Hammarfelt nr 1435

Från Adelsvapen-Wiki

1435.jpg


Adliga ätten Hammarfelt nr 1435 †

Adlad 1705-09-20, introd. 1719. Utdöd 1821-01-30. Ätten har samma ursprung som adliga ätterna Ehrencrona, och Hammarberg.


1Um. 2Sj. 3Lk.


TAB 1

Samuel Hammarin, adlad Hammarfelt (son av Samuel Hammarinus, se adliga ätten Ehrencrona, Tab. 3), född 1663 i Stockholm. Student i Uppsala1 1676-02-22. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarrevisionen 1680. Auskultant i Göta hovrätt 1682. Lantjägare i Jönköpings län 1684-07-03. Tillika överjägmästare i Småland2 1697-03-22 och jämväl i Blekinge2 s. å. 27/4. Adlad 1705-09-20, (introd. 1719 under nr 1435). Avsked 1717-01-22. Död 1735-12-21 på Hamnaryd i Norra Solberga socken, Jönköpings län, jordfäst 1736-01-20 och sedermera nedsatt i Södertälje kyrka, där hans vapen uppsattes.2 'Han gjorde 1685 en resa till utrikes orter, där jakter mest voro i bruk och värde, såsom till sachsiska och österrikiska hoven.' Gift 1689-01-15 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, efter k. tillstånd s. å. 10/1, med sin styvfaders brorsdotter Christina Wattrang, född 1662, död 1738-03-02 på Hamnaryd och ligger jämte mannen begraven i Södertälje kyrka, dotter av assessorn Johan Wattrang, adlad Wattrang, och hans 1:a fru Brita Barckman.

Barn:

 • Maria Christina, född 1690, död 1768-08-12 på Hamnaryd. Gift där 1713-10-01. Med överjägmästaren Johan Petersson, adlad Stiernspetz, född 1680, död 1733.
 • Birgitta Margareta, född 1692-01-07 Näs, död 1773-02-20 på Stensholm i Hakarps socken, Jönköpings län och begraven s. å. 5/3. Gift 1719-12-01 på Hammaryd med generallöjtnanten Erik Gustaf Queckfeldt, född 1688, död 1776.
 • Johan Jakob, född 1692. Överstelöjtnant. Död 1757. Se Tab. 2.
 • Samuel, döpt 1694-11-15 på Näs, död barn.

TAB 2

Johan Jakob (son av Samuel Hammarin, adlad Hammarfelt, Tab. 1), till Högby i Villberga socken samt Kurö i Teda socken (båda i Upps.). Född 1692-10-20 Näs (enl. vapnet i Villberga kyrka ). Volontär vid livgardet 1709. Fänrik därst. 1710-01-04. Löjtnant 1711-09-14. Konfirm.fullm. s. å. 10/11. Kapten3 1718-10-13. Överstelöjtnants avsked 1741-08-07. RSO 1748-11-07. Död 1757-02-19 på Högby, som han 1754-02-05 gjorde till fideikommiss för sin ätt, och begraven i Villberga kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1733-12-04 med friherrinnan Anna Magdalena Strömfelt, född 1714-10-19 Ticksta, död 1781-03-26 på Högby, dotter av presidenten Otto Reinhold Strömfelt, friherre Strömfelt, och friherrinnan Anna Magdalena Taube af Odenkat.

Barn:

 • Anna Magdalena, född 1734, död 1810-08-00. Gift 1:o 1752-04-07 med häradshövdingen Axel Vilhelm Östfet, adlad von Östfelt, död 1756. Gift 2:o med en inspektor Bredström, död 1773-02-01.
 • Magdalena Christina, född 1736-01-25 i Stockholm (Livg.).
 • Johan Adolf, född 1740. Överjägmästare. Död 1772. Se Tab. 3.
 • Otto Fredrik, född 17421. Student i Uppsala1 1754-02-08. Död 1758 i Stockholm.

TAB 3

Johan Adolf (son av Johan Jakob, Tab. 2), till Högby, född 17401. Volontär vid livgardet 1752. Student i Uppsala1 1754-02-08. Förare 1755-10-01. Fänrik 1757-05-26. Löjtnant 1702-06-23. Överjägmästare i Uppland2 1769-03-08. RSO 1770-04-28 28/4 (5/5). Död 1772 före 22/6 på Högby. Gift med sin kusin, friherrinnan Hidrika Beata Strokirch, född 1745-06-21, död 1809-10-06 på Högby, dotter av överstelöjtnanten Anders Johan Strokirch, friherre Strokirch, och friherrinnan Didrika Beata Strömfelt.

Barn:

 • Anna Beata, född 1764-12-18, död 1814-06-04 i Stockholm. Gift 1791-07-03 med generallöjtnanten Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack, friherre von Vegesack, född 1763, död 1818.
 • Johan Samuel, till Högby. Född 1765-12-02. Volontär vid Upplands regemente 1769-09-12. Furir därst. 1776-11-15. Fänrik 1781-06-25. Stabsfänrik 1792-11-12. Stabslöjtnant 1796 29/ 4. Död ogift 1802-12-19 på Högby.
 • Ulrika Ottiliana, född 1767-01-22, död ogift 1834-01-20 och den sista av namnet.
 • Otto Reinhold, till Högby. Född 1768-05-08. Sergeant vid Västmanlands regemente 1776-07-16. Fänrik vid arméns flotta 1782-08-29. Löjtnant därst. 1789-08-27. Kapten i armén 1793-12-22. RSO 1801-05-28. Kapten vid arméns flotta. Stabsadjutant. Major i armén och överadjutant 1802-08-16. Överstelöjtnant samt generaladjutant av flottorna 1805-04-26. Avsked 1807-11-23. Död ogift 1821-01-30 på Högby och slöt ätten på svärdssidan.
 • Adolf, född 1770-05-23, död 1772. Jakob, född 1771, död 1772.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.