Von Diederichs nr 2272

Från Adelsvapen-Wiki

2272.jpg

Adliga ätten von Diederichs nr 2272

Adlad 1683-07-26, konfirm.diplom 1818-05-11 enl. 37 § R.F., introd. 1819.

 • Den adlade Erik Johan Diederichs' broder ryttmästaren Adolf Israel Diederichs, född 1653, död 1710, blev jämte brodern adlad, men tog liksom denne ej introduktion.

TAB 1

Erik Johan Diederichs (översiktstab. 1), född 1649 i Livland. Musketerare vid konungens av Polen livgarde 1667. Fänrik därst. Fänrik vid konungens av Danmark livregemente. Kaptenlöjtnant därst. Ryttmästare vid Christer Horns livregemente till häst i Livland 1678. Ryttmästare vid drottningens livregemente till häst 1680-11-24. Ryttmästare vid överste von der Pahlens dragonreg, s. å. 24/11. Adlad 1683-07-26 men ej introd. Major samt kommendant i Wolgast. Levde ännu 1698, då han erlade sköldebrevsavgift. Gift med Gertrud Gyllencartau, dotter av majoren Gustaf Fock, adlad Gyllencartau, och hans 1:a fru Brita Leijonhielm.

Barn:

 • Johan Carl Diederichs, född 1684 i Wolgast. Volontär vid artilleriet. Mönsterskrivare vid Elbingska infanteriregementet. Förare därst. 1704-09-20. Sekundfältväbel 1707-06-28. Premiärfältväbel 1711-01-21. Adjutant. Sekundfänrik s. å. Fänrik vid generalmajor Schommers sachsiska infanteriregemente 1714-01-00. Regementskvartermästare därst. s. å. 17/6. Konfirm. fullm. s. å. 14/10. Kapten 1716-07-22. Avsked vid regementets indragning 1721-11-21. Kapten på expektans vid Jönköpings regemente. Död 1725-02-02 [Lk],. Gift 1715-08-24 med Carolina Ulrika von Vicken, född 1698-09-08 i Landskrona, död 1765-06-30 Värnvik och begraven s. å. 10/7, dotter av generalmajoren Johan Otto von Vicken och Anna Margareta von Gynthersberch, nr 685, samt av samma släkt som adl. ätten von Vicken, nr 830.

Barn:

 • Carl Fredrik Diederichs, född 1718 i Göteborg. Kallas löjtnant 1749 ryttmästare i sachsisk tjänst. Död 1797 Basteskär. Gift 1749-05-20 i Hörby socken Malmöhus län med Vendela Kleen, död 1798 på Basteskär.

Barn:

 • Carl Johan Diederichs, adlad von Diederichs (översiktstab. 1–2), Född 1754-10-08 i Kristianstads län. Sergeant vid arméns flotta 1774-10-01. Överstyrman därst. 1775-08-21. Officersexamen 1776-04-04. Fänrik 1777-02-19. Löjtnant på holländska flottan. Löjtnant vid arméns flotta 1783-09-17. Kapten därst. 1789-05-08. RSO s. å. 13/9. Major i flottorna 1790-07-22. Artillerimajor vid Sveaborgs eskader 1791-02-09. GMtf s. å. Överstelöjtnant i flottorna och fördelningschef i Kristina och Savolaks 1796-10-05. Major vid Göteborgseskadem 1804-10-24. Överadjutant hos konungen 1808-02-10. Befälhavare för bohuslänska skärgårdseskadern 1809-03-00. Överstelöjtnant vid arméns flotta s. å. 29/6. Överste vid generalstaben och i flottorna 1817-01-28. Erhöll konfirm.diplom på sin farfarsfars adelskap 1818-05-11 enl. 37 § R.F. (introd. 1819-12-23 under nr 2272). Död 1829-03-13 i Göteborg. Han var med i båda Svensksundsslagen. Gift 1:o 1792-09-02 i Hakarps socken Jönköpings län med stiftsjungfrun Fredrika Juliana Queckfeldt, född tvilling 1765-08-23 Stensholm, död 1793-08-20 på Sveaborg, dotter av assessorn Samuel Gustaf Queckfeldt, och Maria Christina Berghman. Gift 2:o 1805 med Justina Ottiliana von Yhlen, född 1786-12-24, död 1863-11-20 i Uddevalla, dotter av kaptenen Justin Adolf von Yhlen, och Ottiliana Christina Virgin.

Barn:

 • 2. Carl Justinus, adelsman vid faderns död 1829, född 1807. Kommendör. Död 1875. Se Tab. 2.
 • 2. Johan Ludvig, född 1811-09-30 i Göteborg. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1827-06-30. Underlöjtnant därst. 1829-11-27. Löjtnant 1835-11-04. Kapten 1849-06-19. RSO 1861-01-28. Major i artilleriet 1869-07-30. Död ogift 1874-07-01 i Göteborg.
 • 2. Justina Ottiliana, född 1813-05-17, död 1853-04-07 i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1846-09-27 i Skarstads socken Skaraborgs län med godsägaren Nils Fredrik Aschelund.
 • 2. Catharina, född 1816-03-24, död 1894-04-26 i Göteborg.

TAB 2

Carl Justinus Justus (enl. db), (son av Carl Johan, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1829, född 1807-09-24 å Nya varvet i Göteborg. Antagen till skeppsgosse vid arméns flottas göteborgseskader 1812 sergeant vid nämnda flotta 1816. Sjöofficersexamen 1823. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta s. å. 4/7. Premiärlöjtnant 1834-10-18. Inmönstrade såsom lärstyrman på handelsskeppet »Apollo» 1824-07-00. Styrman på fregatten »af Chapman», vilket örlogsfartyg var bestämt att säljas till kolumbiska staten, som då låg i krig med sitt forna moderland Spanien 1825. Anställd på amerikanska briggen »Franklin» 1826. 2. styrman på skeppet »Apollo» från Göteborg s. å. 1. styrman på briggen »Elisabet» 1829. Befälhavare på skonerten »Fortuna» från Göteborg s. å. Karantänsbetälhavare dels vid kusten, dels vid Uddö karantänsinrättning 1831–1833. Tygmästare och adjutant hos befälhavaren vid flottans station i Göteborg 1837–1839. Befälhavare på handelsbriggen »Georg Washington» från nyssn. stad 1839. Befälhavare på briggen »Christian» från Västervik 1841–1845. Kapten 1847-10-08. LÖS s. å. RSO 1848-11-27. Tyg- och ekipagemästare vid Göteborgs station 1849. Varvschef vid nämnda station 1851. Kommendörkapten 1853-09-20. Förestod varvschefsämbetet i Karlskrona 1860–1861. Kommendör vid flottan 1861-02-26. T. f. varvschef i Karlskrona 1861-09-18. Flaggkapten på den under hertigens av Östergötland befäl på Hakefjorden vid Göteborg sammandragna svensk-norska eskadern 1864 KSO s. å. 3/5. KNS:tOO1kl s. å. 22/6. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. HLÖS i Karlskrona 1867. Generalmönsterherre för båtsmanshållets tredje distrikt 1868. Död 1875-06-13 i Karlskrona Amiralitetsförs. Gift 1837-07-06 med Amalia Johanna Billqvist, född 1814-10-09 i Göteborg, död 1879-11-01 i Karlskrona Amiralitetsförs., dotter av rådmannen Carl Gustaf Billqvist och Vilhelmina Christina Lidholm.

Barn:

 • Carl, adelsman vid faderns död 1875, född 1838. Död 1927. Sjökapten. Se Tab. 3.
 • Justina Vilhelmina, född 1840-03-26 på Nya varvet vid Göteborg, död 1902-11-28 i Ronneby.
 • Emma Justina, född 1842-04-26 på Nya varvet vid Göteborg. Död 1933-11-24 i Stockholm, Höglidsförs. ]] och begraven i Fresta socken (Sth) 1846. Gift där 1872-09-24 med översten i armén, överstelöjtnanten vid Gotlands infanteriregemente, RSO Oskar Carlstedt, född 1836-10-27 i Kalmar, död 1899-11-26 i Visby.
 • Carl Gustaf, född 1846-05-27 å Nya varvet vid Göteborg. Kadett vid Karlberg 1865-04-03. Utexaminerad 1867-12-20. Underlöjtnant vid flottan s. å. 31/12. GMbg 1872. Genomgick kurs vid mekanisk verkstad 1874. Löjtnant 1875-04-30. Kapten 1883-10-19. RPSBd'AO 1887. RSO 1888-12-01. Död 1892-03-29 i Stockholm. Gift 1876-10-05 i Malmö med Sigrid Ingeborg Holmgren, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1900-03-19 i Malmö med majoren i armén, kaptenen vid Hallands regemente, RSO Carl Gustaf Johan Löwegren, född 1860-06-24 i Vänersborg, död 1919-08-05 i Halmstad), född 1856-11-02 i Malmö, död 1935-04-20, dotter av köpmannen Georg Herman Holmgren och Beata Christina Bergström.

TAB 3

Carl, (son av Carl Justinus, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1875, född 1838-05-28 å Nya varvet vid Göteborg. Sjökapten. Har ägt Toragärde i Västra Stenby socken Östergötlands län samt Nygård i Ljungby socken Kalmar län. Död 1927-03-30 Fegen (Sthlm S:t Görans förs. db nr 90). Gift 1870-09-22 i Ljungby kyrka Kalmar län med Hilma Amalia Kreüger, född 1847-01-07 i Kalmar ]], död 1926-06-08 i Stockholm S:t Görans förs. ]], dotter av ryske vice konsuln Per Edvard Kreüger och Carolina Amalia von Sydow.

Barn:

 • Sidney, född 1872-02-28 Holmsberg Student i Uppsala. Agent i Stockholm. Med honom utslocknade denna adliga ätt på svärdssidan.
 • Annie, född 1874-01-17 på Nygård, liksom de yngre syskonen. Gift 1900-07-14 i Luleå med häradshövdingen i Jämtlands västra domsaga, RNO, filosofie kandidat Johan Otto Schough, född 1862-11-11 Piteå landsförsaml. Död 1933-03-05.
 • Harry, född 1875-03-10, död s. å. 28/11 i Kalmar.
 • Carolina, född 1876-10-12. Gift 1900-03-18 å svenska legationen i Paris med grosshandlaren och franska konsularagenten i Hudiksvall Nils Edvard Frisk född 1859-03-19 i Hudiksvall. Död 1936-06-15 i Stockholm, Oscars förs..
 • Carl Edvard, född 1878-07-09, död s. å. 29/11 på Nygård.
 • Hilma Amelie, född 1880-01-17, död 1881-07-04 på Nygård.
 • James Carlsson, född 1881-07-14, död 1882-10-10 på Nygård.
 • Karin, född 1883-07-22. Gift 1909-04-07 i Kungsholms förs. i Stockholm ]] med stationsinspektoren Frans Oskar Saxelin född 1862-09-26 i Tavastehus
 • Tora Carlsdotter, född 1885-01-28. Konstnärinna.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.