:

Adelswärd nr 138

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Adelswärd nr 249 och 138 †

Friherrlig 1770-12-11, introducerad 1772. En gren erhöll grevlig värdighet 1823-06-19, introducerad 1825. Upphörde 1840-11-30.

TAB 1

Johan Adelswärd, friherre Adelswärd (översiktstab 1, son av Johan Hultman, adlad Adelswärd, se adlade ätten Adelswärd nr 1707, tab 2), friherre till Adelsnäs, född 1718-05-20. Student i Uppsala (Um.) 1730-10-27. Auskultant i Svea hovrätt 1738-02-08. Inskrev vid livgardet 1741-03-00. Livdrabant 1741-06-25. Löjtnant vid adelsfanan 1746-11-11. Kaptenlöjtnant och regementskvartermästare 1749-06-20. Avsked med ryttmästares titel 1750-08-21, krigsråds titel 1760-03-21. RSO 1761. Friherre 1770-12-11 (introducerad 1772 under nr 249). Landshövdings titel 1779-02-03. Död 1785-06-27 på Adelsnäs. Politiker. Bruksidkare. Han stiftade ett fideikommiss, genom kunglig resolution 1783-03-09 baroniet Adelswärd, bestående av egendomarna Adelsnäs, Åtvidaberg och Slefringe m fl i Östergötland samt Kvistruna m fl i Småland samt erhöll genom kunglig resolution 1779-02-03 patronatsrätt till Åtvids förs i Linköpings stift [Bbl]. Gift 1745-05-02 med Catharina Funck, döpt 1723-07-13 i Stockholm, Hovförsen, död 1801-04-11, dotter av landshövdingen (friherre) Isak Funck, och grevinnan Eleonora Lindschöld.

Barn:

 • Johan Isak, född 1747-09-11 Korssäter. Student i Uppsala. Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1764-03-19. Stipendiat i mekaniken (Ab.) 1765-03-07. Hovjunkare (5) 1767-10-26. Död ogift 1770 och begraven 1770-08-23 i Norrköping.
 • Alexander, född 1748-09-01 på Korssäter. Ägnade sig åt handel. Död i yngre åren.
 • Carl Gustaf, född 1749-11-27 på Korssäter. Kadett vid amiralitetet i Karlskrona. Löjtnant vid amiralitetsgalereskadern 1768-09-27 död ogift 1772-01-23 i Norrköping.
 • Erik Göran, född 1751. Överste. Död 1810. Se Tab. 2.
 • Adolf, född 1752-07-10 på Korssäter. Död 1755-12-23.

TAB 2

Erik Göran (översiktstab 1, son av Johan Adelswärd, friherre Adelswärd, tab i), friherre till Adelsnäs, född 1751-01-21 på Korssäter. Kadett vid amiralitetets kadettkår i Karlskrona. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1763-12-24. Rustmästare vid livgardet 1766-11-15. Fänrik vid livgardet 1767-08-11. RSO 1767-06-21. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid livgardet 1773-06-21. Vid livkompaniet 1774-04-21. Korpral vid livdrabantkåren 1774-05-08 (EÄ 1774-05-02). Kvartermästare vid livdrabantkåren 1777-04-23. Avsked med överstes namn 1784-12-04. KVO 1794-11-25. Död 1810-02-15 i Stockholm [Bbl]. Gift 1:o 1774-07-24 i Stockholm med grevinnan Eva Helena von Fersen, född 1759-03-05, död 1807-07-19 vid Karlberg i Solna socken, Stockholms län, dotter av en av rikets herrar, överhovjägmästare greve Carl Reinhold von Fersen, och friherrinnan Charlotta Fredrika Sparre. Gift 2:o 1808-10-02 på Malma i Ludgo socken, Södermanlands län med grevinnan Eva Beata Lovisa Stackelberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1817-10-16 med generalmajoren, greve Ulrik Gyldenstolpe, i hans 2:a gifte, född 1774, död 1855), född 1770-09-11 Marieberg, död 1839-01-25, dotter av översten greve Adolf Fredrik Stackelberg, och Charlotta Lovisa De Geer.

Barn:

 • 1. Johan Carl, född 1776. Kabinettskammarherre. Död 1852. Se Tab. 3.
 • 1. Erik Reinhold, greve Adelswärd, född 1778, död 1840. Se Tab. 5.
 • 1. Fredrik August, född 1779. Hovmarskalk. Död 1814. Se Tab. 6.
 • 1. Catharina Charlotta Ulrika, född 1780-06-09 i Norrköping. Stiftsjungfru. Död 1829-06-22 och begraven i Åtvids kyrka. Gift 1797-06-13 i Stockholm (EÄ Lyckås s socken, Jönköpings län) med majoren friherre Fredrik Hierta, född 1764, död 1827.
 • 1. Göran Axel, född 1781. Hovmarskalk. Död 1842. Se Tab. 12.
 • 1. Alexander Gustaf, född 1783. Hovmarskalk. Död 1855. Se Tab. 15.
 • 1. Adolf Gabriel, född 1786-05-20 i Norrköping. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad (Hc.) 1802-09-24. Fänrik vid Svea livgarde 1802-09-06. Löjtnant vid Svea livgarde 1808-03-14. Dödsskjuten 1808-09-18 i striden vid Lokalaks i Finland.
 • 1. Eva Sofia, född 1787-06-03 i Norrköping. Stiftsjungfru. Död 1855-02-21 i Norrköping. Gift 1804-09-14 i Åtvids kyrka med sin styvmoders brorson, överstekammarjunkaren greve Carl Adolf Ludvig Stackelberg, född 1774, död 1859.

TAB 3

Johan Carl (översiktstab 2, son av Erik Göran, tab 2), friherre till Adelsnäs. Född 1776-06-03 i Östergötland. Kornett vid Mörnerska husarerna 1783-12-23. Löjtnant vid livregementsbrigadens värvade infanteribataljon 1795-11-22. Kavaljer hos hertigen av Södermanland 1795. Kapten vid nyssnämnda regemente 1803-03-09. 1. major vid andra livgrenadjärregementet 1805-07-22. Kabinettskammarherre hos konung Carl XIII 1809. RSO 1809. Avsked ur krigstjänsten 1810-10-04. KVO 1825-05-11. Överstekammarjunkare 1834-06-24. KmstkVO 1839-01-26. Död 1852-05-14 på Adelsnäs. Gift 1818-11-27 på Adelsnäs med Maria Sleman, född 1792-11-15, död 1860-09-23 på Adelsnäs, dotter av en inspektor Sleman.

Barn:

 • Erik Seth (EÄ Set), född 1813. Överstekammarjunkare. Död 1868. Se Tab. 4.
 • Catharina Emerentia Maria, född 1820-07-09 på Adelsnäs, död på Adelsnäs 1844-01-02. Gift 1842-10-29 i Åtvids kyrka med löjtnanten friherre Christian Vilhelm Åkerhielm af Margretelund, i hans 1:a gifte, född 1809, död 1902.
 • Honorine Agnes Charlotte Marguerite, född 1822-03-10 i Nancy, Frankrike, död 1891-11-11 Stensnäs. Gift 1847-08-30 i Ukna kyrka med sin kusin, underlöjtnanten greve Reinhold Adolf Louis Stackelberg, född 1822, död 1871.
 • Eva Gunilla Sofia, född 1823-07-30. Död 1827-09-27 på Adelsnäs.

TAB 4

Erik Seth (EÄ Set) (översiktstab 2, son av Johan Carl, tab 3), friherre till Adelsnäs. Född i Åtvids förs, Östergötlands län (EÄ i Adelsnäs) 1813-08-06. Fanjunkare vid livgardet till häst 1834-05-05. Kornett vid livgardet 1834-06-21. Underlöjtnant 1839. Avsked 1841-11-09. Kabinettskammarherre hos konungen 1849-02-19 överstekammarjunkare 1854-06-06. KVO 1858-04-28. KmstkVO 1865-01-28. Död 1868-07-30 i Söderköping. Gift 1:o 1842-05-03 i Åtvids förs, Östergötlands län ]] (EÄ på Adelsnäs) med sin kusin, grevinnan Matilda Carolina Lovisa Stackelberg, från vilken han blev skild 1852, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1862-02-06 i Nancy i Frankrike med kaptenen friherre Bengt Carl Fredrik Leijonhufvud, i hans 2:a gifte, född 1820, död 1864), född 1820-05-16 Almnäs, död 1893-08-28 Leonardsberg, dotter av överstekammarjunkaren greve Carl Adolf Ludvig Stackelberg, och friherrinnan Eva Sofia Adelswärd. Gift 2:o 1861-08-05 i Åtvids förs, Östergötlands län ]] (EÄ på Adelsnäs) med Eva Elisabet Broström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1858-10-26 vid Adelsnäs med smeden Johan Vilhelm Malkus Carlsson, från vilken hon 1860 blev skild, född 1834-03-28, gift 3:o 1874-01-17 i Stockholm med kaptenen, KVO2kl, RSO Axel Fritiof Abelin, född 1829-02-17 i Linköping, död 1910-06-13 i Norrköping), född 1837-05-14 (EÄ 1837-05-12) i Åtvidaberg, Åtvids socken, Östergötlands län Dotter av salpetersjudaren Johan Olof (EÄ Janne) Broström och Anna Catharina Svensdotter (EÄ Catarina Svensson). Har ägt Norsholm och Björkvik i Östergötland.

Barn:

 • 1. Carl Adolf Set, född 1843-09-20 död 1843-10-31 på Adelsnäs
 • 1. Johan Ludvig Set, född 1845-06-05 död 1846-03-03 Kvistrum
 • 2. Eva Anna Maria, född 1862-04-29 på Adelsnäs Stiftsjungfru. Död 1944-04-04 i Vadsbro förs, Södermanlands län (db nr 2). Gift 1884-07-07 i Kimstads kyrka, Östergötlands län ]] med överstekammarjunkaren greve Fredrik Tomas Carl von Rosen, född 1849 död 1917.
 • 2. Set Carl, född 1863-11-05 på Adelsnäs död 1866.
 • 2. Anna Sofia Elisabet, född 1866-06-16 i Åtvids förs, Östergötlands län. Gift 1886-09-25 i Kimstads kyrka med överstekammarjunkaren friherre Johan Gabriel Beck-Friis, född 1862, död 1929 i Kettilstads förs, Östergötlands län.
 • 2. Anna Augusta, född 1867-12-16 i Åtvids förs, Östergötlands län (EÄ på Adelsnäs). Död 1938-09-20 Malstanäs Gift 1890-07-06 på Norsholm ]] med hovstallmästaren Gustaf Tamm, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1866, död 1931 i Oscars förs, Stockholm (db nr 159).

TAB 5

Erik Reinhold, greve Adelswärd (översiktstab 1, son av Erik Göran, tab 2), född 1778-01-13 i Norrköping. Fänrik utan lön vid Svea livgarde (Bbl.) 1782-05-15. Inträdde i tjänst 1794. Fänrik (Bbl.) 1795-08-06. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland (Bbl.) 1795-11-02. Ryttmästare vid livregementsbrigadens husarkår 1796-04-05. Hovstallmästare 1802-12-09. Sekundmajor vid livregementsbrigadens husarkår 1807-02-10. Avsked ur krigstjänsten 1808-01-12. Tillförordnad ståthållare på Ulriksdal 1814-04-26. RNO 1814-12-16. Banerförare vid KMO 1816-11-25. KNO 1816. Överstekammarjunkare 1817-01-28. Ståthållare på Ulriksdal och Haga 1818-07-24. Greve 1823-06-19, enligt 37 § regeringsformen (introducerad 1825-06-01 under nr 138). Chef för kronprinsens hov 1825-08-14. President i statskontoret 1825-12-13. R o. K av KMO 1829-08-31. Statsråd 1829-12-19. En av rikets herrar 1838-07-04. Död 1840-01-22 i Stockholm. Gift 1:o 1805-02-16 på Stockholms slott med hovfröken hos drottningen, Maria Henrietta Augusta Piper, född 1781-09-10, död 1809-04-24 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Sten Abraham Piper, och friherrinnan Catharina Vilhelmina Ehrensvärd. Gift 2:o 1810-09-04 på Adelsnäs med friherrinnan Sofia Louisa von Friesendorff, född 1774-06-19, statsfru hos drottningen, död 1829-09-15, dotter av hovmarskalken friherre Fredrik Ulrik von Friesendorff, och hans 1:a fru, Beata Sofia De Geer.

Barn:

 • 1. Eva Vilhelmina, född 1806-02-04, död 1806-08-23 på Adelsnäs.
 • 2. Eva Sofia Lovisa, född 1811-07-06. Hovfröken hos kronprinsessan. Död 1847-10-16 på Rånäs bruk i Fasterna socken, Stockholms län. Gift 1833-12-08 på Stockholms slott med kammarherren friherre Adam Axel Reuterskiöld, född 1809, död 1850.
 • 2. Augusta Fredrika Charlotta, född 1812-10-07 i Stockholm, död i Stockholm 1816-07-12.
 • 2. Carl Georg Reinhold Fredrik Ludvig, född 1816-04-10, död 1833-03-30.
 • 2. Erik August Adolf, född greve vid faderns död 1840-01-22, men fick 1840-11-30 konungens tillstånd att för sig och efterkommande avsäga sig grevevärdigheten, vadan grevliga ätten då utgick. Född 1817-05-08. Student 1833-06-09. Kansliexamen 1836-06-10. Fanjunkare 1836-06-14. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1838-03-16. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1847. Död ogift 1853-03-04 i Stockholm hastigt av slag.

TAB 6

Fredrik August (översiktstab 4, son av Erik Göran, tab 2), född 1779-05-08 i Norrköping. Kornett vid lätta dragonerna 1781-02-26. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1786-04-12. Löjtnant vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1794-04-18. Avsked 1802-05-06. Kammarherre 1807-11-17. Hovmarskalk 1812. Registrator vid KMO 1810-05-04. Död 1814-03-01 på Söderö i Kettilstads socken, Östergötlands län och begraven 1814-03-08. Gift 1801-10-25 i Stockholm med stiftsjungfrun, friherrinnan Johanna Charlotta Stierncrona, född 1779-10-14, död 1816-04-01, dotter av hovmarskalken friherre David Stierncrona, och hans 1:a fru, Elisabet Stegelman.

Barn:

 • Erik David, född tvilling 1802-08-08 Slefringe, död 1821-06-24 på Söderö.
 • Eva Elisabet, född tvilling 1802-08-08. Stiftsjungfru. Död 1805-04-10 i Linköping.
 • August Teodor, född 1803. Kammarherre. Död 1887. Se Tab. 7.
 • Henriette Jeanette Augusta, född 1805-05-19 på Söderö. Stiftsjungfru. Död 1829-09-08. Gift 1823-09-25 på Rånäs med generaladjutanten Jakob Johan Tersmeden, C., född 1785, död 1858.
 • Adolf Julius, född 1812-06-11 i Linköping. Studentexamen 1827-10-17 och kansliexamen 1831-06-06. Kornett vid livregementets husarkår 1831-08-13. Löjtnant vid livregementets husarkår 1840-08-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1845-10-09. Ryttmästare i armén 1855-10-24. Död 1864-08-09 på Moholm. Gift 1837-09-28 på Åkerby i Gräve socken, Örebro län med friherrinnan Eva Ulrika Charlotta Augusta Wrangel af Sauss, född 1817-03-12 på Åkerby, död 1891-02-12 Norsholm s socken, Östergötlands län, dotter av hovmarskalken friherre Christian Anton Wrangel af Sauss, och grevinnan Agneta Sofia Löwenhielm.

TAB 7

August Teodor (översiktstab 4, son av Fredrik August, tab 6), född 1803-09-02 på Slefringe. Student i Uppsala 1819. Kansliexamen 1822-06-01. Kornett vid livgardet till häst 1822-08-28. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1825-01-03. Löjtnant 1826-11-01. Kammarherre 1827-05-07. Ryttmästare i armén 1829-05-29. Avsked 1829-07-03. Död 1887-04-28 (EÄ 1877-04-28) på Stäringe. Han ägde Stäringe med Sofielund i Årdala socken, Södermanlands län från 1829 samt tillträdde efter sin kusin Erik Sets död 1868 baroniet Adelswärd. Gift 1827-05-10 Stockholm med Marie Emilie Reuterskiöld, född 1806-08-19 i Stockholm, död i Stockholm 1857-04-07, dotter av hovmarskalken Axel Didrik Reuterskiöld, friherre Reuterskiöld, och hans 1:a fru Maria Gustava Le Febure, nr 1989.

Barn:

 • Axel Reinhold August, född 1828. Underlöjtnant. Död 1900. Se Tab. 8.
 • Jeannette Augusta Charlotta, född 1829-07-20, död 1829-09-20.
 • Emilia Augusta Eugenia, född 1831-02-10 på Stäringe. Stiftsjungfru. Död 1881-02-02 på Sofielund. Gift 1855-05-17 på Stäringe med sin faders kusin, överstekammarjunkaren friherre Claes August Teodor Falkenberg af Trystorp, i hans 1:a gifte, född 1828, död 1892.
 • Jeanette Constance, född 1833-01-26 på Stäringe, död 1901-09-07 i Gävle. Gift 1853-09-24 på Stäringe med överstelöjtnanten Otto Salomon von Porat, född 1824, död 1899.
 • Adolf Teodor, född 1835. Kapten. Död 1881. Se Tab. 10.
 • Louise Maria Lizinka, född 1842-12-04 på Stäringe. Stiftsjungfru. Död 1941-01-25 i hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 21). Gift 1868-12-04 på Stäringe med överdirektören och chefen för statistiska centralbyrån, KVO1kl mm, filosofie jubeldoktorn Per Elis Sidenbladh, född 1836-02-19 i Arnäs socken, Västranorrlands län, död 1914-05-13 i Stockholm, ägde Norsborg i Södertörn 1892–1900.

TAB 8

Axel Reinhold August (översiktstab 5, son av August Teodor, tab 7), född 1828-02-11 i Stockholm Sergeant vid livregementetets husarkår 1845-08-19. Student i Uppsala 1845-11-01. Officersexamen 1846-12-19. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1847-07-09. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1853-03-31. Avsked ur krigstjänsten 1857-04-23. Ingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1857–62. Stationsingenjör 1863–67. RVO 1866-07-02. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1871–1879. RNO 1876-12-01. KVO1kl 1882-12-01. Död 1900-01-09 i Stockholm. Deltog åren 1848–49 i danska fälttåget samt innehade dansk fälttågsmedalj. Innehade åren 1859–86 fideikommisshuset nr 2 Drottninggatan samt tillträdde efter faderns död baroniet Adelswärd med underlydande. Gift 1858-02-24 på Tollered i Skallsjö socken, Älvsborgs län ]] med Augusta Charlotta Teodora Berg, född 1836-07-13 Nääs

Barn:

 • Anna Maria, född 1858-11-22, död 1863-05-16 på Stäringe i Årdala socken, Södermanlands län.
 • Axel Teodor, född 1860, död 1929. Kammarherre. Statsråd. Se Tab. 9.
 • Adolf, född 1862-10-02 Långdunker. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1882-11-17. Löjtnant 1890-03-07. Lärare vid ridskolan å Strömsholm 1892-10-01–1896. Kompaniofficer vid Karlberg 1896–1899. RDDO 1899. RPrRÖO4kl 1899. RÖFrJO 1900. RRS:tStO3kl 1900. Ryttmästare i kronprinsens husarregemente 1902-01-04. Tillförordnad militärattaché vid beskickningen i Paris 1903-01-23. RSO 1903-05-15. Tillika militärattaché vid beskickningen i London 1903-11-13. Militärattaché i London och Paris till 1905. OffBulgMfO 1904. RFrHL 1905. Major vid skånska husarregemente 1907-10-29. Överstelöjtnant vid skånska husarregemente 1911-07-13. GV:sO1M 1912. Överste i armén 1914-10-16. Överste och chef för Norrlands dragonregemente 1914-11-05. Överste och sekundchef för livregementets husarer 1917-10-15. KSO2kl 1918-06-06. KSO1kl 1921-06-06. Avsked 1922-10-02. BMilK. Innehar Le Febure-Lillienbergska fideikommisset, huset nr 2 vid Drottninggatan i Stockholm, nu fideikommisskapital sedan 1900. Död 1931-05-29 Slefringe (db nr 23). Begraven i Åtvids gamla kyrkogård. Se biografi i "Vem är det?".
 • Anna Maria, född 1863-12-22 på Västra Lund vid Norrköping (pastor i Åtvids förs, Östergötlands län). Död 1935-05-19 i Oscars förs, Stockholm (db nr 121). Gift 1894-10-23 i Stockholm ]] med sin systers svåger, kammarherre Carl Otto Blomstedt, född 1854, död 1940-01-14.
 • Emilie, född 1868-09-27 Gustafsvik. Död 1941-04-29 i Engelbrekts förs, Stockholm Gift 1890-11-15 i Stockholm ]] med generalmajoren Johan Abraham Magnus Blomstedt, född 1859.
 • Johan August, född 1870-06-17 på Adelsnäs. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-01-25. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1890-11-07. Död 1893-07-17 i Stockholm
 • Eva Augusta, född 1875-04-19 på Adelsnäs. Stiftsjungfru. Under 20 år arrenderade hon en gård tillhörande familjegodset Stäringe, Södermanlands län.

TAB 9

Axel Thedore (EÄ Teodor) (översiktstab 5A, son av Axel Reinhold August, tab 8), friherre, född 1860-10-13 på Långdunker i Hyltinge socken, Södermanlands län. Kadett vid sjökrigsskolan 1873–1876. Studentexamen i Stockholm 1878. Elev vid tekniska högskolan 1878-09-13 och vid Bergshögskolan 1880. Utexaminerad därifrån 1881. Utrikes resor 1881–1882. Disponent för baroniet Adelswärd 1883-10-00–1900-12-31. Landstingsman i Östergötlands län 1896–1897, 1900–1905, 1909–1914 och från 1915. RNO 1896-06-06. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Åtvidabergs hjulfabrik 1897–1906 och för aktiebolag Åtvidabergs kopparverk 1900–1911. Verkställande direktör för aktiebolag Åtvidabergs snickerifabrik 1901–1906. KVO2kl 1902-06-16. Kammarherre 1902-12-01, tjänstgörande hos kronprins Gustaf till 1906-12-31. LLA 1902. Ordförande i styrelsen för Åtvidabergs mejeri aktiebolag sedan 1903 och föreståndare för Åtvidabergs mejeriskola 1903–1922. KBadZLO2kl 1904. Grundade 1906-09-21 aktiebolag Åtvidabergs Förenade industrier och dess verkställande direktör till 1912. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1906–1908, 1912–1914 och 1915–1921 samt var därunder vice ordförande i bankoutskottet 1915–1917, ledamot av talmanskonferensen 1918–1919, ledamot av vattenlagsutskottet 1918, av finansrådet 1918–1919, av konstitutionsutskottet 1920–1921 och av särskilda utskottet angående Sveriges anslutning till Nationernas förbund 1920. GVSbm 1906. Ordförande i skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län 1908–1911. Statsråd och chef för finansdepartementet 1911-10-07. KNO1kl 1912-06-06. GV:sO1M 1912. Avsked från statsrådsämbetet 1914-02-17. Ledamot av särskilda utskottet vid urtima riksdagen 1914. Ordförande i svenska riksdagens interparlamentariska grupp 1914. Ordförande i styrelsen för svenska fredsföreningen (sedan svenska föreningen för Nationernas förbund) 1914. Sakkunnig i kommittén angående förbättrade förbindelser med England 1915–1919. Medlem av Nordiska interparlamentariska förbundets råd och president vid dess delegerademöten i Stockholm 1916 och 1919. Ledamot av handelskommissionen 1917– 1919, av kommittén för utrikesdepartementets omorganisation 1917–1923 och av utrikesdepartementets antagningskommission sedan 1918. Svensk ledamot av Interparlamentariska Unionens råd 1917 och av dess exekutivkommitté sedan 1919. Medlem av svenska kommittén 1918 för beredande av en internationell rättsordning efter kriget (kommittén nu uppgången i komittén för Nationernas förbund) 1918–1923. Järnvägsfullmäktig 1918. Ordförande i Östergötlands läns landsting 1919 –1922. Delegerad vid sammanträde med representanter från de neutrala staterna vid fredskongressen i Paris 1919. StOffFrHL 1920. Ledamot av utrikesnämnden 1922. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1919–1924. KmstkNO 1923-06-06. Politisk skriftställare samt framstående kommunalman och industriidkare. Innehade Le Febure-Lillienbergska fideikommisset, huset nr 2 Drottninggatan i Stockholm 1887–1900 och innehar sedan 1901-01-01 baroniet Adelswärd med underlydande inom Östergötland och Norra Kalmar län jämte fideikommisskapital. Se biografi i "Svenskt biografiskt lexikon" och i "Vem är det?". Död 1929-09-29 å Adelsnäs i Åtvids förs, Östergötlands län (db nr 32). Gift 1901-06-08 i Kärna kyrka Östergötlands län med grevinnan Anna Lovisa (Louise) Dorotea Douglas, född 1878-11-22 Gerstorp, dotter av riksmarskalken, greve Ludvig Vilhelm August Douglas, och grevinnan Anna Lovisa Dorothea (EÄ Dorotea) Ehrensvärd.

Barn:

 • Hedda Augusta Anna Louise, född 1902-04-01 på Åtvidaberg i Åtvids förs
 • Ingeborg Emilie Catharina (Carin), född 1903-04-18 Åtvidaberg.
 • Erik Göran, friherre, född 1905-01-09 på Åtvidaberg i Åtvids förs, Östergötlands län, död Åtvidaberg
 • Anna Eva Elisabet, född 1906-02-02 i Jacobs förs, Stockholm.
 • Eva Helena Madeleine, född 1908-03-23 på Åtvidaberg
 • Erik-Göran Douglas, friherre, född 1909-11-16 Åtvidaberg
 • Axel Gösta Douglas, född 1913-02-08 i Stockholm.

TAB 10

Adolf Teodor (översiktstab 6, son av August Teodor, tab 7), född 1835-01-18 Stäringe. Kadett vid Karlberg 1850-01-21. Utexaminerad 1857-11-21. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1857-12-04. Löjtnant 1863-08-07. Styrelseledamot i Oppunda härads sparbank 1875–1881. Kapten 1878-07-04. Död 1881-09-04 i Stockholm Ägde Gustafsvik i Lerbo socken, Södermanlands län. Gift 1864-10-26 i Växjö med Britte Sofia Vilhelmina Hammarberg, född 1842-12-17 Ryfors död 1912-05-19 i Växjö, dotter av majoren Carl Axel Hammarberg, och Gustava Ulrika Vilhelmina Casparsson.

Barn:

 • August Reinhold Teodor, född 1868-11-29 på Gustafsvik. Mogenhetsexamen i Växjö 1890-05-24. Volontär vid Kronobergs regemente 1890-06-01. Avsked 1892. Examen från handelsskola i Stockholm 1891. Studieresa i England 1892–1893. Tjänsteman hos livförsäkringsbolaget. »The Mutual Lite» i Stockholm 1893 –1894. Extra ordinarie kontorsskrivare i järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1894-12-12. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1899-01-01. Död 1931-04-10 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 95) och begraven i Wäxjö. Gift 1899-05-20 på Åbonäs i Säby socken, Jönköpings län med Zamoline Gerda Carolina Key-Åberg, född 1855-04-14 på Åbonäs död 1907-12-23 i Gustaf Wasa förs Stockholm ]] och begraven i Säby Jö, dotter av kaptenen i armén Adolf Malkolm Åberg och Elisa Leontine Carolina Key.
 • Gustava Lizinka Abela Emilia, född 1877-12-09 på Gustafsvik (Lerbo förs, Södermanlands län). Stiftsjungfru.

TAB 11

Carl Axel Teodor (översiktstab 6, son av Adolf Teodor, tab 10), född 1865-12-17 Gustafsvik. Genomgick Jönköpings läns lantbruksskola å Johannesberg 1887–1888. Hospitant vid Alnarps högre mejeriskola 1889. Bokhållare Slätte 1889–1890. Inspektor Ryfors 1890–1891. Kassakontrollant vid Kristianstads enskilda banks avdelningskontor i Elmhult 1898-01-03–1899-12-31. Ordförande i Göteryds förss kommunalstämma 1900. Nämndeman i Sunnerbo härad, Kronobergs län 1903. Vice ordförande i Göteryds förss sparbank 1905. Ordförande 1923. Ordförande i Göteryds förss kommunalfullmäktige 1919. Häradsdomare i Sunnerbo härad 1922. RVO 1922-11-25. Arrenderade Bjärnhult i Göteryds socken 1891– 1896. Ägde Bjärnhult 1896–1907 och ägde Ryfors sedan 1907. Död 1927-03-07 å Ryfors i Götaryds förs, Kronobergs län (db nr 12). Gift 1899-07-07 i Ljungby kyrka, Kronobergs län med Hellas Katarina Matilda Elisabeth (EÄ Elisabet) Sidenius, född 1873-11-24 på Gustafsfors i Pjätteryds socken, Kronobergs län, dotter av löjtnanten i danska armén Benjamin Sidenius och Aurora Helena Silfverhielm.

Barn:

 • Adolf Teodor Benjamin, född 1900-04-09 på Ryfors.
 • Abela Hellas Birgitta, född 1902-09-26 i Göteryds förs, Kronobergs län (EÄ på Ryfors). Stiftsjungfru. Sjuksköterskeelev å Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1923. Sjuksköterska. Domkyrkoförs Gift 1928-02-21 i Göteryds förs, Kronobergs län (vb nr 5) med distriktsveterinären Johan Lingårdh i hans 2:a gifte (gift 1:o med), född 1884-05-21 i Linderöds förs, Kristianstads län.
 • Göran Axel Henrik, född 1910-09-14 på Ryfors.

TAB 12

Göran Axel (översiktstab 7, son av Erik Göran, tab 2), född 1781-08-30 på Adelsnäs. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1794-04-09. Sekundlöjtnant vid finska gardet 1803-03-09. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1805-05-25. Avsked 1811-04-02. Kammarherre 1816-11-07. RSO 1825-05-11. Hovmarskalk 1828-04-19. Död 1842-06-02 i Nancy, Frankrike. Gift 1809-11-08 med Anne Catharine Honorine Bernard, född 1790-10-08 i Longwy, dep. Moselle i nämnda land, död i Longwy, dep. Moselle 1872-06-09, dotter av advokaten och notarien Nikolaus Joakim Bernard och Marie Anne Nicolas.

Barn:

 • Georg Nikolaus, född 1810-08-31. Student i Paris (Bbl.) 1829-08-19 och i Uppsala (Bbl.) 1832-10-09. Kansliexamen i Uppsala (Bbl.) 1834-12-15. Extra ordinarie kanslist i kammarexp. 1835-02-19. Attaché i S:t Petersburg 1837-11-20. Kammarjunkare 1838-10-20. 2. Sekreterare i kabinettet 1839-07-27. Legationssekreterare i Köpenhamn 1840-06-29 och i Paris 1841-06-29. RLEkkrO 1843-11-16. RDDO 1843-11-26. RBadZLO 1844-05-29. OffFrHL 1854-10-12. RNO 1854-12-18. Rappellerad 1855-11-10. Chargé d'affaires i Madrid 1856-05-29. Kammarherre 1856-11-25. KSpCIII:sO 1856-12-03. Envoyé i S:t Petersburg 1856-12-05. RRS:tAO1kl. Envoyé i Paris 1858-06-15. KNO 1858-06-12. KmstkNO 1860-05-05. StOffFrHL 1861-08-21. StkNS:tOO 1865-03-27. Avsked från ministerposten 1877-12-14. Död barnlös 1878-11-26 i Paris. Gift i Paris 1847-03-18 med Anne-Marie Macnamara, född 1829, död, dotter av Arthur Macnamara och Anne Lee, samt sondotter av John Macnamara och Mary Jones of Langloed-Castle. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon.
 • Renauld Oskar, född 1811. Kapten. Död 1898. Se Tab. 13.
 • Casimir Axel Gustaf, född 1816-02-13. Löjtnant i franska generalstaben. Kapten i franska generalstaben. Död 1851-06-18 i Strassburg.
 • August Constans Amadée, född 1819-08-02, död som barn.

TAB 13

Renauld (Casimir) Oskar (översiktstab 7, son av Göran Axel, tab 12), född 1811-12-18 i Longwy. Kapten i franska generalstaben 1840-01-18. RSO 1841. RFrHL. Avsked 1844-04-12. Chef för nationalgardet i Nancy 1848-02-26. Medlem av nationalförsen 1848-04-00 och av lagstiftande försen 1849-05-00. KVO 1861-05-18. KmstkVO 1880-12-31. Död 1898-02-18 i S:t Hélier på ön Jersey. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon. Gift 1843-01-09 i Lyon med Amelie Steiner, född 1825-12-04, död i Lyon, dotter av Jean-Jacques Steiner och Marie Pons. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon.

Barn:

 • Gustaf, född 1843-11-05. Artist (målare). RVO 1871. Död barnlös 1895-11-17 i Paris. Gift 1874-11-10 på slottet Baudevine i Frankrike med Mathilde-Jeanne de Pourtalès, född 1854-11-24, död 1934 i Paris (enligt PHT 1957 sid 36). Dotter av greve Jacques- Robert de Pourtalès och Anne Hagerman.

TAB 14

Axel (översiktstab 7, son av Renauld Oskar, tab 13), född 1847-02-25 i Frankrike (Svenska leg. i Paris 1898-10-27). Ingenjör i Longwy. Död 1887-07-10 (Svenska leg. i Paris 1898-10-27) ombord å franska postångaren L'Olinde Rodrigues mellan Colon och Guayara. Gift 1879-05-05 i Frankrike med Louise-Emilie Alexandrine Wührer, född 1856-06-02 i Saint Germain vid Paris, död 1934-06-08 i Paris, dotter av utgivaren av tidningen Soir Alexander Wührer (morganatisk son till hertigen av Conegliano) och grevinnan Georgina Notte de Beaumont.

Barn:

 • Jacques, född 1880-02-20 Paris (Svenska leg. i Paris 1898-10-27). Skriftställare. Död ogift 1923 på Capri, Italien.
 • Germaine-Juliette Fernande, född 1884-12-18 (EÄ 1885-12-18) i Paris (Svenska leg. i Paris 1898-10-27). Gift 1906-10-24 med italienske senatorn och understatssekreteraren i utrikesdepartementet Alfredo Capece Minutolo, marquis di Bugnano, från vilken hon blev skild, född 1871-09-08.
 • Solange Jeanne Marguerite, född 1886-10-27 i Paris. Nunna i Couvent de Dames de l'adoration du T. S. Sacrement i Paris.

TAB 15

Alexander Gustaf (översiktstab 9, son av Erik Göran, tab 2), född 1783-04-21 i Norrköping. 2. Sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen. Kammarherre. Hovmarskalk 1826-05-11. RNO 1836-01-28. Död 1855-12-25 i Skövde. Ägde säteriet Ekhammar med underlydande i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Gift 1810-09-14 med Sofia Maria af Sandeberg, född 1787-06-19, död 1843-08-01 i Jönköping, dotter av ryttmästaren John David af Sandeberg, och Anna Sofia af Winklerfelt.

Barn:

 • Eva Sofia, född 1811-07-07 i Jönköping, död 1875-02-13 i Skara. Gift 1837-09-17 på Ekhammar med överstelöjtnanten friherre Lars Ulrik Åkerhielm af Blombacka, född 1793, död 1866.
 • Erik Johan Gustaf, född 1813. Kapten. Död 1870. Se Tab. 16.
 • Georg August, född 1814-08-26 på Ekhammar, död på Ekhammar 1815-01-08.
 • Carl Reinhold, född 1817-10-26 på Ekhammar. Underofficer vid Västgöta regemente 1834-12-03. Fanjunkare 1836-06-24. Officersexamen 1837-05-29. Löjtnant 1843-08-29. Kapten 1855-09-13. RSO 1863-05-03. Död 1863-11-23 i Hjo. Gift 1853-11-03 Karstorp, död 1915-02-28 i Linköping, dotter av kaptenen friherre Johan Gustaf Uggla, och hans 1:a fru, friherrinnan Fredrika Mariana Uggla.
 • Fredrik Vilhelm, född 1819-09-20 på Ekhammar. Studerande. Död 1841-10-19 i Stockholm.
 • Maria Lovisa, född 1822-11-01 på Ekhammar. Stiftsjungfru. Död 1864-03-18 på Torstentorp vid Mariestad. Gift 1:o 1841-11-11 med löjtnanten vid Göta artilleriregemente Carl Flygare, född 1808-06-23, död 1854 Karstorp. Gift 2:o 1858-03-18 med kaptenen Sten Olof Drakenberg, född 1819, död 1860.

TAB 16

Erik Johan Gustaf (översiktstab 9, son av Alexander Gustaf, tab 15), född 1813-02-11 i Jönköping. Sergeant vid Västgöta regemente 1832-07-11. Avsked 1833-05-14. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1833-06-14. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1833-08-31. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1836-02-20. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1840-07-27. Regementskvartermästare 1851-06-22. Kapten i regementet 1854-03-28. Majors avsked 1858-10-26. Död 1870-05-12 Malmvik. Gift 1848-05-23 Skålltorp med friherrinnan Ebba Sofia von Knorring, född 1821-10-30 i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län, död 1864-09-03 på Malmvik, dotter av översten friherre Sebastian Carl von Knorring, och Sofia Margareta Zelow.

Barn:

 • Carl Gustaf Laurentius, född 1849-08-11 i Vings socken, Skaraborgs län. Avflyttade 1870 till USA.
 • Set Adolf, född 1858-06-10 i Vings socken. Lantbrukare på Nya Zeeland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: