:

Von Wright nr 2077

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Wright nr 2077

Adlad 1772-09-13, introd. 1776. Utdöd 1956-09-16 i Sverige.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland den 26 januari 1818 under nr 149 bland adelsmän.

Wright A207700.png

TAB 1

Georg Wright, född av adlig ätt i Skottland. Flydde därifrån vid Cromwellska statsvälvningen samt nedsatte sig omkring 1650 i Narva, där han blev skomakareålderman och handlande. Begraven 1694-12-28 i Narva.4 Gift 1:o 1656-10-22, i nämnda stad med4 Anna Rücker, begraven 1659-01-11. Gift 2:o med Anna Walding, 'som födde honom fyra söner och fem döttrar'. Levde 1698.

Barn:

 • 2. Henrik Wright, född 1685-01-19 i Narva. Volontär vid garnisonsregementet därst. 1700-07-00. Korpral vid Viborgs fördubblingskavalleriregemente 1702. Kvartermästare därst. 1703. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1705. Löjtnant vid Nylands fördubblingsbataljon 1706-11-00. Avsked 1707-09-08. Regementskvartermästare vid sachsiska bataljonen 1708. Stabskapten vid Kronobergs regemente 1710-10-22. Avsked 1714-04-00. Kapten vid Österbottens regemente s. å. 13/8. Konfirm. fullm. 1717-02-25. Kapten vid finska sammansatta bataljonen s. å. 9/5. Major därst. 1718-02-10. Konfirm. fullm. 1725-06-17. Placerad på Nylands infanteriregemente 1721-10-31. Överstelöjtnants avsked 1732-05-04. Gick åter i tjänst 1741. Major vid Savolaks regemente 1746-01-29. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1749-03-21. Överste för Jämtlands regemente 1760-04-21. Avsked 1762-05-13. Död 1766-02-06 Lövkoski å. 4/3 i Borgnäs kapellkyrka. 'Han blev vid Narvas övergång 1704-08-10 fången hos ryssarna och av dem för 5 rubel såld till slav, men rymde nyårsnatten 1705 till finska armén vid Viborg. Tillfångatogs för andra gången vid Kolkanpä 1708 av ryssarna, vilka i tio månader höllo honom i järnkedjor, varunder han såväl i Petersburg som Nöteborg måste förskaffa sig sitt uppehälle genom tiggande. Fördes 1709, fri från kedjor, till Petersburg, där han vedersakade de honom av ryska generalen Bruce och tsar Peter själv gjorda löften om belöning, ifall han ville följa ryska armén och giva nödiga upplysningar om Viborgs fästnings beskaffenhet. Rymde i stället den 10 maj 1710 från Petersburg med åtta andra officerare, sedan de nedgjort vakten, samt kom efter en månad genom skogar och ödemarker samt under hunger och törst till Nyslott, varifrån han överreste till Sverige och så vidare till Stenbocks armé i Skåne samt var med i slaget vid Gadebusch den 9 dec. 1712. Följde med general Armfelts armé till Norge 1718 samt deltog därunder i träffningen vid Stene skans och det svåra återtåget över fjällen. Gick 1741, då kriget med Ryssland ånyo utbröt, åter i tjänst på generallöjtnanten greve Lewenhaupts begäran samt brukades på partier åt Viborgska sidan. Var sist med i tåget på Åland 1743 samt skickades kort därefter av konungen i en angelägen förrättning till ryska generalen Lacy.' Gift 1720-12-29 med Sofia Halenia, född 1689-01-00, död 1781-04-28 på Lövkoski, dotter av prosten och kyrkoherden i Hedesunda pastorat av Uppsala ärkestift Jonas Halenius och Anna Eriksdotter Limnelia samt brorsdotter till akademiräntmästaren Petrus Hallenius, adlad Hallenstedt.

Barn:

 • Georg Henrik Wright, adlad von Wright, född 1723. Landshövding. Död 1797. Se Tab. 2.
 • Jonas Mauritz Wright, adlad och adopt. von Wright, född 1727. Kapten. Död 1813. Se Tab. 6.
 • Johan Peter Wright, adlad och adopt. von Wright, född 1732-06-05 i Rantasalmi socken i Finland. Volontär vid Savolaks regemente 1746-10-06. Rustmästare därst. 1749-07-31. Fältväbel 1756-02-19. Adjutant 1759-09-10. Regementsadjutant 1760-03-07. Sekundlöjtnant 1767-05-25. Adlad 1772-09-19 jämte sina bröder Jonas Mauritz och Nils Erik samt adopterad på sin äldsta broders adelskap (introd. 1776 under nr 2077). Kapten vid sistnämnda regemente 1774-12-20. Avsked med majors karaktär 1777-12-17. Död ogift 1813-01-11 i Rantasalmi socken och slöt således själv sin adliga ättegren.
 • Nils Erik Wright, adlad och adopt. von Wright, född 1734-03-07 i Savolaks socken. Volontär vid Savolaks regemente 1746. Rustmästare därst. 1749-07-31. Furir 1756-02-19. Fältväbel 1758-02-24. Adjutant 1760-03-07. Löjtnant 1768-07-01. Adlad 1772-09-18 jämte sina bröder Jonas Mauritz och Johan Peter samt adopterad på sin äldsta broders adelskap (introd. 1776 under nr 2077). Kapten vid nämnda regemente 1775-11-15. RSO 1779-01-24. Död s. å. 1/9 genom vådlig händelse i Rantasalmi socken och begraven i kyrkan därst. Var ogift och slöt således själv sin adliga ättegren.

TAB 2

Georg Henrik Wright, adlad von Wright (son av Henrik Wright, Tab. 1), född 1723-05-07 i Karis' socken i Nylands län. Rustmästare vid Nylands regemente 1739-04-07. Förare därst. 1742-01-26. Fältväbel s. å. 7/4. Adjutant s. å. 24/7. Löjtnant 1749-07-05. Stabskapten 1760-04-19. Kapten 1766-06-30. RSO 1767-11-23. Adlad 1772-09-13, sedan han redan förut 1766-08-04 blivit utnämnd till adelsman, samt fick 1772-09-19 efter adlandet sina yngre bröder, Jonas Mauritz, Johan, Peter och Nils Erik, på sitt adelskap adopterade (med dem introd. 1776 under nr 2077). Major i armén 1772-09-13. Majors indelning vid regementet 1776-05-08. Överstelöjtnant därst. 1780-11-13. T. f. landshövding i Savolaks och Karelen 1781-06-01. Landshövdings karaktär 1785-08-29. Avsked från nyssn. förordnande 1788-03-22. Död 1797-03-02 i Björneborg. 'Han blev 1757 kommenderad till Pommern, där han förde befäl över tvenne espingar utanför Wollin och Kammin, varest han, oaktat allt möjligt motstånd, blev den 1757-11-25 övermannad och tillfångatagen samt förblev i fångenskapen till år 1762 eller efter krigets slut, då han utväxlades.' Gift 1:o 1750-08-12 med Vendela Regina Borgström, född 1726, död 1776-11-03 Saaris Gift 2:o 1790-09-16 i Tammela socken med Catharina Agneta Stierncrona, född tvilling 1759-07-27 på Stjärnholm i Estuna socken Stockholms län, död 1820-06-02 i Uppsala, dotter av majoren Per Stierncrona, och hans 3:e fru Hedvig Charlotta von Bahr.

Barn:

 • 1. Sofia Beata, född 1751-04-07, död ogift 1775-06-21 på Saaris.
 • 1. Johan Henrik, född 1752-09-07, begraven 1754-04-21.
 • 1. Georg Jonas, född 1754-03-27 i Tammela socken. Volontär vid Nylands regemente 1761. Förare därst. 1766. Sergeant 1770-12-31. Fänrik 1771-06-12. Förste kammarpage1 1777-05-13. Löjtnant s. å. 7/8. Korpral vid livdrabantkåren 1778-04-29. Ledamot av borgrätten i Stockholmi 1780-02-15. Major vid karelska dragonregementet 1782-06-22. Kammarjunkare. Major vid livdragonregementet 1787-05-01. RSO 1790-07-22. Överstelöjtnant vid Åbo läns regemente 1791-08-10. Generaladjutant 1792-11-02. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1793-01-12. Överste för Björneborgs regemente 1794-03-13 och för dalregementet s. å. 18/12. Död barnlös 1800-11-03 på överstebostället Näs kungsgård i Dalarna. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1797-07-14 i Stockholm med statsfrun grevinnan Ulrika Eleonora von Fersen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1770-12-18 med kammarherren friherre Nils von Höpken, född 1749, död 1779), döpt 1749-03-31 i Stockholm, död 1810-09-17 Frötuna, dotter av en av rikets herrar, överhovjägmästaren greve Carl Reinhold von Fersen, och friherrinnan Charlotta Fredrika Sparre.
 • 1. Vendela Gustava, född 1755-11-01, död 1820-05-14 i Åbo och begraven i S:t Karins socken. Gift 1778-02-12 i Tammela socken med generalmajoren och landshövdingen Ernst Gustaf von Willebrand (friherre von Willebrand), nr 1834, född 1751. Död 1809.
 • 1. Henrik Vilhelm, född 1757-03-29 i Tammela socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1764. Sergeant därst. 1772-09-16. Korpral vid Nylands dragonregemente 1773-11-30. Page hos hertig Carl av Södermanland 1775. Kornett vid livdragonreg: död 1776-10-09. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1779-04-27. Kapten därst. 1783-03-19. Stallmästare. Död barnlös 1784-12-02 i Åbo och begraven i domkyrkan därst. Gift 1783-04-22 Edsberg med Sara Elisabet Arnell, född 1761-06-30, död 1794-05-07 i Stockholm och begraven s. å. 16/5 i Jakobs kyrka, dotter av riksrådet Axel Arnell, och hans 1:o fru, friherrinnan Ingrid Gustava von Psilander.
 • 1. Eva Christina, född 1759-11-07, död ogift 1777-04-20 på Saris.
 • 1. Fredrik Ferdinand, född 1761-03-24, begraven 1762-01-06.
 • 1. Johan Erik, född 1762-06-20. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1767. Rustmästare därst. 1774. Fältväbel 1778-06-21. Fänrik 1779-02-10. Löjtnant 1784-02-07. Kapten 1787-12-19. Avsked 1791-03-21. Död ogift 1793-10-14 på Saris.
 • 1. Jakob Magnus, född 1764-10-05, begraven 1766-04-27.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1766. Överste. Död 1811. Se Tab. 3.
 • 1. Hedvig Elisabet, född 1769-10-05.
 • 1. Lars Henrik Reinhold, född 1771-07-31 på Saaris. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1775-04-26. Sergeant vid arméns flotta 1780-06-28. Kornett vid adelsfaneregementet 1781-03-21. Transp, till Nylands dragonregemente s. å. 16/10. Löjtnant vid Kuopio fribataljon 1788-10-16. Kapten vid karelska jägarkåren 1789-03-17. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1791-02-01. Kapten i armén. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1795-04-07. Major därst. RSO. Död ogift.
 • 2. Hedvig Henrietta, född 1791-07-24. Stiftsjungfru. Död ogift 1837-08-15 i Uppsala.
 • 2. Peter Georg, född 1793-10-19 i Björneborg. Fänrik vid upplands regemente 1811-11-05. Löjtnant därst. 1818-04-14. Kapten 1823-03-04. RSO 1836-01-28. Major 1841-09-29. Avsked 1847-01-19. Död 1868-01-17 i Uppsala.
 • 2. Henrik Jakob Vilhelm, född 1796-01-17, död 1797-07-09 i Björneborg.

TAB 3

Gustaf Fredrik (son av Georg Henrik Wright, adlad von Wright, Tab. 2), född 1766-06-20 i Tammela socken. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1774-10-16. Furir därst. 1776-03-15. Sergeant vid livdragonregementet 1780-05-21. Ridpage s. å. 6/6. Kornett vid Nylands dragonregemente 1784-12-10. Löjtnant i armén 1789-03-20 och vid lätta livdragonregementet s. å. 15/5. Kapten därst. 1793-01-25. RSO 1800-06-14. Major vid förutn. dragonregemente 1801-02-04. Överste i armén och sekundchef för nylandsbrigadens dragonkår 1804-09-10. Död 1811-05-13 Hiisi Han efterblev i april 1808 svenska armén i Brahestad och gav sig fången hos ryssarna, varför han stämdes till ansvar. Gift 1805-05-09 i Hällefors kyrka Örebro län med Johanna Maria Heijkenskjöld, född 1785-09-06, död 1857-09-30 i Stockholm, dotter av bergsrådet Detlof Heijkenskjöld, och Ulrika Lovisa Victorin.

Barn:

 • Göran Detlof, född 1806. Kammarherre. Död 1842. Se Tab. 4.
 • Gustaf Henrik, född 1808, död 1815-03-14 på Hiitis.

TAB 4

Göran Detlof (son av Gustaf Fredrik, Tab. 3), född 1806-07-05 i Lojo socken i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818 under nr 149 bland adelsmän. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Utexaminerad 1825-09-12. Kornett vid livregementets husarkår s. å. 15/11 och vid livgardet till häst 1826-05-09. 2. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1828-04-21. Kammarherre 1832. Ryttmästare vid nämnda garde 1834-11-15. Avsked ur krigstjänsten 1839-08-03. Död 1842-12-31 i Stockholm. Gift där 1832-03-29 med Mariana Fredrika Kantzow, född 1813-10-18 i nämnda stad, död där 1842-03-05, dotter av grosshandlaren friherre Johan Albert Kantzow, och Anna Sofia Morsing.

Barn:

 • Vendla Mariana Johanna Sofia, född 1833-07-12 i Stockholm, död 1868-01-08 i Uppsala. Gift 1858-01-19 i Stockholm med hovmarskalken friherre Louis De Geer af Leufsta, nr 253, i hans 1:a gifte, född 1824, död 1887.
 • Georg Gustaf Albert, född 1834-12-29. Kadett vid Karlberg 1850-04-15. Utexaminerad 1855-01-27. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 31/1. Löjtnant därst. 1857-05-12. Avsked 1858-02-02. Löjtnant i armén s. å. 7/9. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente s. å. 22/12. Avsked 1862-06-12. Död ogift 1863-01-03 i Stockholm.
 • Hjalmar Fredrik Henrik, född 1836. Kammarherre. Död 1917. Se Tab. 5.

TAB 5

Hjalmar Fredrik Henrik (son av Göran Detlof, Tab. 4), född 1836-07-10 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1852-10-07. Avgången 1854-09-06. Kammarherre 1863-11-11. Död 1917-07-16 på sin egendom Hedvigslund i Bogsta socken, Södermanlands län. Ägde Ökna i Rogsta socken 1860–1876, Rosenkälla i Helgona socken 1865–1880 och Malstanäs i Forsa socken 1883–1891 (alla i Södermanlands län) samt Johannisberg i Tjällmo socken Östergötlands län 1880–1881, ävensom huset nr 23 Drottninggatan i Stockholm 1842–1856 och nr 41 samma gata 1857–1858 samt gård i Nyköping 1865–1874. Gift 1:o 1860-11-05 i Örebro med grevinnan Johanna Maria Kalling, född 1838-06-22 på Ånsta i likan, socken, Örebro län, död 1862-11-11 på Ökna, dotter av kaptenen greve Johan August Kalling, och Maria Eriksson. Gift 2:o 1865-06-19 i Nyköping med Natalie Amelie Ramsay i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1854-09-07 i Mariestad med friherre Gustaf Gerard De Geer af Finspång, född 1816, död 1861), född 1836-05-24 Öredal död 1893-10-26 i Södertälje, dotter av kammarherren Bror Jakob Ramsay, och grevinnan Eva Catharina Charlotta Kalling.

Barn:

 • 1. Marianne Johanna, född 1862-11-04. Gift 1887-04-30 på Malstanäs med godsägaren, vice häradshövdingen, RVO, Teodor Vincent Dieden, född 1845-02-08 i Malmö, död 1927-07-24 Karlslund.
 • 2. Vendla Natalia (Lilly), född 1867-10-15 på Ökna, död 1914-04-22 på Karlslund vid Örebro. (Adolf Fredriks förs., Stockholm, db). Gift 1895-06-17 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med majoren Carl Gustaf Mauritz Vilhelm Boltenstern, från vilken hon 1905-07-22 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1848, död 1910.

TAB 6

Jonas Mauritz Wright, adlad och adopt. von Wright (son av Henrik Wright, Tab. 1), född 1727-09-24 i Karis' socken i Finland. Volontär vid Savolaks regemente 1742. Rustmästare därst. 1748-02-01. Furir 1751-01-07. Sergeant 1758-02-24. Fänrik s. å. 10/7. Löjtnant 1771-06-05. Adlad 1772-09-19 jämte sina yngre bröder och adopt. på sin äldre broders adelskap (introd. 1776 under nr 2077). Kaptens avsked 1777-12-17. Död 1813-11-12 Haminanlaks Gift där 1769-03-28 med Anna Christina Tawast, född 1751-03-20, död 1846-06-11 i Kuopio, dotter av fänriken Magnus Fredrik Tawast, och Maria Elisabet Molander.

Barn:

 • Henrik Magnus, född 1771. Major. Död 1850. Se Tab. 7

TAB 7

Henrik Magnus (son av Jonas Mauritz Wright, adlad och adopt. von Wright, Tab. 6), född 1771-11-16 Haminanlaks Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1782-01-01. Kadett vid Haapaniemi 1782–1788. Fänrik vid nämnda regemente 1786-01-19. Sekundlöjtnant därst. 1791-12-20. Artillerikapten vid Savolaks lätta infanteriregemente 1798-06-18. Kapten och kompanichef vid karelska jägarkåren 1806-08-23. Bevistade kriget i Finland 1808–1809. Majors avsked 1809-04-19. GMtf s. å. 13/7. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 149 bland adelsmän. Död 1850-09-23 på Haminanlaks. Gift 1801-03-26 med Maria Elisabet Tuderus, född 1784, död 1846-05-11 i Kuopio, dotter av kyrkoherden i Leppävirta socken, prosten Gabriel Tuderus och hans 1:a hustru Maria Molander.

Barn:

 • Torsten Henrik, född 1802-06-23, död s. å. 20/11.
 • Carolina, född 1803-06-05, död s. å. 7/6.
 • Gustava, född 1804-03-07, död s. å. 7/11.
 • Magnus, född 1805. Vice lantmätare. Död 1868. Se Tab. 8
 • Anna, född 1806-01-10, död s. å. 15/1.
 • Sofia Vilhelmina, född 1807-12-16 i Kuopio, död 1808-06-06.
 • Vilhelm, född 1810-04-05 på Haminanlaks. Överflyttade till Sverige på kallelse av brodern Magnus. Extra ordinarie kammarskrivare hos generaltullstyrelsen. Ritare vid vetenskapsakademien 1834-12-10. Kammarjunkare 1838-01-28. LFrKA 1839-11-30. Avsked från vetenskapsakademien 1848-05-10. Inspektör för fiskerierna i Bohuslän 1855-03-01. Erhöll 1865, jämte C. J. Sundevall, Letterstedtska priset för arbetet om Skandinaviens fiskar. Död barnlös 1887-07-02 Marieberg. Han har gjort sig känd som djurmålare och har som sådan lämnat teckningar till flera vetenskapliga arbeten. Gift 1845-08-24 Torebo
 • Fredrik, född 1811-02-20 på Haminanlaks. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1832-02-15. Porte-épéefänrik därst. Fänrik vid tobolska infanteriregementet 1836-11-19. Underlöjtnant därst. 1838-04-06. Löjtnant 1840-05-20. Bevistade 1842 kriget i Kaukasien. RRS:tAO3kl m ros s. å. 4/11. Stabskapten 1844-07-18. Kapten 1850-06-29. RRS:tAO2kl 1851-12-18. Bevistade kriget mot Turkiet 1853. Stupade ogift 1854-01-06 i slaget vid Tschetati.
 • August, född 1813-04-27, död s. å. 14/6.
 • Adolf, född 1815. Kirurgisk instrumentmakare. Död 1894. Se Tab. 10
 • Vilhelmina, född tvilling 1818-07-22 på Haminanlaks, död ogift 1905-05-28 i Helsingfors.
 • Fredrika, född tvilling 1818-07-22 på Haminanlaks, död 1902-07-13 i Ikalis' köping. Gift 1844-09-19 med kommissionslantmätaren Zakarias Vilhelm Fabritius, född 1812-08-13 i Kuopio, död där 1887-02-08.
 • Rosalie, född 1819-07-05, död ogift 1892-12-18 i Kuopio.
 • Julius, född 1820-11-03. Kanaluppsyningsman. Död 1885. Se Tab. 13
 • Ferdinand, född 1822-03-19 på Haminanlaks. Överflyttade 1837 till sina bröder i Sverige och stannade där till 1844. Studieresa till Berlin och Dresden 1858. Svensk GM 1866. Framstående djur- och landskapsmålare. Erhöll livstidspension av finska staten 1885. Död ogift 1906-07-31 på Haminanlaks.

TAB 8

Magnus (son av Henrik Magnus, Tab. 7), född 1805-06-13 på Haminanlaks i Kuopio socken. Elev vid konstakademien i Stockholm 1826. Återvände till Finland 1829. Kartritare vid generallantmäterikontoret därst. 1831-05-13. Vice lantmätares titel 1836-07-23. Preparator vid universitetets i Helsingfors zoologiska museum 1845-01-18. Ritlärare vid nämnda universitet 1849-08-09. Studieresa till Düsseldorf 1857. L av finska VS s. å. RRS:tStO3kl 1861-05-05. RNS:tOO 1866-07-23. Död 1868-07-05 i Helsingfors. Han var en framstående djur- och landskapsmålare. Utgav tillsammans med brodern Vilhelm planschverket Svenska foglar efter naturen och på sten ritade (1828–1838) samt utförde landskapsteckningar i blyerts och illustrationer till planschverket Finland framställt i teckningar (1845). Finska vetenskapssocieteten publicerade 1856 hans Anteckningar under en ornitologisk resa från Kuopio till Aavasaksa och 1859 första delen av ett större arbete över Finlands fåglar. Gift 1837-05-15 med Christina Sofia Sallmén, född 1813-07-12, död 1374-11-30 i Helsingfors, dotter av kaptenen Enok Anders Sallmén och Margareta Christina Andersin.

Barn:

 • Christina Elisabet (Betty), född 1838-02-25 i Helsingfors, liksom syskonen. Folkskollärarinna därst. 1867. Avsked 1905-09-01. Död ogift 1917-12-01 i Helsingfors.
 • Maria Vilhelmina (Mia), född 1839-06-25. Renskriverska hos senaten för Finland. Erhöll en briljanterad brosch 1912-04-07. Avsked. Död ogift 1921-05-15 i Helsingfors.
 • Hulda Sofia, född 1841-10-27. Död 1876-07-27 i Helsingfors. Gift där 1870-08-23 med bokhållaren i Finlands bank Östen Gustaf Westling, född 1841-03-21 i Laukas' socken, död 1905.
 • Evert Magnus, född 1844. Depotföreståndare. Död 1883. Se Tab. 9.
 • Ernst Vilhelm, född 1848-01-09. Sjöfarande. Sist anställd som maskinist vid ett sågverk i Virginia, Nordamerika. Omkom vådligen 1888-07-29.
 • Ferdinand, född 1850-08-11, död s. å. 20/12 i Helsingfors.
 • Hilda Augusta, född 1852-03-13. Kanslist vid statsjärnvägarnas i Finland trafikavdelning 1873. Död 1926-06-01 i Helsingfors och begraven i Ekenäs. Gift 1880-11-15 i Helsingfors med sin kusin, provinsialläkaren och kollegierådet, med. licentiat Reinhold Fredrik Fabritius, född 1850-08-31 i Kuopio, död 1919-04-19 i Ekenäs.
 • Ida Matilda, född 1854-06-28, död 1857-10-09 i Helsingfors.
 • Elin Matilda, född 1857-10-24. Kanslist vid statsjärnvägarnas i Finland trafikavdelning 1880. Död ogift 1882-12-28 i Helsingfors.

TAB 9

Evert Magnus (son av Magnus, Tab. 8), född 1844-02-29 i Helsingfors. Anställd vid Helsingfors–S:t Petersburgs järnväg. Depotföreståndare vid Lahtis' station 1873-12-29. Död 1883-02-26 vid Lahtis. Gift där 1874-02-10 med Sofia Alexandra Teresia Segersvärd, född 1844-11-05 på Marlebäck i littis' socken, död 1919-03-28 i Helsingfors, dotter av vice häradshövdingen Carl Segersvärd, av en 1756-09-15 adlad men ej introd. ätt3, och Carolina Sundström.

Barn:

 • Elsa Sofia, född 1876-06-20, död 1920-01-27 i Helsingfors. Gift 1902-02-10 med stabskaptenen Edvin Vilhelm Lindberg, född 1864-05-26, död 1918-12-25 på Fagernäs och begraven i Viborg.

TAB 10

Adolf (son av Henrik Magnus, Tab. 7), född 1815-09-07. Pistolsmed. Kirurgisk instrumentmakare vid universitetet i Helsingfors. Död 1894-01-29 Haminanlaks Gift 1845-06-24 på Rauhalaks i nämnda socken med Maria Charlotta Blom, född 1820-08-18 Harjula

Barn:

 • Maria, född 1846-04-11 på Haminanlaks, död 1926-10-01 i Borgå och begraven i Jorois' socken. Gift 1868-12-31 i Helsingfors med överdirektören Nils Gustaf Maximilian Grotenfelt, född 1846, död 1902.
 • Carl Magnus, född 1847-12-26. Träskulptör. Död ogift 1898-08-06 i Helsingfors.
 • Anna, född 1850-02-07 på Haminanlaks, död 1926-03-23 Järvikylä Gift 1874-08-11 på Järvikylä med sin systers svåger, prorektorn Karl Herman Ossian Grotenfelt, född 1848, död 1910.
 • Adolf, född 1851. Mejerikonsulent. Död 1927. Se Tab. 11
 • Viktor Julius, född 1856. Kommerseråd. Död 1934. Se Tab. 12.

TAB 11

Adolf (son av Adolf, Tab. 10), född 1851-12-27 i Kuopio. Student i Helsingfors 1872-06-22. Bitr. agronom i Uleåborgs län 1876-06-17. Transp, till Kuopio län 1878-05-09. T. f. statsmejerist i Kuopio, Vasa och Uleåborgs län 1881-03-30. Statsmejerist för norra delen av Finland 1885-02-20. Mejerikonsulent i S:t Michels, Kuopio och delar av Viborgs län 1896. RRS:tStO3kl 1899-04-30. Avsked 1904. Död 1927-01-21 i Kuopio. Ägde Haminanlaks i Kuopio socken, som han försålde 1910. Gift 1909-12-12 i Helsingfors med Johanna (Hanna) Jäntti, född 1886-01-18, dotter av torparen Daniel Jäntti och Maria Koskinen.

Barn:

 • Elin Hanna Maria, född 1909-10-18 i Stockholm.
 • Anna Maria Charlotta, född 1911-02-18 på Haminanlaks. Student i Helsingfors 1930-05-31.
 • Sanny Edit Maria, född 1912-01-25. Student i Helsingfors 1931-05-31.
 • Siri Karin Maria, född 1913-03-07.
 • Arne Adolf Torsten, född 1914-11-29. Äg. jämte syskonen Salonsaari gård i Haminanlaks by i Kuopio socken.
 • Verna Eva Maria, född 1917-08-29.
 • Hannes Viktor Adolf, född 1921-09-19, död 1922-01-14.

TAB 12

Viktor Julius (son av Adolf, Tab. 10), född 1856-08-05 Haminanlaks Grundade en vide- och rottingvaruflätningsfabrik i Helsingfors 1879 (upphörde 1931). Ordförande i Helsingfors arbetarförening 1884–1896, i finska industridelegationen och dess centralkommitté 1901–1905 och från 1908, i förbundet för inhemskt arbete 1904–1911. Kommerseråds titel 1907-05-05. Ordförande i styrelsen för Helsingfors hantverks- och industriförening från 1908. Ordförande i hemindustridelegationen 1913–1928. RNS:tOO 1913. Ordförande i förvaltningsrådet för Hantverkaraktiebanken i Finland 1917. Ledamot av yrkesutbildningsrådet i Finland 1918, dess ordförande 1919–1932. KDDO 2gr 1919-04-30. KFinlVRO2kl 1921-12-31. KVO2kl 1922. Ordförande i centralnämnden för yrkesundervisningsanstalterna i Finland och i Finlands hantverks- och industriförbund. KNS:tOO 1932. Död 1934-05-16 i Helsingfors. Gift 1902-07-13 Järvikylä

Barn:

 • Ingrid, född 1903-05-24 i Helsingfors, död ogift 1926-02-08 i nämnda stad.
 • Mary, född 1905-05-13. Finsk stiftsjungfru. Student i Helsingfors 1923-05-31. Filosofie kandidat 1927-10-14. Filosofie magister 1930-12-15.

TAB 13

Julius (son av Henrik Magnus, Tab. 7), född 1820-12-03 i Kuopio socken. Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget 1840-02-14. Junkare därst. s. å. 16/6. Avsked 1841-11-01. T. f. instruktör och övervapenmästare vid finska indelta militären 1855-03-16. Avsked 1859-06-03. Extra ordinarie landskanslist vid länsstyrelsen i Kuopio län 1860-11-21. Uppsyningsman och kassör vid Taipale och Konnus kanaler i Leppävirta socken 1862-04-28. Avsked 1874-01-16. Död 1885-12-31 i Kuopio socken. Gift 1862-07-10 i Pieksämäki socken med Pauline Vilhelmina Lindeberg, född 1836-07-08, död 1872-10-18, dotter av häradsskrivaren Carl Vilhelm Lindeberg och Catharina Charlotta Roschier.

Barn:

 • Ferdinand, född 1863. Kommerseråd. Död 1930. Se Tab. 14
 • Alma Vilhelmina, född 1866-01-20 i Varkaus, död 1934-06-22 i Helsingfors. Gift 1893-08-18 i Kuopio med affärsmannen August Fredrik Vilhelm Cabell, född 1870-02-25 på Schönkamp vid Lübeck.
 • Magnus Hjalmar, född 1868. Lantmäteriauskultant. Död 1930. Se Tab. 18.
 • Arvid Vilhelm, född 1869. Lantmäteriinspektör. Död 1929. Se Tab. 19.
 • Frans Julius, född 1871-07-13 i Nyslott. Kadett i Fredrikshamn 1886-07-22–1892. Student i Helsingfors 1893-06-14. Extra elev vid finska kadettkåren. Underfänrik vid 5. (Kuopio) finska skarpskyttebataljon 1896-06-02. Underlöjtnant därst. s. å. 24/8. Löjtnant 1901-04-14 med tur från 1900-08-25. Uppförd på indragningsstat 1902-05-02. Elev vid Evois' forstinstitut s. å. Utexaminerad som forstkonduktör 1904-06-14. T. f. forstmästare i Puhos' revir 1904–1907. Forstmästare hos firman W. Rosenlew et C:o Abol. 1907–1917. Genomgick sågverksskolan i Härnösand 1911. Chef för Kemi älvs flottningsförening 1917–1922. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Major s. å. 18/2. FFrK3kl m sv o ros s. å. Frkr MM m sp. Avsked ur militärtjänsten 1918-07-00. Intendent vid Finlands kustflottilj 1922-09-01. Tjänstg. vid flottans utbildningskommando 1923. OffRFrHL 1924. Överrevisor i försvarsministeriet s. å. 1/10. Överstelöjtnant 1926-12-06. Död barnlös 1934-10-28 i Helsingfors. Gift 1907-01-02 i Helsingfors med Fanny Birgitta (Birgit) Strömberg, född 1878-01-04 i Lojo socken, dotter av kaptenen Birger Constantin Strömberg och Emilia Matilda Cajanus.

TAB 14

Ferdinand (son av Julius, Tab. 13), född 1863-06-01 i Leppävirta socken. Student i Helsingfors 1881-06-23. Filosofie kandidat 1884-12-15. Disponent för Hangö tryckeri- och tidningsaktiebolag. Verkst. direktör för aktiebolag Agros i Helsingfors 1899. FFrK3kl 1918. FFrkrMM. Direktör för finska statens handels- och industrikommission s. å. T. f. överdirektör i handels- och industristyrelsert i Finland 1918-12-00–1919. Avsked från direktörsskapet för statens handels- och industrikommissiora s. å. Kommerseråds titel 1922-12-19. Död 1930-06-02 på Abramsby i Kyrkslätts socken. Gift 1:o 1891-02-18. I Helsingfors med Johanna (Hanna) Maria Nykopp, född 1871-03-31 i Helsingfors, död 1927-05-05 på Abramsby, dotter av senatorn Albert Verner Nykopp och Anna Sofia Idestam, finska adl. ätten nr 164. Gift 2:o 1929-12-06 med Elsa Charlotta Gahmberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Georg Harald Snellman), född 1883-08-21 i Kuopio, dotter av översten Edvin Alexis Gahmberg och Maria Sofia Pentzin.

Barn:

 • 1. Margit, född 1892-09-01, död s. å. 9/9 i Hangö.
 • 1. Gunnar, född 1894. Överstelöjtnant. Se Tab. 16

TAB 15

Tor (son av Ferdinand, Tab. 14), född 1891-11-22 i Hangö. Student i Helsingfors 1909-05-13. Filosofie kandidat 1912-11-06. Prokurist och avdelningschef hos aktiebolag Agros i Helsingfors 1914–1926. T. f. ombudsman och sekreterare vid Helsingfors handelskammare 1918-05-00. FFrkrMM m sp o ros. Finlands handelsombudsman i Ukraina s. å. Var sedan en tid representant för aktiebolag Agros i New York. Promov. filosofie magister 1919-05-31. Bitr. direktör i Finska pappersfabriksföreningen 1926–1927. Verkst. direktör för Finska trådrullsfabriksföreningen 1928-01-01. Äg. jämte bröderna Lindnäs i Kyrkslätts socken. Gift 1913-05-21 i Helsingfors med Ragni Elisabet Alfthan, född 1890-09-04, dotter av guvernören, översten Max Teodor Alfthan och Mary Helena Krogius.

Barn:

 • Georg'' Henrik, född 1916-06-14 i Helsingfors. Student där 1934-05-31.
 • Karin Elisabet, född 1920-11-20 i New York. Finsk stiftsjungfru.
 • Valborg Marianne, född 1925-09-30 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru.

TAB 16

Gunnar (son av Ferdinand, Tab. 14), född 1894-07-03 i Hangö. Student i Helsingfors 1913-05-15. Elev vid tekniska högskolan därst. 1913–1915. I tjänst vid 27. preussiska jägarbataljonen och deltog med densamma i krigsoperationerna under världskriget på östfronten. Undergruppförare 1916-12-24. Gruppförare 1917-10-28. PrJK2kl. Elev vid krigsskolan i Libau 1918. Återvände s. å. till Finland och deltog i frihetskriget. Jägarlöjtnant 1918-02-11. FFrK4kl m sv o ros s. å. 10/5. FrkrMM m sp och Med. för Tammerfors' intagande s. å. Tjänstg. i Finlands generalstab s. å. Jägarkapten 1919-05-16. T. f. avdelningschef vid Finlands generalstab 1920. RFinl VRO1kl 1921-12-31. Jägarmajor 1923-05-16. Överförd till försvarsministeriet 1926-04-13. Överstelöjtnant 1927-12-06. Byråchef i försvarsministeriet 1928-08-14. Gift 1919-02-08 i Helsingfors med Emmy Elsa Louise Ramsay, född 1898-05-29 på Högfors bruk i Pyhäjärvi socken, dotter av bruksdisponenten Gustaf Ramsay, och Maria Lovisa Ehrnrooth, A.

Barn:

 • Georg'' Vilhelm Gunnar, född 1919-11-13 i Helsingfors, liksom brodern, död där 1930-02-26.
 • Gustaf Ferdinand Gunnar, född 1921-10-25.

TAB 17

Sven (son av Ferdinand, Tab. 14), född 1895-08-25 i Hangö. Student i Helsingfors 1914-05-13. Elev vid tekniska högskolan därst. s. å. I tjänst vid 27. preussiska jägarbataljonen 1917-05-21 och deltog med densamma under världskriget i krigsoperationerna på östfronten. Återvände och deltog i Finlands frihetskrig 1918. Jägarfänrik 1918-04-28. FinlFrM1kl s. d. FrkrMM m sp och Med. för Tammerfors' intagande. Genomgick artilleriofficerskurs. Jägarlöjtnant vid fältartilleriregementet nr 1 1918-12-24. FFrK4kl m sv o ros 1919. Transp, till jägarartilleriregementet s. å. Jägarkapten 1920-05-16. T. f. sektionskommendör vid regementet. Överförd till generalstaben 1924. Jägarmajor 1925-05-16. Major vid regementet 1927-09-16. Avsked ur militärtjänsten 1929-04-06. RFinlVRO s. å. 25/4. Avdelningschef vid aktiebolag Wärtsilä OY s. å. 1/1. Gift 1923-06-27 Vuolaks

Barn:

 • Johan Magnus, född 1924-03-31 i Helsingfors.

TAB 18

Magnus Hjalmar (son av Julius, Tab. 13), född 1868-02-04 i Varkaus. Utexaminerad från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för lantmäteri 1886-05-31. Lantmäteriauskultant 1888-05-17. Avsked. Död 1930-06-06 i Helsingfors. Gift 1893-09-09 i Jalasjärvi socken med Anna Toinen Emilia Müller, född 1865-12-09 i Lochteå socken. Lärarinna vid Helsingfors stads folkskolor 1901. Dotter av kommissionslantmätaren Edvard Müller och Emilia Matilda Sofia Forssman.

Barn:

 • Ester, född 1895-01-18 i Jalasjärvi socken. Elev vid högre svenska handelsläroverket i Helsingfors. Gift 1918-01-06 med direktören för Tampereen Vesija lämpöjohto OY, diplomingenjören Karl Fredrik Grönholm, född 1893-07-14.

TAB 19

Arvid Vilhelm (son av Julius, Tab. 13), född 1869-10-03 i Varkaus. Student i Helsingfors 1889-06-09. Utexaminerad från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för lantmäteri 1894-05-31. Lantmäteriauskultant 1896-06-02. Vice lantmätare i Åbo och Björneborgs län 1900-04-04. Yngre lantmätare i nämnda län 1916-08-18, äldre lantmäteriingenjör därst. 1918-07-01. Lantmäteriinspektör i Kuopio län 1928-05-31. Död 1929-06-08 i Kuopio. Gift 1906-11-10 i Åbo med Olga Maria Kiveinen, född 1876-12-26, dotter av bonden Kiveinen Nikula och Vilhelmina Hannula.

Barn:

 • Julius Vilhelm, född 1907-02-16 i Pöytis socken. Student i Åbo 1927-05-31. Anställd vid ömsesidiga försäkringsanstalten Sampo i nämnda stad. Avsked.
 • En dödf. Son 1908-01-13.
 • Valter Arvid, född 1909-08-18 Helltula
 • Kaj Birger Jarl, född 1911-06-16, död s. å. 13/8.
 • Ellen Vivi Maria, född 1913-04-27 i Loimijoki socken.
 • Olga Annalisa, född 1916-07-08 i Åbo.

Källor

1 SAB. 2 Wä. 3 SK. 4 Medd. av O. Koerber, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: