Stålhane nr 292

Från Adelsvapen-Wiki

0292.jpg

Adliga ätten Stålhane nr 292

Adlad 1641-08-18, introd. 1642.

Ätten, som vid adlandet erhöll namnet Stålhana, vilket sedermera ändrades till Stålhane, immatrikulerades 1818-09-17 på riddarhuset i Finland under nr 27 bland adelsmän.

Stålhane A29200.png

TAB 1

Nils Larsson, adlad Stålhana (översiktstab. 1), till Irjala i Vichtis' socken och Gammelby i Tusby socken, båda i Finland. Ryttare under Jakob De la Gardies kornett 1612 och fick av denne frihetsbrev för sitt fädernehemman i Flyt i Sjundeå socken 1613. Rumormästare vid Henrik Månsson Spåras fana. Fick som sådan frälse på Ois by i Lampis socken 1614-04-19. Kvartermästare vid finska adelsfaneregementet 1617. Korpral vid Anders Paulis fana 1618. Avseglade s. å. med sina ryttare från Porkkala till Reval och tjänstgjorde under kriget som löjtnant. Erhöll 1621-08-11 vid Riga löfte om adlig sköld. Fänrik under Hans Ramsay. Erhöll 1626-05-25 för visad tapperhet Irjala och Kotkaniemi byar i Vichtis' socken under livstids frälse. Ryttmästare vid Stålhandskes regemente. Blev under kriget i Tyskland svårt sårad vid Nürnberg 1632. Tillfångatog ett polskt parti 1635. Adlad 1641-08-13 (introd. 1642 under nr 265, vilket sedan ändrades till nr 292, med namnet Stålhana, vilket namn på 1700-talet förändrades till Stålhane). Erhöll 1641-08-13 och 1652-09-06 konfirm. på sina frälsegods under Norrköpings besluts villkor. Avsked 1641 eller 1642. Död 1657-09-20 och begraven 1658-02-21 i Vichtis' gamla kyrka, där hans vapen uppsattes. Han uppförde med egna medel Tusby kapellkyrka, som av honom förseddes med predikstol, kalk och mässkrud. Gift med Margareta Tomasdotter, dotter av Tomas Henriksson och Anna Henriksdotter (Ekelöf).

Barn:

 • Carl, till Irjala2. Ryttmästare vid ett livregemente. Död ogift 1655-04-17 och begraven s. å. 9/9 i Vichtis' gamla kyrka, där hans vapen uppsattes.2
 • Brita, levde änka 1670. Gift 1:o före 1647 med kornetten Jeremias Andersson. Gift 2:o med löjtnanten Lars Jakobsson, till Sjösäng i Pojo socken.
 • Anna, död något före 1688. Gift före 1643 med löjtnanten Arvid Henriksson Jägerhorn, av en ointrod. finsk frälsesläkt (Härtonässläkten), död omkr. 1680.

TAB 2

Lars, (son av Nils Larsson, adlad Stålhana, Tab. 1), till Irjala. Handskrivare i Nyslotts län 1645–1648, vilket sistnämnda år han erhöll häradsrättens attest om sitt välförhållande såväl i sin tjänst som i sitt leverne. Död 1658. [1], gift med Anna Christina von Falkenberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1659 med kornetten Jakob Hästesko-Fortuna, död 1689), död 1694 och begraven s. å. 30/5 i Vichtis' gamla kyrka, dotter av överstelöjtnanten Gottfrid von Falkenberg och Christina von Jordan (syster till landshövdingen Mikael von Jordan, natural. Jordan) och syster till assessorn Johan Gottfrid von Falkenberg, adopt. Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Nils, musketerare vid livgardet 1670. Pikenerare därst. 1671. Livdrabant 1674. Fänrik vid Otto Reinhold Taubes finska infanteriregemente s. å. 9/11. Död ung och ogift.
 • Claes. Levde 1678.[1]
 • Ännu ett barn, som levde 1670. [1]

TAB 3

Lars, (son av Lars, Tab. 2), till Irjala samt Persböle i Pojo socken7. Korpral vid ett finskt kavalleriregemente. Död 1694-12-06 på nämnda egendom och begraven s. å. 16/12 i Vichtis' gamla kyrka. Gift före 1684 med Anna Margareta Ljuster i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1670 med löjtnanten Gustaf Hästesko-Fortuna, död 1681), död 1697 om sommaren Kotkaniemi å. 19/9 i Vichtis' kyrka, dotter av överstelöjtnanten Erik Ljuster, och Beata Uggla.

Barn:

 • Anna Christina, levde ogift 1705. [7] (Möjligen densamma som Christina Catharina.)
 • Christina Catharina. Gift 1707 med löjtnanten Lorentz Anders Munck af Fulkila, född 1687, död 1744.
 • Märta Regina, döpt 1688-03-17 på Irjala.
 • Två barn. Begraven 1690-02-14 i Vichtis' gamla kyrka. [1]
 • Agneta Margareta, född 1692, död 1775-11-14 i Somero socken. Gift 1:o med länsmannen Jakob Henriksson, död 1708 om hösten. Gift 2:o 1710-01-16 med sin systers svåger kornetten Johan Munck af Fulkila, född 16(89), död 1759.

TAB 4

Anders, (son av Nils Larsson, adlad Stålhana, Tab. 1), till Gammelby i Tusby socken och Kotkaniemi i Vichtis' socken. Ryttare vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1642. Korpral därst. 16483. Kornett 16563. Löjtnant 16583. Ryttmästare 16613. Död 1672-11-23 på hemresan till Finland från riksdagen i Stockholm. Han blev under danska kriget 1659 illa skjuten på ön Möen av en kula, som träffade honom bredvid munnen och gick ut genom nacken.1. Gift med Brita Elisabet Pistolhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1674 med överstelöjtnanten Johan Bäck i Finland, i hans 4:e gifte, född 1613, död 1679. Gift 3:o 1682 med ryttmästaren Henrik Kuhlman, död 1692), född 1650, begraven 1742-08-01 i Tammela socken, dotter av översten Erik Persson, adlad Pistolhielm, nr 492, och Beata Ichtydia.

Barn:

 • Erik, till Gammelby. Först gemen vid livgardet. Korpral därst. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1683-03-28. Löjtnant därst.4 1691-10-14. Död barnlös4 1692-06-29 på Gammelby och begraven 1693-01-29 i Tusby kyrka, där hans vapen uppsattes.1. Gift 1692-01-27 Suontaka
 • Johan, född 1666. Löjtnant. Död 1724. Se Tab. 5
 • Anders, död barn.
 • Elisabet, död 1739-11-13 Mälkis Gift 1:o med sin kusin ryttmästaren Gerhard Fredrik Kuhlman, född 1648, död 1691. Gift 2:o med kornetten Barthold Gyllich, levde 1726.

TAB 5

Johan, (son av Anders, Tab. 4), till Gammelby och Kotkaniemi. Född 16665. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente. Död 1724-11-07 på Gammelby. Gift 1:o med Margareta Juliana Gyldenstolpe, död på Kotkaniemi och begraven 1697-01-03 i Vichtis' kyrka, dotter av assessorn Daniel Gyldenstolpe, och friherrinnan Helena Christina Grass. Gift 2:o med Maria Gyllenbögel, döpt 1685-01-08 Trotby

Barn:

 • 1. Helena Margareta, född 1696-08-05, död 1761-01-19 i Pemar socken.5 Gift 1724-09-02 på Ingois5 i Lundo socken med löjtnanten friherre Bernt Otto Rehbinder, född 1699, död 1742.
 • 2. Johan Adolf, född 1701-10-09 på Kotkaniemi. Förare vid Nylands infanteriregemente. Död barnlös 1742-07-00. Gift med Anna Sofia Taube i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1743-07-24 med kaptenen Gotthard Georg von Rehausen, i hans 3:e gifte, född 1689, död 1752), född 1714, död 1766-04-09, dotter av kaptenen Volter Ludvig Taube, och Barbara Christina Freidenfelt.
 • 2. Anna Maria, född 1702-10-21 på Kotkaniemi, död 172(4). Gift med Henrik Nassokin, i hans 1:a gifte, född 1698, död 1758.
 • 2. Carl Gustaf, född 1704-01-16 på Kotkaniemi. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1727-03-03. Konstapel därst. s. å. 18/7. Furir 1728-12-23. Sergeant 1731-03-15. Löjtnant. Död ogift 1742-10-00 under finska kampanjen.
 • 2. Erik Magnus, född 1707. Kornett. Död 1781. Se Tab. 6
 • 2. Nils, född 1713. Fänrik. Död 1805. Se Tab. 27

TAB 6

Erik Magnus, (son av Johan, Tab. 5), till Kotkaniemi. Född 1707 i Nyland. Volontär vid livgardet 1726-03-31. Furir vid artilleriet i Stockholm 1728-04-30. Underminör därst. s. å. 15/5. Sergeant 1729-04-01. Styckjunkare 1736-04-05. Sergeant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1740-08-27. Fältväbel därst. 1741-08-26. Avsked med kornetts karaktär 1749-01-26. Död 1781-12-13 på Segersby5 i Pernå socken. Gift 1:o 1727 med Christina Rosmark, född 1697, död 1776-11-24, dotter av rådmannen Isak Rosmark. Gift 2:o 1781-06-13 i Pernå socken med Hedvig Elisabet Barck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kapellanen i Mörskoms socken Magnus Åkerstedt, död 1773-02-04), född 1750, död 1781-08-26 på Segersby, dotter av kyrkoherden i Töfsala pastorat Hans Henrik Barck. [5]

Barn:

 • Johan Erik, född 1727. Major. Död 1807. Se Tab. 7
 • Carl Magnus, född 1731-02-09, död s. å. 26/3.
 • Carl Fredrik, född 1732-08-24, begraven 1735-11-08.
 • Anders Magnus, född 1734-10-15 i Tavastehus, begraven där 1735-09-20.
 • Anders Magnus, född 1735-12-24, död 1736-09-04.
 • Gustaf Magnus, född 1736. Sergeant. Död 1823. Se Tab. 8
 • Alexander Magnus, född 1741. Sergeant. Död 1789. Se Tab. 13

TAB 7

Johan Erik, (son av Erik Magnus, Tab. 6), till Kotkaniemi, som han sålde på 1760-talet5. Född 1727-10-07 i Stockholm. Volontär vid Nylands dragonregemente 1746-08-16. Lärkonstapel vid artilleriet 1747-06-01. Premiärkonstapel därst. 1750-07-01. Sergeant s. å. 1/12. Adjutant vid Savolaks' regemente 1756-03-26. Fänrik i armén 1757-09-19. Löjtnant 1771-06-05. Kapten vid sistnämnda regemente 1775-12-20. Avsked 1779-02-10. Major i armén 1790-11-08. Död 1807-01-05 på Kilo gård i Esbo socken. Gift 1757-09-27 i Somero socken med sin faders sysslings dotter Beata Sofia Munck af Fulkila, född 1729-04-18, död 1800-03-16 på Irjala, dotter av kornetten Johan Munck af Fulkila, och Agneta Margareta Stålhane.

Barn:

 • Magnus Johan, född 1758-07-11, död s. å. 10/9.
 • Margareta Sofia, född 1763-05-10, död s. å. 3/11.

TAB 8

Gustaf Magnus, (son av Erik Magnus, Tab. 6), född 1736-11-07 i Tavastehus. Sergeant. Avsked före 1805. Död 1823-01-09 i Kristina socken. Gift 1:o 1764-09-24 i Bromaros kapellförsaml. med Margareta Gnospelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1752-10-08 i Tenala socken med korpralen Ernst Didrik von Hohenhausen, född 1724, död 1760, fader till kaptenen Carl Johan von Hohenhausen, adlad von Hohenhausen), född 1727-04-05, död 1768 och begraven s. å. 10/10 i Bromarv, dotter av skolkollegan Gottfrid Gnospelius och Anna Greta Starman. Gift 2:o 1770-10-23 i Kimito socken7 med Anna Johanna Lindberg, född 1746, död 1776-02-21. Gift 3:o 1776 med Helena Margareta Hillberg (?Stillberg), född 1748, död 1796-05-31.

Barn:

 • 1. En son, dödf. 1765-05-12.
 • 2. Carl Magnus, född 1769. Underofficer. Se Tab. 9
 • 2. Anna Margareta, född 1773-07-27 i Kristina, död där 1775-01-14.
 • 3. Christina Elisabet, född 1777-09-08 i Kristina, död där 1863-01-05. Gift 1797-10-15 i Kristina med bonden Salomon Michelsson Gynther, född 1774, död 1841-12-31.
 • 3. Gustaf Adolf Israel, född 1780. Underlöjtnant. Död 1841. Se Tab. 12.
 • 3. Carolina Margareta, född 1784-05-23 i Kristina, död där ogift 1805-09-03.
 • 3. Johan Emil, född 1788-03-04 i Kristina, troligen död barn.

TAB 9

Carl Magnus, (son av Gustaf Magnus, Tab. 8), född 1769 i Kristina socken. Underofficer vid Sveaborgseskadern av arméns flotta. Överflyttade 1787 till Sverige och anställd först någon tid vid Karlskronaeskadern, sedan vid Stockholmseskadern. Död i Stockholm. Gift med Anna Catharina Thuring från Stockholm.

Barn:

 • Johan Christian Gottlieb, född 1792. Värdshusvärd. Död 1879. Se Tab. 10.

TAB 10

Johan Christian Gottlieb (son av Carl Magnus, Tab. 9), född 1792-09-03 i Stockholm. Elev vid teaterskolan därst. och sedan anställd vid teater i nämnda stad. Överflyttade omkr. 1815 till Finland. Lämnade undervisning i danskonsten och var en tid t. f. danslärare vid Åbo universitet. Flyttade efter Åbo brand till Helsingfors. Värdshusvärd därst. Flyttade 1877 till Esbo socken. Död där 1879-05-12. Gift 1:o 1823-07-08 i Åbo med Amalia Tragman, född 1798-07-14, död 1844-01-07 i Helsingfors, dotter av smedsåldermannen i Åbo Gabriel Tragman och Maria Catharina Tammelin. Gift 2:o 1869-06-03. I Borgå med Brita Marta Lovisa Granberg, född 1816-10-06, dotter av bokbindaren och bokhandlaren i Åbo Arvid Granberg och Helena Lovisa Gestrin.

Barn:

 • 1. Johan August Vilhelm, född 1823-09-04 i Åbo. Student i Helsingfors 1841-06-18. Död ogift 1853-05-10 i sistnämnda stad.
 • 1. Amanda Christiana, född 1825-10-20 i Åbo. Gift 1845-12-26 i Sjundeå socken med byggmästaren, svenske undersåten Johan Axel Österlind.
 • 1. Ida Matilda Olivia, född 1828-05-29 i Helsingfors, död där 1830-03-13.
 • 1. Ida Olivia Maria, född 1830-10-23 i Helsingfors, död ogift 1850-10-08.
 • 1. Julius Oskar Viktor, född 1833-11-01 i Helsingfors, död ogift 1860-04-22.
 • 1. Carl Otto Villehad, född 1836-05-18 i Helsingfors, död där 1837-10-24.
 • 1. Nikolai Otto Villehad, född 1840. Överstelöjtnant. Död 1891. Se Tab. 11.

TAB 11

Nikolai Otto Villehad (son av Johan Christian Gottlieb, Tab. 10), född 1840-05-28 i Helsingfors. Frivillig skarpskytt vid livgardets finska skarpskyttebataljon. Underofficer därst. 1857-12-14. Avsked 1860-10-04. Därefter någon tid anställd i civil tjänst men ingick sedan som underofficer i rysk militärtjänst. Fänrik vid 92. petsjorska infanteriregementet 1867-11-07. Underlöjtnant därst. 1870-04-06. Löjtnant 1872-06-17. Stabskapten 1876-04-15. Kapten 1879-07-26. RRS:tStO3kl 1880-06-16. Majors avsked 1883-04-05. T. f. chef för 21. finska (Nyslotts) reservkompaniet s. å. Kapten vid ständiga kadern av finska militären 1884-02-03. Konfirm. i nämnda kompanichefsbefattning 1885-04-17. Överstelöjtnants avsked 1887-03-17. Död 1891-12-07 i Nyslott. Gift 1866-05-21 i Helsingfors med Emilia Vilhelmina Strandberg, född 1843-07-17 i sistnämnda stad, död 1882-03-06 i Viborg, dotter av boktryckerikonstförvanten Gustaf Strandberg och Maria Christina Hässling.

Barn:

 • Olga Maria Emilia, född 1866-07-13 i Helsingfors. Telegrafist vid Helsingfors telegrafstation 1891. Telegraftjänsteman i Nystad 1898, i Helsingfors 1907. Avsked 1917.
 • Aina Hilda Vilhelmina, född 1869-02-26, död 1870-07-05 i S:t Marie socken.
 • Sigrid Hortensia Emilia, född 1871-06-23 i Åbo, död 1886-06-04 i Nyslott.
 • Jan Emil Nikolai, född 1874-02-05, död 1875-06-18 i Fredrikshamn.
 • Elin Augusta Emilia, född 1875-06-27 i Fredrikshamn.
 • Anna Josefina Emilia, född 1877-07-04 på Sveaborg. Anställd vid Nordiska aktiebankens för handel och industri, sedan Nordiska Föreningsbankens, huvudkontor i Helsingfors 1907. Prokurist därst. 1925-08-03. Verner Otto Daniel, född 1879-11-11, död s. å. 18/12. Carl Alfons Villehad, född 1881-12-02, död 1882-03-20.

TAB 12

Gustaf Adolf Israel, (son av Gustaf Magnus, Tab. 8), född 1780-12-17 i Kristina socken. Trumslagare vid Savolaks infanteriregemente 1792-02-05. Soldat därst. 1799-07-29. Korpral 1803-06-25. Rustmästare 1807-06-05. Sergeant 1808-08-25. SMtf s. å. 20/11. Placerad på Skaraborgs regemente 1810-04-12. Fältväbel därst. 1816-01-31. Fanjunkare 1817-12-22. Avsked 1838-05-10. Underlöjtnants n. h. o. v. s. å. 1/6. Död 1841-03-29 i Ulvstorp i Acklinga socken, Skaraborgs län. Gift 1823-10-10 med Charlotta Vilhelmina Ulfsköld, född 1799-05-11 i Fröjereds socken, Skaraborgs län, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Ulfsköld, och Brita Ulrika Hård af Segerstad.

Barn:

 • Vilhelmina Adolfina Augusta, född 1830-05-17 i Sventorps socken, Skaraborgs län, liksom syskonen. Gift 1854-04-16 med skolläraren Johan Sandin, född 1827-05-08.
 • Beata Ulrika Amalia, född 1833-11-02, död 1863-02-22 Leonardsberg. Gift 1858-12-26 med inspektoren Per Carlström.
 • Carl Adolf, född 1838-05-22. Handlande. Död 1922-08-31 vid Mösseberg och jordf. s. å. 3/9 i Falköping.

TAB 13

Alexander Magnus, (son av Erik Magnus, Tab. 6), född 1741-04-30. Volontär vid Cronhielms regemente 1760. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1761. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1762. Förare vid Savolaks' fotjägareregemente 1770-09-28. Sergeant därst. 1771-07-08. Avsked 1781-12-10. Sergeant vid Savolaks' infanteriregemente 1782-06-12. Död 1789, skjuten vid Hangöudd under finska kriget. Gift 1771-01-08 med Hedvig Helena Paulius, född 1754, död 1831-02-05 i Kristina socken, dotter av kommissarien N. N. Paulius.

Barn:

 • Lovisa Sofia, född 1772-06-11, död 1774-01-14.
 • Carl Magnus, född 1773. Rustmästare. Död 1839. Se Tab. 14.
 • Erik Johan, född 1774-09-16, troligen död ung.
 • Hedvig Christina, född 1776-12-26, död 1777-12-11.
 • Carl Gustaf. Reste till Norge. Sjökapten därst.
 • Otto Mauritz, född 1782. Kapten. Död 1859. Se Tab. 15
 • Emanuel Christian, född 1785-03-24, död 1791-01-22.
 • Anders Erik, född 1788. Fältväbel. Död 1845. Se Tab. 22.

TAB 14

Carl Magnus (son av Alexander Magnus, Tab. 13), född 1773-10-10. Korpral vid Savolaks' infanteriregemente 1797-06-12. Rustmästares avsked 1809-11-04. Död 1839-08-30 i Kristina socken. Gift 1797-10-31 med Catharina Johansdotter Smedberg (Seppäläinen), född 1778, död 1833-08-04 i Kristina socken, dotter av torparen Johan Seppäläinen.

Barn:

 • Christian, född 1799-02-12, död s. å. 4/6.
 • Carl Magnus, född 1800-06-20. Skräddarlärling. Död ogift 1821-04-30.
 • Gustava Lovisa, född 1803, död ogift 1823-04-21 i Kristina socken.
 • Gustaf Adolf, född 1819-04-01, död ogift 1855-04-03 i Kristina socken, krossad i en kvarn.

TAB 15

Otto Mauritz, (son av Alexander Magnus, Tab. 13), född 1782-07-25 i Kristina socken i Finland. Skeppsgosse vid arméns flottas Sveaborgseskader 1788-02-09. Sergeant Vid sjöartilleriet därst. 1800-04-20. Sjöofficersexamen 1805-06-05. Flaggjunkare s. å. Underlöjtnant vid Malmöeskadern 1807-03-09. Löjtnant vid Göteborgseskadern 1814-06-17. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1823-07-04. Konstit. att förestå varvskaptenstjänsten vid Göteborgseskadern 1824-08-19. Kapten vid k. m:ts flotta 1828-10-29. RSO 1831-01-26. Överflyttad på flottans reservstat 1852-07-28. CXIVJoh:s med. 1855. Död 1859-10-07 i Varberg och där begraven Han bevistade dels såsom fartygs-, dels såsom divisionschef åtskilliga kommenderingar, däribland expeditionen till Norge 1814. Gift 1815-10-08 i Malmö med Henrietta Birgitta Sjöborg, född 1792-04-01 i Malmö, död 1872-02-07 i Motala, dotter av handlanden Nils Johan Sjöborg och Anna Catharina Möller.

Barn:

 • Anna, född 1817-02-12 på Nya varvet vid Göteborg, död 1880-08-29 i Kungälv. Gift 1839-07-04 på Nya varvet med stadsläkaren i sistnämnda stad, med. doktorn och kir. magister Johan Gustaf Ullman, född 1803-02-19 i Ödeshögs socken, Älvsborgs län, död 1878-07-26 i Kungälv.
 • En son, född 1818, död s. d.
 • Charlotta, född 1822-02-03 på Nya varvet, död 1902-06-23 i Stockholm. Gift 1843-06-14 på Nya varvet med rådmannen och vice borgmästaren i Skänninge Claes Johan Cnattingius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1837-10-15 i Skänninge med Sofia Lovisa Vilhelmina Högberg, född 1814-09-03 i nämnda stad, död där 1839-09-28, dotter av apotekaren Nils Gustaf Högberg och hans 1:a fru Maria Gustava Boström), född 1809-08-20 i Normlösa prostgård Östergötlands län, död 1849-09-18 i Skänninge.
 • Bror Otto, född 1824. Kofferdikapten. Död 1854. Se Tab. 16
 • Anton Ragnar, född 1829-05-05 på Nya varvet. Student i Lund 1848. Kameralexamen s. å. Anställd i tullverkets tjänst 1850-06-21. Överuppsyningsman vid tullbevakningen i Strömstad. Tullförvaltare i Karlstad 1861-01-12. Kontrollör vid tullbevakningsinspektionen i Göteborg 1865. Överinspektör vid nämnda inspektion 1875-10-29. RVO s. å. 1/12. Tullförvaltare i Strömstad 1879-01-10. RNO 1892-12-01. Död barnlös 1894-06-28 i Strömstad. Gift där 1861-06-21 med Anna Juliana Rogh, född 1832-02-20, död 1918-02-06 i Strömstad.
 • Edvard (Hjalmar) Eugen, född 1832. Överstelöjtnant. Död 1900. Se Tab. 17.

TAB 16

Bror Otto, (son av Otto Mauritz, Tab. 15), född 1824-05-20. Flaggkonstapel vid k. m:ts flotta. Avsked med sekundlöjtnants n. h. o. v. 1853-04-19. Kofferdikapten. Omkom med fru och son 1854 natten till 23/4 under skeppsbrott vid engelska kusten. Gift 1850-10-06 med Hilma Casilda Erlandsson, född 1829-02-15, död 1854-04-23, dotter av kustinspektoren Alexander Erlandsson.

Barn:

 • Otto Hjalmar Alexander, född 1851-11-02, död 1854-04-23 på samma gång som föräldrarna.

TAB 17

Edvard Hjalmar Eugen, (son av Otto Mauritz, Tab. 15), född 1832-02-04 på Nya varvet vid Göteborg. Lantmäterielevexamen 1847-04-16. Lantmäterielev s. å. 28/5. Volontär vid första livgrenadjärregementet 1848-05-02. Kadett vid Karlberg 1849-02-03. Avsked från nyssn. regemente s. å. 24/2. Utexaminerad 1850-12-14. Underlöjtnant vid ingenjörkåren s. å. 21/12. Löjtnant 1855-07-05. Extra lärare vid krigsakademien 1857-11-24–1859-09-30. Kompaniofficer vid nämnda akademi 1862-12-01–1864-12-31. Adjutant vid fortifikationen 1866-08-09–1867-03-29. Kapten 1867-02-08. RSO 1872-05-27. Major i armén 1875-04-30. Befälhavare för sappörtruppen 1876-02-01–1877-12-31. Major vid fortifikationen 1877-12-07. Chef för sappörbataljonen 1878-01-01–1881-10-03. Chef för pontoniärbataljonen 1881-10-041887-02-11. Överstelöjtnant 1884-05-02. Övervar de stora truppövningarna med 18. franska armékåren 1886-09-05–1886-09-27. OffFrHL s. å. 16/9. Suppleant i krigshovrätten s. å. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i fortifikationens reserv 1887-02-11. Suppleant i direktionen för arméns pensionskassa 1888-10-30. Ledamot av samma direktion 1894-03-14. Död 1900-03-08 i Stockholm. Gift 1869-10-27 i nämnda stad med Berta Carolina Schale, född 1849-05-21 i Motala, död 1925-05-20 i Stockholm, Gustaf Vasa förs. ]], dotter av bruksägaren Henning Schale och Carolina Gustava Lagergren.

Barn:

 • Hjalmar, född 1870-07-24 och död s. å. 1/12 i Stockholm.
 • Anna, född 1871-10-04 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1938-11-27 i Stockholm, S:t Matteus förs., (db nr 515).

TAB 18

Henning, (son av Edvard Hjalmar Eugen, Tab. 17), född 1872-09-05 i Stockholm. Volontär vid Pontoniärbataljonen 1889-09-20. Mogenhetsexamen 1891-05-16. Avsked från nämnda bataljon 1893-02-04. Volontär vid Jämtlands fältjägarregemente s. å. 2/3. Sergeant därst. s. å. 23/7. Elev vid krigsskolan s. å. 1/8. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 23/11. Löjtnant därst. 1896-04-17 utexaminerad från krigshögskolan 1900. Aspirant vid generalstaben 1901-09-00. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1904-10-07. Jämtlands SkytteGM 1905. Stabsadjutant och kapten i generalstaben 1906-06-08. Generalstabsofficer vid III. arméfördelningens stab 1906-10-01–1909-10-15. RVO s. å. 1/12. Kapten i Jämtlands fältjägarregemente s. å. 14/12. RDDO 1909-12-18. Kapten vid Värmlands regemente 1912-10-04. Överadjutant och major vid generalstaben 1915-02-19. Stabschef hos infanteriinspektören 1915–1916. RSO 1915-06-06. Major vid andra livgrenadjärregementet 1916-11-28. Vice verkst. direktör vid Avesta järnverks aktiebolag 1917. Major vid Gotlands infanteriregemente s. å. 21/12. Överstelöjtnant vid Norrbottens regemente 1918-06-20. Överste i armén 1923-01-13. Överste och chef för Hälsinge regemente s. å. 9/2. Ledamot i överstyrelsen för Sveriges landstormsföreningars centralförbund 1924. KSO2kl 1926-06-06. KSO1kl 1929-06-06. Suppleant i direktionen för arméns pensionskassa 1931-12-01. 4 GM. Avsked med kvarstående som överste i norra arméfördelningens reserv 1932-08-09. Militär skriftställare. Gift 1:o 1904-10-22 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm med Hedvig Maria Carolina Zettergren, född 1881-06-07, död 1905-08-20 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Edvard Philibert Zettergren och Augusta Vilhelmina Schale. Gift 2:o 1907-02-23, i Stockholm med Vivi Charlotta Forsell, född 1880-06-18 i Mölndal. Dotter av disponenten Sixten Jakob Forsell och Anna Märta Charlotta Jakobson.

Barn:

 • 1. Hedvig Charlotta, född 1905-08-06 i Stockholm. Gift 1931-06-27 i Stockholm Matteus förs. ]], med med. licentiat Karl-Axel Ekbom, född 1907-09-23 i Göteborg, med d:r, professor v univ i Uppsala, Överläkare v Akademiska Sjukhuset i Uppsala
 • 2. Otto Mauritz, född 1907-12-19 i Skövde. Studentexamen 1927.
 • 2. Henning Eugène , född 1913-04-24 i Karlstads förs.. Huvudman 1961. Studentexamen i Stockholm 1931. Student vid Stockholms högskola s. å.

TAB 19

Otto, (son av Edvard Hjalmar Eugen, Tab. 17), född 1875-01-26 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1894-05-19. Elev vid tekniska högskolan s. å. 11/9. Utexaminerad från dess fackskola för elektroteknik 1897-11-17. Ingenjör vid allmänna svenska elektriska abol:t i Västerås 1898. Ingenjör vid Union Elektricitätsgesellschaft i Berlin. RVO 1922-06-06. Överingenjör vid ingenjörsvetenskapsakademien 1927–1933. LIVA 1930. RNO 1932-06-06. GM. Gift 1899-10-04 i Stockholm med Marta Johanna Ohlsson, född där 1877-12-04, dotter av fabrikören Johan Ohlsson och Clara Beamish.

Barn:

 • Märta, född 1900-07-05 i Charlottenburg-Berlin. Anställd vid franska handelskammaren i Stockholm. Kansliskrivare h. vattenfallstyrelsen
 • Johan Bertil född 1902. Filosofie licentiat Se Tab. 20

TAB 20

Johan Bertil, (son av Otto, Tab. 19), född 1902-07-01. Studentexamen i Djursholm 1921-05-13. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 1925-05-28. Filosofie licentiat därst. 1930. Laborator vid Ingenjörsvetenskapsakademiens elektrovärmeinstitut 1930–1933. Gift 1932-03-05 i Lausanne med Noële Marguérite Mercier från Scheiz, född där 1906-11-05, dotter av Adrien Jean Jacques Mercier och Marguerite Scharff.

Barn:

 • Charlotte Marguerite , född 1933-03-29 i Stockholm Högalids förs..
 • Johan Otto Adrian, född 1936-01-16 i Stockholm, Högalids förs. (fb nr 31)

TAB 21

Arvid, (son av Edvard Hjalmar Eugen, Tab. 17), född 1879-09-16 i Karlsborg. Studier vid Högre realläroverket i Stockholm till 1900. Studieresa i Tyskland sistnämnda år. Sekreterare åt disponenten vid Söderfors bruks aktiebolag 1901–1904. Genomgick Filipstads bergsskola 1904–1905. Bruksbokhållare vid Virsbo aktiebolag 1906. Studieresa i England 1906–1907. Föreståndare för Surahammars bruksabol:s avdelningskontor i Stockholm 1907–1913. Huvudkassör vid nämnda bolag 1913. Avgick med pension 1930-12-31. Bellmansforskare. Gift 1910-03-03 i Stockholm, Adolf Fredriks förs., med Ebba Engel Anna Vilhelmina Eriksson Ulfsberg, född 1877-04-19 Idaröd, dotter av godsägaren Gustaf Ericsson och Hedvig Carolina Wedberg.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1911-05-19 i Stockholm, Matteus förs.. Studentexamen i Stockholm 1932-05-28. Gift 1939-03-01 i Stockholm, S:ta Gertruds kyrka (Engelbrekts förs., Sth. vb), med direktören, reservlöjtnanten Christian R. Broekers från Roermend, Holland, född 1889-10-11
 • Ebba Marianne, född 1913-12-22 i Stockholm (Sura förs, Västm, fb). Studentexamen i Stockholm 1933-05-16. Gift 1939-08-19 i Stockholm, (Engelbrekts förs., Sth. vb nr 227), med jägarmästare Owe Thorbjörn Annestad Haugholt, född 1903-05-10.

TAB 22

Anders Erik, (son av Alexander Magnus, Tab. 13), född 1788-05-03 i Kristina socken i Finland. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1797-07-02. Furir vid Savolaks fotjägarregemente 1805-06-28. Sergeant vid Savolaks infanteriregemente 1808-08-10. SMtf 1809-07-11. Transp. till Skaraborgs regemente 1810-06-19. Fältväbel därst. 1816-01-31. Kejserliga ryska korset för 1813 och 1814 års kampanjer 1816-11-17. Avsked 1838-01-25. Död 1845-03-24. Bevistade finska kriget 1808–1809 och kriget i Tyskland 1813–14. Gift 1:o 1807-12-24 Byvik Gift 2:o med Elisabet Margareta Wahlberg, född 1792-03-02 i Sävare socken, Skaraborgs län, levde 1848-08-00, död i Skärvs socken, Skaraborgs län, dotter av trumpetaren vid Västgöta regemente Svante Wahlberg.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1808-06-28 i Kristina socken, död där 1809-08-27.
 • 2. Olivia Adelaide, född 1817-09-14, död s. å. 14/11.
 • 2. Sven Alexander, född 1818-12-02, troligen död ung.
 • 2. Otto Vilhelm, född 1821-03-10, död 1840-07-25.
 • 2. Hedvig Olivia Elisabet, född 1823-09-28 i Valstads socken, Skaraborgs län, död ogift 1879 i Björsäters socken, Skaraborgs län.
 • 2. Johan Mauritz Alexander, född 1827. Fanjunkare. Död 1906. Se Tab. 23.
 • 2. Adelina Charlotta Elisabet, född 1829-07-28 i Valstads socken. Överflyttade till utrikes ort.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1835-07-03. Körsnär och handlande i Kalmar under firma F. W. Lundström. Kallade sig Lundström. Död 1908. Gift 1866-09-30 i Kalmar förs. ]], med Anna Christina Eriksson i hennes 2:o gifte, (gift 2:o med Hedberg), född 1823, död 1893.

TAB 23

Johan Mauritz Alexander, (son av Anders Erik, Tab. 22), född 1827-01-12 i Valstads socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1844-05-10–1846-01-23. Volontär vid Västgöta regemente 1848-05-17. Sergeant vid kronoarbetskåren å Karlsborg 1851-04-10. Sergeant vid Hallands infanteribataljon 1853-04-16. Fanjunkare 1865-06-04. Regementsväbel 1870-07-04. Svärdsman 1877. Avsked 1878-03-02. Hemmansägare i Trankärr i Björsäters socken, Skaraborgs län. Död där 1906-01-05. Gift 1850 med Johanna Matilda Andersson, född 1820-01-16, död 1904-03-12 i Lugnås socken, Skaraborgs län, dotter av snickaren Anders Andersson.

Barn:

 • Ebba Albertina, född 1850-06-27 i Öglunda socken, Skaraborgs län, död 1903-05-08 i Stockholm. Gift 1873-10-12 med snickaren Carl Fredrik Björling.
 • Otto Vilhelm, född 1859. Fanjunkare. Död 1929. Se Tab. 24.
 • Adelina Vilhelmina, född 1861-10-21, död 1872-04-15 i Böja socken, Skaraborgs län.
 • Anton Gustaf, född 1863. Sergeant. Död 1908. Se Tab. 26.

TAB 24

Otto Vilhelm, (son av Johan Mauritz Alexander, Tab. 23), född 1859-04-08 i Skärvs socken (Bjösäters förs., Skar. db), Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1880-01-22. Vice korpral 1882-06-30. Korpral 1885-08-10. Sergeant s. å. 28/11. Fanjunkare 1906-05-10. Svärdsman 1908-03-12. Avsked 1910-04-18. Död 1929-02-24 i Lugnås' socken, Skaraborgs län. Arrenderade Trankärr i Björsäters socken, Skaraborgs län. Gift 1887-09-23 i Lugnås socken med Julie Matilda Hård, född 1859-09-20 i Lugnås förs., Skarab., dotter av lantbrukaren och handlanden Anders Hård och Eva Johansdotter.

Barn:

 • Carl Vilhelm Hilarius, född 1888. Handelsresande. Se Tab. 25.
 • Ernst Aleksander, född 1890-10-29 i Trankärr (Bjösäters förs., Skar. fb), död 1937-09-03 i Västerås (Västerås domkyrkoförs. db nr 252). Mekaniker. Gift 1935-11-02 i Stockholm, Engelbr. förs. (vb 279), med Elin Matilda Larsson Skytt, född 1882-10-25 i Säters socken, Skarab.
 • Agda Cecilia, född 1893-04-03 i Lugnås' socken. Gift 1922-06-03 i Björsäters socken med vaktkonstapeln Gustaf Adolf Hugo Banner, född 1893-06-14, i hans 1:a gifte
 • Erik Gustaf, född 1897-07-31 i Lugnås' socken. Järnvägstjänsteman.
 • Elsa Ingeborg, född 1901-04-23 i Björsäters socken. Gift 1935-09-21 i Stockholm, Hedv. El. förs. (vb 140), med installatören Johan Uno Vilhelm Jonsson, i hans 2:a gifte (gift 1:a med Agda Kristina Dagmar Källberg, död 1933-02-23 i Hagalund), född 1885-01-30
 • Ester Christina, född 1904-07-24, död 1906-05-20 i Björsäters socken.

TAB 25

Carl Vilhelm Hilarius, (son av Otto Vilhelm, Tab. 24), född 1888-02-21 i Trankärr i Björsäters socken, Skaraborgs län. Först bokhållare, sedan handelsresande. död 1941-01-07. Gift 1919-12-26 i Mariestads förs. med Agnes Elisabet Lundgren, född 1891-12-05 i Bäcks förs., Skar.,

Barn:

 • Carl Harry Ingemar, född 1920-12-15 i Mariestad, liksom brodern.
 • Sven Gunnar Vilhelm, född 1923-11-04 i Mariestad.

TAB 26

Anton Gustaf, (son av Johan Mauritz Alexander, Tab. 23), född 1863-11-13 i Lerdala socken, Skaraborgs län. Volontär vid livregementets husarer 1882-02-16. Vice korpral 1884-06-11. Korpral 1886-08-27. Sergeant 1888-11-14. Avsked 1904-08-31. Död 1908-01-02 i Örebro. Gift 1888-12-30 i Göteborg med Augusta Jonsson, född 1858-09-12 i Lugnås' socken ]], Skaraborgs län, död 1940-11-25 i Örebro (Nikolai förs., Örebro db nr 232), dotter av lantbrukaren Jonas Jonsson och Maria Larsson.

Barn:

 • Ester Maria Viktoria, född 1889-11-29 i Örebro. Interurbantelefonist.
 • Annie Lisette Margrete, född 1891-05-30 vid Strömsholm, död 1899-03-04 i Örebro.
 • Carin Hedvig Augusta, född 1892-12-04, död 1893-05-12 i Örebro.
 • Alice Gertrud Augusta, född 1895-02-13 i Örebro

TAB 27

Nils, (son av Johan, Tab. 5), född 1713. Hade fänriks avsked och bodde på sin ärvda fäderneegendom Gammelby i Tusby socken i Finland. Död där 1805-12-12. Gift 1:o 1744-09-12 i Vichtis' socken med sin svågers brorsdotter Anna Margareta Nassokin, född 1725-03-01, död 1771-03-03 på Gammelby, dotter av Axel Gotthard Nassokin, och Margareta Juliana Rennerfelt. Gift 2:o 1775-07-09 på Gammelby med Maria Winqvist, född 1744, död 1823-02-05 i Tusby socken.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1745-07-28 på Gammelby, död 1782-02-06 på Sveaborg. Gift 1770-12-23 på Gammelby med majoren Henrik Johan Justander, adlad Standertskjöld, född 1733, död 1809.
 • 1. Margareta Helena, född 1747-03-03 på Gammelby, död 1794-12-31 i Tusby socken. Gift 1776-12-05 på Gammelby med löjtnanten Carl Fredrik Ollonberg, i hans 1:a gifte, född 1747, död 1810.
 • 1. Eva Juliana, född 1748-09-27 på Gammelby, död änka 1810-02-03 Suontaka Gift 1781-03-25 på Gammelby med kommissionslantmätaren i Nylands och Tavastehus län Johan Martins, född 1750 i Tavastland, död 1800.6 1. Johan Erik, född 1750-08-30 på Gammelby. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1765-09-30. Förare därst. 1769-11-06. Sergeant 1778-04-27. Fänrik 1780-12-06. Avsked 1799-06-03. Rusthållare i Tusby socken. Död 1817-02-16 Haarjärvi Gift med Anna Christina Lönnroth, född 1768, död 1849-03-04 i Nummis kapell av Lojo socken.
 • 1. Lovisa Sofia, född 1752-04-05 på Gammelby, död där 1805-12-18. Gift 1774-11-08 på nämnda egendom med sergeanten vid Tavastehus' regemente, sedan traktören i Helsingfors7 Otto Birger Lindeman.
 • 1. Edla Christina, född 1754-04-29 på Gammelby, död 1789-11-01 på Liljendals gård i Pernå socken. Gift 1787-10-12 med kaptenen Peter August von Törne, född 1753, död 1789.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1756-05-15 på Gammelby, död ogift 1782-03-11 på nämnda egendom.
 • 1. Nils Gotthard, född 1758. Löjtnant. Död 1820. Se Tab. 28.
 • 1. Carl Gustaf, född tvilling 1759-04-18 på Gammelby, död där s.å. 1/5.
 • 1. Catharina Elisabet, född tvilling 1759-04-18 på Gammelby, död där s. å. 1/5.
 • 1. Henrik Ludvig, född 1760-06-02 på Gammelby, död där s. å. 9/7.
 • 1. Carl Gustaf, född 1761-10-16 på Gammelby, död där s. å. 21/11.
 • 1. Adolf, född 1762-10-28 på Gammelby, död s. d.
 • 1. Carolina Henrika, född 1764-03-25 på Gammelby, död där s. å. 30/10.
 • 1. Bernhard Ulrik, född 1765-08-21 på Gammelby, död där s. å. 2/9.
 • 1. Sven Otto, född 1766. Major. Död 1823. Se Tab. 29
 • 1. En dotter, dödf. 1771-02-20 på Gammelby.
 • 2. Ebba Maria, född 1775-03-13 på Gammelby, död 1850-04-08 i Tusby socken. Gift 1:o 1791-12-01 på Gammelby med löjtnanten vid arméns flottas Sveaborgseskader Bengt Axel Gardtman, född 1748-08-24 i Södermanland, död 1810-03-12 i Tusby socken. Gift 2:o 1815-01-07 i nämnda socken med landbonden Jonas Lindros, född 1788, död 1846-04-27.
 • 2. Carl Gustaf, född 1776-09-10 på Gammelby. Kofferdistyrman. Död barnlös 1863-01-30 i Tusby socken. Gift 1817-12-30 i nämnda socken med Anna Helena Berggren, född 1782, död 1859-01-04 i Tusby socken.
 • 2. Catharina Elisabet, född 1779-05-01 på Gammelby, död där 1782-10-14.
 • 2. Brita Sofia, född 1781-03-29 på Gammelby, död 1812-10-30 i Tusby socken. Gift 1808-11-08 i nämnda socken med sockenskräddaren Henrik Johan Lönngren i hans 1:a gifte, född 1784, död 1853-03-25 i Tusby socken.
 • 2. Anna Gustava, född 1783-05-01 på Gammelby, död späd.
 • 2. Helena, född 1784-07-28 på Gammelby.
 • 2. Anna Gustava, född 1787-02-10 på Gammelby, död 1845-03-18 i Helsingfors. Gift 1:o 1808-11-03 i Tusby socken med bonden Johan Henrik Nyberg, född 1783, död 1824-04-27 i nämnda socken. Gift 2:o 1825-11-11 i samma socken med bonden Jakob Eriksson Selin.
 • 2. Agneta, född 1790-01-17 på Gammelby, död 1868-03-22 i Tusby socken. Gift där 1810-10-25 med rustmästaren och gårdsinspektoren Jakob Johan Rennerfelt, född 1781, död 1818.
 • 2. Lovisa, född 1792-11-19 på Gammelby, död där 1793-03-23.
 • 2. Johan Adolf, född 1794. Hemmansägare. Död 1874. Se Tab. 35.

TAB 28

Nils Gotthard, (son av Nils, Tab. 27), född 1758-02-18 Gammelby Furir vid arméns flotta 1772-08-04. Sergeant därst. 1774-05-15. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1778-05-06. Löjtnants karaktär 1786-04-12. Avsked 1788-06-03 med rättighet att kvarstå i armén. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-03-17 under nr 27 bland adelsmän. Död 1820-05-26 i Helsinge socken. Gift 1787-10-02 Niemenkylä

Barn:

 • Eva Lovisa, född 1788-08-10 på Gammelby, liksom syskonen, död 1856-11-04 i Esbo socken. Gift 1830-10-31 med ekonomikommissarien Erik Jusslin i hans 2:a gifte, född 1791-04-24 i Esbo socken, död där 1838-05-27.
 • Nils Adolf, född 1790-02-05. Förare vid Nylands infanteriregemente 1800-08-30. Kadett vid Haapaniemi 1805-10-01–1808. Fänrik vid nämnda regemente 1805-10-10. Kommenderad med vargeringen till Sveaborg 1808 och råkade vid kapitulationen s. å. 3/5 i rysk fångenskap. Avsked 1810. Död ogift 1812-09-14 i Esbo socken.
 • Otto Vilhelm, född 1791-04-09. Kofferdistyrman. Död ogift 1829-11-24.
 • Johanna Maria, född 1792-10-21, död 1867-04-10 i Esbo socken. Gift 1833-10-13 med uppsyningsmannen vid Lovisa lotsfördelning, kaptenlöjtnanten Carl Born, född 1793-09-12, död 1845-06-30 i Borgå.
 • Charlotta, född tvilling 1794-04-09, död s. å. 11/4 på Gammelby.
 • Sofia, född tvilling 1794-04-09, död s. d.
 • Anna Sofia, född 1795-08-08, död ogift 1868-06-30 i Esbo socken.

TAB 29

Sven Otto, (son av Nils, Tab. 27), född 1766-11-25 på Gammelby. Sergeant vid arméns flottas Sveaborgseskader 1782-04-15. Fänrik därst. 1788-07-03. Bevistade finska kriget 1788–1790. Löjtnant 1796-07-31. Kapten s. å. 8/12. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 och blev sistnämnda år fången hos ryssarna. Majorsavsked 1811-03-12. Död 1823-09-26 på Hännilä i Kangasniemi socken. Gift 1808-02-14 i Kristina socken med Clara Aurora Tuderus, född 1781-08-10, död 1840-10-18 Kotka

Barn:

 • Otto Mauritz, född 1810. Major. Död 1857. Se Tab. 30
 • Charlotta Amalia, född 1812-06-13, död 1881-09-26 i S:t Petersburg. Gift 1856-09-24 i Pskov med lantmätaren i rysk tjänst, hovrådet Josef Teodor Mollin i hans 2:a gifte, född 1804-09-26 i Loimijoki socken, död 1876-05-26 i Kristina socken.
 • Carl Fredrik Leonard, född 1814-11-15, död 1821-09-03.
 • Axel Robert, född 1817. Statsråd. Död 1892. Se Tab. 31.
 • Selma Augusta Fredrika, född 1820-08-18, död 1896-11-27 i S:t Michel. Gift 1851-01-26 i Kristina socken med äldre kommissionslantmätaren i S:t Michels län Henrik Gabriel Savenius, född 1818-04-23 i Heinola, död 1890-04-18.

TAB 30

Otto Mauritz, (son av Sven Otto, Tab. 29), född 1810-04-20, kadett i Fredrikshamn 1828-02-22. Avgick utan avslutad kurs 1830-03-06. Underofficer vid Villmanstrandska infanteriregementet. Porte-épée fänrik därst. Fänrik 1834-07-09. Placerad på 7. finska linjebataljonen 1835-10-28. Underlöjtnant därst. 1836-03-26. Transp. till 3. finska linjebataljonen 1837-02-11. Löjtnant därst. 1843-05-31. Stabskapten 1846-06-25. Kapten 1849-02-01. Majors avsked 1853-03-07. Död 1857-05-11 i Kymmene socken. Gift 1841-06-18 i Fredrikshamn med Emelie Carolina Londén, född 1818-02-15, död 1902-09-12 i Helsingfors, dotter av kronolänsmannen i Valkeala socken, guvernementssekreteraren Johan Londén och Maria Amalia Hornborg.

Barn:

 • Fanny Emilia, född 1842-05-15 på Kymmene fästning. Gift 1886-09-08 i Vilno med ryska statsrådet Paladius Pestriakov, född 1836-02-09, död 1908-08-13 i Wilna.
 • Hilma Maria, född 1844-01-05 på Kymmene fästning, död ogift 1909-09-27 i Helsingfors.
 • Otto Valdemar, född 1848-11-17. Kadett i Fredrikshamn 1861-07-15. Fänrik vid 3. novorossiska, storfursten Vladimir Alexandrovitj' dragonregemente 1871-08-23. Löjtnant därst. 1875-02-27. Stabskapten 1877-03-13. Transp. till basjkirska ridande divisionen med stabsryttmästares grad s. å. 20/11. Död ogift 1878-02-01 genom självmord.
 • Oskar Leopold, född 1851-09-01, död 1852-01-13.
 • Jenny Amalia, född 1855-07-11, död 1910-06-19 i Kiev. Gift 1882-06-08 i Helsingfors med tjänstemannen vid ryska topografiska kåren, kollegierådet Henrik Mietsjeslav Jurinskij, född 1846-01-14.

TAB 31

Axel Robert, (son av Sven Otto, Tab. 29), född 1817-07-29. Underofficer vid adelsregementet i S:t Petersburg. Fänrik vid tronföljarens jekaterinoslavska grenadjärregemente 1836-08-14. Underlöjtnant därst. 1837-11-11. Löjtnant 1842-04-08. Adjutant vid 2. brigaden av 2. grenadjärdivisionen 1846-06-27. Stabskapten 1848-01-29. Kaptens avsked 1849-02-13. Ordningsman i pskovska distriktet 1853-09-10. RRS:tStO3kl 1856-01-30 och S:tAO3kl 1859-12-16 fredsdomare i Pskov 1866-04-22, statsråds titel s. å. 6/9. RRS:tStO 2kl. Avsked från fredsdomarbefattningen. Död 1892-01-15 på godset Petrewa i guvern. Pskov. Gift 1840 i nämnda stad med Maria Kulneff, född 1815, död 1904, dotter av generalmajoren Ivan Kulneff och Olympiada Sergejev.

Barn:

 • Elisabet, född 1842-12-10. Gift 1868-10-26 i Pskov med kollegieassessorn, titulärrådet Alexander Kulneff, född 1839-10-26, död.
 • Olympiada, född 1844-06-02, död ogift 1906.
 • Vladimir, född 1845. Löjtnant. Död 1884. Se Tab. 32
 • Alexander, född 1846, död 1848-05-11.
 • Maria, född 1848, död s. å. 11/5.
 • Maria, född 1849-09-18, död 1853-11-04.
 • Olga, född 1851-03-04. Gift 1875-10-17 med verkl. statsrådet. ingenjören Viktor Fadejev, död.
 • Adriada, född 1852-06-17, död ogift 1886-11-22.
 • Anna, född 1856-09-20.

TAB 32

Vladimir (son av Axel Robert. Tab. 31), född 1845-06-18 i Pskov. Junkare vid sumska husarregementet. Bevistade polska fälttåget 1863 och erhöll militärordens utmärkelsetecken 4kl samt den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Avsked 1866. Därefter en tid anställd i civil rysk tjänst. Kollegieregistrators titel. Inträdde ånyo i militärtjänst som frivillig underofficer vid 11. isumska husarregementet. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. Kornett vid sistnämnda husarregemente 1878-05-16. Löjtnants avsked 1880-08-12. Död 1884-04-16 i Pskov. Gift 1866-08-01 med furstinnan Elisabet Gagarin, från vilken han 1878 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o i Frankrike med markis Lajard), född 1847, död, dotter av furst Nikolai Gagarin och furstinnan Maria Golitsyn.

Barn:

 • Nikolai, född 1867. Bankkontrollör. Död 1922. Se Tab. 33

TAB 33

Nikolai (son av Vladimir, Tab. 32), född 1867-04-22. Bitr. bokhållare av 3. kl. vid ryska riksbankens huvudkontor i S:t Petersburg. Kontrollant av 2. kl. vid dess kontor i Rostov vid Don 1895-07-06. Äldre kontrollör därst. Död 1922. Gift 1895-10-22 i Rostov med Fanny Marguerite Josephine Cappeau, född 1876-01-23 i Odessa, dotter av franske undersåten Adolf Cappeau och Veronika Watzka.

Barn:

 • Nikolai, född 1896-08-17 i Rostov, död där 1897-07-22.
 • Alexander, född 1897-09-11 i Rostov.
 • Vasili, född 1901-02-20 i Rostov. Före detta löjtnant i rysk tjänst.
 • Nina, född 1906-10-14 i S:t Petersburg.

TAB 34

Alexander (son av Axel Robert, Tab. 31), född 1854-01-04 i Pskov. Junkare vid nikolajevska kavalleriläroverket. Fänrik vid livgardets dragonregemente 1873-08-22. Löjtnant därst. 1876-09-11. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878. Stabskapten, sedan stabsryttmästare, s. å. 28/4. RRS:tStO3kl m sv o. ros och S:tAO3kl m sv o. ros. Erhöll även den till minne av nämnda fälttåg instiftade medaljen. Placerad på kadern nr 3 av gardeskavalleriets reserv 1883-10-17. Ryttmästare 1888-05-06. Överstes avsked 1894-04-07. Lantchef i 6. distriktet av pskovska häradet och guvernementet 1898-09-07. Avsked 1901-04-20. Äg. godset Petrovo i torosjinska häradet i guvern. Pskov. Gift 1:o 1882-04-12 med Alexandrina Baltusjkin, död 1891, dotter av verkl. statsrådet Alexander Baltusjkin. Gift 2:o 1891-03-01 med den förra fruns syster Anna Baltusjkin, född 1866-03-17 i S:t Petersburg.

Barn:

 • 1. Alexei, född 1884-02-12 i Torsjk i guvern. Tver. Agronomie studerande vid institutet i Moskva. Utexaminerad från petrovska akademien.
 • 1. Nikolai, född 1890-12-09 i Torsjk. Utexaminerad agronom av 1. kategorien vid moskovska lanthushållningsinstitutet. Yngre assistent vid nämnda institut och anställd vid jordbruksministeriet i Ryssland 1916-03-25.

TAB 35

Johan Adolf (son av Nils, Tab. 27), född 1794-05-04 Gammelby Var först hemmansägare, sedermera sytningsman därst. Död 1874-08-10. Gift 1814-12-29 i nämnda socken med Anna Elisabet Luhtin, född 1795, död 1849-02-22 i Tusby socken.

Barn:

 • Nils Adolf, född 1817-10-10 i Tusby socken, liksom systern, död där 1833-12-17.
 • Ottiliana Charlotta, född 1822-05-13, död 1852-01-03. Gift 1847-06-29 i Tusby socken med bonden därst. Niklas Fredrik Lund i hans 1:a gifte.

Källor

1Rf. 2At (Sch). 3Ka., Likvidationer, hären 1620–1680 (OA). 4At (L). 5Wä. 6El. 7Medd. av hovrättsassessorn i Åbo W. W. Wickström.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.