:

Ridderboll nr 1839

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ridderboll nr 1839 †

Adlad 1719-10-10, introd. 1731. Utdöd 1796-08-03.


1At (P). 2Um. 3At (Sch).

  • Anders Persson. Bonde i Kärvens by i Hållnäs socken i Roslagen. Gift med Elin Persdotter.

Barn:

  • Anders Båll, född 1643-01-16 i Kärvens by. Student i Uppsala 1659-05-18. Filosofie magister därst. s. å. 12/12. Prästvigd till hovpredikant hos riksrådet, greve Anders Torstensson 1673-06-15. Hovpredikant hos riksdrotset greve Per Brahes grevinna 1675. Regementspastor vid livgardet 1676. Avsked därifrån. T. f. notarie i hovkonsistorium. Kyrkoherde i Öregrund 1678-02-16 och i Österlövsta pastorat av ärkestiftet 1700-11-03. Kontraktsprost 1701. Död 1707-09-24 och ligger jämte sin hustru begraven i Österlövsta kyrka, där hans gravsten med latinsk påskrift lades. 'Då han såsom pastor vid gardet skulle nedresa till lägret i Skåne blev han i Ronneby tillfångatagen av danskarna och förd till Köpenhamn, där han blev utsatt för våldsam behandling, och varifrån han efter en tid återkom med försvagad hälsa. Var en man av djupsinnigt förstånd och god talegåva.' Gift 1677 med Anna Leufstadia, död 17343, dotter av kyrkoherden i Österlövsta Petrus Leufstadius och Anna Sondel.

Barn:

  • Johan Båll, adlad Ridderboll, född 1682-02-12 (1690-02-15)1 i Öregrund. Student i Uppsala2 1699-10-30. Volontär vid Smålands femmänningsregemente ill fot 1704. Underofficer därst. s. å. Fänrik vid Södermanlands regemente 1709-10-21. Löjtnant därst. 1710. Kapten 1711-12-19. Konfirm.fullm. 1716-03-18. Majors titel 1719-08-20. Adlad s. å. 10/10 (introd. 1731 under nr 1839). Död 1736-09-29 och begraven i Drakenhielmska familjegraven i Ludgo kyrka, Södermanlands län. 'Han deltog 1710-02-28 i fältslaget vid Hälsingborg, där han blesserades. Bevistade därpå blockaden av Stralsund samt slaget vid Gadebusch den 9 dec. 1712. Blev 1713-05-06 vid Tönningens övergång fången hos danskarna, men frigjorde sig själv och kom till Sverige 1714-01-00. Deltog i fälttågen i Norge 1716 och 1718, varunder han var med vid belägringen av Fredrikshall, då konung Carl XII blev skjuten. Bevistade jämväl 1719-08-14 träffningen med ryssarna vid södra Stäket.' Gift 1720-02-25 Malma

Barn:

  • Johan Vilhelm, född 1721-01-18 på Malma. Volontär vid livregementet till häst 1735-04-20. Förare vid Södermanlands regemente 1738-05-29. Sergeant därst. 1739-12-01. Interimsfänrik 1741-10-27. Konfirm.fullm. 1742-02-19. Premiärfänrik 1743-05-07. Löjtnant 1748-02-18. Stabskapten 1757-04-01. Regementskvartermästare 1761-05-05. Kaptens indelning s. å. 8/12. RSO 1770-04-28. Avsked 1771-08-03. Död ogift 1796-08-03 i Nyköping och slöt ätten på svärdssidan. 'Han bevistade kriget i Finland på 1740-talet, varunder han blev illa blesserad i slaget vid Villmanstrand den 23 aug. 1741, ävensom pommerska kriget på 1750- och 60-talen, varunder han ibland andra krigstillfälligheter var med i träffningarna vid Finkenbrück och Dargelow. Testamenterade 1792-08-01 166 rdr 32 sk. banko till undervisningsanstalten för unga södermanländska officerare.'
  • Carl Axel, född 1723-03-12 på Malma. Hantlangare vid artilleriet 1739-08-10. Lärminör därst. s. å. Sergeant 1741. Överminör 1742. Underlöjtnant 1746-08-11. Löjtnant 1750-02-27. Kapten s. å. 28/11. RSO 1761-11-23. Majors fullm. 1766-10-01, daterad 1763-08-09. Sekundmajor vid artilleriet 1771-06-19. Överstelöjtnant i armén. Avsked 1773-04-22. Död barnlös 1779-08-03 Sundby och begraven i Drakenhielmska graven i Ludgo kyrka. Han tjänade 1745–1749 i franska armén och befordrades där till kapten 1747. Bevistade kriget i Pommern på 1750- och 1760-talen. Gift 1766-12-28 Bankestad med friherrinnan Ulrika Charlotta Lovisin, född 1738-10-01 Brandalsund, död 1817-04-08 Sundby, dotter av friherre Erik Lovisin, och friherrinnan Helena Hummerhielm.
  • Anna Elisabet, född 1726-11-09 Landshammar, död ogift 1783-08-10 på Bullerstad i Helgona socken, Södermanlands län.
  • Gustaf Fredrik, född 1728-01-08, död s. å. 1/3.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: