:

Fröberg nr 1535

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Fröberg nr 1535 †

Adlad 1717-07-03 introducerad 1719. Utdöd 1751-04-15.


  • Jon Persson. Gästgivare i Vetlanda, Jönköpings län.

Barn:

  • Per Jonsson Fröberg, född 1647 i Vetlanda. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1672. Trumpetare vid Smålands kavalleriregemente 1678. Korpral 1678. Kvartermästare 1694. Kornett 1698. Löjtnant 1702-02-18. Ryttmästare 1705-04-24. Avsked 1705-12-21. Död 1725 på sin egendom Germunderyd i Alsheda socken, Jönköpings län och begraven 1725-02-28. Han ägde även Fröreda rusthåll i Järeda socken, Kalmar län, efter vilket ställe tillnamnet troligen togs [G. Indebetou, Slägterna Aspelin (1904).]. Gift 1:o 1680 i Järeda socken med Barbara Persdotter, med vilken han fick Germunderyd, död 1713. Gift 2:o 1714-03-10 på Gölberga i Skirö socken, Jönköpings län med Agneta Ulfsax i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1726-12-16 på Germunderyd med sekundryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Johan Henrik von Thielen, född 1689 i Pommern) , född 1685, död 1751-02-28 på Fröreda och begraven 1751-05-01 i Järeda kyrka, dotter av löjtnanten Per Nilsson Ulfsax, och hans 2:a fru Anna Annsköld, nr 198.

Barn:

  • 1. Erik Fröberg, adlad Fröberg, född 1682. Volontär för Fröreda rusthåll vid Smålands kavalleriregemente 1701. Underofficer vid livgardet 1704. Löjtnant vid Duckers dragonregemente 1705-02-11. Kapten vid Duckers dragonregemente 1709-03-01. Major vid Benderska dragonregementet 1715-03-01. Adlad 1717-07-03 (introducerad 1719 under nr 1535). Adjutant vid drabanterna 1718-05-21. Överstelöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1719-05-05. Överstes titel 1741-08-25. Överste för Nylands regemente till fot 1741-10-19. Avsked 1743-07-28. Död barnlös 1751-04-15 på Fröreda och slöt själv sin ätt samt begraven 1751-05-01 i Järeda kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han blev vid Poltava blesserad, men kom likväl med konung Carl XII till Bender, varest han deltog i kalabaliken, dömdes 1743-07-28 på riksdagen i Stockholm ifrån tjänsten för det han året förut övergivit passet Mendolaks i Finland, dit han var kommenderad.' Gift 1720-08-19 med Anna Brita Meck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711-09-17 med översten Henrik Johan Burensköld, född 1658, död 1715), född 1682-01-28, död 1737-08-29 på Sandby kungsgård i Hörups socken, Kristianstads län, dotter av översten Erik Johan Meck och Magna Brigitta Durell, samt syster till Magnus Fredrik och Johan Jakob Meck, naturaliserad Meck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: