:

Swebilius

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Jöran, född omkring 1470 på Sveby gård, Silleruds sn, Värmland, där han sen blev bonde.

Barn:

 • Rasmus Jöransson, född omkring 1500. se Tab 2.

TAB 2

Rasmus Jöransson, (son av Jöran Tab 1), född omkring 1500 på Sveby gård, Silleruds sn, Värmland, där han blev bonde.

Barn:

 • Erik Rasmusson, född omkr 1550, † 1602. se Tab 3.

TAB 3

Erik Rasmusson, (son av Rasmus Jöransson Tab 2), född omkr 1550 på Sveby gård, Silleruds sn, Värmland, † där 1602. Gift med Elin Olofsdotter.

Barn:

 • Ingeborg Eriksdotter, gift med arrendatorn Christopher Andersson.
 • Erasmus Eriksson, häradsskrivare i Värmland.
 • Jöran Eriksson Swebilius, född 1589, † 1669, kronobefallningsman i Södra Möre hd, Kalmar län. se Tab 4.

TAB 4

Jöran Eriksson Swebilius, (son av Eric Rasmusson Tab 3), född 1589-09-07 på släktgården Sveby gård, Silleruds sn, Värmland, † 1669-03-25 på Råby, Ljungby sn, Kalmar. Kronobefallningsman. Gift omkring 1618 med Ingeborg Larsdotter, född 1596 i Råstad, Örebro, † 1672 på Råby, Ljungby sn, Kalmar.

Barn:

 • Elin Swebilius, född 1619 på Råby, Ljungby sn liksom sina syskon, † ung.
 • Erik Swebilius, född 1620, † ogift. Studerade vid akademien i Köningsberg 1640, sedan bokhållare hos greve Gustaf Adam Banér.
 • Lars Göran Swebilius, född 1621-10-12, † 1679 i Visby. Tingsnotarie på Gotland. Gift 1665 i Visby med Lisbeth Andersdotter (f 1625 i Visby, † där 1692). Paret var barnlösa.
 • Olof Swebilius, född 1624, † 1700, ärkebiskop. se Tab 5.
 • Anders Swebilius, född 1626, † 1692. Rektor i Kalmar, prost i Ljungby sn, Kalmar län, lektor i teologi i Kalmar. se Tab 6.
 • Erasmus Georgii Swebilius, född 1628, † 1690. Kyrkoherde i Vissefjärda sn, Kalmar län. se Tab .
 • Helena Swebilius, född 1630, † 1631.
 • Jonas Swebilius, född 1631, † ogift och barnlös. Postinspektör i Linköping.
 • Gustaf Swebilius, född 1633, † 1709. Prost i Sandby sn på Öland. se Tab .
 • Georg Swebilius, född 1635, † 1696. Kyrkoherde i Kristvalla sn, Kalmar län. se Tab 16 .
 • Didric Swebilius, född 1636, † 1726. Kronofogde i Södra Möre hd, Kalmar län. se Tab .
 • Israel Swebilius, född 1639. Kronofogde i Konga hd, Kronobergs län. se Tab .

TAB 5

Olof/Olaus Swebilius (son av Jöran Ericsson Swibelius Tab 4) född 1624-12-25 på Råby, Ljungby sn, Kalmar län, † 1700-06-29 i Uppsala. Ärkebiskop i Uppsala från 1681. Han är främst känd för sin katekes, som blev auktoriserad 1689. Av de 12 barnen blev år 1684 de 7 levande adlade med namnet Adlerberg. Gift 1658 med Elisabeth Gyllenadler, född 1639-10-01 i Linköping, † där 1680-03-01, dotter av biskopen i Linköping Samuel Enander Gyllenadler och Margareta Jönsdotter.

Barn:

 • Margareta Swebilia, adlad Adlerberg född 1659-08-11 i Kalmar, † 1688-02-28 i Västerås. Gift 1675-05-26 i Stockholm med biskopen i Västerås Karl Karlsson född 1642-11-24 i Kalmar, † 1708-04-14 i Västerås.
 • Samuel Swebilius, adlad Adlerberg född 1660, † 1709. Assessor i Göta hovrätt. Gift 1689-07-24 med grevinnan Dorotea Beata Dahlbergh född 1670-01-28 i Malmö, † 1712-12-03. Äldsta dotter till kungliga rådet, greve Erik Dahlbergh och Maria Eleonora Drakenhielm.
 • Göran Swebilius, adlad Adlerberg född 1662, † 1706. Major. Gift 1697-11-09 med Maria Utterklo född 1674-09-06 i Stockholm, † 1731-09-01, dotter av assessorn Johan Utterklo.
 • Nicolaus Swebilius född 1663-06-08, † 1665-02-12.
 • Johan Swebilius född 1665-09-25, † 1665-10-28.
 • Helena Swebilia, adlad Adlerberg född 1666-11-18, † 1742-03-24. Begravd i Riddarholmskyrkan, Stockholm. Gift 1:o 1683-06-26 i Uppsala domkyrka med superintendenten i Karlstad Johan Laurentii Arnell född 1642-06-29 i Hudiksvall, † 1707. Paret blev stamföräldrar till adliga ätten Arnell. Gift 2:o 1709-12-23 med handelsborgmästaren i Stockholm Axel Aulævill.
 • Carolus Swebilius född 1669-04-07, † 1673-12-30.
 • Johan Swebilius, adlad Adlerberg, född 1671-07-20 i Stockholm, † där 1740-02-29. Hovrättsråd. Gift 1703-08-04 med Anna Magdalena Lagerstedt.
 • Magnus Gabriel Swebilius född 1672-12-30, † 1677-06-03.
 • Elisabet Swebilia, adlad Adlerberg, född 1674-01-19 i Stockholm, † 1751-03-30 i Åby sn, Kalmar län. Gift 1692-10-11 i Stockholm med biskopen i Lund Jonas Petri Linnerius född 1653-03-02 i Skellefteå, † 1734. Deras barn adlades Linnerhielm.
 • Ingeborg Swebilia född 1675-04-07, † 1675-12-17.
 • Anna Maria Swebilia, adlad Adlerberg, född 1677-11-14, † 1733-11-08. Gift 1697-11-13 med teologie professorn i Uppsala och kyrkoherden i Danmarks församling Johan Olderman som adopterades Cronstedt.

TAB 6

Anders Swebilius, (son av Jöran Eriksson Swebilius Tab 4), född 1626-01-21 på Råby, Ljungby sn, Kalmar län, † 1692-01-18 i Ljungby sn och ligger begravd i Ljungby kyrka. Kallades av Växsjö stifts prästerskap till superintendent i Kalmar, men avsade sig förtroendet. Riksdagsman. Rektor i Kalmar, prost i Ljungby sn, lektor i teologi i Kalmar. Gift 1661-02-03 med Catharina Kylander, född 1640-06-27 i Linköping, † 1706-11-18 i Ljungby sn, Kalmar, dotter av domprosten i Linköping Daniel Kylander och Helena Elin Walleria.

Barn:

 • Daniel Swebilius, född 1661, † 1718. Prost i Åby sn, fil mag. se Tab 7.
 • Helena Swebilius, född 1662, gift 1678 med Olof Repplerus (f 1644, † 1697-04-24 i Ljungby sn), lektor i Kalmar, prost i Ljungby (Småland), fil mag.
 • Ingeborg Swebilius, född 1664, gift med Claes Fock (f 1651 i Kalmar, † 1732 i Högsby), prost i Högsby sn, fil mag.
 • Göran Swebilius, född 1665, † ung.
 • Anna Swebilius, född 1666-11-08, † 1716-02-10 i Ålems sn. Gift 1:o 1682-06-27 med Göran Brunnerus (f 1655, † 1696), kyrkoherde i Ålem. Gift 2:o 1698 med Daniel Brauner (f 1662-12-23 i Fagerhults sn, † 1729-03-11 i Ålems sn), prost i Ålems sn, fil mag.
 • Catharina Swebilius, född 1668, † 1729-01-19 i Åby sn. Gift 1:o 1689-06-29 i Ljungby sn med Petrus Johannis Bois (f 1656-11-03 i Mörlunda sn, † 1711), komminister i Räpplinge sn på Öland. Gift 2:o 1712-05-25 i Åby sn med Samuel Frigelius (f 1652-03-25 i Sunds sn i Östergötland, † 1726-09-23 i Åby sn), lantmätare i Kalmar.
 • Georg Swebilius, född 1669, † 1731. Prost i Ryssby sn. se Tab .
 • Elisabeth Swebilius, född 1671-10-14, † 1744-01 i Ljungby sn. Gift 1:o 1692-08-03 i Ljungby sn med Jonas Olai Ellembergh (f 1648 i Madesjö sn, † 1703 i Döderhultsvik), kyrkoherde i Döderhults sn. Gift 2:o 1706 med Daniel Rosinius (f 1673 i Eskebäck, Fagerhults sn, † 1736-05-08 i Fliseryds sn), kyrkoherde i Fliseryds sn.
 • Anders Swebilius, född 1677-09-24, † 1741-03-20. Kyrkoherde i Arby sn. Gift 1:o 1707-02-26 i Mönsterås med Brita Elisabet Bongenhielm född 1682-09-15, † 1721. Gift 2:o med Helena Brauner född 1669-11-26, † 1738-02-16. se Tab .

TAB 7

Daniel Swebilius, (son av Anders Swebilius Tab 6), född 1661-11-02 i Kalmar, † 1718-09-12 i Åby sn. Kyrkoherde i Åby sn, riksdagsman. Gift 1693 med Catharina Gerhardsdotter, född 1672, † 1747-04-09 i Kalmar. Begravd i Kalmar domkyrka, dotter av rådmannen i Kalmar Gerdt Nilsson.

Barn:

 • Catharina Swebilius.
 • Anders Swebilius, född 1694, † 1783. Kyrkoherde i Ålems sn. se Tab 8.
 • Gerhard Swebilius, född 1696, † 1758. Borgmästare och tullförvaltare i Kalmar. se Tab 9.
 • Göran Swebilius, född 1699, † 1763. Häradshövding. se Tab .
 • Nils Swebilius, född 1700, † s å.
 • Daniel Swebilius, född 1702-08-12 i Kalmar.
 • Catharina Elisabet Swebilius, född 1703-01-30 i Kalmar, † 1711-09-12 i Åby sn.
 • Claes Swebilius, född 1705-03-04 i Kalmar, † 1705-07-06.
 • Christina Swebilius, född 1706-06-15, † 1706-06-24.
 • Daniel Swebilius, född 1708, † 1784. Rådman i Kalmar. se Tab .
 • Carl Swebilius, född 1711. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona. Konstapel i holländsk tjänst.
 • Olof Swebilius, född 1711, † 1769. se Tab .
 • Samuel Swebilius, född 1712 i Åby sn, † 1739 i Stockholm. Student i Uppsala 1731-07-02. Registrator vid sjötullen i Stockholm.

TAB 8

Anders Swebilius, (son av Daniel Swebilius Tab 7), född 1694-05-24 i Kalmar, † 1783-09-30 i Ålems sn, begravd 1783-09-02. Adjunkt åt kyrkoherden i St:a Clara i Stockholm. Ordinarie hovpredikant och pastor vid livdrabantkåren. Kyrkoherde i Ålem 1720. Leg. predikant i Petersburg. Gift 1:o 1729-12-07 med Hedvig Christina Bröms, † 1731-02-14 i Ålems sn, dotter av amiralitetskaptenen Magnus Bröms och Catharina Ehrenklo. 2:o 1732-04-24 med Margareta (Berg) Possieth, född 1699 i Katarina fs, Stockholm, † 1777-06-13 i Ålems sn (g 1:o 1725-03-11 i Riddarholmskyrkan med Johan Stricker (f 1695 i Maria Magdalena fs, † 1730-07-09 i Nikolai fs, komminister), dotter av kyrkoherden Johan Possieth och Katarina Andersdotter Bonde.

Barn 1:o:

 • Catharina Althea Swebilius, † ung, jämte modern.

Barn 2:o:

 • Anna Christina Swebilius, född i Ålems sn liksom sina syskon.
 • Hedvig Christina Swebilius, född 1733-02-25, † 1814-01-23 i Kalmar. Gift 1:o med lektorn i Kalmar Anders Wijkström (f 1726-01-22, † 1763-06-15 i Kalmar), gift 2:o med borgmästaren i Kalmar Gabriel Klint (f 1727-09-12 i Ljungby sn, † 1786-03-04 i Kalmar).
 • Margareta Althea Swebilius, född 1734-04-27. Gift med Peter Brehmer, direktör vid krutbruket i Jönköping.
 • Daniel Swebilius, född 1735-01-09, † 1756-05-07 i Uppsala och begravd 1756-05-12. Student.
 • Hans Swebilius, född 1736-09-13, † 1791-07-16 i Göteborg. Handelsman. Gift 1772-12-20 i Göteborg med Anna Hedvig Moberg (f 1737, † 1799-02-10 i Göteborg.
 • Catharina Helena Swebilius, född 1737-03-29, † 1741-05-22.
 • Anders Swebilius, född 1740-03-07, † 1740.

TAB 9

Gerhard Swebilius, (son av Daniel Swebilius Tab 7), född 1696, † 1758-05-14. Sekreterare vid Landstullen i Stockholm år 1729. Tullförvaltare i Stockholm. Flyttade mellan 1732 och 1734 från Stockholm till Kalmar, där han blev borgmästare. Gift 1726 med Helena Maria Laurin, född 1695, † 1754, dotter av överinspektorn på sidenmanufaktorierna Johan Laurin och Barbro Leijel.

Barn:

 • Daniel Swebilius, född 1727 i Stockholm, † som barn.
 • Catharina Judith Swebilius, född 1728 i Stockholm, † som barn.
 • Barbro Charlotta Swebilius, född 1729 i Stockholm.
 • Catharina Helena Swebilius, född 1730 i Stockholm.
 • Johan Gerhard Swebilius, född 1731, † 1799. Tullförvaltare i Visby. se Tab 10.
 • Daniel Swebilius, född 1732 i Stockholm, † där s å.
 • Ulrika Sofia Swebilius, född 1732 i Stockholm, † 1791. Gift 1758 med Abraham Bäck ( f 1730 i Finland, † 1800), direktör.
 • Märta Margareta Swebilius, född 1734 i Kalmar, † ogift.
 • Eva Maria Swebilius, född 1735 i Kalmar, † ogift.
 • Daniel Gerhard Swebilius, född 1737 i Kalmar, † 1799-08-12 i Visby. Rådman i Visby 1779.

TAB 10

Johan Gerhard Swebilius, (son av Gerhard Swebilius Tab 9), född 1731-10-16 i Stockholm, † 1799-10-14 i Väskinde på Gotland. Tullförvaltare i Visby. Gift 1763-01-23 i Västervik med Margareta Wulff, född 1744 i Karlskrona, † 1790.

Barn:

 • Gerhard Niklas Swebilius, född 1764, † 1831. Tullinspektor på Östergarn. se Tab 11.
 • Johan Fredrik Swebilius, född 1768-04-30 i Visby, † där 1784-01-08.
 • Carl Gustaf Swebilius, född 1769, † 1832. Major vid Göta artilleri. se Tab 15.
 • Brita Maja Swebilius, född 1772-06-04 i Visby, † där 1831-10-13. Gift 1796-12-08 med rådmannen i Visby Anders Johan Wiman (f 1766-07-20 i Skäggs, Väskine, Gotland, † 1831-10-07 i Visby).
 • Olof Gabriel Swebilius, född 1774, † 1834. Sjökapten, dykerikommissarie. se Tab .
 • Johanna Margareta Swebilius, född 1777-05-23 i Visby, † 1819 i Stenkyrka sn. Gift 1803-11-29 i Skäggs, Väskinde sn med sjökaptenen Carl Fredrik Bahr (f 1772 i Fole, † 1814 i Visby).
 • Anders Georg Swebilius, född 1781, † 1828. Sjökapten i Visby, tullinspektorn på Kylley. se Tab .
 • Catharina Ulrika Swebilius, född 1782-08-18 i Visby, † 1845 i Endre. Gift 1808-12-15 i Väskinde sn med kyrkoherden i Vall Johan Petter Bahr (f 1768-05-30 i Fole, † 1828-06-28).

TAB 11

Gerhard Niklas Swebilius, (son av Johan Gerhard Swebilius Tab 10), född 1764-02-19 i Visby, † 1831-12-31 i Norrgårda, Sanda på Gotland. Tullinspektor på Östergarn. Gift 1801-11-19 i Klinte på Gotland med Brita Christina Brask, född 1772 på Öland, † 1840-12-09 i Norrgårda, Sanda på Gotland.

Barn:

 • Johan Gerhard Ludvig Swebilius, född 1802, † 1887, tulluppsyningsman, bagare. se Tab 12.
 • Gustaf Adolf Swebilius, född 1807. † 1889, lantbrukare vid Norrgårda, Sanda på Gotland. se Tab 13.

TAB 12

Johan Gerhard Ludvig Swebilius, (son av Gerhard Niklas Swebilius Tab 11), född 1802-12-11 i Klinte på Gotland, † där 1887-06-14. Tulluppsyningsman, bagare. Gift 1:o 1829-03-25 med Magdalena Gertrud Isaksdotter, född 1803, † 1851. Gift 2:o 1852 med Margareta Christina Charlotta Hultman, född 1829-04-29 i Bälseryd, Jönköping, † 1898-01-20 i Klinte på Gotland.

Barn 2:o:

 • Johanna Christina Swebilius, född 1853-12-14 i Klinte. † där 1947-12-28. Troligen ogift och barnlös.
 • Hilma Carolina Swebilius, född 1855-12-13 i Klinte, † där 1930-12-21. Lärarinna. Troligen ogift och barnlös.

TAB 13

Gustaf Adolf Swebilius, (son av Gerhard Niklas Swebilius Tab 11), född 1807-12-28 i Sanda på Gotland, † i Klinte 1889-03-23. Lantbrukare vid Norrgårda, Sanda. Gift 1842-06-24 i Sanda med Maja Persdotter, född 1819 på Öland, † 1872.

Barn:

 • Gerhard Niklas Swebilius, född 1842, † 1875. Lantbrukare vid Sanda. se Tab 14.
 • Adelina Maria Swebilius, född 1847-07-29 på Norrgårda, Sanda, † 1869. Ogift.

TAB 14

Gerhard Niklas Swebilius, (son av Gustaf Adolf Swebilius Tab 13), född 1842-10-11 i Sanda på Gotland, † där 1875-03-07. Lantbrukare vid Norrgårda, Sanda. Gift 1870-10-14 i Vänge med Anna Johanna Margareta Olsson, född 1851 i Sörby, Vänge, † 1876.

Barn:

 • Adolf Niklas Swebilius, född 1871, † s å.
 • Gustaf Henrik Swebilius, född 1872, † 1873.
 • Carl Johan Swebilius, född 1874, † s å.

TAB 15

Carl Gustaf Swebilius, (son av Johan Gerhard Swebilius Tab 10), född 1769-03-08 i Visby på Gotland, † i Kuse, Västerhejde på Gotland 1832-05-27. Major vid Göta artilleri. Gift 1796-11-13 i Stjärnsund i Finland med Eva Gustafva Teetgren, född 1780-04-28 i Tavastehus, Finland, † 1859-11-25 i Visby på Gotland, dotter av löjtnant Gustaf Adolf Teetgren och Sofia Stierncrantz

Barn:

 • Gustaf Gerhard Swebilius, född 1797-04-24 i Tavastehus, † 1865-07-03 i Eskelhem på Gotland. Präst. Gift 1838-10-07 i Eskelhem med Charlotta Christina Laurin (f 1803 i Eskelhem, † 1871. Charlotta var Gustafs farfars mors brorsons sondotter. Gustaf flyttade till sin frus bostad Levide gård i Eskelhem, som ägdes av fruns faster Charlotta Magdalena Laurin. Paret fick barn som dog i späd ålder. 1845 tog de en fosterdotter Johanna Carolina Enderberg, född i Visby 1841-06-20. Hon var oäkta dotter till arbetskarlsänkan Anna Gustava Enderberg. Fosterdottern fick underhåll från fattigvården i Visby. Makarna betecknades i husförhörslängden ha ett "hedrande uppförande" i samband med omhändertagandet. 1852-11-14 flyttade Gustafs brorson Johan Ferdinand till gården, men flyttade till Visby tre år senare. I mars 1855 dog fruns faster och Gustaf blev husbonde på Levide gård. 1862 flyttade brorsdottern Anna Concordia dit. Enligt Gotländsk släktbok av Emil Nyberg dog Gustaf Gerhard "obefordrad och omöjlig som prästman".
 • Adolf Daniel Swebilius, född 1804, † 1863. Lantbrukare i Västerhejde. se Tab .
 • Carl Anders Swebilius, född 1812, † 1867. Sergeant och lantbrukare. se Tab .

TAB 16

Georg Swebilius (son av Jöran Eriksson Tab 4), född 1635 i Ljungby, död 1696. Kyrkoherde i Kristvalla. Gift med Elisabeth Olofsdotter Revallia, dotter av kyrkoherden Olaus Johannis Revallius och Sara Olofsdotter.

Barn:

 • Elisabeth Swebilia, död ung
 • Ingeborg Swebilia, född 1665, död 1734. Gift med kyrkoherden Erik Melin.
 • Sara Swebilia, född 1669. Gift 1:o med kyrkoherden Sven Wellin. Gift 2:o med kyrkoherden Johan Brandt
 • Göran Swebilius, född 1670. Lektor i filosofi se Tab .
 • Elisabeth Swebilia, född 1672, död 1729. Gift 1:o med komminister Magnus Littovius. Gift 2:o med kyrkoherden Jacob Spinck.
 • Anna Swebilia, död 1753. Gift med kyrkoherden Nicolaus Montelius
 • Olof Swebilius, född 1673. Kyrkoherde se Tab .
 • Johannes Swebilius, född 1677. Död som konstapel i holländsk tjänst.
 • Jonas Swebilius, född 1680. Komminister. se Tab .
 • Stina Greta Swebilia. Levde ogift.

TAB 17

Ingeborg Swebilia (dotter av Georg Swebilius #TAB 16), född 1665, död 1734. Gift med kyrkoherden Erik Melin.


Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.TAB 17

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: