:

Ljuster nr 111

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ljuster nr 111 †

Adlad 1573-07-06, introducerad 1625. Utdöd 1667.

Namnet skrevs även Liustra.


 • Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.

TAB 1

Bertil Eriksson, till Mäntsälä i Nummis kapellförsamling och Lappvik i Tenala socken, båda i Finland. Var hertig Johans kansliskrivare 1556 och ännu 1561. Kallas 1563 hertigens trotjänare och sekreterare. Erhöll Korois i S:t Marie socken, 1567-12-07 (konfirmerad 1569-06-15). Häradshövding i Raseborgs härad 1568-12-10. Den avsatte konung Eriks fångvaktare 1568–1571. Stadfäst 1571-06-21 i besittningen av Persböle i Pojo socken samt av Kappelby i Lappträsks socken, vilket senare gods varit hans mormors morgongåva av Jöns Mikaelsson till Moisio, av adlad Kurjalasläkten. Sekreterare hos fältöversten i Finland 1571-08-08. I slottsloven i Reval 1571-10-05. Adlad av konung Johan III 1573-07-06. Befallningsman på Åbo slott 1576-01-27. Befallningsman på Viborgs slott 1580-03-27. Kallas 1580 rannsakningskommissarie. Förordnad 1584-04-03 att med sekreteraren Henrik Mattsson Huggut anställa rannsakning i Kymmenegårds län i anledning av allmogens klagomål. I slottsloven på Keksholm 1584-10-20. Höll jordrannsakning i Halikko och Piikkis härad 1588, ävensom i Esbo och Kyrkslätts snr 1589. Erhöll 1594-05-28 av konung Sigismund försäkran på årligt underhåll av spannmål. Död omkring 1598. Gift omkring 1565 med Margareta Henriksdotter, dotter av borgmästaren i Åbo Henrik Gröp eller Kröpelin, och Elin Eriksdotter Fleming.

Barn:

 • Kerstin Bertilsdotter, till Pornais i Rimito socken. Levde änka 1634. Gift 1:o 1593-06-04 i Åbo med Olof Fincke, till Porkkala, Lampis socken, av finsk uradel, död före 1599-04-08, då änkan fick skyddsbrev av konung Sigismund. Gift 2:o omkring 1600 med Björn N. N., ofrälse.
 • Erik Bertilsson Ljuster. Assessor. Död 1641. Se Tab. 2
 • Elisabet Bertilsdotter, till Paltvuori i Töfsala socken, levde änka 1628. Gift omkring 1600 med löjtnanten Henrik Claesson (Jägerhorn af Spurila), död före 1625.

TAB 2

Erik Bertilsson Ljuster (son av Bertil Eriksson, Tab. 1), till Mäntsälä. Kvartermästare vid Willem Spiegels fana i Reval 1600. Ryttmästare över en fana finska ryttare 1607. Medföljde på De la Gardies tåg till Ryssland, men blev hemförlovad från Koporie 1609-03-27, emedan han blivit sårad i en skärmytsling (K. A. Reduktionskominissionens dokument för Nylands och Tavestehus län (O. A.).). Fick 1610-01-12 ersättning med 60 daler, »emedan han på detta tåget blivit skjuten och mist alla sina hästar». Erhöll Selkis by i Vichtis socken i förläning 1611-11-05. Förordnad att uppvakta hos hertig Carl Filip under dennes vistelse i Finland 1613. Kommissarie för Älvsborgs lösen i Kymmenegårds län 1616–1618. Gjorde sig under denna tid hatad av allmogen för vildsinthet och övermod. Introducerad 1625 under nr 83, vilket sedan ändrades till 111, med namnet Liustra (Ljuster). Assessor i Åbo hovrätt 1633-10-24. Suspenderad för tjänstefel 1634-04-18, men återinsatt i ämbetet 1634-12-03 med förmaning att en annan gång taga sig till vara. Död 1641-04-00 och begraven i Lojo kyrka, där en sorgfana med hans initialer och vapen samt årtalet 1641 funnits. Gift med Carin Boije af Gennäs, död före3 1658-12-09 på Mäntsälä, dotter av riksrådet Göran Boije (af Gennäs) och Magdalena Schade.

Barn:

 • Jöran. Kapten. Död ogift före 1661. [K. A. Reduktionskominissionens dokument för Nylands och Tavestehus län (O. A.).].
 • Axel. Ryttmästare vid Nylands kavalleriregemente 1659-11-11. Närvor vid Viborgs belägring 1659 och vid Keksholms försvar 1657. Död ogift 1660-03-05 vid Köpenhamn och begraven i Ledöje kyrka i Danmark. Han förärade ett altarkläde och en kalkduk till Nummis kyrka.
 • Gustaf. Fänrik. Död ogift före 1661. [K. A. Reduktionskominissionens dokument för Nylands och Tavestehus län (O. A.).)].
 • Margareta, levde änka 1675. Gift 1637 med ryttmästaren Johan Munck, död 1634, broder till Anders Munck, adlad Munck af Sommernäs, nr 468.
 • Märta, född 1620, Död ogift 1680-10-17 på Mäntsälä och begraven i Lojo kyrka
 • Sigrid, levde ogift vid arvskiftet efter modern 1661-05-12 [K. A. Reduktionskominissionens dokument för Nylands och Tavestehus län (O. A.).)].
 • Anna, levde änka 1680 Pitkäjärvi Gift 1:o med ryttmästaren Mikael Anton Didron, död 1656, broder till Johan och Carl Didron, naturaliserad Didron. Gift 2:o med kaptenlöjtnanten Hans Ramsay, död 1675.

TAB 3

Erik (son av Erik Bertilsson Ljuster, Tab. 2), till Mäntsälä. Kom i tjänst vid Stålhandskes finska rytteri 1635. Kaptenlöjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente (K. A. Reduktionskominissionens dokument för Nylands och Tavestehus län (O. A.).) 1645-05-30. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente (K. A. Reduktionskominissionens dokument för Nylands och Tavestehus län (O. A.).) 1648-01-10. Fick 1652-06-23 hemman i Muurla socken under ärftligt frälse. Var major då han i slaget vid Warschau 1656 förde överste Fabian Berndes dragonregemente. Överstelöjtnant (K. A. Reduktionskominissionens dokument för Nylands och Tavestehus län (O. A.).) 1664-02-17. Död 1667 och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Beata Uggla, dotter av amiralen Claes Claesson Uggla, och Beata Wachtmeister (av Björkö, nr 31). Hon fick 1667-09-06 rätt att besitta sin avlidne makes gods.

Barn:

 • Beata, död på Mäntsälä och begraven 1696-11-08 i Lojo kyrka. Gift omkring 1672 med ryttmästaren Anders Rennerfelt, död 1715.
 • Anna Margareta, död 1697 om sommaren Kotkaniemi Gift 1:o omkring 1670 med löjtnanten Gustaf Hästesko-Fortuna, död 1681. Gift 2:o före 1684 med korpralen Lars Stålhane, död 1694.
 • Estrid Helena, död 1689, Gift med ryttmästaren Henrik Adolf Sölfverarm, i hans 1:a gifte, död 1713.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: