:

Oldenburg

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten anses härstamma från Frankfurt och kom till Sverige omkring 1740.

TAB 1

Frans Ernst Oldenburg, född 1710; fick 1748 burskap som gulddragare; brukspatron; † 1762-05-20 i Tyska Sankta Gertruds fs, Stockholm (källa: Genline ID 2708.18.97200). Gift med Brita Malm.

Barn:

  • Carl Ernst Oldenburg, född 1744; gulddragare; borgmästare i Stockholm
  • Johan Fredrik Oldenburg, född 1756; överstelöjtnant; postmästare; R S O; † 1826. se Tab 2.

TAB 2

Johan Fredrik Oldenburg, (son till Frans Ernst Oldenburg, Tab 1), född 1756-08-10 i Stockholm; student i Uppsala; korpral vid Livreg:tet till häst 1774-10-10; livdrabant 1776-05-08; stabskornett vid Östgöta kavallerireg:te 1777-08-19; kornett 1780-03-01; löjtnant 1783-09-21; kapten vid Livgrenadjärreg:tets rusthållsdivision 1792-04-17; sekundmajor 1796-06-27; premiärmajor s å 26/10; överstelöjtnants avsked 1805-06-11; R S O; postmästare i Lidköping 1822-1826; deltog i 1790 års sjöexpedition; ägde Boarps rusthåll i Östergötland; † 1826-10-06. Gift 1:o 1780-04-06 med Juliana Christina Dahlgren, född 1756-04-04, † 1788-08-23 i Ekeby sn, dotter till skönfärgaren i Stockholm Claes Jacob Dahlgren och Maria Elisabeth Colvin; 2:o 1791 med Maria Magdalena Rath, född 1769, dotter till källarmästaren i Stockholm Johan Casper Rath och Christina Regina Heid.

Barn 1:o:

  • Johan Abraham Oldenburg, född 1784; major; postmästare; R S O; † 1865. se Tab 3.
  • Claes Fredrik Oldenburg, född 1787; löjtnant; † 1864. se Tab .

Barn 2:o:

  • Johan Oldenburg, född 1797; major; länsarkitekt; † 1861. se Tab .
  • Magdalena Oldenburg, född 1798-03-01, † 1837. Gift 1829 med Johan Axel Huss, i hans 1:a äktenskap

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: