:

Gyllenbååt nr 1602

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Gyllenbååt nr 1602
Vapensköld för adliga ätten Gyllenbååt nr 1602

Adliga ätten Gyllenbååt nr 1602 †

Adlad 1719-03-28, † 1828-07-06.

Robeckska ättegrenen

TAB 1

Börje/Birger Mattsson, född 1604, död 1657. Löjtnant vid amiralitetet. Borgare i Kalmar. Gift med Brita Persdotter

Barn:

 • Mattias Robeck, född 1631, död 1692. Borgmästare i Kalmar 1680. Se Tab. 2.
 • Peter Robeck, död 1706-03-20. Greve Claes Totts sekreterare. Gift 1674-09-23 i Stockholm med Maria Hansdotter, dotter av skräddaråldermannen Hans Jönsson.

TAB 2

Mattias Robeck (son av Börje Matsson tab 1), född 1631-07-02 i Kalmar, död 1692-09-04. Borgmästare i Kalmar. Gift 1:o 1658 med Brita Jonsdotter Gerdzlowia, dotter av kyrkoherden i Gärdslösa pastorat Jonas Gerdzlovius och Marta Jonsdotter. Gift 2:o 1674 med Maria Rooth.

Barn i gifte 1:o med Brita Jonsdotter Gerdslowia:

 • Börje Robeck, adlad Gyllenbååt , född 1661, död 1743. Överkommissarie. Se Tab. 3.
 • Jonas Robeck, född 1672 i Kalmar, död 1735 utanför Bremen. Svensk jesuit. Blev student i Uppsala, där han vistades i tio år, och sedan kollega vid trivialskolan i Kalmar. Grubblande och orolig, lämnade han omsider fäderneslandet 1704, for omkring i Tyskland och slog sig ned i Hildesheim. Där blev han bekant med jesuiter, antog katolicismen och undergick 1705 den s. k. första tonsuren. Skickades sedan i viktiga uppdrag till Wien och Rom, blev 1712 subdiakonus, sedan diakonus och präst. 1714 blev han av polske biskopen i Livland förordnad till konfessionarius, och 1716 förklarades han av påvlige nuntien i Tyskland för apostolisk präst, med rätt att hålla gudstjänst, var han ville. 1727 kom han till Osnabriick och blev där förordnad till huspräst hos en katolik nära Hamburg. Omsider beslöt han att leva alldeles för sig själv, endast sysselsatt med dödsbetraktelser och skrifters författande. Han begav sig därför 1734 till Rinteln, där han levde nästan alldeles avskild från människor, blott meddelande sig med en professor Funck. Genom Funck fördelade han också sina få egodelar samt anhöll, att denne måtte låta trycka något af de nio arbeten han författat och till honom överlämnat. Sommaren 1735 reste han till Bremen, varifrån han till Funck översände återstoden av sina tillhörigheter, samt for därpå en dag ensam ut i en båt på Weser. Några dagar därefter återfann man hans lik tre mil från staden vid en by, där han begravdes. Det arbete, i vilket han försvarat självmordet, utgav Funck, efter författarens uttryckliga vilja och med vederläggande anmärkningar, 1736, under titel Exercitatio philosophica de morte voluntaria phi-losophorum et bonorum virorum.

TAB 3

Börje Robeck, adlad Gyllenbååt (son av Mattias Robeck tab 2), född 1661-08-16 i Stockholm, död 1743-07-26 i Stockholm. Kassör vid amiralitetet. Överkommissarie. Adlad 1719 28/5 jämte sin måg Casper Lampa. Han antog vid adlandet namnet Gyllenbååt, emedan hans mormors mor skulle varit av den gamla Bååtesläkten. Gift 1686-11-11 i Stockholm med Maria Pincier, dotter av borgaren i Stockholm Aegidius Hermansson Pincier och Catharina Isaksdotter Vogdt.

Barn:

 • Carl Gyllenbååt, född 1690 i Stockholm, död 1714. Kapten vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente.
 • Birgitta Maria Gyllenbååt, född 1691 i Stockholm, död ung.
 • Aegidius Gyllenbååt, född 1693 i Stockholm, död ogift 1717.
 • Catharina Gyllenbååt, född 1694-01-07 i Stockholm, död 1744. Gift 1712-01-07 med hovrättsrådet Casper Lampa, adlad Gyllenbååt.
 • Maria Elisabet Gyllenbååt, född 1695, död 1710.
 • Sofia Gyllenbååt, född 1697 i Stockholm, död ung.
 • Birger Gyllenbååt, född 1700, stupade 1718 i Norge. Sergeant.
 • Gustaf Gyllenbååt, född 1701, död 1752. Kapten Se Tab. 4.
 • Regina Sofia Gyllenbååt, född 1709 i Stockholm, död 1734 i Salems socken. Gift 1729 med överdirektören Jakob Hagman, adlad Nordencreutz.

(Nio barn, som alla dog unga.)

TAB 4

Gustaf Gyllenbååt (son av Börje Gyllenbååt tab 3), född 1701, död 1752-10-09. Kapten. Gift 1744-05-24 i Kumla socken med Maria Charlotta Palmgren, dotter av kommendören Magnus Palmgren och Christina Holmström.

Barn:

 • Ulrika Charlotta Gyllenbååt, född 1745-03-02, död ogift 1814-03-13 i Norrtälje.
 • Gustaf Adolf Gyllenbååt, född 1746-10-12, död ogift 1817-08-13 i London. Löjtnant. Han var den sista av Robeckska ättegrenen.

Lampa-grenen

TAB 5

Casper Lampa, adlad Gyllenbååt (son av Claes Danielsson Lampa), född 1675-01-06 i Stockholm, död 1755-01-06. Hovrättsråd i Svea hovrätt. Adlad 1719-05-28 jämte sin svärfader, överkommissarien Börje Robeck. Gift 1712-01-07 med Catharina Gyllenbååt, dotter av överkommissarien Börje Robeck och Maria Pincier.

Barn:

 • Maria Lucia Gyllenbååt, född 1712-11-13, död 1771-05-10 i Stockholm. Gift 1736-06-08 med sin moders kusin, justitieborgmästaren i Stockholm Jonas Robeck.
 • Carl Casper Gyllenbååt, född 1717, död 1774. Lagman Se Tab. 6.
 • Birger Gyllenbååt, född 1719-05-17, död ogift 1743 i Helsingfors.

TAB 6

Carl Casper Gyllenbååt (son av Casper Lampa, adlad Gyllenbååt, tab 5), född 1717-08-05, död 1774-05-11 i Viby socken. Häradshövding inom Uppland och Västernärkes domsaga. Lagman. Gift 1747-06-14 i Biskopskulla socken med Carolina Vilhelmina de Laval, dotter av översten Carl Magnus de Laval och Christina Tugendreich von Dossow.

Barn:

 • Casper Gyllenbååt, född 1748, död 1804. Lagman Se Tab. 7.
 • Carl Magnus Gyllenbååt, död ung.
 • Christina Catharina Gyllenbååt, född 1752-07-26 på Genstorp, död ogift 1813 i Västerås.
 • Carolina Gyllenbååt, född 1756-01-12 på Genstorp, död 1819-03-29 i Uppsala. Gift 1774-08-11 med professorn vid Uppsala universitet, prosten och kyrkoherden Per Swedelius.
 • Anna Lucia Gyllenbååt, född 1757-09-20 på Genstorp, död ogift 1838-05-29.
 • Christina Elisabet Gyllenbååt, född 1759, död 1763.
 • Carl Vilhelm Gyllenbååt, född 1760-10-10, död barnlös 1828-07-06. Kapten. Gift 1794-01-28 Ulvhult med Sofia Magdalena von Vicken, dotter av majoren Henrik Adolf von Vicken och Gustava Johanna Laurin.
 • Maria Ulrika Gyllenbååt, född 1761, död 1764.
 • Christina Gyllenbååt, död 2 år gammal.

TAB 7

Casper Gyllenbååt (son av Carl Casper, Tab. 6), född 1748-07-15 på Genstorp i Viby socken, död 1804-07-02. Häradshövding i Sköllersta och Askers härader, Norbergs och Skinnskattebergs härader. Lagman. Gift 1779 med Ulrika Tersmeden, dotter av assessorn Jakob Tersmeden och Magdalena Elisabet Söderhielm.

Barn:

 • Carolina Elisabet Gyllenbååt, född 1781-03-31, död 1857-09-18 i Stockholm. Gift 1809-12-28 på Hamnäs bruk med överstelöjtnanten Erik Gustaf Queckfeldt.
 • Christina Charlotta Gyllenbååt, född 1784-10-13 på Mälby, död ogift 1851-04-18 i Stockholm.
 • Casper Gyllenbååt, född och död 1786.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från den upphovsrättsfria Uggleupplagan av Nordisk familjebok, utgiven 1904-1926.


: