltog i kriget i Livland och blev i Livland skjuten och förlamad i ena armen. Begick 1623 dråp på överstevaktmästaren Henning Nieroth. Var ryttmästare i tjänst ännu 1628, men var död 1634. Gift men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Elin, till Järksala, levde 1662-04-00. Gift omkring 1635 med en tysk adelsman.
 • Bernhard von Rintelen, död före 1654-11-00.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: