Von Carlsson nr 1580

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Carlsson nr 1580

Adliga ätten von Carlsson nr 1580 †

Adlad 1719-05-21. Ättegrenen utdöd 1737-11-17. Adlad och adopterad 1720-03-23, introducerad 1720. † 1831-03-26.

TAB 1

Johan Carlsson. Borgare och köpman i Norrköping. Begraven 1668-05-01 Norrköping. Gift omkr. 1646 med Margareta Pedersdotter (född omkring 1619.

Barn:

  • Carl Johansson Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Johansson, döpt 1648-09-27 i Norrköping. Borgare och handelsman i Norrköping 1677. Politie- och handelsborgmästare i Norrköping 1698. Död 1707-08-23. Gift 1678-08-06 med Christina Spalding, dotter av rådmannen Jakob Spalding, (av samma släkt som ätterna Spalding och Spaldencreutz) och Ingrid von Brobergen (syster till herrarna von Brobergen).

Barn:

  • Carl Carlsson, adlad (och friherre) von Carlsson, född 1686, död 1737. Se Tab. 3.
  • Johan Carlsson, adlad och adopterad von Carlsson, född 1698, död 1764. Se Tab. 4.

TAB 3

Carl Carlsson, adlad (och friherre) von Carlsson (son av Carl Johansson, tab 2), född 1686-05-13 i Norrköping. Protokollssekreterare i defensionskommissionen 1712, i kungliga senaten 1713 och i krigsexpeditionen 1714. Adlad 1719-05-21. Expeditionssekreterare vid krigsexpeditionen 1719. Kansliråd 1727. Statssekreterare vid nämnda expedition 1729. Friherre 1731-07-05. Död barnlös 1737-11-17 i Stockholm, och slöt således själv sin ättegren. Gift 1725-02-09 i Stockholm med Johanna Catharina Gyldenbring i hennes 2:a gifte, dotter av kaptenen Erik Gyldenbring och hans 1:a fru friherrinnan Christina Maria Bergenhielm.

TAB 4

Johan Carlsson, adlad och adopterad von Carlsson (son av Carl Johansson, tab 2), född 1698-05-24 i Norrköping. Adlad 1720-03-23 och adopterad på sin broders adliga namn. Hovjunkare 1723. Kammarherre 1731. Död 1764-11-21 på sin egendom Långbro i Vårdinge socken. Gift 1733-11-29 i Stockholm med friherrinnan Maria Lovisin, dotter av assessorn friherre Erik Lovisin och Catharina Jakobina Wattrang.

Barn:

  • Carl, född 1734. Kapten. Död 1799. Se Tab. 5.
  • Johan Gustaf, född 1743. President, död 1801. Se Tab. 7.

TAB 5

Carl von Carlsson (son av Johan Carlsson, adlad och adopterad von Carlsson, tab 4). Född 1734-09-11. Fänrik 1758. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1774. Avsked 1775 med kaptens karaktär. Död 1799-06-23 på Långbro. Gift 1774-12-14 Stensjö med Christina Eufrosyne Ridderhierta, i hennes 1:a gifte, dotter av kaptenen Carl Bobeck, adlad Ridderhierta (broder till Erik och Gabriel Bobeck, adlade Ridderhierta) och Margareta Eufrosyne Kuhlhielm.

Barn:

  • Maria Gustava, född 1774-12-09 på Långbro, död ogift 1852-07-07 i Örebro.
  • Carl Gustaf, född 1777. Löjtnant. Död 1831. Se tab 6.

TAB 6

Carl Gustaf von Carlsson (son av Carl von Carlsson, tab 5). Född 1777-07-27 på Långbro. Fänrik vid Dalregementet 1794. Löjtnants avsked 1801. Död 1831-03-26 på Boda och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1804-04-16 i Enhörna prästgård med Christina Dorotea Eckman, (född 1776, död 1830-07-28 på Boda).

Barn:

  • Carl Isak, född 1806-04-01 Vappersta, död där 1809-07-01.
  • Eufrosyne Dorotea Charlotta, född 1808-01-07 på Vappersta, död 1886-03-03 i Stockholm. Gift 1853 med revisorn i kammarrätten Per Isak Isaacsson (född 1803-11-16, död 1862-08-07.)

TAB 7

Johan Gustaf von Carlsson (son av Johan Carlsson, adlad och adopterad von Carlsson, tab 4). till Mälby i Frustuna socken, Södermanlands län. Född 1743-11-15 Långbro. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1762-05-27. Kopist i krigsexpeditionen 1764-06-05. Kanslist 1765-06-13. 2. Protokollssekreterare 1772-06-14. 2. Expeditionssekreterare 1773-01-05. Arkivarie vid KMO 1776-11-03. Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1781-09-10. RNO 1782-11-25. KNO 1787-11-17 och till följd därav uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1580 A. LVA 1787-02-14. President i Vasa hovrätt 1792-04-06, men tillträdde aldrig ämbetet (Bvh.). Avsked därifrån 1794-08-14. Död ogift 1801-12-10 i Stockholm och slöt själv sin adlad ättegren. Bisattes i farbroderns grav i Ulrika Eleonora kyrka men flyttades senare till en av honom i livstiden inredd grav i parken vid Mälby. (Bvh.) 'Han ägde en bland de största enskilda samlingar i Sverige av uppstoppade fåglar, vilka han testamenterade till vetenskapsakademien, och lät 1786–1789 i kopparstick utgiva de sällsyntare därav under titel: Museum Carlsonianum.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.