:

Lichton nr 30

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Lichton nr 30 †

Natural. 1652-10-28, introd. 1660. Friherrlig 1675-09-30. Grevlig 1687-12-10, introd. 1689. Utdöd 1692-01-08.

Ätten Leighton, med samma vapen i hjärtsköldens 1:a och 3:e fält som den svenska ätten, lever ännu i England.

1At (KrA). 2Rf. 3Rg. 4Wn. 5Medd. av äldre amanuensen Kurt Antell, Helsingfors.

Edvard Lighton, riddare till Wattelsbourg. Levde 1250. Gift med Elisabeta Devoreaux, grevedotter av Ferries.

Barn:

William Lighton, riddare till Wattelsbourg. Gift med Rossia, med vilken han fick Ullishavin till hemgift, dotter av riddaren baron Gualter Rossius till Ross.

Barn:

Gualter Lighton I. Levde 1396. Förde i vapnet en med spetsar försedd mur, omväxlande med det längs efter kluvna fältet av rött och guld.

Barn:

Gualter Lighton II.

Barn:

Gualter Lighton III. Levde 1481.

Barn:

Gualter Lighton IV, till Ullishavin. Blev 1511-12-23 av konung Jakob IV i Skottland upphöjd till baron och fick till fritt baroni sina förut ärvda feodalgods Ullishavin, Wester-Campsii, Kynaird och Dullathii med tillhörigheter och alla under namn av baroniet Ullishavin. Han tillökade sitt vapen i så måtto, att han i en fyrdelad sköld, i första och fjärde fältet satte sitt förra och i andra och tredje fältet Ogilvieska vapnet eller ett rött lejon i silverfält. Gift med Joanetta Ogilvie, dotter av baronen till Invercaritie och Joanetta Tours, friherrinna till Inverleith.

Barn:

Tomas Lighton, baron till Ullishavin. Levde 1525. Gift med Margareta Melvill, dotter av Joan Melvill, till Dyzert, och Margareta Wood av Craiy.

Barn:

Johan Lighton, baron till Ullishavin. Gift med Margareta Graham, dotter av baron Graham till Morphie, och Margareta, friherredotter av Aberbutnoth.

Barn:

Johan Lighton, baron till Ullishavin. Levde 1552. Gift med Elisabet Livingstone, dotter av riddaren Livingstone, baron av Dumpier, och Margareta Forrester, friherrinna av Carben.

Barn:

Johan Lighton, baron till Ullishavin. Gift med Johanna Petrii, dotter av Robert Petrii Montisrosa och Isabella, friherrinna till Pittarow.

Barn:

Robert Lighton, baron till Ullishavin. Levde 1613. Gift med sin kusin Johanna Lighton, dotter av Robert Lighton, baron till Ullishavin, och Catharina Silvia, friherrinna till Boningtoune.

Barn:

Johan Lichton, baron till Ullishavin. Kom från Skottland till Sverige och var 1632 major vid Åbo läns infanteriregemente1. Avsked s. å. 1. Överstelöjtnant vid Tavastehus och Nylands kavalleriregemente 1633. Död 1636-09-24 i slaget vid Wittstock. Gift 1626-05-17 i Borgå med Catharina Guthrie i hennes 1:a gifte (gift 2:o efter 1642 med överstelöjtnanten Edvard Johnstone, av skotsk adel, i hans 2:a gifte, död 1649-10-15, i Riga)2, född 1605-02-15 i Borgå, död omkr. 16535, dotter av majoren Robert Robertsson Guthrie, till Hummelsund i Borgå socken i Finland, och Catharina Lydiksdotter (Jägerhorn)2. Hon anlade 1637 ett säteri i Tervik i Pernå socken5.

Barn:

Robert Lichton, greve Lichton, greve och friherre till Ullishavin, herre till Äyräpää, Tervik, Perheniemi i Iittis socken och Kopparö i Ekenäs landsförsaml., alla i Finland, samt Rörstrand vid Stockholm. Född 1631-07-07 Hummelsund Gemen musketerare vid svenska armén i Tyskland 1646. Överstelöjtnant. Natural. svensk adelsman 1652-10-28 (introd. 1660 näst efter nr 572, men utesluten ur matrikeln 1727, då de adliga släkter avfördes, som voro introducerade såsom friherrliga och grevliga). Överstelöjtnant vid Volmar Wrangels regemente till häst av Upplands, Södermanlands och Smålands ryttare 1665-08-23. Överstes karaktär 1675-04-03. Uppflyttad s. å. 30/9 bland friherrar, eftersom han bevisade, att hans förfäder varit skotska baroner. Överste för nya adelsfanan 1676-03-10 och för gamla adelsfanan 1677-08-09–16793. Generalmajor av kavalleriet 1679-01-14. Guvernör över Reval och Estland 1681-05-31. Generallöjtnant samt guvernör över Kronobergs och Jönköpings län 1685. President i Åbo hovrätt 1687-01-20. K. råd s. å. 6/8. Greve 1687-12-10 (introd. 1689 under nr 30). Död barnlös 1692-01-08 på Rörstrand vid Stockholm och slöt således själv sin grevl. ätt samt begraven s. å. 30/10 i Kungsholmskyrkan, varest hans gravsten lades och hans vapen uppsattes. 'Han ägde en otrolig kroppsstyrka och var en likaså stor slagskämpe som tapper och oförskräckt krigare. Så begick han (1654)5 dråp på fältskären Lorentz Greek, varför han måste rymma ur riket men fick 1664 pardon mot villkor att förlika målsägaren, erlägga 100 daler silvermynt i mansbot och 30 daler samma mynt till församlingen. Tillställde 1667 den 12 juni om aftonen ett stort oväsende Järntorget Fick 1676 den 4 dec. i slaget vid Lund några farliga blessyrer och flera kulor, som icke kunde utskäras, blevo i kroppen kvarsittande.' Gift 1662-05-22 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm4 med Beata Rosenstierna, död 1684 Lida och begraven 1685-04-00, dotter av generalriksräntmästaren Mårten Wewitzer, adlad Rosenstierna nr 172, och hans 1:a fru Beata Böckman.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: