:

Örncrona nr 1643

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Örncrona nr 1643 †

Adlad 1719-08-21, introd. 1720. Utdöd 1734-04-18.

TAB 1

Håkan Werme. Fogde på Kronobergs gård 1546-04-25–1547-04-10. Fogde i Trögd 1551–1556. Död 1558 (halshuggen) i Uppsala. [1]

Barn:

  • Nils Håkansson Werme. Bodde i Värmland.

Barn:

  • Paulus Nicolai Wermius. Kaplan i Stavnäs pastorat av Karltads stift 1602. Den förste kyrkoherde i Brunskogs pastorat av samma stift 1621. Död 1642-03-27.

Barn:

  • Nicolaus Pauli Brunskogius, född 1615-09-08. Student i Uppsala 1635-09-16. Kaplan i Stavnäs 1648. Kyrkoherde i Brunskog 1668-03-09. Död 1677. Gift 1:o med Brita Christoffersdotter Brunia, dotter av prosten och kyrkoherden i Kils pastorat av Värmlands stift Christoforus Svenonis Brunius och hans 2:a hustru Christina Erlandsdotter Norenia. Gift 2:o med Margareta Svensdotter Wibelia, dotter av hans företrädare i pastoratet Sveno Andreæ Wibelius.

Barn:

  • 1. Christoffer Brunell, född 1643-08-20 i Brunskogs prästgård. Student i Uppsala2 1663-03-05. Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätter. Stadsaktuarie 1673. Primariekämnär 3 1674 (ed 23/4). Notarie vid stadens kämnärsrätt 3 1676-04-04. Extra ordinarie rådman 3 1677-02-06. Ord. rådman 1679. Stadssekreterare 1694-04-09. Stadens riksdagsman 1686, 1689, 1693 och 1697 3. Död 1704-06-07, enl. en anteckning s. d. »som han fick fullmakt på borgmästarämbetet» 3, och begraven s. å. 11/6 i egen grav i Katarina kyrka. Gift 167(2) med Christina Neüberg, död 1703 (själaringning 3/8) och begraven i Katarina kyrka, dotter av majoren vid artilleriet och kommendanten på Nyenskans Daniel Neüberg.

Barn:

  • Nils Brunell, adlad Örncrona, född 1673-05-09 i Stockholm. Student i Uppsala 2 1683-05-15. Kanslist i k. kansliet 1702. Kommissionssekreterare i Berlin 1704-01-18. Resident i Kassel 1719-04-18. Adlad s. å. 21/8, (introd. 1720 under nr 1643). Hovråd 1723-10-21. Kansliråd samt ministre plénipotentiaire vid danska hovet 1728-01-29. Död barnlös 1734-04-18 i Köpenhanm och slöt såväl sin egen ättegren som hela ätten. Gift i Berlin med Sofia Hedvig von Bromberg, död efter mannen, dotter av direktören vid tullväsendet och överkommissarien i Berlin, geheimerådet Daniel von Bromberg.
  • Carl Brunell, adlad och adopt. Örncrona, född 1677. Ryttmästare. Död 1733. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Brunell, adlad och adopt. Örncrona (son av Christoffer Brunell, Tab. 1), född 1677 i Stockholm. Student i Uppsala 2 1689-05-04. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegii militieavräkningskontor 4 1703-06-03. Kammarskrivare därst.4 1705-10-18. Kornett vid livregementet till häst 1709-11-06. Sekundlöjtnant därst. 1711-06-19. Konfirm.fullm. 1716-10-03. Premiärlöjtnant s. å. 17/7. Sekundryttmästare 1718-03-31 adlad 1720-01-03 och adopterad på sin broders adliga namn (med honom introd. s. å. under nr 1643). Död 1733-01-13 utan söner och slöt således själv på svärdssidan sin adl. ättegren. Gift med Anna Dorotea Anrep i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1700 med bruksägaren Johan Jakob Wattrang, född 1673, död 1718), död 1763-10-19 Åby och begraven s. å. 27/10 i Uppsala domkyrka, dotter av majoren Reinhold Anrep, och Birgitta Graan, nr 326.

Barn:

  • Christina Elisabet, född 1721-09-00, död 1775-02-00 i Åbo. Gift 1739 med beridaren vid Strömsholms stuteri Erik Sjöman, född 1705, levde 1760.

Källor

1Al. 2 Um. 3 Srr. 4 Lk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: