:

Specht nr 975

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Specht nr 975 †

Natural. 1682-09-28 introd. s. å. Utdöd 1722-08-02.

Ätten skall hava tillhört en gammal rhenländsk adelssläkt tid namn von Bubenheim och Specht von Bubenheim, som även haft tysk friherrlig värdighet och synes hava utdött i förra hälften av 1700-talet [Ka].


1Berg, Christine kyrka s böcker (1890). 2At (P).

  • Peter Specht, från Bubenheim i Hessen-Cassel. Resident i England. Brandenburgiskt hovråd. Gift med Catharina Sofia von Bülow från Mecklenburg, dotter av en överste.

Barn:

  • Peter Specht, född 1623. Med. doktor i Tyskland. Konung Carl Stuarts medikus. Praktiserande läkare i Amsterdam i nio år. Stadsmedikus i Göteborg. Livmedikus, först hos rikskansleren greve Magn. Gabr. De la Gardie, sedan 1670 hos konung Carl XI. Ledamot av collegium medicum s. å. Död 1676-01-01 och begraven i Solna kyrka Stockholms län. Han fick den 9 april 1672 av kejsar Leopold stadfästelse på sitt tyska adelskap och hans barn blevo 1682 naturaliserade i svenskt adligt stånd. Gift med Barbara Sofia Rooswijk, som levde änka 1697, dotter av dijkgraffen i Holland Niklas Rooswijk och Gertrud Busheg.

Barn:

  • Johan Specht, natural. Specht, född 1654-11-20. Antagen i krigstjänst 1676. Fänrik vid Erskins fribataljon i Wismar 1682 natural. svensk adelsman jämte sina syskon s. å. 26/9 (introd. s. å. under nr 975). Löjtnant vid nämnda regemente 1684. Kaptenlöjtnant vid Bielkes pommerska infanteriregemente 1688. Kapten vid änkedrottningens livregemente i Pommern s. å. 24/11. Major därst. 1711-09-28. Konfirm.fullm. 1712-03-07. Överstelöjtnant s. å. 15/11. Död barnlös 1722-04-02 i Uppsala2 och slöt såväl sin egen ättegren som hela ätten på svärdssidan samt begraven i Rosenstiernska graven i Vårdinge kyrka Stockholms län, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1705-12-21 i Stockholm med grevinnan Margareta Christina Polus, född 1677-06-15, död 1710 i Karlskrona, dotter av k. rådet Tomas Polus, friherre och greve Polus, och Margareta Elisabet Möller. Gift 2:o 1714-08-17 Sandbro med Märta Juliana Rosenstierna, döpt 1684-01-09 på Sandbro, död 1750-11-01 Lingsberg och begraven i Vårdinge kyrka, dotter av Olof Rosenstierna, och hans 2:a fru Margareta Rosenstråle.
  • Catharina Sofia Specht, natural. Specht, född 1657. Levde 1712. Död ogift.
  • Gertrud Helena Specht, natural. Specht, född 1659-10-20, 1735-04-01. Gift 1683-02-27 i Stockholm med assessorn Daniel Pfeiff, adlad Pfeiff, född 1653, död 1701.
  • Carl Gustaf Specht, natural. Specht, döpt 1662-03-28 i Göteborg (Kristine). Musketerare vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1682. Natural. svensk adelsman jämte sina syskon s. å. 26/9 (introd. s. å. under nr 975). Furir vid nämnda regemente 1685. Fänrik vid Bielkes pommerska infanteriregemente 1688. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1694-10-01. Kapten därst. 1700-08-31. Död ogift 1712-06-19 i Stettin och slöt själv sin ättegren.
  • Ludvig Specht, natural. Specht, döpt 1663-08-15 i Göteborg (Kristine)1. Gemen vid livgardet 1681-02-13. Natural. svensk adelsman jämte sina syskon 1682-09-26 (introd. s. å. under nr 975). Sergeant vid livgardet 1683-08-07. Fänrik därst. 1688-05-08. Löjtnant 1693-06-06. Regementskvartermästare 1700-05-03. Kapten s. å. 7/9. Död ogift 1701-02-00 av blessyrer, erhållna i slaget vid Narva den 30 nov. 1700 och slöt själv sin ättegren.
  • Maria Beata Specht, natural. Specht, född 1664. Gift efter 1712 med fortifikationskaptenen Peter Stockman, adlad Löweneck, i hans 1:a gifte, född 1679, död 1735.
  • Charlotta Specht, natural. Specht, född 1668, död 1736-10-18 i Åbo. Gift där 1691-02-09 med hovrättsrådet Joakim Schultz, adlad Riddercrantz, i hans 2:a gifte, född 1650, död 1724.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: