Von Witten nr 1518

Från Adelsvapen-Wiki

1518.jpg


Adliga ätten von Witten nr 1518 †

Adlad 1717-01-21, introd. 1719. Utdöd 1781-04-28.


1At (Sch). 2Ldk. 3Af.

  • Verner Witte, född 16381. Inspektor över tullen i Dünamünde i nära 40 år. Död 1717.1 Gift med Hedvig de Roloff.

Barn:

  • Herman Witte, född 1666-11-25 i Dünamünde. Gymnasist i Riga och student i Wittenberg. Filosofie mag. primus därst. 1691. Adjunkt i filosofiska fakulteten vid universitetet i nyssn. stad 1692. Teol. kandidat. Kyrkoherde i S:t Marie församling i Stettin 1695-06-04. Prost över därvarande synod och professor primarius vid karolinska läroverket därst. Teol. doktor 1702. Superintendent på Ösel 1707-07-11. Änkedrottning Hedvig Eleonoras tyska hovpredikant. Biskop i Åbo 1721-09-16. Död där 1728-03-28 utan att lämna söner efter sig och begraven s. å. 19/6 i biskop Tawasts gravkor i Åbo domkyrka. 'Han råkade vid universitetet i Wittenberg för någon överdriven hetsighet eller envishet i ledsamheter och blev förvisad därifrån. Kallades då av rådet och generalguvernören greve Jakob Hastfer till professor vid universitetet i Dorpat men förordnades i stället av konung Carl XI till kyrkoherde i Stettin. Måste fly undan ryssarna från Ösel till Stockholm och blev då hovpredikant hos änkedrottningen, men råkade i rangstrid med hovpredikanten Humble, vilken tvist avgjordes till den senares förmån. Erhöll 1717-01-21 adelskap för sin fru och sina barn, varefter han köpte Görväln i Järfälla socken8, där han under flykttiden mestadels vistades. Befordrades ävenledes på det i flykt stadda Åbo stifts prästerskaps kallelse, till biskop i deras stift och blev en verksam styresman samt sökte på allt sätt upprätta det under ryska väldet förfallna läro- och undervisningsverket. Berömmes i personalierna över honom såsom en gudtruktig, lärd, patriotisk, rådig, hjälpsam, givmild och behaglig man, men konsistoriehandlingarna i Åbo tyckas utvisa, att han varit en högmodig och orolig människa samt ej fri från egennytta, i det han, som satte sig emot Åbo universitets åstundan att ensamt få låta trycka finska psalmböcker och katekeser, likväl själv vid en riksdag skaffade sig privilegium därpå. Hade åtta barn1, fyra söner, alla döda unga, och fyra döttrar, av vilka två överlevde fadern och blevo introd. 1719 under nr 1518. Gift 1697-07-27 i Tyska förs., Stockholm2 med Catharina Margareta Wittmach, döpt där2 1681-07-31, till döds kvävd 1728 i sitt hus av en vånings nedfallande, dotter av handelsmannen i Stockholm och direktören över tjärkompaniet Claes Wittmach och Maria Georgsdotter Daurer.

Barn:

  • Maria Catharina Witte, adlad von Witten, född 1700-06-30, död 1781-04-28, den sista av släkten och namnet, Torslanda och begraven i Haga kyrka, där hennes gravsten ses mitt framför altaret. Gift 1719-05-19 på Görväln med kammarrevisionsrådet Nils Assarsson, adlad Lagerstolpe, död 1750.
  • Hedvig Witte, adlad von Witten, född 1712, död 1741-04-24 i barnsäng och begraven s. å. 28/4 i Storkyrkan, Stockholm. Gift 1727-08-17 med ryttmästaren Jakob Danckwardt-Lillieström, i hans 2:a gifte, född 1693, död 1759.
  • Anna Catharina, född 1719-06-18 i Stockholm, död 1720-04-02 på Görväln.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.