Svedenhielm nr 1751

Från Adelsvapen-Wiki

1751.jpg


Adliga ätten Svedenhielm nr 1751 †

Adlad 1707-04-20, introd. 1723. Utdöd 1820-04-01.


1Lk.

  • Hans Svede. Rusthållare i Hällan i Östergötland (i Västmanlands län?). Gift med Anna.

Barn:

  • Hans Svede, adlad Svedenhielm, till Morstaberg i Vårdinge socken, Stockholms län, som han erhöll genom sitt andra gifte. Född 1669-11-20 i Enköping1. Artillerist 1686. Artillerikonstapel 1687. Adjutant 1697. Konduktör vid fortifikationen i Riga 1698-01-18. Adjutant hos Erik Dahlbergh 1700. Adjutant hos C. G. Rehnskiöld 1702. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1705-01-11. Konfirm.fullm. och adlad 1707-04-20 (introd. 1723 under nr 1751). Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Död 1743-06-07 Näringsberg och begraven i Vårdinge kyrka, troligen i friherrliga Hummerhielmska graven. 'Han reste 1694 ut till Holland och Frankrike och gjorde följande års fälttåg i Brabant. Bevistade 1701 slaget vid Riga och övergången av Dünaströmmen, s. å. slaget vid Klissov och 1706 slaget vid Fraustadt ävensom följande årens krigsrörelser i Ukraina. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, där han sysselsatte sig med att pränta psalmböcker, och varifrån han hemkom 1722 eller efter fredsslutet.' Gift 1:o med Ingrid Turau, död barnlös 1710 i pesten Barkö och begraven s. å. 4/10. Gift 2:o 1723-09-03 med friherrinnan Hedvig Charlotta Hummerhielm, född 1708-12-13, död 1788-07-29 i Linköping, dotter av generalmajoren Alexander Hummer, adlad och friherre Hummerhielm, och hans 2:a fru Catharina Margareta Hägerflycht.

Barn:

  • 2. Alexander Magnus, född 1724-07-30. Volontär vid adelsfaneregementet 1731. Korpral därst. 1741. Kvartermästare 1743. Adjutant 1746-02-20. Kornett 1749-09-05. Löjtnant 1752-10-30. Ryttmästares avsked 1761-09-14. Död barnlös 1804-03-06 i Stockholm. Gift 1755-07-02 i Stockholm med Margareta Brita Wilsdorff, född 1739, död 1782-07-18 i Stockholm, dotter av kaptenen Henrik Frondin, adopt. av sin styvfader Lars Wilsdorff, och upptog dennes namn Wilsdorff samt fick 1736-05-15 adliga privilegier utan att bliva adlad, och Christina Juliana von Walden.
  • 2. Catharina Maria, född 1725-09-24 på Morstaberg, död ogift 1749-05-08 Aspvik
  • 2. Ulrika Charlotta, född 1728-11-30 på Morstaberg, död 1730-03-16.
  • 2. Anna Helena Sofia, född 1732-03-29 på Morstaberg, död 1795-12-24 Bankesta. Gift 1:o 1756 (utlyst 10/10 i Värmdö socken) med bankonotarien, sedermera soldaten Mårten Peter Båld, döpt 1727-06-27 i Stockholm. Gift 2:o 1766-09-25 med sin kusin, ryttmästaren friherre Erik Magnus Hummerhielm, född 1736, död 1792.
  • 2. Hans Leonard, till Bankesta. Född 1734-09-03 på Morstaberg. Kadett vid artilleriet 1746-05-03. Furir därst. 1748-06-02. Sergeant vid artilleriet i Göteborg s. å. 1/8. Styckjunkare på Stockholms stat 1752-02-09. Bataljonsadjutant vid artilleriet 1756. 2. adjutant vid artilleriregementet i Stockholm s. å. 18/12. Kommenderad vid fältartilleriet i Pommern 1757-08-00. Kapten vid fribataljonen 1758-10-27. Placerad vid änkedrottningens livregemente på Sveaborg 1762-09-14. Kompanichef därst. 1765-02-28. RSO 1770-04-28. Major i armén 1772-09-13. Placerad vid bataljonen i Stockholm av änkedrottningens livregemente s. å. 25/9. Major vid sistnämnda regemente 1782-10-29. Överstelöjtnant i armén 1784-09-20. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente vid bataljonen i Stockholm s. å. 7/12. Överste i armén 1788-10-06. Överste för regementet 1791-02-23. Avsked 1793-05-19. Död barnlös 1820-04-01 i Stockholm och slöt ätten samt begraven i Överjärna kyrka. Han bevistade under pommerska kriget belägringen av Peenemünde skans ävensom surprisen vid Anklam 1760. Bevistade finska kriget 1788–1790 och blev därunder sistnämnda år, den 6 maj, fången av ryssarna vid Anjala. Gav sin egendom Bankesta till sina egna kusindöttrar och sin frus brorsdöttrar, fröknarna Lovisin, så länge de voro ogifta, vilken egendom efter Eleonora Fredrika Lovisins död 1858 försåldes från släkten. Gift 1763-02-27 i jan. med sin kusin friherrinnan Catharina Helena Lovisin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1746-01-18 med kaptenen friherre Vilhelm Burchard Gyllengranat, född 1724, död 1754), född 1728-01-00 på Brandalsund i Ytterjärna socken, Stockholms län, död 1788-05-24, dotter av friherre Erik Lovisin, och friherrinnan Helena Hummerhielm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.