:

Spaldencreutz nr 1986

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Spaldencreutz nr 1986 †

Adlad 1756-09-08, introd. 1773. Utdöd 1848-10-16. Ätten hade gemensamt ursprung med adliga ätten Spalding.


1Um. 2At (L). 3At (P). 4Sön.

TAB 1

Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz (son av Georg Spalding, se adliga ätten Spalding, Tab. 4), född 1709-09-24 i Norrköping. Gymnasist i Strängnäs. Student i Uppsala1 1728-03-05. Auskultant i bergskollegium 1735-10-11 och i Göta hovrätt 1736. Vice häradshövding i Östergötland 1738. Häradshövdings fullm. 1741-08-25. Adlad 1756-09-08 (introd. 1773 under nr 1986). Lagmans titel 1763-11-15 död 1778-12-11 i Stockholm. Han ärvde faderns andel i Gusums bruk i Ringarums socken, Östergötlands län. Gift 1742-01-06 med Altea Johanna Adelswärd, född 1723, död 1775-06-07 i Stockholm och begraven s. å. 12/6, dotter av ryttmästaren Johan Hultman, adlad Adelswärd, och Altea Silfverström.

Barn:

 • Gustaf, född 1742-10-11 på Gusum, död s. å. 16/12.
 • Altea Sofia, född 1744-02-01 på Gusum, död 1780-07-26 i Stockholm. Gift 1767-05-31 med sin morbrors frus brorson översten Fredrik Ulrik Funck, född 1740, död 1778.
 • Anna Christina, född 1746-04-02 på Gusum, död 1815-05-05 i Norrköping. Gift 1768 med ryttmästaren Nils Rosenstierna, i hans 2:a gifte, född 1732, död 1811.
 • Johan Adolf, född 1747. Lagman. Död 1794. Se Tab. 2
 • Ulrika, född 1749-08-05 på Gusum, död s. å. 2/11.
 • Ulrika, född 1751-07-14 på Gusum, död 1827-02-01. Gift 1:o 1771-05-09 med översten friherre Carl Pfeiff, född 1735, död 1792. Gift 2:o 1797-02-16 med klädesfabrikören Adolf Fredrik Lytkens, från vilken hon 1816 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1783 med Hedvig Rudebeck, född 1760-01-16 Kråkerum, död 1795-05-29 Sticklinge, dotter av löjtnanten Carl Fredrik Rudebeck, och Beata Lilliehorn, D. Gift 3:o 1820-06-08 med Eva Olava Gustava Rudbeck i hennes 2:a gifte, född 1789-06-29 Bredsjö, död 1875-03-27 Skedala, dotter av majoren Olof Peter Rotenburg Rudbeck, och friherrinnan Maria Charlotta Lybecker), född 1753, död 1823.

TAB 2

Johan Adolf (son av Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz, Tab. 1), född 1747-06-17 på Gusum. Student i Uppsala. Auskultant i Göta hovrätt 1765. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1768. Kanslist i justitiekanslersexpeditionen 1770-08-07. Protokollssekreterare i generalauditörsexpeditionen 1773-12-21. Adjungerad ledamot i förutn. hovrätt 1774. Lagman i Östergötland 1775-09-19. Bankorevisor 1788. Död 1794-12-17 på Gusums bruk. Han var en utmärkt och frisinnad riksdagstalare. Gift 1776-10-20 Sjöryd med friherrinnan Catharina Juliana Silfverschiöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1797-05-20 i Alingsås med lagmannen Claes Stedt, i hans 2:a gifte, född 1753, död 1844), född 1758-03-29, död 1842-12-10 i Jönköping, dotter av presidenten Arvid Silfverskiöld, friherre Silfverschiöld, och grevinnan Ulrika Magdalena von Seth.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1778-12-24 på Gusum, död där 1779-01-28.
 • Ulrika Johanna, född 1780-04-27 på Gusum, död s. å. 26/10.
 • Gustaf, född 1781-04-20 på Gusum, död där 1783-07-30.
 • Arvid Johan, född 1782. Kammarherre. Död 1828.
 • Gustaf Adolf, född 1784. Brukspatron. Död 1848.
 • Catharina Elisabet, född 1790-11-07 på Gusum, död 1840-06-26 Liljeholmen. Gift 1808-03-25 Hubbestad med sin styvfaders brorson, brukspatronen Claes Fredrik Stedt, född 1785, död 1848.

TAB 3

Arvid Johan (son av Johan Adolf, Tab. 2), född 1782-08-31 på Gusum. Student i Uppsala 17982 och i Lund 1801-03-09. Jur. examen3 1802-12-18. Kammarherre 18174. Död 1828-03-27 Ryningsholm. Vitterhetsidkare. Han utgav 1799–1806 sina skrifter i små upplagor från ett handtryckeri, som han ägde på Gusum. Förteckning över dessa sällsynta tryckalster är införd i. G. E. Klemmings Svensk boktryckerihistoria (1883), s. 576 (6 nr). Gift 1805-06-24 med Maria Catharina Skragge, född 1785-10-20 i Uddevalla, död 1877-07-07 på Österström vid Eksjö, dotter av provinsialläkaren i Bohuslän, doktor Nils Skragge och hans 2:a hustru Carin Bundsen och av samma släkt som adl. ätterna Skraggensköld och 1429, och adl. och friherrliga ätterna Hermelin och 272.

Barn:

 • Carin, född 1808-01-05. Stiftsjungfru. Död 1857-09-10 i Lund. Gift 1831-01-05 på Ryningsholm med ryttmästaren vid Smålands husarregemente, resetullinspektören Fredrik Crona, född 1800-09-04 i Ramdala socken, Blekinge län, död 1874-07-28 i Bexheda Brunnsgård i Vetlanda socken, Jönköpings län.
 • Maria, född 1810-04-23. Stiftsjungfru. Död 1812-08-18.
 • Amalia, född 1812-03-05 Gusum. Stiftsjungfru. Död 1901-09-25 i Eksjö. Gift 1:o 1836-07-10 i Åtvids kyrka (Äg.) med underlöjtnanten vid Smålands husarregemente Vilhelm Henrik Djurberg, född 1808-03-20 i Stockholm, död 1840-03-08. Gift 2:o 1845-08-16 med majoren Pontus Reuterswärd, född 1819, död 1900.

TAB 4

Gustaf Adolf (son av Johan Adolf, Tab. 2), född 1784-04-30 på Gusums bruk i Ringarums socken, Östergötlands län. Ägde Fredriksdal i Almesåkra socken, Jönköpings län. Död där 1848-10-16 och slöt ätten på manssidan. Gift 1808-06-12 Hubbestad med stiftsjungfrun friherrinnan Maria Margareta von Otter, född 1788-10-20 i Jönköping, död 1875-08-29 på Fredriksdal, dotter av lagmannen friherre Casten von Otter, och friherrinnan Lovisa Ulrika Silfverschiöld. Änkefru Spaldencreutz, född von Otter, ägde Fredriksdal.

Barn:

 • Adolf, född 1810-08-22 på Fredriksdal, liksom syskonen, död där 1811-08-27.
 • Catharina Lovisa, född 1813-04-30. Stiftsjungfru. Död ogift 1881-09-02 på Fredriksdal.
 • Christina Matilda, född 1816-04-25. Stiftsjungfru. Död 1889-07-11 i Jönköping. Gift 1850-02-25 på Fredriksdal med innehavaren av apoteket i Simrishamn, apotekaren Carl Gustaf Nordström, född 1807-02-25 i Malmö, död 1873-07-03 i Landskrona.
 • Ulrika Charlotta, född 1821-09-20. Stiftsjungfru. Död 1891-09-10 på Fredriksdal. Gift där 1854-05-09 med boktryckaren i Jönköping, godsägaren Jakob August Björk, född 1826-03-28, död 1884-06-13 på Fredriksdal.
 • Maria Carolina, född 1824-06-14. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-11-14 på Fredriksdal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: