:

Rothoff nr 2219

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rothoff nr 2219 †

Adlad 1812-03-19 enligt 37 § R. F., introducerad 1812. Utdöd 1858-12-16.

Ätten är av samma stam som adliga ätterna Rothåf, Gyllenroth, och Ridderhof.


  • Birger Fredrik Rothof, adlad Rothoff (son av Isak Rothof, se adliga ätten Rothåf, tab 5), född 1759-03-10 i Karl-Gustafs stad (Eskilstuna). Student i Uppsala 1770-06-20. Bergsexamen 1778 (Ab.). Disputant (Ab.) 1778-06-05. Auskultant i bergskollegium 1778-06-23. Underbyggmästare 1779 vid det då under arbete varande Strömsholms sluss- och kanalverk. Vice proberare i bergskollegium 1780-12-05. Vice notarie i bergskollegium 1781-12-14. Emottog 1782 förvaltningen av sin och sina bröders ärvda Karl Gustafs stads järn- och stålmanufakturverk vid Eskilstuna och blev då brukspatron samt borgare i Eskilstuna. Bergsråds fullmakt 1809-04-30 samt säte och stämma i bergskollegium 1810-06-29. RNO 1811-01-28. Adlad 1812-03-19 enligt 37 § R.F. (introducerad 1812 under nr 2219). LVA 1812-10-28. Död 1831-05-03 Lagersberg. Han bevistade riksdagarna 1809 i Stockholm och 1810 i Örebro såsom fullmäktig för Eskilstuna stad samt riksdagarna 1812, 1815 och 1817 för sin adliga ätt på riddarhuset. Gift 1785-06-09 Alkvättern med Magdalena af Geijerstam, född 1762-04-03, död 1808-03-01 i Stockholm, dotter av bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, och Sara Helena Piscator.

Barn:

  • Isak, född 1786-08-01 i Karl Gustafs stad. Student i Uppsala 1796-10-15. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1802-06-02. Kadett vid Karlberg 1803-06-13. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1807-04-10. Död ogift 1808-10-00 vid Eda skans i Värmland (1809-02-23 enligt annan uppgift.).
  • Emanuel, adelsman vid faderns död 1831. Född 1788-07-12 i Karl Gustafs stad. Student i Uppsala 1796-10-15. Jur. examen 1806 (Um.). Bergsexamen 1808 (Um.). Auskultant i bergskollegium 1808-12-16. Vice notarie i bergskollegium 1811-03-01. Elev i masmästeriet (Um.). Geschworners fullmakt. 1813-05-25. Stipendiat i kemien 1814-03-01. LVA 1815-04-12. Avsked från stipendiet 1823-12-15. LLA. Död barnlös 1832-05-25 i Eskilstuna. Gift i Eskilstuna 1820-09-17 med Hedvig Beata Wallqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1834-12-21 med hovmarskalken Carl Arvid Ehrenström, född 1781. Död 1854), född 1795-03-16 i Kuddby socken, död 1838-05-25 i Eskilstuna, dotter av prosten och kyrkoherden, teol. doktor Set Wallqvist och Christina Eleonora Strang.
  • Birger Fredrik, adelsman vid äldre broderns död 1832. Född 1789-11-14. Student i Uppsala 1803. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1808. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1811-11-22. Kanslist 1816-04-23. Protokollssekreterare 1821-11-05. Förste expeditionssekreterare 1825-12-30. Revisionssekreterare 1826-06-14. Tillförordnad justitiekansler 1836-10-18. RNO 1838-12-01. Avsked från revisionssekreterarämbetet 1841-06-15. Död ogift 1858-12-16 i Stockholm och slöt ätten, varför vapnet vid jordfästningen i Jakobs kyrka efter lämpligt tal krossades av kammarherren friherre Carl Sam. Hermelin, samt begraven på Nya kyrkogården under ett där upprest järnmonument med Rothoffska vapnet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: