Eketrä nr 137

Från Adelsvapen-Wiki

0137.jpg

Adliga ätten Eketrä nr 137, †

Adlad 1607 † 1893.

TAB 1

Måns Helgesson. Gift med Barbro Sigfridsdotter. Hon ägde Påvalsböle (Påvalsby), Kimito socken. (Hildebrand, PHT 1985).

son:

Sven Månsson Rospigg, adlad Eketrä. Född i Påvalsböle. Häradshövding i Värmdö och Åkers tingslag. Ståthållare på Viborg och Nyslott. Död 1626.

Barn:

 • Märta. Gift med ryttmästaren Peder Svensson, adlad Falch nr 156, i hans 1:a gifte.
 • Gustaf, född 1600. Levde 1637.
 • Johan, född 1601. Kapten. Se Tab. 2.
 • Peder Svensson. Kapten 1629. Levde 1632.
 • Margareta, född 1610. Gift med generalmajoren och krigskommissarien Erik Andersson, adlad Trana nr 151.
 • Barbro. Gift med översten Joen Pedersson, adlad Jernlod nr 251.

TAB 2

Johan Eketrä, † 1648. Kapten. Gift ca 1625 med Karin Nilsdotter Bröms. Dotter till häradshövdingen Nils Nilsson Bröms och Margareta Andersdotter Rosenstråle. Tveta C:1 1648: När Margareta Eketrä gifte om sig med Bengt Johansson Phoenix dog Johan Eketrä. Ur Göta hovrätts arkiv i Jönköping: Arvsskifte på Lidhem, Locknevi 1652-06-30 efter Johan Eketrä dä till Hornsberg och Wäsby i Horn sn/E och undertecknat av Johan Eketrä och mågarna Knut Andersson Brandh och Frans Drumondt: Avkastning från fast egendom gick till barnen, dubbel brorslott mot systerlott.

Barn:

 • Margareta Johansdotter Eketrä. Gift 1:o med majoren Törne Andersson Tornerefelt i hans 2:a gifte. Makarna skildes då det uppdagades att hon varit otrogen med Johan Eriksson Ulf af Horsnäs, vilken på grund av detta landsförvisades men fick nåd 1647-09-15. De bägge otrogna hade först dömts till döden. Johan var gift med Kristin Nilsdotter Björnram, som hade del i det s.k. Lidenäsarvet efter Nils Bröms. (Silfving) (1). Gift 2:o 18/4 1648 i Gårdveda med Kornetten på Tveta cornettgård Bengt Johansson Phoenix.
 • Johan Johansson Eketrä, född 1629. Major. Död 1669. Se Tab. 3.
 • Beata Johansdotter Eketrä. Död 4/2 1703 (EÄ; interfolierat band i RA) Gift 1:o före 1752 30/6 (arvsskifte efter far, Fru Beata delade avkastningen av Väsby och en gård i Rottne med Arvid Eketrä) med Knut Andersson Brandh. Gift 2:o 1655 (Klm reg hist) med majoren Anders Sölfverlood nr 692.
 • Christina Johansdotter Eketrä, död före 1679. Gift före 1751 med Frans Drummond, ryttmästare vid Kalmar regemente död 1626 22/9 vid Neumarkt (Rudelius, Kalmar regementes personhistoria). Löjtnant Frans Drummond i ett mål klandrar redan 1651 jord som Brömsarna hade rätt till på Odensvi prästgårds ägor (Tjust härad HT 1651 §84)
 • Sven Johansson Eketrä, född 1634. Kornett. Se Tab. 2:a.
 • Albrekt Johansson Eketrä. Fänrik. Död 1657-11-12 i Ölmevalla socken.
 • Nils Johansson Eketrä. Löjtnant. Död 1676. Se Tab. 9.
 • Anna Johansdotter Eketrä. Gift före 1664 med kaptenen Lennart Svensson Stråle af Ekna nr 87.
 • Catharina Johansdotter Eketrä född ca 1630, † ca 1686. (Beerståhl i SoH 1989:1). Gift 4 gånger. (Fru vid arvsskiftet 1652.) Gift 1:o med ryttmästaren Jakob Björnram af Helgås nr 204. Gift 2:o omkring 1657-1659 med majoren Nils Burck. (Utom äktenskap 1657 (enfalt hor med enl SoH 89/1) med gifte bonden Börje Hising). Gift 3:o med Olof Jonsson. Gift 4:o med löjtnanten Peder Zachrisson Eketopp.
 • Maria Johansdotter Eketrä, död 1709 på Helgåkra, Jäts socken. Gift 1:o 1662 med löjtnanten Peter Siöblad nr 75. Gift 2:o med kaptenen Johan Michelsson Trana, adlad Tranefelt nr 948.
 • Arvid Johansson Eketrä född 1642. Kapten. Död 1686. Se Tab. 10.

TAB 2:A

Sven Eketrä, född 1634 (son av Johan Eketrä Tab. 2.) Var död 1661-09-16. Levde han i stor fattigdom med flera barn. Gift med Maria Garfwe, dotter av översten Hans Mårtensson Garff, adlad Garfwe nr 267 och Kerstin Assarsdotter.

Barn

 • Maria Elisabeth, född 1656 på Hornsberg i Horns sn, Östergötland, död 1735-06-09 på Kabusa i St. Köpinge sn. Gift med ryttmästaren vid Södra skånska kavalleriregementet Daniel Björkman (L. G. Biörkman, SoH 1969) (se Adlerflycht nr 1234)

TAB 3

Johan Eketrä (son av Johan Eketrä, Tab. 2). Född 1629-06-07 i Rottne socken. Major vid Kronobergs regemente. Död 1669-11-05. Enl Hyltén - Cavallius: K Kronobergs reg:s officerskår, nr 896, dömdes Johan Eketrä till fängelse och 3 år i landsflykt för duell med fränden Börje Sabelskyld. Hustruns förbön. Johan Eketrä skrev den 18 oktober 1666 brev från Malmö till krigskollegium att han tjänt KMT från 1644 och i strid fått 3 dödliga skott och dagligen utstår sveda och värk men icke fått några penningar; hans vänstra arm var förlamad. Gift 1660-10-07 med Maria Lindegren i hennes 1:a gifte (2), dotter av assessorn Nils Nilsson Lindegren, adlad Lindegren nr 338 och Anna Siöblad nr 75.

Barn:

 • Christina Beata Eketrä. Död 21/4 1726 på Tofta, Sjösås. Troligen ogift.
 • Nils Albrekt Eketrä. Född 1662-10-08. Fänrik vid ett dragonregementet. Död 1682-02-28.
 • Anders Magnus Eketrä. Fänrik. Se Tab. 4.
 • Anna Catharina Eketrä, född 1666 i Vartorp Rottne söraby, död 1694 på Orreda i Flisby socken. Gift med överstelöjtnanten Bernt von Gertten nr 749.
 • Magdalena Margareta Eketrä. Levde 26/2 1698

TAB 4

Anders Magnus (son av Johan, Tab. 3). Fänrik vid Kalmar regemente 1683-08-09. Dömd från tjänsten för begången duell 1689-04-08. (Uppgives å riddarhusgenealogien hava varit son till Johan, Tab. 2, och betat endast Anders, samt varit kapten vid Kalmar regemente och sedermera blivit överste). Gift med Brita Behmer, döpt 1659-08-12 i Stockholm, dotter av hovrådet Daniel Behm, adlad Behmer, och hans 1:a fru Brita Schytte.

Barn:

 • ? Beata, död före 1708. Gift 1701-04-18 på Helgåkra, Jäts socken, Kronobergs län med bruksägaren Berthold Hartwich, i hans 1:a gifte, död 1741.
 • Brita Maria, död 1758-12-16 på Linnehults norregård, Hovmantorps socken, Kronobergs län och begraven 1759-01-18. Gift 1708 (GH (medd. av herr P. G. Vejde, Växjö).) i Jäts socken med (sin svåger?) bruksägaren Berthold Hartwich, i hans 2:a gifte, död 1741 på Linnehult.
 • Carl Gustaf. Rustmästare vid livdragonregementet 1700. Förare vid livdragonregementet 1704 (Lk.). Fältväbel 1704 (Lk.). Sekundkornett vid Smålands kavalleriregemente 1705-02-11. Premiärkornett vid Smålands kavalleriregemente 1706-08-14. Avsked 1707-06-28. Död ogift.
 • Anna Maria, död 1758-03-04 på Hallsta, Dillnäs socken, Södermanlands län. Gift med kaptenen Johan Baggenstierna, född omkring 1681, död 1751-05-19 på Berga, Dillnäs socken.
 • Johan Gustaf. Var 1699 ryttare. Död ogift.
 • Daniel, född 1690. Löjtnant. Död 1733. Se Tab. 5
 • Magdalena Catharina, född 1695-09-16 på Braken torp, Södra Ljungs socken, Kronobergs län.
 • Sofia Christina döpt 1702-02-02 på Bräkentorp. Gift med underofficeren Ring.

TAB 5

Daniel (son av Anders, Tab. 4), född 1690 i Småland. Hantlangare vid artilleriet i Finland 1711-06-15. Lärkonstapel 1711-07-16. Konstapel 1711-11-30. Sergeant 1712-11-14. Styckjunkare 1715-09-01. Underlöjtnant 1718-07-21. Löjtnant vid artilleriet i Göteborgs och Bohus läns fästningar. Död 1733-05-22 i Marstrand och begraven 1733-05-25. Gift 1722-06-12 i Göteborgs garnisonsförsamling med Anna Catharina Ljung, född 1700, död 1763, dotter av artillerilöjtnanten Lorentz Ljung.

Barn:

 • Lorentz Magnus, född 1723-06-11 i Göteborg. Lärfyrverkare vid artilleriet. Död 1740.
 • Peter Anders, född 1726-05-03 i Göteborg. Volontär vid artilleriet. Död 1741.
 • Johan Gustaf, född 1729. Kapten. Död 1807. Se Tab. 6

TAB 6

Johan Gustaf (son av Daniel, Tab. 5), född 1729-04-27 i Göteborg. Antagen i krigstjänst 1758. Lärstyrman vid amiralitetet 1758-02-14. Löjtnant vid amiralitetet 1759-01-18. Kaptenlöjtnant 1770-07-03. Kapten. Avsked 1795-07-22. Död 1807-01-31 i Pilegården, Lundby socken, Göteborgs och Bohus län. Gift i Pilegården, Lundby socken, Göteborgs och Bohus län 1767-10-30 med Catharina Märta Stålhandske, född 1746-05-12, död 1815-02-11 på Pilegården, dotter av kommendören Axel Didrik Stålhandske, och hans 1:a fru Anna Maria Reenstierna.

Barn:

 • Anna Mariana, född 1768-12-04, död 1773.
 • Märta Johanna, född 1770-05-08, död ogift 1831-01-12 på Abbotnäs, Floda socken, Södermanlands län.
 • Jakob Didrik, född 1772-01-31, död 1772-02-13.
 • Magdalena Vilhelmina, född 1773-02-16, död 1773-03-06.
 • Gustava, född 1774-09-27, död 1784-02-16 i Lundby socken.
 • Axel Daniel, född 1775-10-20. Amiralitetsstyrman. Död 1790-08-09 då örlogsskeppet Lovisa Ulrika förolyckades mellan Marstrand och Göteborg.
 • Lona Vilhelmina, född 1776-10-12, död 1829-03-20 i Varberg. Gift 1803-03-24 med prosten och kyrkoherden i Värö pastorat av Göteborgs stift, titulerad teol. professorn Sven Wetterberg, född 1757-06-17 i Svenljunga socken, Älvsborgs län, död 1817-04-22 i Värö prästgård, Hallands län. (Sgn.).
 • Gustaf Adolf, född 1779. Styrman. Död 1831. Se Tab. 7
 • Jakob Vilhelm, född 1788-12-30, död 1789-08-09.

TAB 7

Gustaf Adolf (son av Johan Gustaf, Tab. 6),. född 1779-12-12. Styrman i svenska ostindiska kompaniets tjänst. Död 1831-07-09 i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1807-09-06 i Värö prästgård, Hallands län med sin kusin Ingeborg Lychou, född 1785-04-30 på Gamla varvet vid Göteborg, död 1886-11-27 i Lundby socken, dotter av sjömilitiekommissarien Johan Gustaf Lychou och Elisabet Stålhandske. Fru Ingeborg Eketrä ägnade sig under en följd av år åt vård av sinnessjuka.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1808. Kabinettskammarherre. Död 1889. Se Tab. 8.
 • Anna Elisabet Vilhelmina, född 1810-06-08 i Lundby socken, död 1896-07-09 på Landforsen, Karbennings socken, Västmanlands län och begraven på Bälinge kyrkogård, Uppsala län.
 • Maria Helena Carolina, född 1816-04-07 i Lundby socken, död 1886-06-02 på Prästgärde, Tossene socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1842-09-23 på Pilegården, Lundby socken med prosten och kyrkoherden i Tossene pastorat av Göteborgs stift Anders Nyberg, född 1793-04-15 i Göteborg, död 1862-03-30 i Tossene prästgård.

TAB 8

Johan Gabriel (son av Gustaf Adolf, Tab. 7), född 1808-06-26 i Lundby socken. Kadett vid Karlberg 1823-10-19. Kammarpdge hos kronprinsessan 1823-04-10. Utexaminerad 1828-05-20. Fänrik vid 2. livgardet 1828-04-30. Löjtnant 1831-03-19. Kavaljer hos arvfurstarna 1843-06-26. Kapten 1845-12-18 RDDO 1846-07-16. RSO 1853-04-28. Kabinettskammarherre 1854-02-03. Major vid 2. livgardet 1855-07-19. Överstelöjtnant i armén 1859-11-01. Tjänstfri vid hovet 1859. Överste och chef för Västmanlands regemente 1860-09-27. KSO 1869-07-29. Avsked ur krigstjänsten 1870-05-10. Död 1889-11-07 i Uppsala och liksom sin maka och son begraven på Ramnäs kyrkogård. Gift 1846-10-08 i Ramnäs kyrka, Västmanlands län med Stanislas Margareta Tersmeden, född 1826-05-13 i Stockholm, död i Stockholm 1896-11-15, dotter av ryttmästaren, friherre Vilhelm Fredrik Tersmeden, och Jacquette Elisabet Tersmeden C. Överstinnan Eketrä ägde del i Ramnäs bruk, Ramnäs socken, Västmanlands län och Strömsverken, Harmångers socken, Gävleborgs län.

Barn:

 • Jacquette Ingeborg Beata, född 1848-03-03 i Stockholm. Direktris vid »Handarbetets Vänner» 1884-01-01–1891-01-31. Initiativtagare till och under 14 år ledarinna av Vadstena knyppelskola. Död 1923-03-13 i Stockholm (Danderyds förs., db) och begraven 1923-03-19 i Djursholm. Gift 1886-03-01 i Söderköpings kyrka med krigsarkivarien, före detta kaptenen vid 1. livgrenadjärregementet, KVO2kl, RSO, RNO, LKrVA, LSkS mm Daniel Teodor Johannes Petrelli, född 1853-04-02 i Linköping. Död 1934-10-25 i Djursholm, Danderyds förs.,.
 • Märta Elisabet Margareta, född 1851-11-04 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen 1872-10-21. TChO2kl 1885-04-00 i Konstantinopel, dit hon följde drottningen. Kammarfröken hos drottningen 1889-05-15. Död ogift 1894-08-26 på Ulriksdals slott och begraven på Ramnäs kyrkogård, där drottning Sophia över henne låtit resa en gravvård.
 • Ebba Mariana, född tvilling 1859-07-22 i Stockholm. RKGM. Gift 1885-10-08 i Uppsala med godsägaren Johan Adolf Mattias von Engeström, född 1849.
 • Stanislas Adolfina, född tvilling 1859-07-22 i Stockholm, död 1862-03-02 på Frövi översteboställe i Skultuna socken, Västmanlands län.
 • Sven Vilhelm, född 1867-07-02 på Ramnäs. Mogenhetsexamen 1887-05-21. Volontär vid Värmlands fältjägarekår 1887-06-09. Avsked för sjukdom 1887-12-31. Student i Uppsala 1888. Vistades i Afrika för hälsans vårdande 1888–1889. Död ogift 1893-06-30 i Stockholm, och med honom utgick ätten på manssidan.

TAB 9

Nils Eketrä (son av Johan Eketrä, Tab. 2). Löjtnant. Död 1676. Gift med Anna Hillebard i hennes 1:a gifte, dotter av kommendanten Erik Axelsson, adlad Hillebard nr 629 och Catharina von Witten af Stensjö nr 450.

Barn:

Sex barn, vilka alla överlevde fadern (omyndiga) av vilka man känner till följande

 • Johan. Som var korpral 1703.
 • Carl Gustaf. Som var ryttare 1699.
 • Catharina. Gift 1699 i Önnestads socken med tullinspektören Fredrik Aqvilonius.

TAB 10

Arvid Eketrä (son av Johan Eketrä, Tab. 2). Född 1642-05-18. Kapten. Död 1686-05-13. Gift 1:o med Christina Patkull, dotter av översten Patrik Patkull nr 237 och Ester Silfversparre nr 99. Utom äktenskap 1677 med Beata Gudmundsdotter (3) Gift 2:o 1681 med Anna Leijonhielm, dotter av vice landshövdingen Erik Baaz, adlad Leijonhielm nr 784 och Christina Andersdotter.

Barn i gifte 1:o med Christina Patkull

 • Magnus. Död ogift 1677 i Askeryds socken.
 • Christina. Gift med kaptenen Joakim von Stegling nr 1093 i hans 1:a gifte (från vilken hon också blev skild).
 •  ? Catarina (4). Dömd för tvegifte till döden men benådad. Dömd för att ha förgripit sig mot överståthåll Christofer Gyllenstierna som ruinerat hennes far 1704.

Utan känt samband

 • Magdalena Eketrä, död 1733-03-24 på Jobsvall, Skuttunge socken, Uppsala län och begraven 1733-05-27.
 • Anna Eketrä, »välboren jungfru», död 1703-06-01 på Fyllerydsnäs, Torskinge socken, Jönköpings län.
 • Christina Eketrä, född 1672, död 1756 i Fagerhults socken, Kalmar län och begraven 1756-09-13. Gift 1717-07-21 med Johan Henriksson Wultbeijer eller Wulfsleger, född 1694, död 1757 i Fagerhults socken och begraven 1757-09-12.

Fotnot

 1. Enl Palmsköldska saml., UUB nr 197 p 347: Margareta Johansdotter Eketrä lägrad 1645 aff Johan Ulfsson till Horsnääs. Växjö domkap (A1695:1068) 1645 13/6 inlevererar Knut Ulf till Traneberg en skrift av sin broder Johan Ulf af Horsnäs att denne ej kan komma till svars, efter han på lejd är säker hemma och haver sin broder, Johan Duse och sin fogde Brodde hit förskickat att svara för sin gärning. Frågas om Johan Ulf gift, bekänner sig hava lägrat fru Margareta Eketrä i Skurubo, som var ryttm. Torne Anderssons hustru och avlat barn med henne, därtill han ej nekar. "Uti denna ynkeliga o fast lementerliga misshandel sticker en affinitet eller skykdskap emellan". Johan Ulfs fru, Anna Björnram till Horsnäs och fru Margareta Eketrä äro varandra skyllda in tertio et quarto gradu enl lineam Karin Larsd:r på Lihem- Anna Broms- Anna Björnram- NIls Bröms- Karin Bröms- Margareta Eketrä-
 2. Linköpings domkapitel 1670 9/8: Kyrkoherden Petrus Arenander hade sammanvigt utan föregående lysning på Lidhem, nämligen major Eketräs änka Maria Lindegren med befallningsman Hans Bergman, adlad Berghman nr 922, som enligt barberaren Lars Spaak i Vimmerby var mycket sjuk - han hade hos den sjuke sett "alla signa mortis". Då kyrkoherden skulle ge nattvarden bad fru Lindegren att hennes barns förmyndare," hennes förre mans broder" Arvid Eketrä skulle övertala kh att viga. Så småningom försäkrade Arvid Eketrä o den sjuke bef. mannens broder Arvid Bergman att bli löftesmän för detta giftermål, skriftligen på Lidhem
 3. Kinda häradsrätt 1678 4/7 vol 5: Anklagades enkian Beata Gudmundsdotter i Måla för lägersmål o oächta barns födande, hon bekänner att capiteinen wälb. Arfwed Eketrää ogift, besuff henne på sin sätesgård Wäsby, när han var hemma mellan lögardagen o tijsdgen, nest för S Marci Ewangelisti dag anno 1677. Häremot opwiste frälsefogden Nils Persson på Åby.. capiteinens bref 1678 15/4, deruthi han nekar till lägersmålet med Beata, men tillstods bemte Nils Persson, att capiteinen icke allenast war dhen tijden hemma hos Beata, bekänner utan att samma tijdh kommer öwerens med barnefänget, som föddes på Hindrichsmesso dag 19/1 nestförleden. (Sonen heter Johan Arvidsson född 19/1 1678 i Måla, Horn, död 27/4 1755 i Bromhult, Kisa. Gift 1705 i Kisa med Gunilla Månsdotter. De får barnen Lars Johansson och Elin Johansdotter)
 4. Enligt Arne Jansson, Dramatik i protokollen (SoH 2002/2) är Catarina troligen dotter till Arvid Eketrä. Hon ska också ha fått en son Arvid, som 1696 fick halsen avskuren av moderns medfånge .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Bengt Hildebrand PHT 1985. J Silfving: Krigare gordsägare fattighjon. GT. Se även Berit Sjögrens artikel om Bröms nr 161.