Wærn nr 2326

Från Adelsvapen-Wiki

2326.jpg

Adliga ätten Wærn nr 2326

Adlad 1857-06-22 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

Ättens äldste kände stamfader Rasmus Waern bodde 1596 i Ebbeltoft på Jutland. Hans söner Rasmus och Sören flyttade till Aarhus, varest även sistnämnde Rasmus' son Mads och dennes son Morten voro bosatta. Morten Wærns söner Peder (se nedan) och Mads överflyttade till Norge och blevo köpmän i Fredrikshall.

W%C3%A6rn A232600.png

TAB 1

Peder Wærn, född omkr. 1690 i Aarhus. Köpman i Fredrikshall. Död 1734. Han utmärkte sig jämte sina svågrar, Peder och Hans Colbjörnsen samt en släkting, Jakob Wærn, vid Fredrikshalls försvar emot konung Carl XII år 1716. Gift med Christenze Colbjörnsdatter född 1693, död 1764.

Barn:

 • Mattias Wærn, född 1725 i Fredrikshall. Köpman därst. och delägare i Moss järnverk, allt i kompani med Peder Anker, under firma Anker & Wærn. Överflyttade 1767 till Sverige till följd av tvist med sin kompanjon och bosatte sig på säteriet Högen i Steneby socken Älvsborgs län samt blev ägare till hälften av Billingsfors bruk, beläget å Högens ägor, vilket bruk hans sedermera blivande svärfader, brukspatronen Leonh. Magn. Uggla, inköpt av brukspatronen Nils Kocks konkursmassa och vari Anker & Wærn hade stora förlagsfordringar. Död 1788-10-05 på Högen. Gift 1768-09-21 med Maria Uggla, född 1747-02-01 Adolfsfors, död 1816-01-18 i Stockholm, dotter av brukspatronen Leonard Magnus Uggla, och friherrinnan Anna Märta Taube af Odenkat.
  • Barn
  • Leonard Magnus Wærn, född 1770 på Högen. Brukspatron, först på Billingsfors, sedan på Adolfsfors, vilket bruk han inköpte, då han försålde sin andel i Billingsfors. Död 1856 i Kristinehamn. Gift 1796-11-21 i Göteborg med Brita Cecilia Tranchell, född därst. 1775, död 1863-11-29 i Kristinehamn, dotter av direktören vid svenska ostindiska kompaniet Jonas Tranchell och Margareta Elisabet Walcke.
   • Barn
   • Jonas Wærn, adlad Wærn, född 1799-07-16 på Billingsfors. Student i Uppsala 1817. Kansliexamen därst. 1818-12-08. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition av k. kansliet 1819-05-13–1820-02-15. Officersexamen 1820-02-15. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad s. å. Löjtnant därst. 1822-04-26 och vid fortifikationsbrigaden 1825-08-10. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1826-08-18. Löjtnant vid ingenjörkårens fortifikationsbrigad s. å. 10/12. Anlade Gullspångs bruk i Amnehärads socken Skaraborgs län och disponent där 1827–1830. Disponent för Uddeholms bolag 1830–1855. Avsked från kåren 1830-02-06 med tillstånd att kvarstå i armén. Avsked även ur armén 1831-06-15 med kaptens n. h. o. v. Statsråd 1844-05-18. RNO s. å. 14/10. LKrVA 1846-10-28. Avsked från statsrådsämbetet 1848-04-10. HLLA 1853-02-01. KNO s. å. 28/4. Ordförande i kommittén ang. Förbättrad skogshushållning 1855-06-20. Ledamot av kommittén rör. ordnande av Sveriges och Norges gemensamma stridskrafter 1856. Adlad 1857-06-22 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. under nr 2326). Landshövding i Skaraborgs län 1857-12-14. KmstkNO 1860-05-05. Avsked från landshövdingämbetet 1866-06-29. Död 1868-01-13 på Valaholm. Var under riksdagen 1834–1835 ledamot av borgarståndet för värmländska bruksdistriktet. Innehade dessutom åtskilliga andra viktiga ledamots- och ordförandebefattningar, bland andra uti den 1852 i Örebro nedsatta kommittén rörande järnvägsbyggnaden Köping–Hult. Ägde Adolfsfors bruk i Köla socken Värmlands län, från 1834 Valaholm med Nyängsholm i Hova socken Skaraborgs län, hälften av Karlslund vid Örebro samt genom sitt gifte del i Uddeholmsverken i Värmland. Gift 1823-09-22 på Frösvidals bruk i Kils socken Örebro län med stiftsjungfrun Sara Christina (Stina) af Geijerstam, född där 1805-08-23, död 1878-02-06 på Valaholm, dotter av brukspatronen Carl Gustaf af Geijerstam, och Christina von Hofsten.
    • Barn
    • Mattias Fredrik (Matts), adelsman vid faderns död 1868. Född 1826. Bruksägare. Död 1891. Se Tab. 2.
    • Christina, född 1829-08-02 Ribbingsfors, död 1874-03-19 Risberg. Gift 1848-07-13 i Hova kyrka med disponenten för Uddeholms aktiebolag KVO1kl, RNO, Erik Georg Danielsson, född 1815-07-13 i Fellingsbro socken Örebro län, död 1881-06-19 på Risberg.
    • Sofia, död späd.
    • Gustaf, död späd.
    • Ernst Einar, född 1839-02-23 Uddeholm. Grosshandlare i London under firma E. Wærn & C:o 1862. Död ogift 1897-11-26 i nämnda stad.
    • Valdemar Gottlieb, född 1840. Godsägare. Död 1920. Se Tab. 6.
    • Ivar Leonard Amadeus, född 1841-04-13 på Valaholm. Elev vid Filipstads bergsskola 1854–1855. Handelsbokhållare i Göteborg 1858. Grosshandlare och delägare i firman L. G. Bratt & C:o i Göteborg 1869. Ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad 1884–1906, ordförande i gatu- och vägförvaltningen, vice ordförande bland handelsföreningens fullmäktige, vice ordförande i handels- och sjöfartsnämnden, ledamot av Göteborgs högskolas styrelse 1892 och därefter dess kassaförvaltare. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kreditaktiebolag 1892. RNO 1897-09-18. LVVS 1902. KVO2kl s. å. 1/12. Död ogift 1917-03-09 på Mössebergs sanatorium och begraven s. å. 16/3 på Hova kyrkogård.
    • Anna Cecilia, född 1843-03-03 på Risberg, död 1927-07-13 i Uppsala. Gift 1870-06-04 på Valaholm med professorn i ny-europeisk linguistik vid Uppsala universitet, RNO, m.m., filosofie doktorn Per Adolf Geijer, född 1841-04-09 på Uddeholm, död 1919-04-16 i Uppsala.
    • Verner Rudolf Pius (Rolf), född 1847. Häradshövding. Död 1913. Se Tab. 10.

TAB 2

Mattias Fredrik (Matts), (son av Jonas Wærn, adlad Wærn, tab 1), adelsman vid faderns död 1868. Född 1826-10-30 Frösvidal. Delägare i och disponent för Stjärnsund i Husby socken Kopparbergs län 1853–1871. Disponent för Billingsfors bruk 1871–1874 samt ägde Granvik från 1873. Död 1891-05-27 Granvik. Gift 1860-09-26 Baldersnäs med Christina Wærn, född 1838-01-03 på sistnämnda egendom, död 1864-07-12 på Stjärnsund, dotter av bruksägaren Carl Fredrik Wærn och Gustava Elisabet Melin.

Barn:

 • Christina (Stina), född 1862-07-29 på Stjärnsund. Stiftsjungfru. död 1944-04-29 i Stockholm (Engelbr. db nr 127). Gift 1885-01-08 på Granvik med verkst. direktören i Trafikaktiebolag Grängesberg–Oxelösund, KVO1kl, RNO, Erik Frisell, född 1859-01-24 i Göteborg. Död 1942-02-22 i Stockholm.
 • Jonas Fredrik, adelsman vid faderns död 1891. Född 1864. Bruksdisponent. Se Tab. 3.

TAB 3

Jonas Fredrik, (son av Mattias Fredrik, tab 2), adelsman vid faderns död 1891-05-27. Född 1864-06-16 Stjärnsund. Brukselev vid Loviseberg under Uddeholm 1881. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1882–1883. Handelsbokhållare i Göteborg 1884–1885 och i London 1886–1887. Studerade kemi vid Stockholms bergsskola 1888. Bokhållare vid Granvik och Bölets mangangruva i Undenäs socken, Skaraborgs län 1889–1891. Disponent för Bölets mangangruveaktiebolag 1892–1899. Medlem av Skogsvårdsstyrelsen i Hallands län 1912. RVO 1918-06-06. Har ägt del i Baldersnäs och äger Knobesholm i Asige socken, Hallands län sedan 1898. död 1941-10-21 Knobesholm (Hova förs, Skarab. db nr 22). Gift 1892-06-16 Valaholm med sin kusin Maria Christina Wærn (adliga ätten nr 2326), född 1873-03-06 Valaholm, dotter av bruksägaren Valdemar Gottlieb Wærn (adliga ätten nr 2326) och Lætitia Amalia Carlberg.

Barn:

 • Matts. Adelsman vid faderns död 1941-10-20. Född 1893-12-02 Granvik Se Tab. 4.
 • Erik Valdemar, född 1895-10-12 Granvik Studentexamen i Halmstad 1915. Handelskorrespondet i Stettin, Grimsby och Hull. Kontorschef hos firman Rasmusen i staden Lagos, Portugal, 1931. Död 1934-08-08 i staden Lagos, (Portugal) Nigeria. Gift 1933-12-06 i LAgos, Nigeria med Aina Maria Evelina Person, född 1904-03-06 i Malmö, S:t Pauli förs (Göteborg).
 • Ivar, född 1897-03-16 Granvik Lantbrukare. Se Tab. 5.
 • Maja Stina, född 1900-12-16 Knobesholm. Gift 1923-06-16 i Femsjö socken Jönköpings län (Asige förs Hall., vb) med filsofie magister läroverksadjunkten vid samrealskolan i Varberg, Nils Emil Andreas Andrup, född 1887-11-30 i Snöstorps förs, Hall.
 • Ernst Fredrik, född 1906-12-04 på Knobesholm i Asige förs, Hall. Lantbrukare. Se Tab. 5 1/2.

TAB 4

Matts, (son av Jonas Fredrik, tab 3) adelsman vid faderns död 1941-10-20, född 1893-12-02 Granvik. Huvudman 1941. Realskolexamen i Halmstad 1911-06-03. Genomgick Bollerups lantbruksskola. Förvaltare vid Knobesholm i Asige förs, Hallands län. Se Biografica. Gift 1932-01-21 i Göteborg, Johannesbergs förs, ]] med Asta Margareta Ljungqvist, född 1909-03-16 i Göteborg, Domkyrkoförs, Göteborgs- Bohus län, dotter av arbetsförmannen Johan Teodor Ljungqvist och Amalia Josefina Andersdotter.

Barn:

 • Jonas Sören, född 1933-04-15 i Göteborg, Vasa förs (Asige förs, Hall. fb).
 • Hans-Erik, född 1935-04-25 i Göteborg, Vasa förs, (fb nr 79).
 • Lisbeth Christina, född 1938-12-31 i Göteborg (Asige förs, Hall. fb nr 12).
 • Maria Cecilia, född 1945-05-21 i Falkenberg (Lasarettet), Asige förs, Hall.

TAB 5

Ivar, (son av Jonas Fredrik. tab 3), född 1897-03-16 Granvik. Realskolexamen i Halmstad 1913-06-07. Genomgick Bollerups lantbruksskola. Hönseriägare i Slöinge socken Hallands län. Lantbrukare. Gift 1930-10-18 i Askims förs, Göteborgs och Bohus län med Anna Margareta Svenson, född 1901-12-19 i Barkagård i Skrea förs, Hallands län, dotter av godsägaren Birger Svensson och Anna Charlotta Bengtsson.

Barn:

 • Stina Gunilla, född 1932-07-04 i Falkenberg (Slöinge förs, Hall. fb)
 • Claes Fredrik Ivarsson, född 1935-10-24 i Falkenberg (Slöinge förs, Hall., fb nr 24), död 1937-04-25 i Skrea förs, Hall. (db nr 4).
 • Anna-Greta Ivarsdotter, född 1939-02-18 i Slöinge förs, Hall. (fb nr 31).

TAB 6

Valdemar Gottlieb, (son av Jonas Wærn, adlad Wærn, tab 1), född 1840-02-09 Uddeholm. Elev vid lantbruksinstitut i Frankfurt a. M. 1857–1859. Lantbruksinspektor vid Marieholms kungsgård i Leksbergs socken Skaraborgs län 1860. Arrenderade Nyängsholm i Hova socken Skaraborgs län 1864–1868. Delägare i och förvaltare vid Karlslund i Längbro socken Örebro län 1867–1874. Disponent för Valaholm i Hova socken Skaraborgs län 1868–1889 och för Ribbingsfors i Amnehärads socken Skaraborgs län 1886–1897. Kommunalman inom Hova socken. Landstingsman i Skaraborgs län och ledamot av dess hushållningssällskap. Ägde Valaholm och Hederna sedan 1889. Död 1920-12-06 på Valaholm. Gift 1868-04-14 Kroppfjäll, död 1935-03-01 å Valaholm Hova förs, Skar. (db 5), dotter av postmästaren och bruksägaren Claes Isak Carlberg och Maria Charlotta Ericson. Äg. Valaholm samt Hederna.

Barn:

 • Ivar Gottlieb, född 1869. Godsägare. Se Tab. 7
 • Erik Valdemar, född 1871-11-14 och död 1877-02-09 på Valaholm.
 • Maria Christina, född 1873-03-06 på Valaholm. Gift där 1892-06-16 med sin kusin godsägaren Jonas Fredrik Wærn, född 1864.
 • Leonard Valdemar Gustaf, född 1875-07-22 på Valaholm. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1894–1895. Kontorist i La Rochelle och i London 1895–1899. Handelskorrespondent i Stockholm 1899–1900. Kontorschef hos trävarufirman A. P. Nielsen i Amsterdam 1900. Egen trävaruagentur i Grimsby, England, under firma L. Wærn & C:o 1911. Domänstyrelsens representant för trävaruförsäljning sedan 1920. Medlem av handelskamrarna i London, Hull och Grimsby. RVO 1932. Äg. The Nook i Grimsby. död 1944-12-07 i Grimsby, England. Gift 1:o 1902-08-14 med Maria Hoogland, från Holland, från vilken han 1911 blev skild, född 1878-10-20. Gift 2:o 1915-11-17 med Maud (Gissie) Gibson från Grimsby, född 1886-04-29
 • Anna Elisabet, född 1877-03-14 på Valaholm. Gymn.dir. examen vid Gymn. Centralinst. 1901. Lärarinna vid August Abrahamssons stiftelse, Nääs Floda. Övertog sjukgymn.inst. i Thüringen. Gift 1906-04-19 i Hova socken med kyrkoherden i Göteborgs tyska förs doctor phil., teol. cand. Georg Heinrich Ludvig Buchholtz, född 1874-12-21 i Höxter, Westfalen, död 1918-07-01 i Göteborg.
 • Adolf Henrik, född 1879. Överingenjör. Se Tab. 8.
 • Einar Mattias, född 1881. Förste arkivarie. Se Tab. 9.
 • Jonas Vilhelm, född 1884-04-11 på Valaholm. Kontorist i Amsterdam, London och Edinburg 1903–1909. Trävaruhandlande i Hamburg under firma Wærn & C:o 1909–1916. Delägare i och disponent för Ranå bruks aktiebolag 1916–1924. Affärsman i Göteborg. Gift 1912-05-25 med Siri Emilia Augusta Henschen född 1886-05-14, död 1922-06-12 på Ranå bruk i Ransäters socken ]] Värmlands län, och begraven s. å. 16/8 på Hova kyrkogård, dotter av direktören Esaias Laurentius Henschen och Emilia Magnusson.

TAB 7

Ivar Gottlieb, (son av Valdemar Gottlieb, tab 6), född 1869-02-06 Valaholm bruksbokhållare vid Skagersholm i Finnerödja socken Skaraborgs län 1886–1888. Elev vid Aplerums lantbruksskola 1888–1889. Bokhållare vid Valaholm 1890–1895. Vice ordförande i Hova sockens kommunalnämnd 1907–1922. Arrenderade Valaholm 1895–1909. Äg. Gudhammar i Hova socken sedan 1909. Död 1943-10-18 i Mariestad (Hova förs, Skarab. db nr 29). Gift 1895-03-15 i Hagakyrkan i Göteborg med Ellenor Sinclair, född 1874-05-09 i nämnda stad, död 1941-02-10 i Lidköping (Gravs. å Hova kyrkog., Skarab. db nr 29), dotter av grosshandlaren Percival Sinclair och Elise Bonnier.

Barn:

 • Carin Maria, född 1896-06-05 på Valaholm. Föreståndarinna för Svenska adelsförbundets hem i Saltsjöbaden sedan 1930.
 • Alice Ellenor Christina, född 1899-12-24 i Göteborg. Fd tjänsteman vid länsstyrelsen i Skaraborgs län (Saltsjöbaden).

TAB 8

Adolf Henrik, (son av Valdemar Gottlieb, tab 6), född 1879-01-21 på Valaholm. Elev vid sjökrigsskolan 1893. Anställd i handelsflottan 1895. Elev vid Chalmers tekniska läroanstalt. Utexaminerad 1902. Kemist hos Algoma Steel Comp., Sault S:ta Marie, Canada, 1904, hos Canadian Copper Comp., i Copper Cliff, Ontario, Canada, 1906. Superintendent därst. 1910. Överingenjör 1912. Överingenjör hos Kristiansands Nikkeraffinaderi i Norge 1914–1919. Konsulterande ingenjör i Stockholm 1919–1922. Överingenjör hos Canadian Copper Comp. 1922. Har utfört metallurgiska undersökningar i Canada, Norge, Finland och Ryssland, delvis på offentliga uppdrag. Öv.ing. hos The Internatonal Nickle Co of Canada. Gift 1911-01-17 med Hilde Ottilie Bryn, född 1887-02-07 i Kristiania.

Barn:

 • Henrik Arne, född 1911-12-27 i Copper Cliff. Elev vid Ontario agricultural college, Guelph, Ontario. Se Tab. 8A.
 • Margareta Hilde Lætitia, född 1913-09-27 i Kristiania (Hofva moderförs, Skar. fb). Gift 1:o 1933-09-27 i Copper Cliff med löjtnanten vid holländska marinens flygkår Willem van den Belt, skilsm?, född 1904.

TAB 9

Einar Mathias, (son av Valdemar Gottlieb, tab 6), född 1881-02-27 Valaholm Mogenhetsexamen i Stockholm 1899. Student i Uppsala universitet 1904. Kansliexamen därst. 1907-05-30. Genomgick handelshögskolan i Mons i Belgien 1907–1908. Amanuens i Riksarkivet 1908. Kanslist hos riksdagens första kammare 1912–1917. Registrator i Riksarkivet 1918-12-31. Arkivarie hos Svenska sockerfabriksaktiebolag sedan 1921. Redaktör av Sveriges statskalender 1921–1926. Förste arkivarie och sektionschef i Riksarkivet 1921-12-31. RFinlVRO1kl 1922. KFinlVRO2kl 1927. Korresp. LÖS 1932. RNO s. å. 22/11. Ordförande i styrelsen för Arkivstatens tjänstemannaförening. ÖRKHt. SMsjv. Avsked 1945-12-14. Gift 1910-04-20 i Uppsala domkyrka med Gerda Augusta Maria Bergman född 1887-02-17 i Uppsala. Styr. led. i De nödlidandes vänner. Dotter av majoren Ernst Hjalmar Bergman och Augusta Vilhelmina Bjurholm.

Barn:

 • Mats Per Einarsson, född 1912-05-28 i Stockholm, Kungsholms förs. Se Tab. 9A.
 • Bertil Hjalmar Valdemar, född 1914-09-03 i Stockholm . Se Tab. 9B.

TAB 10

Verner Rudolf Pius (Rolf), (son av Jonas Wærn, adlad Wærn, tab 1), född 1847-11-12 på Valaholm i Hova socken Skaraborgs län. Student i Uppsala 1865-09-11. Jur. filosofie examen 1868-03-28. Jur. kandidat 1874-12-12. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 15/12. Extra ordinarie notarie 1875-01-14. Vice häradshövding 1877-05-31. Extra ordinarie fiskal 1878. RSpCIII:sO 1880. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt s. å. 2/7. Fiskal 1883-09-26. T. f. revisionssekreterare 1884-09-26. Assessor s. å. 12/12. Konstituerad revisionssekreterare första gången 1886-12-17. Revisionssekreterare 1888-12-07. RNO 1889-12-01. Häradshövding i Kinds och Redvägs härads domsaga i Älvsborgs län 1897-09-25. Död 1913-10-23 (Ulrichehamns förs, db) i Lund och begraven s. å. 29/10 på Hova kyrkogård. Gift 1:o 1885-11-19 i Stockholm med Sofia Axelia Petersson Flycht, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med vice konsuln i Bordeaux, RVO, Nils Lindow, född 1866, död 1933), född 1865-03-23 i nämnda stad. Gift 2:o 1892-06-08 i Stockholm med Anna Maria Matilda Wikström, född 1863-08-10 i Göteborg, död 1937-08-31 i Stockholm, Gust. Vasa (db 221), dotter av grosshandlaren Oskar Gustaf Wikström och Anna Eleonora Sofia Norström.

Barn:

 • 1. Carl Ernst Edvard, född 1886-09-02 i Stockholm, liksom halvsystrarna, död 1888-07-31 på Valaholm.
 • 2. Anna Glenny Susanne, född 1893-08-11 i Klara förs. Gift 1918-08-05 i svenska kyrkan i Köpenhamn med godsägaren Carl Åke Johannes Fredrik Fritiof Roslund, född 1893-04-19 i Maglarps socken Malmöhus län.
 • 2. Florence Ebba, född 1895-01-04. Gift 1920-11-24 i Seglora kyrka Skansen
 • 2. Sofia Gabriella, född 1896-10-28.

Källor

J. Hoffmeyer, Blade af Aarhus bys historie (Köpenhamn 1904). A. V. Pettersson, Biografiska anteckningar om släkten Wærn (1901). Svenska Släktkalendern 1915–1916. Carl. G. Laurin, Mina minnen, Del II.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.