:

Rosenstam nr 1879

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenstam nr 1879 †

Adlad 1743-02-19, introducerad 1746. Utdöd 1770-12-27.


  • Erik Wellstadius, född 1649. Student i Uppsala 1669-04-00 under namn av Ericus Mathiæ Welstadius Holmensis. Vice pastor i Danderyd 1674. Komminister i Danderyd 1678. Kyrkoherde i Kalmars pastorat av ärkestiftet 1689. Prost 1705. Död 1716-08-21. Gift 1676 med Catharina Winnerstedt, 'dotter av en kyrkoherde Winnerstedt'.

Barn:

  • Erik Wellstadius, adlad Rosenstam, till Edesta i Vårdinge socken, Stockholms län, Lindenäs i Motala socken, Östergötlands län samt Duveholm i Stora Malms socken, Södermanlands län och Värhulta i Västermo socken, Södermanlands län. Född 1686-12-11 i Uppland. Student i Uppsala 1699-05-18. Auskultant i Svea hovrätt 1713-10-08. Amanuens i advokatfiskalskontoret i Svea hovrätt 1714-12-00. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1715-12-00. Extra ordinarie fiskal 1717-10-00. Vice fiskal vid kriminalprotokollet 1719-08-07. Advokatfiskal 1728-08-19. Assessor 1733-06-18. Lagman i Uppland 1740-04-30. Vice landshövding i Uppsala län 1742. Adlad 1743-09-19 (introducerad 1746 under nr 1879). RNO 1751-12-04 vid konung Adolf Fredriks kröning. Död 1754-11-11. Gift 1730-07-21 med Brita Christina Rosenholm, född 1707-09-30 på Näshulta i Näshulta socken, Södermanlands län, död 1772-12-17 på Värhulta och begraven i Rosenholmska graven på Bodarne kyrkogård, dotter av överjägmästaren och brukspatronen Carl Rosenholm, och Brita von Berchner.
  • Barn:
  • Brita Catharina, född 1732-09-20 på Stora Lassåna bruk i Bodarne socken, död 1773-07-13 i Stockholm och begraven i Rosenholmska graven på Bodarne kyrkogård. Gift 1766-10-22 med krigsrådet Carl Fredrik Franc, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1792.
  • Märta Beata, född 1734-04-13, död 1788-08-06 på Stora Sundby i Öja socken, Södermanlands län, den sista av namnet, och begraven i Rosenholmska familjegraven på Bodarne kyrkogård. Gift 1757-07-05 med räntmästaren Carl Johan von Hauswolff, i hans 1:a gifte, född 1732, död 1800.
  • Eriana Christina, född 1735-06-24, död 1748-04-17.
  • Anna Margareta, född 1738-06-23, död 1781-02-04 på Värhulta, jordfäst 1781-02-22 i Västermo kyrka och därefter nedsatt i Lillieströmska graven i Götlunda kyrka, Örebro län. Gift 1760-01-31 med kammarherren Johan Niklas Danckwardt-Lillieström, född 1731, död 1806.
  • Carolina Sabina, född 1739-08-22 på Edesta, död 1758-05-28 efter barnsäng. Gift 1757-07-07 med hovintendenten Erik Tersmeden C, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1810.
  • Carl Erik, född 1741-01-25 på Värhulta. Student i Uppsala 1755-10-07. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1757-11-02. Auskultant i Svea hovrätt 1758-04-06. Kopist i justitierevisionsexpeditionen. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Död ogift 1765-08-09 i Stockholm och begraven i Bodarne kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes.
  • Adam Göran, född 1743-04-22 på Värhulta. Student i Uppsala 1755-10-07. Volontär vid livgardet 1758-10-08. Förare vid livgardet 1759-01-00. Fänrik 1761-02-04. Löjtnant 1768-03-18. Majors avsked 1768-12-10. Död ogift 1770-12-27 på Värhulta och slöt ätten på svärdssidan samt jordfäst 1771-01-15 i Västermo kyrka, varvid vapnet krossades av kammarherren Carl Fredrik Uggla, och därefter nedsatt i Rosenholmska graven på Bodarne kyrkogård.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: