:

Gyllenbreider nr 936

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenbreider nr 936 †

Adlad 1678-09-18, introd s å, † i början av 1700-talet

Släkten anses härstamma från den gamla adliga ätten Breide från Holstein. När bröderna Erik och Henrik Breedh adlades 1678-09-18, ska de ha påstått att de tillhörde ätten Breide (eller rättare sagt en "holsteinsk adlig ätt de Breider", vilket dock inte har kunnat bevisas.

TAB 1

Hindrik Breed d ä, gav 1624-04-24 3 mark till Gamleby kyrka och ska ha varit bosatt i Åby, Gamleby sn.

?Son:

 • Mikael Breedh (de Breider), född 1599; borgare, krögare, ryttare; † omkr 1645. Se Tab 2.

TAB 2

Mikael Breedh (de Breider), (son av Hindrik Breed d ä, Tab 1), nämnd som Mikael de Breider till Ankarsrum; född 1599 i Holstein; finns år 1623 angiven som knekt, ryttare, bonde, krögare i Gamleby; arrenderade gården Gunnestad av kronan, och det var med säkerhet där som familjen bodde då han inte var ute i krig; 1640 dömdes han att betala 40 daler för var och en av de fem ekar han olovligt fällt på Gunnestad; 1644 står han åter inför rätta i Gamleby, men nu erinrar han rätten om att han i 22 veckor hållit en tjuv vid namn Bo i Hult med föda, då denne satt i fängelset. Härför tillerkänns han 3 mark per vecka av rätten. Mikael var troligen gift en gång tidigare med en kvinna vid namn Karin, som dog ung. † 1645 i Danmark, sannolikt stupad eller död i någon farsot. Gift med Lucia NN, i hennes 1:a gifte (g 2:o tidigast 1647 med Lars Eriksson, bonde i Hunsala, Hallingebergs sn), född omkr 1599, † 1681 på Rispetorp i Hallingebergs sn och begr s å 20/8. Lucia fick stora ekonomiska problem då maken dog. Hon blev instämd till tinget tinget att betala 80 daler kopparmynt och 4 tunnor råg till kronan, för de ekar maken fällt utan lov, och dels gårdsräntan för arrendet av Gunnerstad. Även borgmästaren i Västervik, Hans Philipsson, hade 1000 daler att fodra, + många andra fodringsägare fanns. Det fanns dock ej i boet "ens så mycket att 10 daler kunde betalas", varför fodringsägarna gick tomhänta.

Barn:

 • Erik Breedh, adlad Gyllenbreider, född 1627; ryttmästare; † 1707. Se Tab 3.
 • Anna Breedh, född 1635, troligen † 1718-09-25 i Lärbo, Hallingebergs sn.
 • Henrik Breedh, adlad Gyllenbreider, född 1640; löjtnant; † 1698. Se Tab 4.

TAB 3

Vapensköld för adliga ätten Gyllenbreider nr 936
Vapensköld för adliga ätten Gyllenbreider nr 936

Erik Breedh, adlad Gyllenbreider, (son av Mikael Breedh Tab 2), till Djursdala i Djursdala sn; född 1627, troligen på Åby gård i Gamleby sn; kornett vid adelsfanan 1661; löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1675. Ledde det ena av ryttmästare Otto Johan von Polls kustkavalleri. Blev samma år tillfångatagen, och förd till Köpenhamn. Frisläppt s å; ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1678; adlad s å 18/9 med namnet Gyllenbreider av Karl XI; avsked 1695; † 1707-01-21. Erik uppvaktade hos riksrådet Arvid Wittenberg under Karl X Gustafs krig i Polen. Fick under polska kriget under marsch mot Krakow 1656 många blessyrer, samt plundrades och bortfördes av tartarer som fånge till Zamoisk, överlevde och återkom 1658 till Sverige. Ägde Djursdala gård 1 mtl krono och 3 mtl skatte i Djursdala by, som hans svärfar, Knut Månsson fått som förläning, samt 1 mtl frälse Rorstad i Ukna. Rorstad överlät han till sin svärfar, borgmästare Knut Månsson i Vimmerby. Senare återtog Erik Rorstad, som ärvdes av dottern Helena Catharina. Av Eriks och Catharinas 3 söner, som nådde vuxen ålder, blev samtliga militärer och dog unga i fält. Gift 1667 med Catharina Knutsdotter, född 1650, † 1733, dotter av länsmannen, häradsskrivaren, kronofogden och borgmästaren Knut Månsson, och Margareta Eriksdotter Brunsvik. (samt syster till häradshövdingen Carl Knutsson, adlad Lagerblad).

Erik och Catharina ligger tillsammans med några av sina barn begravda i Djursdala kyrka, vid kyrkans främre del.

Barn:

 • Brita Gyllenbreider, född 1668, † 1744-04-04 på Svenserum i Gärdserums sn. Gift 1:o med Philip Gripensköld. 2:o med rusthållaren Joseph Gerdeman, född 1673, † 1743-07-29 på Svenserum.
 • Mikael Gyllenbreider, kornett, stupade ogift i Polen 1702.
 • Erik Gyllenbreider, stupade ogift i Litauen 1702.
 • Carl Gustaf Gyllenbreider, student, begr i Djursdala kyrka.
 • Henrik Gyllenbreider, † som barn.
 • Anna Gyllenbreider, † 1706 på Klocketorp i Djursdala sn. Gift med kaptenen Johan Wulffsson, från vilken hon blev skild.
 • Johan Gyllenbreider, stupade i Polen 1706.
 • Helena Catharina Gyllenbreider, född 1682, † 1766-06-10 på Djursdala. Gift med fältväbeln Axel Adam Giös, född 1688, † 1741.
 • Margareta Gyllenbreider, född 1688, † 1745 i Rangelbo, Locknevi sn. Gift med Israel Hallberg, född 1676.

TAB 4

Henrik Breedh, adlad Gyllenbreider, (men inte introducerad på Riddarhuset) (son av Mikael Breedh Tab 2), född 1633 i Gamleby sn; ryttare vid Smålands kavalleri 1661; kvartersmästare vid Östgöta kavalleri 1675; löjtnant vid dito 1678; adlad samma år jämte brodern Erik, fast ointroducerad; bosatt på Rispetorp, Hallingeberg. Hans begravningsvapen finns i Hallingebergs kyrka; † 1698-10-26 på Rispetorp. Gift 1667-11-17 i Gladhammars sn med Brita Åkesdotter, född 1647-02-26 i Annerödsla i Gladhammars sn, † 1721-02-12 på Rispetorp, dotter av Åke Persson och Agneta NN.

Barn:

 • Anna Gyllenbreider, född 1669, död 1738-01-27 på Rispetorp. Gift 1697-01-22 i Hallingbergs socken med ryttmästaren Carl Gustaf Gladtsten.
 • Agneta Gyllenbreider, född 1669-09-30 på Rispetorp, † 1698-03 i Hallingebergs sn. Gift 1690-11-11 i Hallingeberg med kyrkoherden där Samuel Amundi Rising, född 1639, † 1722.
 • Johan Gustaf Gyllenbreider, född 1671-06 på Rispetorp.
 • Maria Gyllenbreider, född 1673 på Rispetorp, † 1749-05-10 på Borghult i Hallingebergs sn. Gift 1:o 1697-01-22 i Hallingebergs sn med fältväbeln Hans Fagerström, † 1702. (Hans Fagerström. Furir vid överstelöjtnant Lorentz Clercks komp., tilldelades Vrånghult ½ mtl, Tuna sn + Telleryd ¼ mtl i Vena sn (jordebok Kalmar reg 1700. KrA). Fältväbel vid Erik Silfversparres komp. förkommen 1702 8/2 vid Kielm, Litauen; änkan fick ½ års nådeår på Hornebo fältväbelsboställe, Södra Vi (H) (avlöningslista och jordebok,Kalmar reg.1702, KrA)).Gift 2:o med rusthållaren Måns Nilsson Lind, född 1688, † 1743.
 • Margareta Elisabet Gyllenbreider, född 1683-11-14 på Rispetorp, Hallingebergs sn, † där 1765-10-19 av ålderdom. Gift 1722-12-26 i Hallingebergs sn med kornetten Magnus Rydelius, född 1684, † 1767.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Nättidningen Rötter


: