Gyldenär nr 388

Från Adelsvapen-Wiki

0388.jpg


Adliga ätten Gyldenär nr 388

Adlad 1646-11-16, introd. 1650.

Ätten, vars flesta medlemmar varit bosatta i Finland, men icke intagits på riddarhuset därstädes, avskrevs 1875 å riddarhusgenealogien från de levande ätternas antal, men torde ännu fortleva i Finland i allmogestånd.


1Rf. 2KrAB. 3Medd. av kapten O. Wasastjerna nr Akkas kyrkoarkiv. 4Lå. 5Pt V s. 48. 6Öä VIII s. 391. 7At (Sch). 8Riksregemente (medd. av assessor O. Adelborg). 9Medd. av frih. T. Carpelan, 10Medd. av hovrättsregistrator W. Wickström ur Åbo hovrätts arkiv. 11Akkas kyrkoarkiv. 12Al..


TAB 1

Conrad Gyldenär. Anses härstamma från Spanien eller Tyskland. Gift med Rinchel Rahm.

Barn:

 • Johan Gyldenär, adlad Gyldenär. Erhöll 1622-03-14 Storhoplaks, Mäkkylä och Kilo i Esbo socken i Nylands län samt Näse gård i Bjärnå socken i Åbo län i Finland mot försträckningar, som han gjort kronan, och uppförde Alberga säteri i Storhoplaks by, samt fick därpå evärdligt frälse 1624. Innehade 1624 med panträtt Näs kungsgård i Bjärnå socken, men överlät 1628 sin rätt till Brita De la Gardie12. Avstod 1628-01-18 Mäkkylä mot Träskända i samma socken. Adlad 1646-11-16 (introd. 1650 under nr 388). Major vid Viborgs läns infanteriregemente 1647-11-19. Erhöll stadfästelse på sina frälsegods 1648-07-28. Var 1656 och ännu 1658 kommendant på Vargskärs skans. vid Helsingfors. Deltog bland adeln i ständernas landskapsmöte i Helsingfors 1657. Avsked 1664-10-15 med bibehållande av majorslön. Beviljades genom k. brev 1681-04-19 i handpenningar 200 daler smt och var då »en man inemot 88 år gammal»8. Död 168512. Gift med Helena (Elin) Horn af Kanckas, levde 1678, men var död 1683 och liksom mannen ännu 1705 obegraven, dotter av riksrådet Arvid Horn af Kanckas, och Ingeborg Ivarsdotter (Stiernkors).

Barn:

 • Margareta, död före 1705. Gift med ryttmästaren vid Viborgs läns kavalleriregemente Henrik Johan von Berg, av livländsk adel.
 • Ingeborg, död före 1680. Gift 1:o 1654 med löjtnanten Antonius Creutzhammar, död 1657. Gift 2:o 1658 på Lakspojo, utan vederbörligt tillstånd, med sin kusin, landshövdingen friherre Arvid Horn af Åminne, i hans 1:a gifte, född 1631, död 1692.

TAB 2

Arvid (son av Johan Gyldenär, adlad Gyldenär, Tab. 1). Korpral vid Viborgs läns infanteriregemente 1644. Furir därst. 1649. Fänrik s. å. Löjtnant vid Nylands kavalleriregemente 1655. Regementskvartermästare därst. s. å. Ryttmästare vid Viborgs läns kavalleriregemente 1656. Major vid Nylands kavalleriregemente 1659. Major vid Kock von Crimsteins regemente 1665-08-23. Överstelöjtnants titel2 1669-11-14. Överstelöjtnant vid Wittenbergs regemente 1672-08-31. Överste för nämnda regemente 1677-09-07. Avsked 1679-09-20. Var därefter bosatt på faderns gård Alberga i Esbo socken. Kommendant på Varberg 1689-12-17. Avsked från denna befattning 1709. Död 1710-08-24. Gift med Gertrud Dorotea von Bergh, från vilken han 1688 blev skild, dotter av överstelöjtnanten Berend von Bergh, av livländsk adel, och Anna Catharina Nöding.

Barn:

 • Christina. Gift 1:o 1678-07-23 i Helsingfors med ryttmästaren Johan Hammel, adlad Hammelstierna, 1681-06-20 men ej introd. Gift 2:o 1692-06-12 i Stockholm med tullinspektören i Reval Carl Filip Grubbe.
 • Sigrid Helena. Begraven 1692-01-24 i Vichtis kyrka. Erhöll av sin farmor Hakola hemman i Salo socken.9. Gift 1674-01-08 i Helsingfors med överstelöjtnanten Stefan Fredrik von Knorring, natural. Knorring, född 1647, död 1706.

TAB 3

Ernst Arvid (son av Arvid, Tab. 2). Fänrik vid Björneborgs regemente 1684-05-06. Avsked 1693-09-15. Kapten vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1700-11-03. Levde 1711. Död i rysk fångenskap. Gift med Agneta Dorotea Svensdotter Sveidom, som levde 1719, dotter av kaptenen Sven Sveidom.

Barn:

 • Arvid Johan, född 1699-01-03. Tjänade först vid ryska gardet till häst. Avsked. Korpral vid Nylands dragonregemente 1742-06-01. Sergeant därst. 1758-03-15. Kornetts avsked 1761-08-19. Död ogift 1778-04-04 i Sibbo socken i Finland.
 • Fredrik Adolf, född 1704-02-01. Kapten i holländsk tjänst. Död ogift i Ostindien.
 • Carl Christian, född 1706-02-20. Volontär vid livgardet 1727-11-16. Korpral därst. 1728. Rustmästare 1729-02-08. Furir 1730-01-15. Sergeant 1732-11-27. Löjtnant vid konung Stanislai i Polen livdragoner i Danzig 1734-01-05. Kapten därst. s. å. 27/12. Fänrik vid (svenska) livgardet 1737-06-18. Löjtnant därst. 1741-08-07. Stabskapten 1747-10-01. Kapten s. å. 8/12. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1758-04-25. Avsked 1764-08-20. Död ogift 1779-06-04 på Dalarö Stockholms län. Han bevistade Danzigs belägring samt krigen i Finland 1741–43 och i Pommern på 1750-talet.
 • Två döttrar, döda barn.
 • Juliana Dorotea, död 1770-02-06. Gift 1734-04-18 Tervalampi

TAB 4

Erik (son av Arvid, Tab. 2). Kvartermästare vid Frits Wachtmeisters fördubblingskavalleriregemente 1678-08-01. Kornett därst. 1679-08-01. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente s. å. 10/10. Kaptenlöjtnant därst. 1694-02-04. Avsked 1701-03-01. Levde ännu 1711 och ägde genom sitt gifte ett frälsegods i Pitkäjärvi by i Somero socken. Gift omkr. 1675 med Catharina Ramsay, dotter av ryttmästaren Hans Ramsay, och Anna Ljuster.

Barn:

 • Anders Erik, född 1678. Kaptenlöjtnant. Död 1720. Se Tab. 5.
 • Arvid. Ryttmästare.10. Gift 1707-12-29 Haga dsk adel, och Anna Margareta Ekelöf.
 • En dotter. Begraven 1698-03-26 i Kanckasgraven i Masku kyrka

TAB 5

Anders Erik (son av Erik, Tab. 4), född 1678-08-02. Ryttare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1704-06-00. Korpral därst. 1705-01-00. Kvartermästare 1706-06-00. Kornett 1715-12-23. Löjtnant 1718-08-27. Kaptenlöjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente död 1723-06-05. Han ägde Kurisjärvi säteri i Akkas socken. Gift 1706-12-26 på Tiura11 med Beata Johansdotter, som levde änka 1724, dotter av löjtnanten Johan Israelsson till Tiura i Akkas socken och Beata Neumeijer, nr 774.

 • Barn3:
 • Anna Christina, 1707-10-27 på Tiura11 i Akkas socken, död barn.
 • Anders Johan, född 1709-07-28 på Tiura.
 • Anders Erik, född 1710. Löjtnant. Död 1754. Se Tab. 6
 • Anna Christina, född 1713-03-14 på Kurisjärvi, död där ogift 1749-12-04 och begraven11 1750-11-30 i Akkas socken.

TAB 6

Anders Erik (son av Anders Erik, Tab. 5), till Kurisjärvi i Akkas socken. Född 1710-12-10 Tiura Antagen i krigstjänst 1727. Kornett vid karelska dragonregementet 1742-07-05. Löjtnant vid Nylands dragonregemente. Död 1754-05-01 på Kurisjärvi11 och begraven s. å. 6/10. Han bevistade finska kriget 1741–42. Gift 1743-09-14 med Ulrika Catharina Ignatia i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kyrkoherden i Akkas församl. Nils Malm, född 1723-05-04, död 1764-06-12). Född 1723-08-22, död 1763-10-14 i Akkas prästgård och begraven s. å. 15/12, dotter av häradshövdingen Anders Andersson Ignatius och Margareta Sofia Godenhielm.

Barn:

 • Anders Erik, född 1744. Sergeant. Död 1789. Se Tab. 7
 • Carl Johan, född 1745. Kapten. Död 1787. Se Tab. 10
 • Margareta Sofia, född 1746-12-19, levde änka 1801 i Mäntsälä socken. Gift 1765-03-26 på Kurisjärvi11 med korpralen vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente Lorens Johan Tammelander, döpt 1742-10-29 i Kalvola socken, död 1770-06-17.
 • Otto Ernst, född 1749-04-20. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1764-11-26. Korpral därst. 1765-01-20. Sergeant 1767-01-12. Förares lön 1768-02-29. 1. Regementsadjutant 1770-10-30. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1773-01-20. Genom byte fänrik vid Österbottens regemente s. å. 15/6. Löjtnant därst. 1778-04-01. Kapten 1783-09-17. Major 1795-02-08. RSO. Avsked 1796-10-09. Död ogift9 1814-01-15 i Vasa.9
 • Adolf Fredrik, född 1751-02-19 på Kurisjärvi, död där och begraven s. å. 14/4 [3].

TAB 7

Anders Erik (son av Anders Erik, Tab. 6), till Kurisjärvi i Akkas socken. Född där 1744-10-01 rustmästare vid prins Fredrik Adolfs regemente. Förare därst. 1764-11-19. Sergeants avsked 1767-01-24. Död 1789-01-26 på Kurisjärvi.11. Gift 1767-03-12 Haudois

Barn:

 • Beata Ulrika, född 1767-06-15 på Kurisjärvi liksom syskonen, död där 1836-08-18. Gift 1788-11-30 på Naskola11 i Akkas socken med kyrkoherden i nämnda församl. Carl Gustaf Wallenius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1779 med Ulrika Maria Favorin, född 1751-02-08, död 1788, dotter av Gabriel Favorin och Elisabet Taulerus), född 1751 i Vesilaks socken, död 1807-10-05.
 • Catharina Juliana, född 1769-02-06, död 1829-11-02 i Akkas prästgård. Gift 1790-03-04 i Akkas socken3 med fänriken vid Nylands infanteriregemente Johan Gabriel Myrberg, född 1755-09-15, död 1804-03-00 såsom arrestant i Korsholms häkte.9
 • Anders Erik, född 1774-07-20 död 1776-01-04 i Akkas socken.
 • Bernt Johan, född 1780. Lantbrukare. Död 1834. Se Tab. 8

TAB 8

Bernt Johan (son av Anders Erik, Tab. 7), född 1780-09-03 på Kurisjärvi11. Lantbrukare. Ägde någon tid Kurisjärvi säteri i Akkas socken. Flyttade 1807 till Vesilaks socken, varifrån han med familj omkr. 1820 återflyttade till Akkas socken, där han bosatte sig i Toijala by. Död där 1834-04-12. Gift 1801-11-03 med Johanna Simonsdotter Petterson, född 1777, död 1836-03-26, dotter av rusthållaren Simon Carlsson och h. h. Maria från Perho Uotila i Urdiala socken.

Barn:

 • Fredrika Teresia, född 1802-11-19 på Kurisjärvi.11
 • Johan Anders, född 1804-02-13 på Kurisjärvi11. Dräng. Uttog 1832 betyg för resa till Ryssland och har sedan ej vidare avhörts.
 • Ulrika Johanna, född 1805-12-11 på Kurisjärvi.11. Gift 1840-06-24 i Viborg med tullvaktmästaren Johan Fredrik Willberg i hans 2:a gifte, född 1793-03-09 i Hattula.9
 • Juliana Maria Cecilia, född 1807-12-29 på Kurisjärvi11, död ogift 1887-10-13 i Akkas socken.9
 • Algot Ferdinand, född 1810. Vagnmakaregesäll. Död 1840. Se Tab. 9.

TAB 9

Algot Ferdinand (son av Bernt Johan, Tab. 8), född 1810 i Vesilaks socken. Vagnmakaregesäll. Död 1840-07-00 i Kuopio. Gift 1834-03-11 i Tammerfors med Hedvig Johansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Gustaf Lindroos, död 1855), född 1804 i Harins socken, död 1857-07-10 i Kuopio.

Barn:

 • Gustaf Ferdinand, född 1837-06-21 i Kuopio. Uttog 1859 flyttningsbetyg till Raumo, men har där icke återfunnits.

TAB 10

Carl Johan (son av Anders Erik, Tab. 6), född 1745-11-10 i Akkas socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1763. Korpral därst. 1767-04-27. Kornett 1770-05-22. Löjtnant 1778-06-01. Kapten 1783-04-30. Död 1787-11-03 Kutila Han ägde 1779 Kankaanpää och Marttila augmentshemman i nämnda socken. Gift 1775 med Beata Ögnelood, född 1758-08-18, död 1804-08-20 på Kutila, dotter av krigsrådet Johan Anders Ögnelood, och Eva Christina Malm.

Barn:

 • Johan Anders, född 1778-05-23 (23/4). Student i Åbo 17921. Stipendiat 1793–944. Sergeant vid Tavastehus reg:s jägarkår 1795-05-29. Fänrik vid Tavastehus vargering s. å. 20/12 underlöjtnant vid Tavastehus jägarbataljon. Avsked 1804-12-20. Bevistade 1809 års lantdag i Borgå och var där ledamot av expeditionsutskottet. Död ogift 1816-10-12 på Kutila.
 • Carl Johan, född 1780 (?).
 • Eva Gustava, född 1782-02-05, död 1815-11-27 Monikkala Gift 1799-10-22, med kaptenen Adolf Johan Lilliebrunn, i hans 1:a gifte, född 1770, död 1828.
 • Carl Fredrik, född 1784-12-25, död 1785.5

Utan känt samband med ättefadern:


 • Margareta Gyldenär, levde 1693. Gift med sjötullsinspektoren i Ystad Zakarias Stobæus [6].
 • Cort Gyldenär, född omkr. 1692 i Karlshamn. Kom i tjänst 1710. Fältväbel vid Kalmar regemente 171(3). Fänrik därst. 1717-08-01. Avsked 1719-05-11. Placerad på Adlerfelts regemente 1723. Löjtnant vid Willebrands regemente 1740-10-20. Död 1742.
 • Josef Gyldenär, född 1698-10-22 i Karlshamn. Musketerare vid bergsregementet 1712-11-03. Furir därst. 1713-02-07. Fänrik 1716-08-16. Konfirm.fullm. s. å. 27/12. Löjtnant vid Adlerfelts regemente 1720-02-26. Regementskvartermästare därst. 1740-04-01. Fången vid Villmanstrand 1741-08-23. Död 1766-06-21.
 • Vilhelm Anders Christian Gyldenär. Överbrännmästare i Karlshamn. Död 1786. Gift 1782-05-28 Helgevärma med Catharina Sofia Leijonadler, född 1753-07-21 Tellerda, död 1805-06-04, dotter av överjägmästaren Carl Fredrik Leijonadler, och hans 1:a fru Eva Klint [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.