Skutenberg nr 715

Från Adelsvapen-Wiki

0715.jpg


Adliga ätten Skutenberg nr 715 †

Adlad 1662-12-19, introd. 1664. Utdöd efter 1738.


1Rääf, Ydre härad, d. 3, sid. 128. 2Um. 3A. Kugelberg, Första lifgrenadjärregementets historia, d. 5 (1930). 4At (Sch). 5At (RA).

TAB 1

Gudmund Gudmundsson. Var borgmästare i Linköping i tjugu år och tillika häradshövding. Arrenderade Kinds och Ydre härader 1631–1639.1. Gift med Brita Pedersdotter Skute, dotter av borgmästaren i Linköping och domhavanden i Valkebo härad Peder Eriksson, som i vapnet förde tre snäckor, och Carin Olofsdotter samt syster till riksrådinnan Adler-Salvius.

Barn:

 • Peter Gudmundsson Skute, adlad Skutenberg, till Banka i Svinstads socken och Syttorp i Östra Ryds socken (båda i Ög.). Född 1613-08-11 i Linköping. Student i Uppsala2 1632-09-26. Värvad som förare i Tyskland 1635. Fänrik vid Tavastehus regemente 1636. Löjtnant därst. 1639. Kapten vid Åbo läns regemente 1641. Kapten vid Östgöta regemente till fot 1642. Avsked 1658. Gjorde tjänst vid skärgårdsförsvaret i Östergötland 1659 [3]. Adlad 1662-12-19 (introd. 1664 under nr 715). Död 1670-03-02 och begraven i Östra Ryds kyrka, där hans huvudbanér uppsattes. Han fick 1655 den 8 febr. av konung Carl X Gustaf exspektansbrev på Banka, som hans svärfader Anders Watz innehade under livstidsfrihet. Gift 1:o4 1646-06-21 med Helena Watz, begraven 16644, dotter av överstelöjtnanten vid Östgöta regemente till fot Anders Watz och Margareta Mattsdotter. Gift 2:o 1663-01-01 i Risinge socken5 Östergötlands län med Anna Christina Ödla, död 1699-04-12 på Syttorp, dotter av residenten Anders Svensson, adlad Ödell (eller ödla), nr 211, och N. N. Kijl. Nr 61.

Barn:

 • 1. Peter, född 1647, död 1648. [4]
 • 1. Salomon, född 1655. Hovjunkare. Död 1693. Se Tab. 2
 • 2. En dotter, död före 1688.

TAB 2

Salomon (son av Peter Gudmundsson Skute, adlad Skutenberg, Tab. 1), till Syttorp samt Alvestad i Kimstads socken Östergötlands län, som han erhöll i testamente av fru Anna Ödla 1682-05-24. Född 1655-11-25 på Syttorp. Student i Uppsala2 1670-12-05. Hovjunkare hos M. G. De la Gardie. Död 1693-10-24 Ekön och begraven i Risinge kyrka. Efter honom gavs i testamente en mässhake till nämnda kyrka5 1694-05-17. Gift 1:o 1682 före 24/5 med sin syssling Catharina Agneta Ödla, född 1667, dotter av landshövdingen Udde Ödla, nr 211, och Mechtild Ribbing. Gift 2:o 1690-01-05 i Östra Ryds socken Östergötlands län med friherrinnan Margareta Christina Kagg, död 1724, dotter av kammarherren friherre Carl Jörgen Kagg, och Märta Christina Kagg.

Barn:

 • 1. Ett barn, död efter modern, men begraven på samma gång som hon.
 • 2. Per, född 1690. Lantbrukare. Död efter 1738. Se Tab. 3
 • 2. Märta Christina, född 1692-07-15 på Syttorp, död där 1752-02-20. Gift 1710-10-25 i Björsäters socken Östergötlands län med löjtnanten Per Gustaf Nisbeth, född 1690, död 1773.

TAB 3

Per (son av Salomon, Tab. 2), född 1690-12-26 Syttorp. Ägde Alvesta i Kimstads socken Östergötlands län, som han sålde 1711. Levde 1738. Gift med Catharina Sofia Rosenstråle, född 1682, dotter av löjtnanten Jöns Rosenstråle, och Anna Christina Storckenfeldt.

Barn:

 • Johan Adolf, född 171(1). Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1730-01-01.
 • Sofia Anna Christina, född 1714-05-30 i Östra Ryds socken, liksom de följande syskonen, död där 1715-04-01.
 • Salomon Peter, född 1716-05-22.
 • Erika Johanna, född 1720-03-19.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.