:

Bethun nr 1402

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bethun nr 1402 †

Natural. 1693-01-22, introducerad 1706. Utdöd 1800-10-15.

En ätt Bethun of Balfour var redan på 1100-talet känd i Skottland genom Robert Bethun, som omnämnes i ett vittnesbrev av 1165. Ursprungligen skall likväl släkten hava inkommit till Skottland från Frankrike, där en släkt de Bethune hör till de förnämsta. Huruvida den till Sverige inflyttade Herkules Bethun verkligen var en ättling av släkten Bethun of Balfour är osäkert, då den stamtavla, som vid sonsonens naturalisation inlämnades till svenska riddarhuset, vad beträffar de äldre släktleden, är mycket oriktig. Den anföres dock här nedan i enlighet med naturalisationshandlingarna.


TAB 1

John Bethun, of Balfour. Levde omkring 1370.

Barn:

 • David, of Creigh. Var yngre sonen. Gift med Agneta Dudinstoun, of Sanford.

Barn:

 • John, of Creigh. Gift med Jeanna Haij, of Naugthoune.

Barn:

 • Robert, of Creigh. Riddare. 1. ståthållare på slottet Falkland i Skottland. Gift med Jeanne Remville från Frankrike.

Barn:

 • Jakob. Magister. Gift med Margareta Weijms.

Barn:

 • Archibald. Magister. Gift med Anna Lindsay.

Barn:

 • Ludvig. Ståthållare i Skottland. Gift med Catharina Stuart.

Barn:

 • Herkules, till Håkanstorp i Elmeboda socken, och Ör i Elmeboda socken, (båda i Kron.) född i landskapet Fife i Skottland. Kansler hos konung Carl I Stuart i Skottland. Överflyttade efter Carl I Stuarts fall omkring år 1645 till Sverige och blev major vid Västgöta kavalleri. Gift med Anna Joung, dotter av direktören för glasbruket i Stockholm Melker Joung.

Barn:

 • Paul. Var reformerad kapten vid Kronobergs regemente 1662 –1665. Major vid artilleriet i Pommern. Överstelöjtnant därstädes 1674-07-07. Vice kommendant i Stettin. Stupade vid ett utfall från Stettin 1677. Gift med Anna Catharina Hillebard, dotter av överstelöjtnanten Erik Axelsson, adlad Hillebard, och Catharina von Witten, nr 450.
 • Söner:
 • Herkules, naturaliserad Bethun, född 1660. Styckjunkare. Död 1711. Se Tab. 2.
 • Paul, naturaliserad Bethun, född 1665. Överste. Död 1729. Se Tab. 3.

TAB 2

Herkules, naturaliserad Bethun (son av Paul, Tab. 1), född 1660-11-12. Konstapel vid artilleriet i Stettin 1678-01-16. Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1679-03-01. I denna befattning transporterad till Jönköpings fältartilleri 1679-05-01. Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern 1693-02-22 (introducerad 1706 under nr 1402). Död 1711 och slöt själv sin ättegren. Gift med Elisabet Märta Bock af Näs, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1721-01-17 på Stora Vret i Dädesjö socken, Kronobergs län med kaptenen Jakob Ernst von Hertell, född 1658, död 1725-05-01 på Stora Vret. Gift 3:o 1730-10-09 på Stora Vret med majoren Anders Strömberg, född 1657, död 1732-12-17 på nämnda egendom), född 1680, död 1737-01-15 på Stora Vret, dotter av kaptenen Sven Bock af Näs, och Christina Rosenblad.

Barn:

 • Christina Maria, död 1752-05-09 på Stora Vret, några och 50 år gammal. Gift 1:o 1725-10-13, på Stora Vret med ryttmästaren David Starkman, född 1673, död 1737-02-21 på Stora Vret. Gift 2:o 1738-03-17 på Stora Vret med kaptenen vid Kronobergs regemente Johan Gustaf Malméen, född 1700-05-31, död 1764-01-30.

TAB 3

Paul, naturaliserad Bethun (son av Paul, Tab. 1), född 1665-03-11 i Småland. Volontär 1675 och hantlangare vid artilleriet 1676. Lärkonstapel vid artilleriet 1677. Sergeant 1678-02-02. Styckjunkare 1679-03-13. Fänrik 1684-03-20. Löjtnant 1685-01-18. Kommendant på Dalarö 1685. Kaptenlöjtnant 1687-02-08. Kapten vid Jönköpings artilleri 1693-02-04. Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern 1693-02-22 (introducerad 1706 under nr 1402). Kapten vid artilleriet i Stockholm 1697. Major vid artilleriet i Kurland 1701-08-19. Överstelöjtnant 1706-12-06. Överstelöjtnant vid artilleriet i Malmö 1712-02-16. Överstes titel 1719-12-17. Konfirmationsfullmakt 1721-11-24. Död 1729-09-24 i Stockholm och begraven 1729-09-27 i sin svärfaders överste von Knorrings grav i Kungsholms kyrka i Stockholm. Gift 1:o 1693-01-11 Nynäs med Maria Elisabet Rosenstierna, född 1665-07-02, död 1694-11-30 i Jönköping, dotter av kommerserådet Bo Rosenstierna, och friherrinnan Edla Margareta Siöblad. Gift 2:o 1705 med friherrinnan Christina von Knorring, född 1688-05-28, död 1752-06-01 Hylteberg, dotter av översten Göran Johan von Knorring, friherre von Knorring, och Catharina Cronström.

Barn:

 • 1. Johanna Gustava, född 1693-11-02 på Nynäs.
 • 1. Carl Isak, född 1694. Kapten. Död 1747. Se Tab. 4
 • 2. Anna Catharina, född 1705, död 1784. Gift 1737 med kaptenen vid Jönköpings regemente Paul von Schlyter i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Klingspor, dotter av löjtnanten Gabriel Klingspor, och Anna Margareta Dachsberg), född 1690, död 1740-05-30 i Svarttorps socken, Jönköpings län.
 • 2. Georg Johan, född 1708. Adjutant. Död 1750. Se Tab. 7
 • 2. Christina Elisabet, döpt 1713-01-13 i Malmö, död i Malmö 1713-08-20.

TAB 4

Carl Isak (son av Paul, naturaliserad Bethun, Tab. 3), född 1694-11-30 i Jönköping. Antagen i tjänst vid artilleriet 1710. Överminör vid artilleriet 1710-08-01. Fänrik vid artilleriet i Arensberg 1712-04-30. Konfirmationsfullmakt 1713-03-31. Kommenderades till Skåne 1713 och fänrik vid artilleriet i Malmö 1714-02-24. Minörlöjtnant 1717-08-22. Kapten 1721-02-25. Artillerikapten i Malmö 1729-03-08. Transporterad till artillerikapten vid artilleriet i Stockholm 1738-10-21. Död 1747-02-12 i Stockholm och begraven 1747-02-17 i artillerikyrkan i Stockholm. Gift 1722-01-16 i Gävle med Anna Catharina Bruun, född i Gävle 1702, död 1782-03-17 i Stockholm, dotter av handlanden i Gävle Johan Bruun.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1724-09-26, död 1724-10-10.
 • Paul Johan, född 1725. Överstelöjtnant. Död 1783. Se Tab. 5.
 • Carl Isak, född 1727. Major. Död 1794. Se Tab. 6
 • Anna Catharina, född 1728-06-24, död 1728-08-26.
 • Reinhold Otto, född 1729-09-26, död 1736-02-11.
 • Peter Gustaf, född 1733-04-12 i Malmö. Hantlangare vid artilleriet 1744-09-28. Lärminör vid artilleriet 1746-05-00. Underfyrverkare 1746-10-00. Furir 1749-04-27. Sergeant 1749-12-31. Styckjunkare 1754-11-24. Underlöjtnant 1758-06-28. I denna beställning konfirmerad 1760-01-31. Stabsadjutant hos general en chef i Pommern 1761-08-25. Löjtnant vid arméns flotta 1761-11-10. Kapten vid arméns flotta 1765-01-15. Lotsdirektör 1770-07-18. Chef för lotskompaniet 1771. RSO 1772-09-22. Major 1774-06-06. Chef för ett volontärkompani 1775-06-30. Överstelöjtnant 1777-02-17. Överstelöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1782-09-02. Avsked 1786-02-10. Direktör för arméns pensionskassa 1791. Död ogift 1800-10-05 i Stockholm av slag och var den siste av ätten på svärdssidan.
 • Fredrik Vilhelm, född 1736-05-16 i Malmö. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1753-11-13. På stat i riksbanken 1754-10-03. Kontorsskrivare 1758-04-19. Bokhållare 1770-11-19. Död ogift 1782-07-01 i Stockholm.

TAB 5

Paul Johan (son av Carl Isak, Tab. 4), född 1725-09-29 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1739-08-10. Lärfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1741-06-24. Underfyrverkare 1741-08-10. Furir 1742-06-24. Sergeant 1742-10-07. Styckjunkare 1746-07-18. Underlöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1747-12-08. Överlöjtnant vid artilleriet i Landskrona 1757-09-19. Kapten och regementskvartermästare 1765-06-17. RSO 1770-04-28. Kompanichef 1772-02-12. Major i armén 1772-09-13. Major vid artilleriet 1775-10-26. Överstelöjtnants avsked 1782-12-23. Död 1783-08-08 i Helsingfors. Han bevistade pommerska kriget 1757–1760 och de flesta därunder förefallande träffningar. Gift 1773-11-04 i Stockholm med Maria Margareta von Ackern, född 1750, död 1823-01-31, dotter av direktören Carl Henrik von Ackern och Maria Magdalena Böcker.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1774-11-17. Död 1775-05-17 i Stockholm.
 • Anna Catharina, född 1775-11-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1859-09-25 i Stockholm.
 • Carolina Vilhelmina, född 1777-01-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1840-01-10.
 • Johan Axel, född 1778-05-06, död 1782 i Helsingfors.

TAB 6

Carl Isak (son av Carl Isak, Tab. 4), född 1727-04-20 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet 1739-08-24. Lärfyrverkare vid artilleriet 1741-06-29. Konstapel 1741-08-10. Furir 1742-09-10. Sergeant 1743-06-10. Styckjunkare 1747-03-20. Tjänstgjorde vid fästningsbyggnaden i Finland 1748-10-20–1757-09-23. Löjtnant 1754-02-28. Överlöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1760-12-09. Stabskapten 1770-12-11. RSO 1772-05-28. Major 1783-08-28. Avsked 1788-05-20. Död 1794-12-26 på Backabol vid Göteborg. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1766-09-12 med Ingeborg Margareta Söderström, född 1742, död 1814-12-11 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Frillesås pastorat av Göteborgs stift Per Söderström och Elisabet Lundberg. (Hm.)

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1767-07-10 i Göteborg. Gift 1815-09-26 på Borshult med handlanden Johan Liedberg.
 • Carl Isak, född 1769-06-12, död 1770-09-11 i Göteborg.
 • Catharina Margareta, född 1770-07-24, död 1826-08-21. Gift 1793-10-01 med majoren Isak Kjerrulff von Wolffen, nr 2074, född 1760, död 1809.
 • Brita Christina, född 1771-11-01, död 1773-02-02 i Göteborg.
 • Johanna Charlotta, född 1775-01-29 i Göteborg, död 1844-03-29 i Stockholm. Gift 1798-07-24 i Borås stadskyrka med majoren Johan Henrik Schütz, adlad Rosenschütz, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1828.
 • Gustava Vilhelmina, född 1776-07-28 i Göteborg, död 1846-02-25 i Stockholm. Gift 1807-10-09 i Stockholm med ryttmästaren Samuel Stierneld, i hans 2:a gifte, född 1749, död 1820.

TAB 7

Georg Johan (son av Paul, naturaliserad Bethun, Tab. 3), till Hylteberg i Gällaryds socken, Jönköpings län. Född 1708-08-14 i Elbing. Konstapel vid artilleriet 1725-11-26. Sergeant vid artilleriet 1727-06-27. Avsked 1730-04-16. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1730-09-18. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1735-09-19. Adjutant 1744-07-19. Adjutant vid adelsfanan 1749-01-28. Död 1750-05-17, ihjälskenad av en häst på Hylteberg och begraven i Rydaholms kyrka 1750-06-05. Gift 1740-01-06 med Christina Margareta von Vicken i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1722-11-08 med löjtnanten Peter Crusebjörn, född 1699, död 1724), född 1702-07-24 på Svaneholm, död 1784-01-01 på Hylteberg, dotter av generalmajoren Johan Otto von Vicken, till Moiseküll, Uddern och Gerdeshof, och Anna Margareta von Gyntersberch, nr 685.

Barn:

 • Christina Johanna, född 1741-11-15 i Skegrie socken, Malmöhus län, död ogift 1794-03-29 på Hylteberg.
 • Anna Beata, född 1743-04-01 i Skegrie socken, död 1797-10-08 på Hylteberg. Gift på Hylteberg 1777-11-10 med jägaren Anders Sjöberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: